Inwestycje
Od roku 1999 od lipca zostały podjęte następujące inwestycje:
- w kościele  założono nową radiofonię  z  głośnikami i mikrofonami,
 odnowiono żyrandole i założono żarówki energooszczędne , odnowiono  lichtarze 8 sztuk , krzyż,  zmieniono zawieszenie żyrandoli, wymieniono   obudowę i całą skrzynkę rozdzielczą   z wyłącznikami,  wykonano nowy plan  przyłącza gazu  do kościoła , organistówki  i  p. kościelnego, doprowadzono wodę do kościoła i  gaz ziemny, zrobiono  łazienkę przy zakrystii z ciepłą wodą,  zainstalowano dwa piece nawiewowe  na gaz do ogrzania kościoła, dodatkowo  w kaplicy i w zakrystii zainstalowano trzy  mniejsze piece typu Robur  na gaz, zamontowano kraty w drzwiach korytarza od ulicy i rzeki, odnowiono obraz Matki Bożej w głównej nawie kościoła, zakupiono nowe odkurzacze . Zakupiono organy elektronowe, dwie  gitary , mikser , mikrofony dla młodzieży, statywy  , nowy dywan do ślubów, ubito podłogę pod ławki, zakupiono komputer ze wzmacniaczem  do  dzwonów elektronowych i cztery kolumny głośnikowe, zakupiono pulpit do ołtarza i podstawę do  krzyża procesyjnego, dwa mikrofony bezprzewodowe, ubito nowe podium  do ołtarza i zakupiono wykładzinę, zakupiono dwa dywany,, obrusy, dwa mszały, lekcjonarze, śpiewniki  dla uczestników liturgii i rzutnik oraz  ponad 1000  klatek z pieśniami,  był przeprowadzony remont organów i piszczałek, zakupiono Pismo św Starego i Nowego Testamentu do kościoła i do szkoły dla młodzieży  na katechezę, zakupiono na sale katechetyczną i  do kościoła składane krzesła  i stoliki ,zrobiono nowe ławy do kościoła, przed kościołem ustawiono nowy krzyż dębowy i założono                                                                                                                    
studzienkę do odprowadzenia wody sprzed kościoła, zainstalowaliśmy sześć dużych lamp do oświetlenia kościoła na  zewnątrz.  W kościele  , na plebani , na sali
katechetycznej i w garażu są zainstalowane  „czujki „  z alarmem  i podłączone są do firmy ochroniarskiej Solid Grup . Wymieniono  drzwi boczne w kościele, założono dwa witraże w prezbiterium- poświęcone Prymasowi Tysiąclecia i Ojcu Św Janowi Pawłowi II, wymieniono  szyby w dużych oknach  i uszczelniono   futryny, w zakrystii założono trzy nowe  podwójne okna i jedno w kaplicy Matki Bożej, zakupiono  dwie figury Matki Bożej Fatimskiej jedno dla Łosia a drugą dla kościoła, zakupiono 15 ornatów , kapę, 20 alb,  komże , dzwonki dla ministrantów , puszkę, relikwiarz, kielich, przeprowadzono renowacje  starych kinkietów i zacheuszek, zakupiono nowe kinkiety dla zakrystii i do kaplicy Matki Bożej, zakupiono  20 fotelików dla ministrantów i fotel dla prezbitera, dwa klęczniki do ślubu,  komplet figur włoskich do szopki, ocieplono strop świątyni wełną  i  folią izolacyjną,
     Największa  inwestycja była związana z kapitalnym remontem wieży kościoła  i dzwonnicy,  rozbiórka starej wierzy , zniesienie drzewa ,zakupienie drzewa , stali, blachy miedzianej , betonu , desek i miedzianych gwoździ ,wypiaskowano  i zabezpieczono farbą / piecowo / stary kuty krzyż. Zamontowano na nowej wieży pod krzyżem kule z  brązu / średnica 45cm/
Remont starej dzwonnicy: wymiana  bali, mocowanie  dzwonów i przygotowanie nowego zawieszenia, założenie elektroniki i zegara z /młoteczkiem/, zabezpieczenie wieży i dzwonnicy przed kornikami, zrobienie  metalowych schodów, założono odgromnik, stare dzwony oczyszczono i zabezpieczono specjalna farbą, ubito pod dzwonami podłogę, starą konstrukcję dzwonnicy wzmocnioną nowymi balami  skręcono kotwami.
Dom kościelnego- zrobiono plan przyłącza gazu, założono przyłącze do gazu, założono rynny i zakupiono piec  do CO i wykonano  ogrzewanie, grzejniki przeniesiono z organistówki.
Salka katechetyczna- wymieniono okno , ocieplono ściany na zewnątrz i położono tynk, doprowadzono gaz i zainstalowano jeden piec nawiewowy  typu Rober.
Druga sala katechetyczna- budynek do remontu , ustawiono tu stół do tenisa i siłownię dla ministrantów
Plebania: przeprowadzono kapitalny remont kuchni ,  położono tarakotę  i glazurę,
pomalowano wszystkie pokoje, zrobiono  kapitalny remont łazienki ks prob i ks emeryta, odnowiono małe pomieszczenia przy kuchni , przygotowano nową łazienkę przy kuchni dla pani gospodyni, pomalowano dach na plebanii i ocieplono strych wełną, w salonie zmieniono podłogę.                                           
Kancelaria parafialna  :  zakupiono dwa nowe biurka i cztery regały , zainstalowano komputer, oprawiono kilka ksiąg,
Organistówka i stodoła - jest do rozebrania .
Rozebrano dwie stare szopy  które zagrażały pożarem
Na cmentarzu  - położono kostkę brukowa na głównych alejach, zainstalowaliśmy ostatnio trzy nowe krany z wodą, na cmentarzu  są   ustawione pojemniki na śmieci, wiele funduszów trzeba  było przeznaczyć na  wywiezieni śmieci , /wywieziono ponad 100 dużych wywrotek śmieci/, położyliśmy ostatnio dreny na cmentarzu aby odprowadzić  wodę z pól, zmieniliśmy ustawienie ołtarza polowego i poprawiliśmy dach.

KRONIKA PARAFII 2003R

23./ Inwestycje
Od roku  2003 zostały podjęte następujące inwestycje: Największą inwestycja było zerwanie starej posadzki a  położenie nowej posadzki  z granitu/ponad 800 m2 /. W tym samym czasie zrobiliśmy tez ogrzewanie podłogowe, zakupiliśmy dwa piece  ,zakupiono nową maszynę do mycia posadzki, nowe szafy do zakrystii , wymieniliśmy drzwi do kaplicy Matki Bożej,  przeprowadziliśmy kapitalny remont dachu kaplicy Matki Bożej, wymieniliśmy wszystkie okna  na plebanii i drzwi plus parapety, przeprowadziliśmy też częściowy kapitalny remont kaplicy w Pęcherach, założyliśmy nowe ogrzewanie, zmieniliśmy  glazurę  w łazienkach, kaplica i pokój  księdza, kuchnia i jadalnia  zostały  pomalowane.
W kościele dokończyliśmy  wstawianie nowych witraży poświęconych Sługom Bożym  Ojcu św Janowi Pawłowi II  i Ks Kar Prymasowi Tysiąclecia Wyszyńskiemu , Ks Jerzemu Popiełuszce, Jezusowi Miłosiernemu i Św Siostrze Faustynie , postawiliśmy nowe ogrodzenie   wraz z brama przy parkingu przy ul  Głównej  i  nowe ogrodzenie za plebanią. Przeprowadziliśmy renowacje prawie wszystkich  chorągwi parafialnych.
Zakupiliśmy nowe komputery do kancelarii i na sale katechetyczną, rzutnik multimedialny i laptop dla organisty do wyświetlania nowych pieśni ,nowy ekran ,jest trzy nowe konfesjonały, stare konfesjonały zostały poddane  renowacji i nadal nam służą do spowiedzi. zakupiliśmy nowe ornaty , alby , komże.                          

===============================

Eminencjo , Księżę Prymasie
              Jestem przedstawicielem Rady Parafialnej. Pragnę poinformować Księdza Prymasa, że w naszej parafii udało się nam w ostatnich latach przeprowadzić wiele prac dotyczących kościoła , wieży, dzwonnicy i cmentarza. Zatroszczyliśmy się też wraz z Księdzem Proboszczem  o teren wokół kościoła i plebani. W tak trudnych czasach podejmowanie wszelkich remontów i renowacji jest bardzo trudne. Jednak dzięki ofiarności parafian i hojności władz gminnych i samorządowych a szczególnie naszego parafianina pana Burmistrza Józefa Zalewskiego mogliśmy przeprowadzić wiele prac. Mamy jeszcze wiele planów. Szczególnie chcemy dokończyć prace związane ze schodami  wieży i uszczelnieniem dachu na  świątyni. Myślimy również  o nowym domu parafialnym z  salkami dla  tworzących  grup  duszpasterskich.
      Bardzo prosimy Eminencję o błogosławieństwo dla nas i całej parafii  na dalszą pracę  dla kościoła.
                                   Szczęść Boże !

Osoby obecne  na spotkaniu  z Ks Prymasem  na śniadaniu w dniu 23 lutego 2003 r
 Przedstawiciele władz Gminy Piaseczno
1./2/-Burmistrz  Józef Zalewski  z żoną Danutą
5./Radny gminy  paseczno p. Jarosław Brinken
6./Sołtysi  z terenu naszej parafii pani  Karolak z Jazgarzewa
7./Pan                     Sołtys z Bogatek
8./Pani sołtys    Krystyna z  Gołkowa
9./Pan   Sołtys z  Antoninowa
Przedstawiciele  poszczególnych grup parafialnych
10./- Prezes  Akcji Katolickiej p. Krzysztof Kalinowski –nasz parafianin
11/12/- osoby z tworzącej się  Akcji Katolickiej  Pan  Trochim  z małżonką  z Moniką
13/14-p.  Mirosław Kwiatkowski z żoną
15./-p. Józef Szcześniak
16./-p. Łazuka
17./-p. Adam Zając organista
18./-z chóru parafialnego p. Zdzisław Tokaj
Asysta Kościelna
19./kościelny
20./
Katecheci
21 . p. Bogda Trochim
22./ Siostra Dorota
23./ Siostra Romualda
z Caritasu
24./- p. Zofia Konowrocka
25 i p. Lubańska
Przedstawicielki    Żywego Różańca

KRONIKA PARAFII 2004 R

Prześwietna
 Kuria Metropolitalna
 Warszawska

Parafia Rzym. Kat. Św Rocha  w Jazgarzewie zwraca się z prośbą o wyrażenuie zgody na  umieszczenie tablicy pamiatkowej Armi Karajowej  w kruchcie kościoła  o następującej treści :

             „W 60 Rocznice Powstania Warszawskiego w dn. 01.08.1944r –                 
             01.08.2004 r Żołnierze Armi Krajowej ze  szkoły w Jazgarzewie
             polegli  dn.02.08.1944r w Pęcicach
             Ryszard Dudek – kap.ps „Jowisz „ lat 20 z Zalesia Dolnego
            Tadeusz Dudek-strz. ps.”Gryf” lat  16 z Zalesia Dolnego
            Henryk Kazubek- strz.  ps. „Grom”lat 21 z Jazgarzewa
            Jan Kamiński –strz. 72 p.p. Jeniec wojenny nr 105146 poległ           
                                    dn.03.04.1945r w Austrii z Zalesia Dolnego, lat 22  
            Feliks Arak – strz. p.s. „Lew” lat 200 z Grupy Bojowej ”Krybar” 36   
            p.p. Legii Akademickiej. Jeniec  wojenny  nr 105 145 z Bogatek :     
            przeżył i przekazał.-POMYSŁODAWCA NADANIU IMIENIA SZKOLY KARD. WYSZYŃSKIEGO W JAZGARZEWIE
                                         Jazgarzew - „Wieś rycerska a Szkoła bohaterska”
                                                    
                                                                             Jazgarzew dn 01.08.2004 r.
    Ufundował tę tablice pamiatkową „ Burmistrz miasta Piaseczna p. Józef Zalewski „


                                                                          Ks Prob Wiesław Zaręba     

KRONIKA 2008 R

W dniu 28 maja 2008, w Jazgarzewie świętowano 70-lecie Szkoły Podstawowej oraz nadanie tamtejszemu Zespołowi Szkół imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Podczas uroczystości, w której uczestniczył biskup Tadeusz Pikus, przekazano uczniom nowe sztandary szkoły. To dla nas dzień wyjątkowy, gdyż łączy ze sobą nadanie szkole imienia, przekazania nowych sztandarów oraz jubileusz 70-lecia istnienia w tym budynku szkoły podstawowej - powiedział Dariusz Bruszewski, dyrektor ZSP w Jazgarzewie.
Podczas uroczystości podkreślano wartości, jakie przekazywał Prymas Stefan Wyszyński, które zdecydowały o wybraniu go na patrona szkoły podstawowej i gimnazjum w Jazgarzewie: patriotyzm, niezłomność, miłość do Boga i ludzi oraz skromność. Nauczyciele są pewni, że jego autorytet będzie pomagał w wychowywaniu uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi.  /////EKSCELENCJO KS BISKUPIE Dzisiaj / 28 maja 2011 roku / przeżywamy W NASZEJ PARAFII bardzo podniosłą uroczystość związana  z 30 rocznicą śmierci patrona naszej szkoły w  Jazgarzewie Prymasa Tysiąclecia Kard Stefana Wyszyńskiego .Patron naszej szkoły to wielki człowiek  ,mąż stanu, wychowawca narodu , to  on został nazwany  PRYMASEM TYSIACLECIA , Jego historia jest bardzo przejmująca, jak wiele , jak bardzo wiele może zrobić  jeden człowiek gdy potrafi  zaufać  Bogu i Matce Bożej, Królowej Polski . Przeszedł On w życiu bardzo wiele , był internowany przez 3 lata , zamknięto Go do wiezienia. W swoich zapiskach więziennych zapisał „w latach 1953-1956 w Rywałdzie,  Stoczku Warmińskim ,, Prudniku  Śląskim i w  Komańczy.  Napisał między innymi „. Zostałem sam. Na ścianie, nad łóżkiem, wisi obraz z podpisem: "Matko Boża Rywałdzka, pociesz strapionych". To był pierwszy głos przyjazny, który wywołał wielką radość. Przecież stało się to, czym tyle razy mi grożono: pro nomine Jesu contumelias pati. Lękałem się, że już nie będę miał udziału w tym zaszczycie, którego doznali wszyscy moi koledzy z ławy seminaryjnej. Wszyscy oni przeszli przez obozy koncentracyjne i więzienia. Większość z nich oddała tam swe życie; kilku wróciło w stanie inwalidztwa, jeden umarł po odbyciu więzienia polskiego. W ten sposób wypełniła się w części zapowiedź, którą w roku 1920 na wiosnę dał nam profesor liturgiki i dyrektor Seminarium Niższego we Włocławku, ksiądz Antoni Bogdański. Niezapomniany ten człowiek podczas pewnego wykładu liturgii powiedział: "Przyjdzie czas, gdy przejdziecie przez takie udręki, o jakich człowiek naszego wieku nawet myśleć nie umie. Wielu kapłanom wbijać będą gwoździe w tonsury, wielu z nich przejdzie przez więzienie"... te słowa sprawdziły się w życiu  wielu kapłanów. Ks prymas wyszyński sługa boży  jest tego przykładem.
Ekscelencjo ks biskupie  w takim dniu cieszymy się , że ks bp znalazł chwile  aby być z nami dziękujemy za przybycie i prosimy aby ks bp przewodniczył Mszy sw , wygłosił do nas słowo boże i pobłogosławił dwie tablice pamiątkowe , jedna poświęcona nowemu Blogosławionemu  Janowi Pawłowi II umieszczona przed naszą swiatynią  i druga tablice poświecona tym którzy w zeszłym roku zginęli w katastrofie samolotu niedaleko Katynia  śp  prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym  osobom które leciały w tym samolocie. Nie wolno nam o tej tragedii zapomnieć –///
Ks bp pozwoli że powitam wszystkich miłych gości nasze  władze duchowe w dekanacie ks dziekana Zbigniewa Pruchnickiego , witam władze  gminne na czele z panem burmistrzem Zdzisławem Lisem i władze powiatowe na czele panem Starosta Janem Dąbkiem. Witam  nauczycieli i dyrekcje naszej szkoły w Jazgarzewie, nasze siostry z parafii s, Szarytki , Rodziny Marii i siostry z innych parafii , WITAM  przedstawicieli innych szkół z naszego powiatu  i gminy , tych wszystkich którzy brali udział w konkursie o ks Prymasie Wyszyńskim w naszej szkole w Jazgarzewie, witam dzieci , młodzież , rodziców  , naszych dobrodziejów , sponsorów, ofiarodawców którzy pomogli nam przygotować te uroczystość.      Jeszcze raz   witam serdecznie wszystkich i pozdrawiam   niech Bóg dzisiaj nam błogosławi ks biskupa prosimy   aby rozpoczął nasza uroczystość  i MSZE ŚW OFIAROWAŁ  W NASZEJ INTECJI.
SZCZĘŚC BOŻE.

Z KRONIKI PARAFII JAZGARZEW 2014R WIZYTACJA KS BP RAFAŁA MARKOWSKIEGO

 “Nasza  Parafia Jazgarzew   była erygowana prawdopodobnie w połowie XIV wieku. Niektórzy historycy datę erekcji parafii przesuwają na wiek XIV . Liczba  mieszkańców  zmienia się  z każdym rokiem  , obecnie mieszka na terenie naszej  parafii ponad  6 tysięcy osób  W naszej parafii pracuje dwóch kapłanów , jeden wikariusz  ks Paweł Szymborski w parafii  od roku 2012, jest tez katechetą  i Ks prob Wiesław Zaręba od roku 1999, w Robercinie  pracuje  ks kapelan Marek ze Zgromadzenia Sercanów ,  katechetką ze zgromadzenia Sióstr Szarytek   jest s. Jadwiga Zawada z Łbisk  ,i katecheci świeccy  p Anna , p Elżbieta  organistą jest  p Adam Zając od 14 lat i ,  kościelny  jest p. Tadeusz Kostro od ponad 30 lat . Parafia sw.Rocha , Jazgarzew jest specyficzna jeżeli chodzi o położenie wiosek i osiedli. Kiedyś była Parafią  tylko wiejska  , teraz  przekształca się w  miejską. Nowe  osiedla które powstają w Wólce  Kozodawskiej w Łosiu  czy w Robercinie  są  tego przykładem.
        Problemami   tej parafii  sa wielkie odległości  od kościoła  parafialnego. np mieszkańcy  Łosia  maja najdalej bo aż 8 czy nawet 9 km,  rodziny mieszkające w Piskórce 5 -6 km. , rodziny z Mieszkowa czy Antoninowa  maja prawie 7-8 km Wiele rodzin uczęszcza do kaplic  które są na terenie naszej parafii w Antoninowie, Robercinie , Łbiskach czy Pęcherach . Sąsiednie ,nowe parafie  też są  ulokowane tak, że wiele rodzin uczęszcza  do  tych parafii z powodu  dzieci  które  chodzą do szkoły  w Golkowie , Głoskowie  czy Zalesiu Górnym  a nawet w Mrokowie. Z niektórymi  parafianami  spotykamy się  z racji kolędy ,chrztu , ślubu czy pogrzebu. 
      Mimo tego rozproszenia  pewna grupa parafian kocha to miejsce  i swoja wiarę traktuje poważnie,  to jest około 26% mieszkańców   przychodzi do naszej świątyni – może nie systematycznie  ale  jest związana z nasza Parafią  Cieszy nas fakt , że   w naszej parafii jest już dość duża  grupa około 400 osób która  angażuje się w życie swojej parafii to jest Chór, Kółka Różańcowe, Akcja  Katolicka , Caritas , Rada Parafialna , tworząca się Rada ekonomiczna  , Neokatechumenat , Kościół Domowy, ministranci , Dzieci Maryi , Oaza Dzieci . Oaza Młodzieżowa  Ruchu Światło Życie ,bielanki , schola młodzieżowa i dziecięca ,  lektorzy , nowa grupa AA i nowa grupa Adoracji,  Asysta Kościelna, Lektorzy ,
        Parafianie z tych grup  widzą  wielką potrzebę angażowania się w naszej wspólnocie . To nas bardzo cieszy i w tym widzimy nadzieje, że ta Parafia  staje się powoli wspólnotą małych wspólnot.  W naszej parafii jest tez apostolstwo chorych  które może jest nie widoczne ,ale grupa chorych  i niepełnosprawnych  osób  codziennie modli się za naszą parafię , te osoby odwiedzamy  co miesiąc z komunią św. Pomaga nam  3  nowych Szafarze komunii sw którzy  w niedziele nie tylko udzielają komunii sw ale tez i w niedziele i święta rozwożą komunii sw chorym. Na terenie naszej parafii pracują dwa zgromadzenia zakonne siostry szarytki  św  Wincentego a Paulo i siostry Rodziny Marii . Siostry Szarytki prowadza internat który jest  dla dzieci  i młodzieży  ze Szkoły Życia w Łbiskach , ich praca i poświecenie  jest dla nas  znakiem  OPATZRNOŚCI BOŻEJ , podobnie  i Siostry Rodziny Marii  prowadzą dom dla
                                                          II
chorych kobiet psychicznie  które  nie znalazły miejsca i opieki  w swojej rodzinie.  W tym sprawozdaniu proboszczowskim  chciałbym mocno podkreślić , że parafia może być żywa i rozwojowa jeżeli w parafii są małe grupy czy wspólnoty  ludzi świeckich  którzy naprawdę się angażują  w życie swojej parafii.
     Kończąc  to sprawozdanie  chciałbym serdecznie podziękować parafianom za ich zaangażowanie i miłość do kościoła ,za zrozumienie i pomoc.
Sprawozdania poszczególnych grup parafialnych:
a/ Caritasu„
Wielebny Księże Biskupie. Serdecznie witamy Księdza Biskupa w Naszej parafii. Od 12 lat W Naszej parafii istnieje Wspólnota Caritas. Głównym celem Wspólnoty jest pomaganie ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy przekazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat tj. od 2008 do 2013 roku zorganizowaliśmy ponad 13 tysięcy obiadów dla dzieci i młodzieży ze szkoły  w Jazgarzewie. Na przełomie ostatnich 5 lat z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy przygotowaliśmy 304 paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin.
W  Caritasie  Archidiecezji  Warszawskiej   z  okazji  Świąt Boże Narodzenia i Wielkiej Nocy zakupiliśmy świece wigilijne i paschały a następnie rozprowadziliśmy wśród biednych  parafian. Naszą grupą opiekuje się ks. proboszcz.
Pragniemy poinformować, że cała nasza działalność jest skrupulatnie odnotowana, prowadzimy zeszyt z protokołami i dokumentami.
Prosimy Księdza Biskupa o błogosławieństwo.
Szczęść Boże Jazgarzew, dnia 25.05.2014 r.
b./ Sprawozdanie Służby Liturgicznej parafii św. Rocha w Jazgarzewie
Wspólnota Służby Liturgicznej parafii św. Rocha w Jazgarzewie liczy 56 członków. Wspólnota obejmuje uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, studentów i dorosłych. W parafii posługuje też 3 nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy ukończyli przygotowanie organizowane przez Kurię Metropolitalną Warszawską. Szafarze pomagają duszpasterzom w udzielaniu Komunii świętej, ponadto w każdą niedzielę odwiedzają chorych w parafii udzielając im Komunii. Do wspólnoty Służby Liturgicznej należy także 5 lektorów promowanych przez Biskupa.
Ministranci spotykają się regularnie w każdą sobotę o godz. 10.00 na spotkaniach formacyjnych.
c./ Schola dziecięca przy parafii św. Rocha w Jazgarzewie działa od kwietnia 2008 roku.
Oprócz oprawy muzycznej liturgii na godz. 11.45 w niedzielę schola włącza się w różnorodne akcje charytatywne. Nagraliśmy 3 płyty, z których dochód został przeznaczony na pomoc powodzianom, zakup wózka inwalidzkiego dla Kubusia Kowalskiego oraz rehabilitację
Klaudii Drozdowskiej. Kolędujemy jako kolędnicy misyjni a zebrane pieniądze przekazujemy Papieskim Dziełom Misyjnym Dzieci. W tym roku byliśmy na Litwie gdzie wystąpiliśmy w polskiej szkole oraz w polskim domu dziecka. W planach mamy nagranie płyty z piosenkami wojennymi w związku z 70 rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.
d./ Chór Parafii Świętego Rocha istnieje od ponad 85 lat, jest to chór czterogłosowy mieszany, liczy około 20 osób w różnym wieku, obecnie dyrygentem zespołu jest organista Adam Zając. Głównym celem chóru jest modlitwa poprzez śpiew. Uczestniczymy w każdej niedzielnej mszy św. o godz. 9.15, wszystkie uroczystościach i świętach. Repertuar zespołu obejmuje wszystkie okresy liturgiczne.
Pragniemy dalej kontynuować tradycję śpiewu chóralnego w naszej parafii. Prosimy o Boże Błogosławieństwo Ks. Biskupa.

    
                                                           III

E/Sprawozdanie z działalności Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomiczne działających przy Parafii pw św. Rocha w Jazgarzewie.
W jedności z Kościołem Powszechnym, Biskupami, Księdzer Proboszczem, jako osoby świeckie staramy się służyć dobru lokalnej wspólnot} Członkami Rady Duszpasterskiej obok osób duchownych i konsekrowanych s; głównie, choć nie tylko, członkowie grup działających przy Parafii pw św Rocha w Jazgarzewie. Natomiast w skład Rady Ekonomicznej wchodzą osoby5 doświadczeniami w działalności gospodarczej lub związane w życii zawodowym z finansami.
Nasza posługa bazuje na wytycznych Soboru Watykańskiego II Biskupów i służy jako głos doradczy ks. Proboszczowi, który zwołuje i przewodniczy zebraniom. W sprawach indywidualnych związanych ze wspieraniem inicjatyw duszpasterskich, angażujemy się w konkretną pomoc przy ich realizacji. Często inicjatywy ewangelizacyjne i o innym charakterze są przekazywane zwrotnie do grup parafialnych, przez co są one dodatkowo wzmacniane i ubogacane. Praca Rady Ekonomicznej, jest ukierunkowana na wspieranie ks Proboszcza w sprawach materialnych, związanych z utrzymaniem i remontami budynku kościoła oraz nowo budowanej plebani.
Wierzymy, że nasze działania w jedności z Duchem Świętym, poprzez wspieranie Kościoła lokalnego służy dobru i wzrostowi Kościoła w Polsce oraz Kościoła Powszechnego.
F/OAZA . Z radością chcieliśmy przekazać informację, że w naszej parafii aktywnie działają grupy w ramach ruchu Światło życie: Domowy Kościół, Oaza Nowej Drogi oraz Oaza Dzieci Bożych. Kościół Domowy tworzą trzy kręgi, łącznie 13 rodzin.
Spotykamy się raz w miesiącu w naszych domach. Na każdym spotkaniu formacyjnym obecny jest nasz duchowy opiekun ksiądz Proboszcz lub ksiądz Paweł.
W świetle Słowa Bożego rozważamy fragmenty Ewangelii, dzielimy się radościami i troskami naszego życia, podejmujemy konkretne zobowiązania. Tworzymy wspólnotę modlitwy, którą obejmujemy nasze rodziny, naszą parafię, wielokrotnie doświadczając owoców jej siły. Formujemy się przez udział w rekolekcjach.
Staramy się aktywnie służyć naszej parafii poprzez :
- służbę w przygotowaniu liturgii Mszy Św.
- adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
- pomoc w kursie przygotowującym młodzież do bierzmowania.
Jesteśmy otwarci na potrzeby wspólnoty parafialnej i staramy się służyć pomocą w różnych przedsięwzięciach.
Od 2010 r w ramach Ruchu Światło Życie odbywa się formacja dzieci i młodzieży: Oaza Nowej Drogi oraz Oaza Dzieci Bożych licząca łącznie około 20 osób. Animatorami grup są mamy z naszych kręgów Domowego Kościoła. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Starsza grupa dzieli się Słowem Bożym odnosząc fragmenty Ewangelii do swojego życia, młodsza rozpoznaje Dary Ducha Świętego .
W wakacje dzieci i młodzież wyjeżdżają na rekolekcje oazowe.
Wszyscy poprzez nasze działania, modlitwę i postawę, staramy się apostołować by było nas więcej, by inni też mogli doświadczyć radości i owoców bycia we Wspólnocie.           
                                                          
                                                                        IV
G/ Neoaktechumenat przynosi   kilkuletni trud pracy w małej grupie . Księże   biskupie to ta  grupa spotyka się kilka razy w tygodniu aby czytać   Słowo Boże  i rozważać je w swojej grupie,  .to ci bracia i siostry sami przygotowują śpiew liturgiczny  i komentarze do czytań w czasie liturgii Mszy sw.   Mają wiele trudności ponieważ niełatwo dzisiaj być na drodze nawrócenia i drodze Kościoła. Ta grupa liczy jak wszyscy przyjdą  wraz z dziećmi  ponad 30 osób. Ostatnio formacja tej grupy trwa w par Św Anny w Piasecznie ze względu na poznawanie  kolejnych stopni tej drogi.
E./  Akcja Katolicka w naszej parafii została powołana w 2003 roku. Od samego początku aż do spotkaniach, w których uczestniczy ksiądz proboszcz, podejmujemy systematyczną formację nas. Realizujemy to poprzez omawianie zaproponowanej przez władze stowarzyszenia tern grupą mającą za zadanie najściślejszą współpracę z hierarchią kościoła podejmujemy tematy wynikającą z proponowanych przez Episkopat materiałów na dany rok liturgiczny. W tym formacji to „Wierzę w Syna Bożego". Realizujemy ten temat na bazie materiałów krajowej Akcji Katolickiej wydanych w postaci kolejnego tomu (Biblioteki Akcji Katolickiej. Źródłem formacji jest także (Pismo Święte, "Katechizm Kościoła Katolickiego  i wybrane dokumenty  ,encykliki, adhortacje. Jako członkowie stowarzyszenia katolików świeckich – Akcji Katolickiej  być świadomymi,  światłymi i czynnymi katolikami. Nasza świadomość wynika z naszej głębokiej wiary  Nasza światłość to dar Ducha Świętego, który jednak posiąść możemy tylko  wtedy gdy się  otworzymy, gdy podejmiemy formację, gdy będziemy poznawać (pismo Święte, Katechizm, di Kościoła, nauczanie papieży i naszych biskupów. To wszystko pozwoli  nam przejść do bycia czynnym. Wierzymy, że gdy będziemy świadomi i światli  wówczas nasze czyny będą dobre, będą się Bogu podobały ,bo  będą służyły dobru człowieka. W taki sposób chcemy postępować w naszej wspólnocie  Katolickiej. Z takiego rozumienia naszej rod w parafii wynikają formy naszego zaangażowania "Włączamy się w przygotowywanie liturgii Mszy Św., także innych uroczystości w naszej pi czynnie w tej liturgii uczestniczymy, dając przykład innym oraz pomagając w lepszym przeżyciu niezwykłych wydarzeń, które odbywają się przy ołtarzu. Podejmujemy adorację Najświętszego  Sakramentu, uczestniczymy w nabożeństwach roku liturgicznego np. Wielkiego  Postu,  prowadzimy  Drogę  Krzyżową , także uczestniczymy czynnie w Drodze Krzyżowej ulicami naszej miejscowości do Łbisk. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dla grupy parę pielgrzymkę do nieodległych Pieczysk i poznaliśmy historię tego Sanktuarium. Pojechaliśmy tam z ks Proboszczem i uczestniczyliśmy we mszy św. koncelebrowanej przez obydwu Proboszczów . Zdajemy sobie sprawę z konieczności upowszechniania wartości patriotycznych i chrześcijan podjęliśmy inicjatywę i stworzyliśmy  Dyskusyjny Klub Filmowy pod nazwą „Kino Wartość którego proponujemy wszystkim parafianom wartościowe filmy. W ostatni poniedziałek oglądaliśmy wspaniały film Agnieszki  Porzezińskiej i Pawła Sobczyka „Tajemnica Tajemnic, o dwóch Polakach XX wieku, Słudze  Bożym Stefanie Kardynale Wyszyńskim i Świętym Janie  Pawle II. Na  prośbę ks Proboszcza pomagaliśmy w przygotowaniach młodzieży do Sakramentu .Bierzmowania . Przekazując to nasze sprawozdanie raz jeszcze z całego serca witamy ekscelencję wśród nas i  zapewniamy, że duchowe owoce tej wizyty będziemy pielęgnowali i wdrażali w naszym codziennym  postępowaniu. Dobrego  Boga prosić będziemy w naszych modlitwach o potrzebne Księdzu  Biskupowi  łaski.
Szczęść  Boże
F/. Sprawozdanie z działalności Kół Żywego Różańca w Parafii św. Rocha w Jazgarzewie
W naszej Parafii istnieje 8 Kół Żywego Różańca, co oznacza, że 160 osób każdego dnia modli się za wstawiennictwem Matki Bożej w intencjach Kościoła Świętego a szczególnie w intencjach naszych rodzin, naszej Parafii, Kapłanów, za naszą ojczyznę oraz we wszystkich intencjach indywidualnych, zgłaszanych nam przez różne osoby, proszące o modlitwę.
                                                                      V

Naszą Mistrzynią życia duchowego jest Maryja. Jej zawierzamy nasze życie, Ją prosimy o uświęcanie nas i jej oddajemy wszystkie nasze sprawy i prośby ufając, że będzie orędować za nami u swojego Syna.  Wszyscy członkowie Żywego Różańca spotykają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 8:00. Po Mszy Św. wspólnie odmawiamy różaniec. Tego dnia również wymieniamy nasze tajemnice. Wiele osób z Róż Różańcowych włącza się w pierwszopiątkową nocną adorację Najświętszego Sakramentu. Aktywnie uczestniczymy w nabożeństwach różańcowych w miesiącu październiku oraz nabożeństwach majowych. Ruch Żywego Różańca rozwija się w naszej Parafii, co owocuje powstającymi nowymi Różami w które angażuje się coraz więcej młodych ludzi.  Otrzymujemy świadectwa od osób, które poprzez modlitwę naszych Róż otrzymały łaski o które prosiły. Staramy się propagować w naszych środowiskach wartość modlitwy różańcowej i wskazywać na Maryję, jako na troskliwą Matkę daną każdemu człowiekowi.
G/Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej
*.Uzasadnienie potrzeby:

Wielu spośród uczniów uczęszczających na katechezę przejawia głębc życie religijne i zainteresowanie sprawami Kościoła. Stowarzyszę Młodzieży Maryjnej daje uczniom możliwości pogłębiania więzi z Bogiem otwarcia na drugiego człowieka. Spotkania Stowarzyszenia mają prowadzić rozwijania w uczniach wartości ewangelicznych, by żyć nimi na co dzień swoim środowisku. Program Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej prze wid pogłębioną formację religijną przede wszystkim z zakresu Mariologii.

KRONIKA Z ROKU 2014

18./ Plebania zbudowana na początku XX wieku  przez ks Ludwika Pietrzykowskiego , ma powierzchni koło 300 m 2 ,  nie praktyczna i zawilgocona. ma ponad 110 lat , wymaga zawsze   remontu , na plebanii  jest ogrzewanie gazowe . mieszka Ks prob , Ks wikary i gospodyni , na plebanii jest też kancelaria . Jest ogrodzono i otoczenie zadbane.
Nowa plebania została już wybudowana w roku 2012 , jest ocieplona , pomalowana na zewnątrz , w środku jest  położona elektryka, tynki , CO –ogrzewanie, jest wyposażona już  kotłownia , wstawiony nowy  Rekuperator  odpowiedzialny za doprowadzenie odpowiedniej ilości  świeżego powietrza do każdego pomieszczenia, obecnie kładziemy glazurę i mamy w planie  zamontowanie nowe drzwi   oraz  zostaje jeszcze wyposarzenie łazienek i pokoi.                      
Po przeprowadzeniu się do nowej plebanii jest taki plan aby w starej plebanii przygotować 3 sale katechetyczne i zaplecze kuchenne dla małych grup w parafii.
   Przy plebanii  są dwa małe budynki   , salki katechetyczne  w których odbywają się wszystkie  spotkania grup parafialnych. Jest tez sala spotkań  i biblioteka.  Ogrodzenie jest  częściowo metalowe i  częściowo betonowe. Teren przy stodole jest ogrodzony z desek.