Niedziela 17.11.2019

7.30+ Martę, Teofila Gutowskich, Mariannę i Aleksandra Bisińskich, zm. z cr. Gutowskich i Celińskich ;

8.00 Pęchery

9.15 + Stanisławę Słowik w 100.r.urodzin;

11.45 Za parafian Chrzest: Robert;

18.00 + Salomeę i Aleksandra Dudek oraz Józefa Gielecińskiego;

Poniedziałek 18.11.2019

18.00 + Eugeniusza Paradowskiego;

18.00 + zm. z cr. Piórów, Balów, Lewandowskich, Tadeusza Wyszyńskiego;

Wtorek 19.11.2019

18.00 + Czesława Przygodzkiego;

Środa 20.11.2019

18.00+ Zdzisława Dudek;

Czwartek 21.11.2019

18.00 + Jakuba Trębickiego;

18.00

Piątek 22.11.2019 Dzień modlitwy za p. organiste  , chór i schole

18.00 + Cecylię Palacz z r. im.;

18.00 -O BOŻE BŁOG. DLA PANI CECYLII z racji imienin

Sobota 23.11.2019

18.00+ Józefa, Franciszkę Woińskich, Władysława i Kazimierę Kosińskich

18.00

Niedziela Uroczystość Chrystusa KRÓLA WSZECH ŚWIATA 24.11.2019

7.30 + Edwarda Odolińskiego, zm. rodziców, Mariannę, Edwarda i Jana Piotrowskich

8.00 Pęchery

9.15+ Jana, Anastazję oraz Mieczysława w 1.r.śm. Rutów;

11.45 Za parafian Chrzest: Hanny-Faustyny, Karoliny;

18.00 + Tadeusza, Annę, Władysława i Władysławę Karolaków oraz Helenę Świątkiewicz;

 

Niedziela 10.11.2019

 

7.30 + Leokadię i Aleksandra Garwolińskich, rodziców chrzestnych Karolinę i Andrzeja oraz zm. z r. Wilkowskich, Garwolińskich i Lisawów; Ks prob

 

8.00 Pęchery  Ks Ireneusz

9.15 + Zuzannę, Piotra, Wacława Rogowskich; Ks Prob

11.45 Za parafian Chrzest: Antoniego  Ks Szymon

18.00 + zm. z r. Łyżwów, Mindów, Dudziców, Wojtowiczów i Czaplów;ks Ireneusz

 

Poniedziałek 11.11.2019 ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI

9.15 + zm. z rodz. Makulskich i Woźniaków;/ będzie jeszcze dodatkowa kartka /

18.00 + Henryka Lubańskiego w 10.r.śm.;

Wtorek 12.11.2019

18.00+ Józefa Piętkę

Środa 13.11.2019

17.00 RÓŻANIEC i nowe Wypominki ROCZNE

18.00  int. za zmarłych polecanych w wypominkach na rok 2019/2020;

18.00 - o zdrowie i dary Ducha Świętego dla Antoniego;

Czwartek 14.11.2019

18.00 - o zdrowie dla mamy i o Boże błogosławieństwo dla Janiny Soleckiej w 90-te urodziny;

18.00 + Henryka Bień;

Piątek 15.11.2019

18.00 + Mariannę w 15 r.śm. i Henryka Maciejewskich;

18.00

Sobota 16.11.2019

18.00 + Zbigniewa Strzemiecznego;

18.00

Niedziela 17.11.2019

7.30 + Martę, Teofila Gutowskich, Mariannę i Aleksandra Bisińskich, zm. z cr. Gutowskich i Celińskich ;

8.00 Pęchery

9.15 + Stanisławę Słowik w 100.r.urodzin;

11.45Za parafian Chrzest: Roberta;

18.00 + Salome i Aleksandra Dudek oraz Józefa Gielecińskiego;

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.