Niedziela  16.01.2022 Spotkanie rodziców i dzieci przed I Komunią i rodziców przed Bierzmowaniem

7.30 + Natalię Widłak

8.00 PĘCHERY : Z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, wiarę, miłość i zdrowie dla rodziców Mieczysławy i Lecha

9.15 + Michała Pyrzanowskiego 16 greg.

11.45 Za parafian

18.00 + Zdzisława Liwińskiego 14 greg.

Poniedziałek 17.01.2022

7.00 + Michała Pyrzanowskiego 17 greg.

18.00 + Zdzisława Liwńskiego 15 greg.

Wtorek 18.01.2022

7.00 + Michała Pyrzanowskiego 18 greg.

18.00 + Zdzisława Liwińskiego 16 greg.

Środa 19.01.2022

7.00 + Michała Pyrzanowskiego 19 greg.

18.00 1. + Henryka Lubańskiego, Stanisławę Lubańską, Feliksa

Lubańskiego oraz zm. z rodz. Serafinów i Korczaków

2. + Zdzisława Liwińskiego 17 greg.

Czwartek 20.01.2022

7.00 + Michała Pyrzanowskiego 20 greg.

18.00 + Zdzisława Liwińskiego 18 greg.

Piątek21.01.2022

7.00 + Michała Pyrzanowskiego 21 greg.

18.00 + Zdzisława Liwińskiego 19 greg.

Sobota 22.01.2022

7.00 + Michała Pyrzanowskiego 22 greg.

18.00 1. + Zdzisława Liwińskiego 20 greg.

          2. + Marzenę Laskus w II rocz. śm.

Niedziela 23.01.2022 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania po Mszy o 9:15

7.30 + Zdzisława Liwińskiego 21 greg.

8.00 PĘCHERY : WOLNA

9.15 + Wacławę Nowińską w 23 rocz. śm. i Wacława oraz Jana Nowińskich oraz Zbigniewa Smolińskiego

11.45 Za parafian 

 18.00 + Michała Pyrzanowskiego 23 greg.