VII Niedziela Wielkanocna Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2020

7.30 - w int. Kół Różańcowych z Bogatek o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski;

8.00 Pęchery

9.15 + Iwonę, Józefa, Tadeusza, Stanisławę, Jana Lisawów oraz zm. z rodziny Wilkowskich, Garwolińskich i Lisawów;

11.45 Za parafian

15.00 SP0TKANIE RODZICÓW I DZIECI KOMUNIJNYCH

16.30 + Jana Kwiatkowskiego (12);

18.00 + Zofię i Aleksandra Dziewickich;

Poniedziałek 25.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (13);

18.00 O Boże błog. dla Szymona w 9.r.urodzin;

Wtorek 26.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (14);

18.00 + Alinę Szczepańską;

Środa 27.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (15);

18.00 + Pawła Witkowskiego;

Czwartek 28.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (16);

18.00 + Antoninę i Edwarda Swobodów;

Piątek 29.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (17);

18.00 - O Boże błog i opiekę MB dla Kamila w 6.r.urodzin;

Sobota 30.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (18);

18.00 + Jana, Zofię, Józefa Michałków i Jana Porębskiego

Wigilia  ZESŁANIA DUCHA ŚW   GODZ 21.00 Czuwanie  Msza święta

VIII   UROCZYSTOŚĆ Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2020

7.30 + Bogumiłę i Eugeniusza, Martę i Teofila oraz Stanisława Gutowskich;

8.00 Pęchery

9.15 + Anielę Rozbicką

11.45 Za parafian

16.30 + Jana Kwiatkowskiego (19);

18.00  O Boże błog. dary Ducha Świętego i zdrowie dla mamy Teresy Dudkiewicz w podziękowaniu za wychowanie i dobroć;

 

VI Niedziela Wielkanocna 17.05.2020

7.30 + zm. członkinie z Kółek Różańcowych z Bogatek;

8.00 Pęchery

9.15 + Henryka Wasiaka w 7.r.śm., Stanisława Grzybowskiego i Zofię Wilma;

11.45 Za parafian

16.30 + Jana Kwiatkowskiego (5);

18.00 + Annę i Stanisława Woźniaków i zm. z rodz. Woźniaków;

Poniedziałek 18.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (6);

18.00 + Józefę Witek w 4.r.śm.;

Wtorek 19.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (7);

18.00 + Marię Pietruchę oraz Monikę i Aleksandra Goreniów;

Środa 20.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (8);

18.00 - O Boże błog. i potrzebne łaski oraz dary Ducha Świętego dla Marzeny i Marka z okazji 14.r.ślubu oraz dla ich dzieci Igi i Mateusza;

Czwartek 21.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (9);

18.00 + Bożenę Hakało;

Piątek 22.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (10);

18.00 + Kazimierę Mazurkiewicz;

Sobota 23.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (11);

18.00 + Tomasza Antoniego Goga w 3 r.śm.;

VII Niedziela Wielkanocna 24.05.2020

7.30 - w int. Kół Różańcowych z Bogatek o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski;

8.00 Pęchery

9.15 + Iwonę, Józefa, Tadeusza, Stanisławę, Jana Lisawów oraz zm. z rodziny Wilkowskich, Garwolińskich i Lisawów;

11.45 Za parafian

16.30 + Jana Kwiatkowskiego (12);

18.00 + Zofię i Aleksandra Dziewickich;

V Niedziela Wielkanocna 10.05.2020

7.30 + Stanisława Gutowskiego, Stanisława Zawadzkiego i Stanisława Celińskiego;

8.00 Pęchery

9.15 + Stanisława, Jarosława, Marcina Należytych oraz Stanisława Barana;

11.45 Za parafian  o Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Jolanty i Krzysztofa Wiśniewskich w 20.r.ślubu oraz potrzebne łaski dla ich dzieci Tomasza i Zofii;

16.30 śp Eugeniusza i Genowefę Kucharskich

 

18.00 + Sabinę, Bolesława Kiliańczyków i zm. z cr. Kiliańczyków i Gawinów;

Poniedziałek 11.05.2020

7.00 -int wolna

18.00 + Annę Latosińską w 1.r.śm.;

Wtorek 12.05.2020

7.00  O Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki z okazji jej urodzin;

18.00 + Wiesława, Leokadię, Józefa Piotrowskich, Janinę i Stanisława Owczarków;

Środa 13.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (1);

17.00 Różaniec – wypominki

18.00 Int. za zm. polecanych w wypominkach

Czwartek 4.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (2);

18.00 + Karola, Józefę, Piotra Kucharskich oraz Mariannę Wiśniewską;

Piątek 15.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (3);

18.00  w int. wynagradzającej z prośba o spokój serca, roztropność i opiekę NMP dla wszystkich moich spowiedników;

Sobota 16.05.2020

7.00 + Jana Kwiatkowskiego (4);

18.00 + Danutę Płońską;

VI Niedziela Wielkanocna 17.05.2020

7.30 + zm. członkinie z Kółek Różańcowych z Bogatek;

8.00 Pęchery

9.15 + Henryka Wasiaka w 7.r.śm., Stanisława Grzybowskiego i Zofię Wilma;

11.45 Za parafian

16.30 + Jana Kwiatkowskiego (5);

18.00 + Annę i Stanisława Woźniaków i zm. z rodz. Woźniaków;

 

IV Niedziela Wielkanocna   3.05.2020

7.30 - w int. osób z Kółka Różańcowego z Gołkowa Wsi o Boże błog. i dary Ducha Świętego;

8.00 Pęchery

9.15 + Bogusława Liwińskiego;

11.45 Za parafian

16.30 Za parafian

18.00  O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Dominika;

Poniedziałek 4.05.2020

7.00 + Wiktorię w 20.r.śm i Mariana oraz zm. z cr. Ciesielskich i Brożynów;

18.00 + Ewę Jakubowską;

Wtorek 5.05.2020

7.00

18.00 + Zdzisława Bilskiego;

Środa 6.05.2020

7.00

18.00 + Marka, Grażynę i Eugenię Andrzejewskich;

Czwartek 7.05.2020

7.00

18.00+ Leszka Domańskiego;

18.00 + Mariannę, Stanisława Sierpińskich, Janinę Olczak i Pawła Goławskiego;

Piątek 8.05.2020

7.00 + za zm. z r. Ozgów, Rąbkowskich, Lesińskich;

18.00 + Stanisława Fukowskiego i Stanisława Słowika;

18.00 + Stanisławę Janinę Tokarską;

Sobota 9.05.2020

7.00

18.00 + Józefa, Genowefę i Henryka Ciesielskich oraz Hannę Nowakowską;

IV Niedziela Wielkanocna 10.05.2020

7.30 + Stanisława Gutowskiego, Stanisława Zawadzkiego i Stanisława Celińskiego;

8.00 Pęchery

9.15 + Stanisława, Jarosława, Marcina Należytych oraz Stanisława Barana;

11.45 Za parafian - o Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Jolanty i Krzysztofa Wiśniewskich w 20.r.ślubu oraz potrzebne łaski dla ich dzieci Tomasza i Zofii;

16.30 Za parafian

18.00 + Sabinę, Bolesława Kiliańczyków i zm. z cr. Kiliańczyków i Gawinów;

 

III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020

7.30 + Jerzego Rosłona z r.im. oraz za zm. z rodz. Rosłonów i Bogdańskich;

8.00 Pęchery

9.15+ Władysławę, Irenę, Aleksandra, Wiesława Rogowskich;

11.45 Za parafian

16.30 Za naszych chorych i niepełnosprawnych

18.00 + Jana, Józefa, Józefę Podsiedlików, Anielę, Franciszka, Antoniego Pakoszów;

Poniedziałek 27.04.2020

18.00 + Marię Reginę Przepiórkowską;

18.00 + Jadwigę Nowińską;

Wtorek 28.04.2020

18.00 dziękczynna w 35 r. ślubu Urszuli i Krzysztofa;

 

Środa  29.04.2020

18.00 + Jana Rąbkowskiego w 9.r.śm.; 

18.00 + Zofię;

Czwartek 30.04.2020

18.00 + Krzysztofa Fukowskiego;

18.00 + Zdzisława Soleckiego w 20.r.śm.

Piątek 1.05.2020

7.00  int. błagalna o wiarę i opiekę NMP o dobre wybory dla nas;

18.00 + Tadeusza Gołębiowskiego i zm. z r. Gołębiowskiech;

Sobota 2.05.2020 MATKI >BOŻEJ . Królowej Polski / przeniesiona uroczystośc z niedzieli 3 maja/

7.30 + zm. z Kółek Różańcowych z naszej parafii; i RÓŻANIEC

16.30 W INTENCJI OJCZYZNY o pojednanie i przebaczenie

18.00 o potrzebne łaski i Boże błog. w trudnych sprawach osobistych;

IV Niedziela Wielkanocna 3.05.2020

7.30  w int. osób z Kółka Różańcowego z Gołkowa Wsi o Boże błog. i dary Ducha Świętego;

8.00 Pęchery

9.15 + Bogusława Liwińskiego;

11.45 Za parafian

16.30 Zaległa za parafian

18.00  O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Dominika;

Niedziela Miłosierdzia 19.04.2020

7.30 + Stanisława Gutowskiego, Danutę i Stanisława Celińskich, zm. z rodz. Celińskich i Gutowskich;

8.00 Pęchery

9.15 + Jerzego i Janinę Radzyńskich;

11.45 Za parafian O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Ewy i Piotra Godlewskich w 25.r.ślubu oraz dla ich dzieci Pawła, Michała, Jacka i Grzegorza; 

16.30 Za parafian

18.00 +Aleksandra, Józefa, Jerzego i Lucynę Janowskich i Zdzisława Skalskiego;

Poniedziałek 20.04.2020

18.00+ Zofię Krystynę Tymińską w 5.r.śm.;

18 + Mariana Ryszarda Samoraja;

Wtorek 21.04.2020

18.00 + Andrzeja Bass;

Środa  22.04.2020

18.00 + Elżbietę Świerczewską w 25 r.śm., Feliksę w 35 r.śm. i Józefa Struzickich;

18.00 + Mariana Ryszarda Samoraja;

Czwartek 23.04.2020

18.00 + Bronisławę i Józefa Fiderów;

18.00 + zm. cierpiących w czyśćcu za wst. Matki Bożej Niepokalanej;

Piątek 24.04.2020

18.00 + Janinę Laskowską;

18.00 + Włodzimierza Wojciechowskiego;

Sobota 25.04.2020

18.00 + Andrzeja Seroczyńskiego w 1.r.śm.

18.00 O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Agnieszki;

III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020

7.30 + Jerzego Rosłona z racji imienin . oraz za zm. z rodz. Rosłonów i Bogdańskich;

8.00 Pęchery

9.15 + Władysławę, Irenę, Aleksandra, Wiesława Rogowskich;

11.45 Za parafian

16.30 W intencji osób chorych i niepłnosprawnych

18.00 + Jana, Józefa, Józefę Podsiedlików, Anielę, Franciszka, Antoniego Pakoszów;

Niedziela Wielkanocna 12.04.2020

6.00 - za parafian / bez procesji/

7.30 - dziękczynna w 26.r.ślubu Małgorzaty i Andrzeja Rosłonów za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. dla całej rodziny i szczęśliwe rozwiązanie dla Olimpii.

8.00 Pęchery

9.15 + Edwarda, Helenę, Czesława, Grzegorza Mardasów, Barbarę i Andrzeja Bass;

11.45 Za parafian

16.30 O uwolnienie nas i wszystkich ludzi od pandemii ciągle nowego i niebezpiecznego koronowirusa i o silną wiarę

18.00 - o Boże błog i wszelkie potrzebne łaski dla Agnieszki, przede wszystkim o uzdrowienie;

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 13.04.2020

7.30 + Barbarę Borowską w 10.r.śm. oraz Janusza Bendarka w 13.r.śm.

8.00 Pęchery

9.15 + Irenę Grzymałę w 7.r.śm.

11.45 + Tadeusza, Jarosława i zm. z cr. Bożęckich i Szczepańskich

16.30 Za parafian i miłych gości którzy nas słuchają czy oglądają „na żywo”

18.00 + Dariusza w 1.r.śm. oraz Kazimierza Korzeniewskich, Andrzeja, Annę, Ryszarda Nawrockich

Wtorek w oktawie Wielkanocy 14.04.2020

18.00 - w int. Małgorzaty o szybki powrót do zdrowia;

18.00 + Mariana Ryszarda Samoraja;

Środa w oktawie Wielkanocy 15.04.2020

18.00 + Stanisława Świercza;

18.00 + Ignacego Mieczysława Kozłowskiego;

Czwartek w oktawie Wielkanocy 16.04.2020

18.00 + Hieronima Zyskowskiego;

18.00 + Cecylię Kochanowską;

Piątek w oktawie Wielkanocy 17.04.2020

18.00 - dziękczynna w 21.r.ślubu Jacka i Edyty oraz potrzebne łaski dla dzieci w tym Stasia w 4.r.urodzin;

Sobota w oktawie Wielkanocy 18.04.2020

18.00 - w int. Adama o Boże błog. w 50.r.ur;

18.00 - w int. Konrada z racji 18.r.ur.;

Niedziela Miłosierdzia 19.04.2020

7.30 + Stanisława Gutowskiego, Danutę i Stanisława Celińskich, zm. z rodz. Celińskich i Gutowskich;

8.00 Pęchery

9.15 + Jerzego i Janinę Radzyńskich;

11.45 Za parafian

16.30 Za tych ludzi którzy bronią nas przed atakami koronowirusa; za wszystkich  lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy

18.00 + Aleksandra, Józefę, Jerzego, Lucynę Janowskich oraz Zdzisława Skalskiego

 

https://www.youtube.com/channel/UCGGZkeosesMRlHqEcrXzaFg      ZOBACZ W INTERNECIE NA NA NASZEJ STRONIE ŻYWO MSZA ŚW W NIEDZIELE  O GODZ 11.45  I O GODZ 18.00  W TYGODNIU CODZIENNIE O GODZ 18.00

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PLAN KOLĘDY 2020 PARAFII SW. ROCHA W JAZGARZEWIE w dni powszednie od godz. 15.00 do 21.30 w soboty od 10.00 Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyżyka, świecy i Pisma Św. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii, prosimy aby na kolędzie była obecna cała rodzina. (proszę dzwonić do ks prob na tel 602 108 026

"Rodzina zawsze była mocą narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla narodu. Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina." - Kardynał Stefan Wyszyński, "Na szlaku Tysiąclecia".

PROGRAM KOLĘDY 2019/2020

27.12 piątek . od 15.00 Łoś- ul .Spółdzielcza, Puszczyka, Skowronków, Słowików, Sikorki, Sosnowa. Spacerowa. Zielona, ul. Biała, ul. Sowia, Cicha, Biała, Bajeczna, Gandolfa
28.12 sobota od 10.00 Łoś-ul.6 Września, ul.Kwiatowa, ul.Leśna, ul.Kuropatwy ul. Zajęcza, Sadowa,Ogrodowa
30.12 poniedziałek od 15.00Łoś- ul.Prażmowska, Al. Gwiazd , Al. Cykady, Al. Lipowa, Parkowa, Kalinowa
31.12 wtorek .od 10.00 do 17.00 Łoś-ul. Podleśna.,ul. Kukułki.,ul. Sołecka., ul.Tarczyńska
02.01 .czwartek od 15.00 di 21.00 Łoś, ul. Sarenki, ul. Polna, ul. Chabrowa, ul.Wiatrowa, , ul. Bażańcia,-Przepiórki i wszystkie nowe ulice
03.01 Pierwszy piątek kolęda od godz 15.00 .(*NOCNA ADORACJA WIECZÓR UWIELBIENIAO GODZ 21.00 ) kolęda Bogatki- ul.Królewska,nr parzyste, ul. Pierwiosnków
04.01 Pierwsza sobota. Msza sw o godz 8.00 , kolęda od 10.30 Bogatki- ul. Królewska, nr nieparzyste, od nr 1 do nr 149 włącznie
05.01 niedziela i 06.01 poniedziałek .nie ma kolędy Objawienie Pańskie

07.01.wtorek od 15.00 Bogatki- ul.Anemonów, ul.Malwy, ul.Azalii, ul. Werbeny, ul.Szafirków, ul.Zawilców, ul.Słoneczników, pozostałe rodziny z ul Królewskiej, ul. Modraszki, z ul Książecej ,ul.Polnych Maków, ul Królewska od nr 153 do 187 i nowe ulice / prosimy o telefon/
08.01 sroda / spotkanie z Ks Kard. godz 13.00/ kolęda od godz 15.00 Mieszkowo- ul.Malinowa, ul.Malinowy Gaj, ul.Darniowa, ul.Szklarniowa, Cicha, ul.Traktowa, ul Polnych Bratków. ul.Zdrojowa, Polna, Urocza, ul.Graniczna, ul.Pod Gruszą, ul.Ustronie, ul Karolińska i wszystkie nowe ulice
09.01 czwartek od 15.00Antoninów- ul.Złotych Piasków, ul.Dobrych Sąsiadów ul.Radomska i wszystkie nowe ulice
10.01 piątek . od 14.00 Wola Gołkowska.ul Gościniec-/lewa i prawa strona /od Sióstr do p.Kowalskich do ronda od godz 14.00
11.01 sobota . od 10.00 Wola Gołkowska , ul.Fantazyjna, ul.Piesza, ul Turystyczna , Jemioły, Sielankowa, ul.Czarowna, ul Gościniec od ronda ( od rodziny p. Kowalskich ) do końca w kierunku Jazgarzewa , Polnej Brzozy i ul Przy Akacjach/
13.01 poniedziałek od 15.00 ul.Kolonia -, ul.Jeżynowa,ul.Krótka, ul.Dzikiej Mięty, ul.Żurawinowa, ul Liryczna
14.01 wtorek . od 15.00 Robercin- ul.Podskarbińska, ul.Hetmańska, ul.Orzechowa, ul.Wierzbowa ,Motocyklistów,
15.01 środa.od 15.00 Wola Gołkowska- ul.Rybna, ul.Błękitnego Motyla, ul.Jemioły, ul.Płaczącej Wierzby ,ul.Karolińska,
16.01 ,czwartek .od 15.00Gołków- ul.Zielonawszystkie nowe ulice
17.01 piątek od 15.00 cała i ul.Ceramiczna, ul.Ceglana, ul.Małego Stawu i Dużego Stawu,
18.01sobota od 10.00 Grochowa- ul.Zb. Pawlaka, ul Słoneczników
20.01 poniedzialek .od 15.00 Piskórka- ul.Jagodowa, ul.Świerkowa, ul.Główna, ul.Słoneczna, ul. Polna, ul.Akacjowa,ul.Podleśna,ul.Brzozowa, ul.Krótka, ul.Cedrowa, ul.Klonowa,ul. Sosnowa,i wszystkie nowe ulice
21.01 wtorek od 15.00 Pęchery-ul.Boczna, ul.Cietrzewia ,ul.Pawlaka 22.01środa .od 15.00 ul.Gołkowska za mleczarnią/za torami
23.01 czwartek .od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicy /stara wieś-/lewa i prawa strona.
24 .01 piątek ..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej -lewa strona idąc od kościoła-prawa strona
25.01 sobota .od 10.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska,ul.Pod Bateriami, ul.Lipowa
27.01 poniedziałekod 15.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka- ul.Szaniec,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna, ul.Kietlinga, ul.Trylogii i wszystkie ulice nowe./ dołącz też w roku 2021 ulicę Gołkowską /prawa strona /

28.01 wtorek. od 15.00 Gołków- ul. 11 Listopada- ul.Kmicica, ul.Główna-- od krzyżówek do torów, ul.Wołodyjowskiego / dołącz2021 r tez ulice Lipowa i ul Pod Bateriami
29.01 środa .od 15.00 Gołków- ul.Wenedów, ul Kirkora,ul.Kordiana, ul.Aliny, ul.Gwalberta
30.01 czwartek .od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-, ul.IV Pułku Ułanów, ul.Jazdy Polskiej i wszystkie nowe ulice/ dołacz w roku 2021 do tego dnia Wólke Pęcherską/ koleda dla dwóch kapłanów/
31.01 piatek od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna – i ul Gruszek i Jabluszek
01.02 sobota . od 1O.30 Wólka Kozodawska -, .ul.Zaciszna, ul.Dworkowa, ul.Krokusowa./dołącz do tego dnia w roku 2021 ulice Gruszek i Jabłuszek/
03 02 poniedziałek kolęda od 15.30.Wólka Kozodawska - ul.Familijna,ul.Serdeczna ,
04.00 wtorek od 15.00 Jesówka i ul Źródlana,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli ,Cyraneczki ,ul.Dzikich Gęsi, ul.Niedzwiedzia, ul.Leśnych Malin ul.Orlika,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia,Łosia, Niedźwiedzia, Żbika, Myśliwska, Łowiecka ,Rysia, Borsuka,
05.02 sroda .od 15.00 Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk, ul.Dzikie Pola ul.Bociana Białego, ul.Białej Róży, i wszystkie nowe ulice
06.02 czwartek .od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska, ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów ,ul.Bajkowych Domków, ul.Wichrowa.,

07.02 piątek od 15.00 ( NOCNA ADORACJA OD 18.00 WIECZÓR Uwielbienia 21.00 ) ul.Herbacianej Róży, ul.Zaciszna, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa
08.02 sobota.od 10.00 Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy, ul Szczęśliwa
10.02 poniedziałek .od 15.00 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego--tylko lewa strona idąc od kościoła,ul.Wł. Jagiełły, ul.Królowej Marysieńki, ul.H.Walezego, ul.Zyg.Starego, ul.Wł. Łokietka po lewej stronie
11.02.wtorek .od 15.00 Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa str.idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-, ul.Królowej Bony, ul.Żeligowskiego- , _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy
12.02 sroda .od godz 15.00 Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego
13 02 czwartek Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste od g 15.00
14.02 piatek od 15.00 Jazgarzew-ul.Górna i Wólka Pecherska
15.02 sobota .od 10.00 Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników
17.02 poniedzialek .od 15.00 Jazgarzew-ul. Leśna- wszystkie nr tylko po prawej str. idąc od kościoła ul.Gajowa, ul.Amarantowa 18.02 .wtorek od 15.00-ul. Leśna po lewej str. idąc od kościoła
19.02 środa . od 16.00 ul.Główna w Jazgarzewie do kościoła zakończenie kolędy/
NA ZAPROSZENIE W CZWARTEK 20 luty odgodz.9.00 do 16.00 na tcl. 602 108 026 Parafia św. Rocha
ul. Główna 2 05-502 Jazgarzew Mail: roch@warszawa.opoka.org.pl Telefon (22) 756 76 41

Litania do Ducha Świętego

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.