Ogłoszenia parafialne 2021 r

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 11 kwietnia 2021 CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

2. Przed laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywojennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami. Dziś modlimy się na wszystkich Mszach św w intencji pary prezydenckiej i pozostałych ofiar katastrofy. Oby Bóg okazał nam swoje miłosierdzie i pomógł nam przebaczać tym którzy przyczynili się do tej tragedii i cierpienia tak wielu rodzin.

3.Dzisiaj o godzinie15.00 , w godzinie miłosierdzia, zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

4. Po Mszy sw o godz. 9.15 zaległa adoracja z pierwszej niedzieli 4 kwietnia i spotkanie rodziców młodzieży która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania po sumie o godz 11.45 spotkanie rodziców dzieci komunijnych . Spotkania będą w naszej świątyni. Siedzimy z rodzinami co druga ławka Czas jest bardzo trudny dla wszystkich dlatego zachowajmy przepisy bezpieczeństwa i odległość oraz maseczki. Prosimy rodziców aby nie byli obojętni wobec swoich dzieci które chcą przyjąć godnie sakrament bierzmowania czy sakrament komunii św. Koniecznie rodzice mają być pierwszymi katechetami swoich dzieci.

5. Kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania za tydzień 18 kwietnia klas VIII a za dwa tygodnie młodzieży z klas I średnich po Mszy sw o godz 9.15

6. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

7. Dziekujmy za wpisy imion i nazwisk do księgi modlitwy za kapłanów ktorych znaliśmy  i którzy pracowali w naszej parafii i nie tylko w naszej. Jesteśmy  zaskoczeni , że już  kilka stron zostało zapisanych . Za każdym nazwiskeim kapłana kryje sie pewna historia i trud pracy duszpasterskiej.Prosimy o modlitwę za wszyskich kapłanów którzy  borykają sie też ze swoimi problemami i są często pozostawieni samym sobie.

8. W środę 14 kwietnia pamiętamy o naszych wiernych zmarłych poleconych w wypominkach , o godz 17.15 różaniec i Msza św o godz 18.00

9. Malowanie naszej świątyni chcemy  rozpocząć jak najszybciej  aby  zakończyć do komunii sw do 23 maja . Prosimy o modlitwę w tej intencji.

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

11. Prasa katolicka przekazuje nam b. ważne wiadomości na czas trudnego doświadczenia i bólu i podpowiada jak należy tłumaczyć nasze cierpienie i samotność. Co mamy robić jako ludzie wierzący gdy nas atakują złe uczucia i niewiara ukrytych pogan.

/////////////////////////////////////////////////////////////

NIEDZIELA WIELKANOCNA 4 kwietnia 2021 r  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Na zyczenie parafian  i naszych władz koscielnych  przypominamy jeszcze raz o zachowywaniu przepisów związanych z pandemią.....Napisał Ks Kardynał Kazimeirz Nycz  nasz  Arcypasterz  "Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie jak niedziela w tygodniu ma uroczystość Wielkanocy w roku liturgicznym. Zbliżamy się więc do najważniejszych dla Kościoła i chrześcijanina dni w roku kościelnym. Niestety, wszystko wskazuje na to, że będziemy te dni obchodzić w reżimie pandemicznych obostrzeń, w trosce o zdrowie i życie ludzi. Zwracam się do wiernych i duchownych o pilne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 1 osoba na 20 m2, dystans 1,5 m, dezynfekcja i noszenie maseczek. Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania. Księża proboszczowie i rektorzy niech zadbają o zachowanie tych zaleceń sanitarnych. Przestrzegając koniecznych ograniczeń, nie pozwólmy się odłączyć od tego źródła, którym dla życia duchowego jest Eucharystia i święte misterium Wielkiego Tygodnia.

Niech duszpasterze umożliwią jak największej liczbie wiernych uczestnictwo we Mszy Wieczerzy Pańskiej, w liturgii Męki Pańskiej, Wigilii Paschalnej i Mszach Niedzieli Zmartwychwstania. To są najważniejsze punkty Triduum Sacrum. Uzasadnione jest zwiększenie liczby nabożeństw. Jednocześnie przypominam, że wciąż obowiązuje udzielona z racji pandemii dyspensa od obowiązku uczestnictwa w liturgii w uroczystości, niedzielę i święta nakazane. Dla wiernych niemogących realnie uczestniczyć w liturgii w kościołach, pomocą może być duchowa łączność przez media. W pozostałych obrzędach Wielkiego Tygodnia uczestniczmy na miarę możliwości konkretnych parafii w zgodzie z zasadami pandemicznymi, jakie obowiązują na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy." Drodzy diecezjanie, kapłani, siostry, bracia i wierni świeccy! Trwajmy razem na modlitwie przy Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym i na dawaniu świadectwa o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie w dniu Paschy. Módlmy się za Kościół warszawski we wszystkich wspólnotach, za chorych i zmarłych w ostatnich miesiącach, za rodziny, które utraciły najbliższych. Módlmy się za rodziny i o powołania do życia rodzinnego, kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się o ustanie pandemii i o siłę do wytrwania w miłości na te trudne czasy.

Wszystkim życzę błogosławionych świąt wielkanocnych i z serca błogosławię.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

" Pamiętajmy o naszym Kardynale Kazimierzu teraz kiedy jest chory aby wrócił do zdrowia i służył swoim diecezjanom i nam wszystkim w kościele warszawskim"

WIELKANOCNA 4 kwietnia 2021 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEG OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Drodzy parafianie i goście! Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o Nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć. Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy. „Na życzenie parafian i naszych władz kościelnych przypominamy jeszcze raz o zachowywaniu przepisów związanych z pandemią i poważnym zagrożeniem naszego zdrowia. Napisał Ks Kardynał Kazimeirz Nycz nasz Arcypasterz, w trosce o zdrowie i życie ludzi. Zwracam się do wiernych i duchownych o pilne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 1 osoba na 20 m 2, dystans 1,5 m, dezynfekcja i noszenie maseczek. Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania. Księża proboszczowie i rektorzy niech zadbają o zachowanie tych zaleceń sanitarnych. Przestrzegając koniecznych ograniczeń, nie pozwólmy się odłączyć od tego źródła, którym dla życia duchowego jest Eucharystia i święte misterium Wielkiego Tygodnia” Pamiętajmy o naszym Kardynale Kazimierzu teraz kiedy jest chory aby wrócił do zdrowia i służył swoim diecezjanom i nam wszystkim w kościele warszawskim  1. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Kapłanom za przewodniczenie uroczystości i za całą posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. Siostrom zakonnym , panu kościelnemu, panu organiście oraz tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościół i przystroili go kwiatami. Siostrom zakonnym, strażakom, bielankom , orszakowi procesyjnemu, a przede wszystkim liturgicznej służbie ołtarza z jej opiekunem ks Szymon a Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus . Dziękujemy wszystkim parafianom za zaangażowanie i pomoc przy renowacji ołtarza i figur i malowaniu naszej świątyni. Parafianie którzy nie byli jeszcze w kościele w czasie pandemii i nie widzieli odnowionego ołtarza i figur prosimy aby mieli też swój udział w renowacji tej świątyni. Praca ta jest bardzo trudna i nadal wymaga nowych środków i ofiar. Zaraz po świętach chcemy zakończyć malowanie naszej świątyni do I Komunii sw do 23 maja.                                                                                                        

 2. Spotkanie rodziców dzieci komunijnych x z klas III będzie w kościele 11 kwietnia po sumie o godz 11.45 Rodziców młodzieży z klas I śred. też w kościele 11 kwietnia za tydzień po Mszy sw o godz 9.15

3. Pamiętajmy o rygorach sanitarnych , zakrywaniu twarzy i nosa maseczką , o odległości między nami . Dziękujemy naszym panom strażakom i naszej pani sołtys za większe ilości maseczek i za płyn dezynfekcyjny dla parafian

4. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.45 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

5 Jutro Poniedziałek Wielkanocny Msze sw jak w każdą niedzielę godz. 7.30 , 9.15 , 11.45 16.30 i godz 19.00 w Pęcherach Msza św o godz 8.00

6 . Spotkanie Żywego Różańca oraz nabożeństwo i procesja eucharystyczna zostają przeniesione na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia o godz 9.15

7 Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15 spotkajmy się na godzinie miłosierdzia. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu. Cały czas od wielkiego Piątku trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego.

8..Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. PAMIĘTAJMY O PRASIE.

***PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 5 kwietnia 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Radość Wielkiej Nocy nadal w nas trwa. Chcemy jak niewiasty idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, odkryć ponownie, że On zmartwychwstał, i tę radość ponieść w świat, dzielić się nią ze wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy!

1. Dzisiejszymi ofiarami na tacę wspieramy uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce.

2. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym liturgia Triduum Paschalnego i poranka wielkanocnego miała taką oprawę. Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, o całe zaplecze. Zawsze możemy liczyć na pełne zaangażowanie liturgicznej służby ołtarza wraz z jej opiekunem ks. Szymonem. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów zmierzających do Emaus.

3. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu.

 

                                           APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

 

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii. W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu. W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych. Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia. Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Słowo metropolity warszawskiego na Wielkanoc 2021

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE W ROKU 2021

Zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego Zmartwychwstania, dni w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i wspominamy misterium naszego odkupienia. Chrystus przez swoją śmierć zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie.

Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Takie znaczenie jak niedziela w tygodniu ma uroczystość Wielkanocy w roku liturgicznym. Zbliżamy się więc do najważniejszych dla Kościoła i chrześcijanina dni w roku kościelnym.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że będziemy te dni obchodzić w reżimie pandemicznych obostrzeń, w trosce o zdrowie i życie ludzi. Zwracam się do wiernych i duchownych o pilne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 1 osoba na 20 m2, dystans 1,5 m, dezynfekcja i noszenie maseczek. Zróbmy wszystko, by uczestnictwo w liturgii nie stanowiło dla kogokolwiek ryzyka zachorowania. Księża proboszczowie i rektorzy niech zadbają o zachowanie tych zaleceń sanitarnych. Przestrzegając koniecznych ograniczeń, nie pozwólmy się odłączyć od tego źródła, którym dla życia duchowego jest Eucharystia i święte misterium Wielkiego Tygodnia.

Niech duszpasterze umożliwią jak największej liczbie wiernych uczestnictwo we Mszy Wieczerzy Pańskiej, w liturgii Męki Pańskiej, Wigilii Paschalnej i Mszach Niedzieli Zmartwychwstania. To są najważniejsze punkty Triduum Sacrum. Uzasadnione jest zwiększenie liczby nabożeństw. Jednocześnie przypominam, że wciąż obowiązuje udzielona z racji pandemii dyspensa od obowiązku uczestnictwa w liturgii w uroczystości, niedzielę i święta nakazane. Dla wiernych niemogących realnie uczestniczyć w liturgii w kościołach, pomocą może być duchowa łączność przez media. W pozostałych obrzędach Wielkiego Tygodnia uczestniczmy na miarę możliwości konkretnych parafii w zgodzie z zasadami pandemicznymi, jakie obowiązują na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Drodzy diecezjanie, kapłani, siostry, bracia i wierni świeccy!

Trwajmy razem na modlitwie przy Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym i na dawaniu świadectwa o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie w dniu Paschy.

Módlmy się za Kościół warszawski we wszystkich wspólnotach, za chorych i zmarłych w ostatnich miesiącach, za rodziny, które utraciły najbliższych. Módlmy się za rodziny i o powołania do życia rodzinnego, kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się o ustanie pandemii i o siłę do wytrwania w miłości na te trudne czasy.

Wszystkim życzę błogosławionych świąt wielkanocnych i z serca błogosławię.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania. W diecezjach przeżywamy dziś Światowy Dzień Młodzieży. pod hasłem „Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”.DZISIAJ MSZE SW ZACZYNAMY PRZY KRZYŻU MISYJNY OD POBLOGOSLAWIENIA PALM

2. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się NIESZPORAMI wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

3. Zapraszamy na gorzkie żale dzisiaj , w po Mszy sw o godz 9.15 . Wielki Piątek godz 15.00 i po Liturgii Wielkiego Piątku około godz 20.00 Spotkanie młodzieży z klas I średnich zaraz po Gorzkich Żalach

4. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

6. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o GODZ 18.00 Spowiedź tego dnia od 7.00 do 8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz 23.00 Taca zostanie przeznaczona dla ubogich. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Przez całe Triduum Paschalne możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu.

7. Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 15 Gorzkie Żale . W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 18.00. Przed adoracją krzyża będą zebrane ofiary na utrzymanie grobu Pana Jezusa w Jerozolimie. Jeżeli chodzi o adoracje krzyża to zostaje nam jeden sposób adoracji trzykrotne przyklęknięcie przed KRZYŻEM i MODLITWA w dłuższej ciszy. Adoracja Najświętszego Sakramentu W Wielki Piątek od godz 8.00 –rozpoczniemy jutrznia Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować. Dobrze się składa, ze Tego dnia przypada tez w naszej parafii nocna ADORACJA. Wieczór uwielbienia o godz 21.00 Tego dnia udamy się o godz 9.30 do osób chorych i niepełnosprawnych z KOMUNIĄ ŚW.

8. Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa przy grobie o godz 8.00 JUTRZNIA PO JUTRZNI czuwanie Kółek Różańcowych , ministrantów, bielanek. Święcenie pokarmów od godz 9.00 do 14.30 przed naszą świątynia przy Krzyżu misyjnym. Na wioskach ze względu na bezpieczeństwo i naszą odległość prosimy o ustawienie stolików przed remizą i czy domem kulturu . W Bogatkach PRZED REMIZĄ o godz 9.30 w Łosiu godz 9.50 TEŻ PRZED DOMEM KULTURY ,, W Piskórce poświecenie pokarmów przy krzyżu, o godz 10.20-przed sklepem i krzyżem w Pęcherach o godz 10.30 przed kaplicą , w Grochowej przed remizą 10.45 w Łbiskach u sióstr też przed kaplicą o godz 11.15 w Wólce Kozodawskiej na osiedlu Dom rodzinny na małym stadionie godz 12.30 . Prosimy o przygotowanie stolików , pasyjki, świec i wody święconej i kropidła. Najlepiej jak ze święconką przyjdziemy do naszej świątyni aby pomodlić się o łaskę wiary i o ustanie zarazy koronowirusa.

9. Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz. 20.30 Zabierzmy na nią świece od chrztu.

10. Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00 Zapraszamy wszystkich ministrantow i bielanki asystę kościelną, parafian i gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Ze względu na pandemie nasz głos trochę będzie wyciszony ale będą bić wszystkie dzwony i śpiew pieśni ZMARTWYCHWSTANIA będziemy przekazywać światu , że CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ mimo przeszkód i choroby tak wielu ludzi. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego i zapraszam szczególnie dzieci: dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do funkcji dzwonników. Niech świat usłyszy naszą radość , że Pan Zmartwychwstał PRAWDZIWIE.

11.DZIEKUJEMY  rodzinom z Łosia , z Jazgarzewa  z ul Głównej , Szkolnej , Leśnnej i  Górnej , rodzinom  z Bogatek , Grochowej ,Gołkowa i Gołkowa wsi , paniom z Kółka Różancowego za ofiary  indywidualne  i przelewy na kwiaty i dekoracje  grobu Pana Jezusa. Dziękujemy  dzisiaj  po odsłonięciuw ołtarza  i figur w  sposób szczególnym wszystkim  naszym dobrodziejom  za dzieło odnowy naszej świątyni , ołtarza głównego , renowacje  figur Serca Pana Jezusa ,  Sw Rocha , św Wawrzyńca, aniołów  i archaniołów , kuli ziemskiej , znaku Ducha św , girlandów , twarzy  częściowo  taberankulum , ołtarza przed soborowego i za pomoc przy dalszym malowaniu  tej pięknej świątyni.Patrzą na nas jeszcze z bocznego oltarza :Św Roch,   św Franciszek i św Antoni , módlmy sie o nowych sponsorów którzy  patrzą na nas z podziwem ale  nie mogą zrozumieć  dlaczego  odnawiamy to miejsce  i tyle trudu ponosimy.

10.a Zmarła nasza  parafianka  śp p. Helena Mank z rodziny Okulanis z Jazgarzewa z ul Górnej . Pogrzeb bedzie we wtorek o godz 15.00

11. Dzisija przypominamy , że CARITAS PROSI NAS O POMOC W ORGANIZOWANIU PACZEK DLA UBOGICH.JEŻELI KTOŚ JESZCZE NIC NIE PRZEKAZAŁ DLA UBOGICH TO MA SZANSE DZISIAJ ABY TO UCZYNIĆ DZIELAC SIĘ SWOIM GROSZEM Z TYMI KTÓRZY NAPRAWDE SĄ W BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

12.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. / W NIEDZIELĘ 28 MARCA WSTAJEMY GODZINE WCZESNIEJ /

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. To jest też zaproszenie do większej radości i pokoju w naszym życiu. Trudno jest nam ukazać czy opisać radość po dobrej spowiedzi czy po dobrych rekolekcjach. Jest to jakby nasze szczęście i nasz pokój ale tego szczęścia nie warto zatrzymywać dla siebie ale koniecznie trzeba dawać o nim świadectwo i mówić z pokorą to Pan Bóg czyni cuda ukryte dla nas. Jemu niech będzie chwała a nie nam ludziom słabym i grzesznym.W Wielkim Poście ta droga nawrócenia prowadzi nas do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Po Mszy o godz 9.15 gorzkie żale i rozmyślanie męki Jezusa .

3. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

4. W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga.

5. W srode 24 marca  obchodzimy 100 rocznicę urodzin Sługi Bożego Ks Franciszka Blachnickiego / 1921-2021/założyciela Ruchu Światło Zycie- kapłana który przygotował program odnowy ZYWEGO KOSCIOLA przez prace z dziećmi i mlodzieżą i malżeństwami. Dzisiaj ten program jest ciagle aktualny i skuteczny nawet jeżeli chodzi o ekologie np. "wyprawa otwartych oczu".

6. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie grudniowej nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wielu z naszych parafian podjęło duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła.

7. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 17.00droga krzyżowa dla dzieci, a o godz 18.00 po Mszy sw zapraszamy wszystkich na drogę krzyżową przygotowaną przez apostolstwo Misyjne o ludziach którzy dali dla Chrystusa to co mieli najcenniejszego –swoje życie. Pan Mateusz Czajka młody człowiek związany z Ruchem Światło Życie do stacji XI napisał w Gościu Niedzielnym takie słowa: W zeszłym roku zmarła mi moja żona – był i jest to dla mnie czas ukrzyżowania .Żałoba boli. Co mi pomagało ?..odpowiedź znajdziemy w Gościu Niedzielnym na str 25/ Drogę Krzyżową w najbliższy piątek  26 marca poprowadzą mężczyżni -panowie z Kólka Różańcowego. Przypominamy, że w naszej parafii zgłosiło sie  40 panów aby codziennie modlic się na  Różańcu.To jest pewien znak dla nas w roku Św Józefa.

8. W minionym tygodniu uroczystość św. Józefa, 19 marca, zaczął się Rok Rodziny • Papież ogłosił go z okazji 5. rocznicy podpisania adhortacji "Amoris Laetitia" • Ma być poświęcony pogłębianiu zrozumienia treści tego dokumentu oraz wzmocnieniu rodzin na całym świecie .

9. Już za tydzień Niedziela Palmowa ,niedziela Meki Pańskiej. Poświecenie palm przed każdą Mszą św przy krzyżu misyjnym Osoby które chcą czytać Mękę Pańska prosimy dzisiaj o potwierdzenie tej posługi. Do czytania męki przygotujemy się wspólnie w sobotę        27 marca o godz 16.00 . Potrzebujemy 12 panów. Jest taki problem , że niektórzy chcieliby czytać  jakby prosto z ulicy, bez przygotowania  i zapoznania sie z tekstem EWANGELII. Nie zapominajmy , że wchodzimy w czynnośc kapłana  który  na Mszy sw czyta nam słowa Ewangelii. Tak samo dobre przygotowanie TRDUUM powinno być  przez nas przemodlone  i przepracowane. W czasie Triduum  komentarze  i czytania wezma te osoby które dzisiaj / 20.03. w sobotę/  przyjdą na spotkanie. / nie mówmy , że ja dobrze czytam  to sobie jakoś poradze. Nie  wystarczy dobre czytanie ale chodzi o zrozumienie naszej posługi przy oltarzu/

10.ZA TYDZIEŃ W NIEDZIELĘ Palmową 28.03   spotkanie młodzieży z klasy pierwszej  średniej po Mszy sw i Gorzkich Żalach  o  godz 9.15 Bierzmowanie  planujemy   na 27 czerwca tuż przed wakacjami. Zgłosiło sie do bierzmowania około 20 osób.

11.Dziękujmy za ofiary na dekoracji i kwiaty do grobu Pana Jezusa z Bogatek i z Gołkowa, dziękujmy za zakup świec Caritasu i za ofiary do puszek dla ubogich .Prosimy o pomoc w przygotowaniu paczek dla ubogich.

12. Spotkanie  Rodziców i dzieci komunijnych odbędą sie w tym tygodniu wedłu zapisania. Dzieci z kla IV w poniedz godz 19.15 i wtorek o godz 16.00, dzieci z klas III  wtorek i środa godz 19.15

13. Święcenie pokarmów będzie według ogłoszenia w Wielką Sobotę na zewnątrz przed kościołem / na scenie za starą plebanią/ i na wioskach przed remizą czy domem kultury. Godziny są podane w internecie

UWAGA ! PROSIMY PAFAFIAN  I NASZYCH GOŚCI  ZACHOWANIE ODLEGLOŚC I ZAKŁADANIE  MASECZEK W ZWIĄZMU  Z POWAŻNYMI  ZAGROŻENIAMI  NOWEJ ODMIANY KORONOWIRUSA W POLSCE !

 

14.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej która porusza problem cierpienia w naszym życiu.

15.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy mocy Ducha sw i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. . Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, w których będzie uczestniczyła także młodzież i dzieci. Poprowadzi je Ks Tomasz Bieńkowski Będą trwały do środy włącznie według planu umieszczonego na plakatach, na ulotkach i na stronie internetowej parafii. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy we wtorek i w środę. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół. W czasie rekolekcji spotykamy się dzisiaj będzie też Msza sw o godz 16.30, w tygodniu o godz 9.15, o godz 17.00 z dziećmi i o godz 18 i 19.00 W Robercinie jedno spotkanie będzie z misjonarzem we wtorek o godz 16.00 i Pecherach też jedno spotkanie o godz 11.00. SPOWIADAMY WE WTOREK OD GODZ 8.30 do godz 10.30 i od godz 17.00 do 20.00 ze względu na pandemie i nowe poważne zakażenia nowym wirusem tak wielu osób pamiętajmy o maseczkach i zachowaniu odległości.

3. W dniach rekolekcji kancelaria będzie czynna tylko w sprawach pilnych

4. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin. Przeżywamy czas nowenny przed Uroczystością św Józef –modlitwa po każdej Mszy sw

5. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię. Msza św o godz 7.00 i o godz 18.00

6. W naszym dekanacie piaseczyńskim jest parafia pod wezwanie św Józefa Robotnika Ks Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz ustanowił świątynię w Józefosławiu , Jubileuszowym kościołem stacyjnym w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka roku św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 roku. Ks Prob z Józefosławia zaprasza „W naszej parafii szczególnymi dniami, w których można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich) jest: każda środa, każdy 19 dzień miesiąca oraz święta patronalne św. Józefa.

7. Droga krzyżowa w piątki o godz 17.00 dla dzieci, i o godz 18.00 dla dorosłych i dla młodzieży.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

9. Inicjatywa "24 godziny dla Pana" jest propozycją duszpasterską, która może być realizowana w różnych formach. Papież Franciszek przypomina, że sakrament pojednania i pokuty jest przygotowaniem do IV Niedzieli Wielkiego Postu czyli Niedzieli radości – „Laetare”. Jej hasłem są słowa: „On odpuszcza wszystkie twoje winy”.

10.Świece Caritasu możemy nabyć po każdej Mszy sw . Prosimy o pomoc w organizowaniu paczek na święta Wielkanocne dla naszych ubogich. Jak zawsze chcemy pamiętać o tych którzy mają poważne problemy z utrzymaniem swojej rodziny. Ofiary na ten cel składamy do puszek Caritasu przy drzwiach wyjściowych. 12 W najbliższy piątek 19 marca Droga Krzyżowa będzie poświęcona OBRONIE ŻYCIA. Drogę krzyżową poprowadzą rodzice jako przedstawiciele małych grup parafialnych . Rozważania są na naszej stronie internetowej z  Obrony Zycia.

11.Spotkanie grupy liturgicznej na temat TRIDUUM  zaraz po rekolekcjach w sobotę 20 MARCA o godz 16.0

Prosimy o zebranie ofiar na kwiaty i dekoracje grobu Pana Jezusa.

12 Zapowiedzi przedmałżeńskie .A/ Stefan Darusz Skorupa kawaler z Warszawy par Matki Bożej Saletyńskiej i Jadwiga -Maria Drzymalska panna z Wólki Kozodawskiej par Sw Rocha w Jazgarzewie -zapowiedź druga .                                                                                                                                                       B/ Bartłomiej Paciorek kawaler z Jazgarzewa par sw Rocha i Marta Dobrowolska panna z Woli Wągrodzkiej par Sw Franciszka z Prazmowa- zapowiedź druga 13. Dziękujemy za nowe ofiary na renowacje ołtarza i malowanie naszej świątyni. Malowanie na razie jeszcze trwa ale będzie przerwa do września ze względu na nasze fundusze . Na razie ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego i również nasza gmina w tym roku nie przyznały parafii żadne pomocy. To co teraz robimy jest z naszych ofiar i oszczędności parafialnych. Ołtarz główny zakończymy przed świętami za wyjątkiem ołtarza przedsoborowego przy tabernakulum. Dowiedziałem się wczoraj, że jest szansa aby nasza parafia otrzymała dofinansowanie z MKi Dz N. w Warszawie. Mimo wszystko prosimy nadal o ofiary na prowadzenie prac przy naszej świątyni.

12. W tym tygodniu patronuje nam: w piątek 19 marca – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Świętej Rodziny. PRASA KATOLICKA JEST NA STOLIKU –ZE ZESZŁEJ NIEDZIELI ZOSTAŁ GOŚC NIEDZIELNY  EXSR-TRA O ŚW JÓZEIE PATRONIE KOSCIOAŁA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Par Sw Rocha w Jazgarzewie DZIECI , DOROŚLI IMŁODZIEŻY 

od 14 do 17 MARCA 2021 R„ZACHOWUJEMY ODLEGLOŚC I ZAKLADAMY MASECZKI”

NIEDZIELA 14 MARCA  Kościół w Jazgarzewie 7.30 , 9.15, 11.45-dzieci , 16.30 i 18.00,                                                                                           PONIEDZIAŁEK 15 marca w Jazgarzewie  9.15 , 17-DZIECI 18.00 i 19.00
WTOREK 16 MARCA DZIEŃSPOWIEDZI  Pęchery TYLKO WE WTOREK O GODZ 11.00 –MSZA ŚW Z NAUKĄ I SPOWIEDŹ , W KAPLICY WRobercin TYLKO WE WTOREK 16.00 MSZA ŚW Z NAUKA I SPOWIEDŹ GODZ 16.00 SPOWIEDZ JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30 Msza św z nauka z 9.15 , 17.00 –DZIECI 18.00 , godz 19.00                                                                                                                                                                                      ŚRODA 17 MARCAZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI godz 9.15 , 17.00 DLA DZIECI , 18.00 i 19.00 , w Jazgarzewie 
W Wielkim Tygodniu zapraszamy wszystkich parafian i miłych gości w WIELKI  Czwartek i Wielki Piątek o godz 18.00 Jutrznia Wielki Piątek i Wielka Sobota godz 8.00                                                                                                                                                                                                                              ADORACJA OD GODZ 9.00 do 17.30 , po liturgii do 23.00

Świecenie pokarmów NA WIOSKACH w Wielką Sobotę przy kościele  za starą plebanią na scenie  od godz 9.00 do 14.30 , w Bogatkach PRZED REMIZĄ o godz 9.30, Łosiu godz 9.50 TEŻ PRZED DOMEM KULTURY , w Piskórce o godz 10.20-przed sklepem i krzyżu w Pęcherach o 10.30  przedKAPLICĄ , Grochowej –PRZED REMIZĄ 10.45 w Łbiskach u sióstr PRZED KAPLICĄ o godz 11.00 wWólce Kozodawskiej na osiedlu zamkniętym Dom Rodzinny około 12.30 NA BOISKU WIGILJA PASCHALNA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 20.30, przynosimy świece od chrztu. Msza św i procesja 

REZUREKCYJNA RANO O GODZ 6.00 Chrzty będą w wigilia paschalną , pierwszego i drugiego dnia światwielkanocnych. Spotkanie rodziców i chrzestnych po Mszy św 29 marca o godz 18.40. w  Wielki Czwartek 1kwietnia o godz 18.00  ”umycia nóg” nie będzie

W Wielki Piątek 2 kwietnia udamy się do naszych chorych po jutrzni o godz 9.30 w wielką Sobotę 3 kwietnia jutrznia rano o godz 8.00 i święcenie pokarmów od godz 9.15 Ci wszyscy którzy chcą w pełni uczestniczyć w liturgii Wielkiego Tygodnia powinni wziąć udział w przygotowaniu. Za śpiew i przygotowaniu psalmów odpowiedzialny jest p. Adam nasz organista. Ważne jest pierwsze spotkanie grupy liturgicznej zaraz po rekolekcjach w sobotę 20 MARCA marca o godz 19.30 W Pęcherach Msza św będzie tylko w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny o godz 8.00

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 marca 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi , która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

2. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

4. W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, aby dobrze wypełniali zadania powierzone im przez Boga.

5. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17.00 dla dzieci, o… dla dorosłych i o godz 18.00 dla młodzieży i dorosłych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz 9.15 gorzkie żale.

6. Rekolekcje parafialne i szkolne trwać będą od 14.03 do 17.03 Poprowadzi je ks. Tomasz . Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji w gablocie parafialnej i na ulotkach, które możemy zabrać ze sobą przed wyjściem z kościoła.

7. W sobotę 10.03.br. przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

7a . Jutro 8 marca pamiętamy o wszystkich niewiastach naszych mamach , babciach i wszystkich dziewczętach naszych siostrach zakonnych aby Matka Boża wypraszała dla nich potrzebne łaski i siłę do pracy w rodzinie i wdzięczność za ich wrażliwość i dobroć w naszym życiu..

8. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do puszek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem. Dzisiaj w pierwsza niedziele miesiąca prosimy o ofiary na ogrzewanie naszej światyni

9. Prosimy o zebranie ofiar na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i dekoracje .

10. Nauki dla narzeczonych rozpoczniemy zaraz po świętach  11 kwietnia  w niedziele godz 16.30

11. Spotkanie rodziców i dzieci komunijnych 11 kwietnia w niedzielę o godz 16.30 z Ks Prob będzie we wtorek i środę o godz 19.15. Za tydzień 16 .03 i 17. 03 w czasie rekolekcji spotkania dzieci nie będzie.

12. RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH  W ŚRODE O GODZ 17.15 I MSZA SW ZA POLECONYCH W WYPOMINKACH ROCZNYCH   W SRODĘ O GODZ 18.00

13.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

14 Zapowiedźi  przedmałżeńskie .A/ Stefan Darusz Skorupa kawaler z Warszawy par Matki Bożej Saletyńskiej i Jadwiga -Maria Drzymalska panna z Wólki Kozodawskiej par Sw Rocha w Jazgarzewie -zapowiedź pierwsza.

B/ Bartłomiej Paciorek kawaler z Jazgarzewa par sw Rocha i Marta Dobrowolska panna  z Woli Wągrodzkiej  par Sw Franciszka z Prazmowa-zapowiedź pierwsza

15.PRASA KATOLICKA JAK ZWYKLE CZEKA NA NAS  NA STOLIKU PRZY DRZWIACH WYJSCIOWYCH. prasa -DODATKOWA: JEST NOWE BARDZO PIEKNIE WYDANE  PISMO POŚWIECONE ŚW JÓZEFOWI

/////////////////////////////////////////////////////

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Par Sw Rocha w Jazgarzewie DZIECI , DOROŚLI I MŁODZIEŻY od 14 do 17 MARCA 2021 R ZACHOWUJEMY ODLEGLOŚC I ZAKLADAMY MASECZKI”

NIEDZIELA 14 MARCA
Kościół w Jazgarzewie 7.30 , 9.15, 11.45-dzieci , 16.30 i 18.00,

PONIEDZIAŁEK 15 marca w Jazgarzewie 9.15 , 17-DZIECI 18.00 i 19.00
WTOREK 16 MARCA DZIEŃ SPOWIEDZI Pęchery TYLKO WE WTOREK O GODZ 11.00 –MSZA ŚW Z NAUKĄ I SPOWIEDŹ , W KAPLICY W Robercin TYLKO WE WTOREK 16.00 MSZA ŚW Z NAUKA I SPOWIEDŹ GODZ 16.00 SPOWIEDZ JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30 Msza św z nauka z 9.15 , 17.00 –DZIECI 18.00 , godz 19.00 .

ŚRODA 17 MARCA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI godz 9.15 , 17.00 DLA DZIECI , 18.00 i 19.00 , w Jazgarzewie
W Wielkim Tygodniu zapraszamy wszystkich parafian i miłych gości w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz 18.00 Jutrznia Wielki Piątek i Wielka Sobota godz 8.00 ADORACJA OD GODZ 9.00 do 17.30 , po liturgii do 23.00 Świecenie pokarmów NA WIOSKACH w Wielką Sobotę przy kościele  za starą plebanią na scenie  od godz 9.00 do 14.30 , w Bogatkach PRZED REMIZĄ o godz 9.30, Łosiu godz 9.50 TEŻ PRZED DOMEM KULTURY , w Piskórce o godz 10.20-przed sklepem i krzyżu w Pęcherach o 10.30  przed KAPLICĄ , Grochowej –PRZED REMIZĄ 10.45 w Łbiskach u sióstr PRZED KAPLICĄ o godz 11.00 w Wólce Kozodawskiej na osiedlu zamkniętym Dom Rodzinny około 12.30 NA BOISKU WIGILJA PASCHALNA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 20.30, przynosimy świece od chrztu. Msza św i procesja REZUREKCYJNA RANO O GODZ 6.00 Chrzty będą w wigilia paschalną , pierwszego i drugiego dnia świat wielkanocnych. Spotkanie rodziców i chrzestnych po Mszy św 29 marca o godz 18.40. W Wielki Czwartek 1kwietnia o godz 18.00 do ”umycia nóg” NIE MA W Wielki Piątek 2 kwietnia udamy się do naszych chorych po jutrzni o godz 9.30 w wielką Sobotę 3 kwietnia jutrznia rano o godz 8.00 i święcenie pokarmów od godz 9.15 Ci wszyscy którzy chcą w pełni uczestniczyć w liturgii Wielkiego Tygodnia powinni wziąć udział w przygotowaniu. Za śpiew i przygotowaniu psalmów odpowiedzialny jest p. Adam nasz organista. Ważne jest pierwsze spotkanie grupy liturgicznej zaraz po rekolekcjach w sobotę 20 MARCA marca o godz 19.30 W Pęcherach Msza św będzie tylko w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny o godz 8.00

.

/////////////////////////////////////////////////////////

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne. Zachęcamy do wyznania krótkiej wiary dzisiaj po przyjęciu komunii św „PANIE DOBRZE ŻE TU JESTEM w tej świątyni i mogę spotkać się z Toba i moimi braćmi w wierze”

2. Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła. Dzisiaj w czwartą niedziele miesiąca po Mszy sw wspieramy tych którzy są w b. trudnej sytuacji życiowej. Caritas prosi nas o pomoc w zbiórce ofiar dla ubogich . Ofiary dzisiaj zbierane będą podzielone.

2 A/Sługa Boży Ks Franciszek Blachnicki   marł 27 lutego 1987 roku. Dziś jest kandydatem na ołtarze. Świadkowie jego życia przytaczają wiele zdarzeń, które śmiało można uznać za cudowną interwencję Opatrzności Bożej. To był ksiądz, który sprawiał problemy ówczesnym władzom. Namawiał ludzi do abstynencji, mówił o uczciwości, pokazywał, jak zaufanie Bogu może przemieniać życie. Dzięki niemu powstał Ruch Światło Życie który zmienił i zmienia trudną rzeczywistość Koscioła. Mija 33 lata od Jego śmieci.

3. Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi. Po Mszy Świętej będziemy odmawiali modlitwę do św. Józefa i polecali jego wstawiennictwu sprawy naszych rodzin. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin.

4. Zapraszamy we wtorki szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga, które wiążą się z męstwem i ojcostwem.

5. 1 marca jutro to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są nazywani także żołnierzami niezłomnymi. Przez lata starano się wymazać pamięć o nich z historii naszego narodu. Ich miłość do ojczyzny, niezłomna walka o niepodległość i suwerenność Polski po zakończeniu II wojny światowej, ofiara życia zasługują na naszą pamięć, a przede wszystkim na pełną miłości modlitwę. Zapraszamy na Mszę Świętą w ich intencji o godz.18.00 z udziałem harcerzy i grup rekonstrukcyjnych, kultywujących ich pamięć. Wiemy, że dzisiaj jest trochę lepiej w tym temacie ale ciągle za mało mówimy o tych którzy walczyli o nasza wolność z narażeniem życia i zdrowia. Nie zapominajmy o naszych bohaterach                                                                                                                                                                                                         6. W środę, 3 marca br., przypada 14. rocznica nominacji Pasterza naszej archidiecezji – Księdza Kardynała Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie ,w środę  w czasie  Mszy sw  po modlitwie po Komunii  odśpiewamy hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy,  w czwartek, 4 marca br., bedziemy sie modlić  za naszego Pasterza w dniu  Jego imienin .

6a . W pierwszy czwartek marca o godz 18.00 będziemy się modlić o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Św. adoracja „ŚWIĘTA GODZINA”

7. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz 17.00 z dziećmi , a po Mszy św o godz 18.00 dla dorosłych i dla młodzieży. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz 9.15 gorzkie żale. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową poprowadzi Kościół Domowy.

8. W pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz 18.00 , odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i rozpocznie się NOCNA ADORACJA. WSPÓLNY WIECZÓR UWIELBIENIA O GODZ 21.00 ,Okazja do spowiedzi od godz 17.00 W piątek w godzinach przedpołudniowych kapłani udadzą sie do osób chorych i niepełnosprawnych.Nocną adoracje kończymy w sobotę Mszą św o godz 8.00 i Różańcem.W sobotę Msza św bedzie  rano o godz 8.00  Pamietajmy jak napisał  w więzieniu w Stoczku Warmińskim   Prymas Wyszyński :„Pojechałem z Prymicją na Jasną Górę, aby mieć Matkę … Matkę, która jest, będzie zawsze, która nie umiera…/ Nasz kandydat  na oltarze wiele razy mówił  abyśmy  kochali Matkę Bożą i do Niej zawsze się modlili.

9. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie młodzież klas I średnich. Chcemy już zamknąć listę tych osób którzy w tym roku chcą przyjąć sakrament bierzmowania.

10. Rekolekcje parafialne dla dzieci i dla dorosłych rozpoczną się od 14 marca. Poprowadzi je ks.Ks Tomasz Bieńkowsk.Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji będzie w gablocie parafialnej.

11. W naszej parafii trwają rekolekcje ewangelizacyjne . Dzisiaj jest jeszcze okazja i szansa aby dołączyć się do tych rekolekcji. Zapraszamy na godz 19.00

12. Jeżeli chodzi o rodziców dzieci komunijnych to zapraszamy o godz 19.15 we wtorek i środę . Największym problemem to jest problem rodziców którzy nie widza potrzeby własnej spowiedzi. Nasze spotkania pokazują prawdę b. bolesną spowiedź dziecka tak ale po co ja mam się spowiadać. Przypominam rodzicom, że najpiękniejszą katechezą o spowiedzi będzie ich spowiedź teraz a nie pięć minut przed uroczystością I kom św. Jeden z tatusiów powiedział na spotkaniu , że on tylko pracuje a wychowaniem dzieci zajmuje się żona. To nie jest poważne . Dzieci potrzebują i mamy i taty.

12 a Dziekujmey wszystkim parafianom i naszym miłym gosciom  za pomoc  przy w renowacji naszej świątyni  parafailnej i głównego ołtarza

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

14. W tym roku z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp Gutowska Eliza, Jankowski Marian,  Kalbarczyk Tadeusz, Kamiński Stanisław, Kowalska Hanna, Latkowski Wacław, Maćkula Bolesław, Słowik Zofia, Ks  Tadusz Szczękulski, Wojtowicz Urszula Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

15. W tym tygodniu patronuje nam: w czwartek 4 marca – św. Kazimierz (1458-1484), królewicz, pobożny czciciel Niepokalanej i Najświętszego Sakramentu, główny patron Litwy.

16. Pamiętajmy o prasie katolickiej!  w Gościu jest artykół o KONTEMPLACJI.

 PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 lutego 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zmarł śp Ks Prałat Tadeusz Szczękulski nasz parafianin z Woli Gołkowskiej. Pogrze odbedzie sie w naszej światyni w Jazgarzewie  środę  24 lutego o godz   14.00. Polecajmy zmarłego kaplana Bożemu milosierdziu.

1.Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

2. Dziś na Mszy Świętej 11.45 błogosławieństwo świec dzieci pierwszokomunijnych. Niech one przypominają dzieciom i nam wszystkim, że mamy troszczyć się o żywą wiarę, trwać w łasce Bożej i pełni poświęcenia ofiarnie kochać Pana Boga i ludzi pełniąc dobre uczynki. Obrzęd ten jest nam nie znany ale chodzi o naszą wiarę Którą trzeba nieustannie pogłębiać i zapalać modlitwą i uczestnictwem w Eucharystii. Świeca chrzcielna jest przypomnieniem naszego dziecięctwa Bożego i naszej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła. Świece chrzcielne przyniesiemy jeszcze przynajmniej dwa razy w Wigilię Paschalną i przed I komunia św. Dzisiaj chciałbym prosić rodziców o zapalenie tej świecy przy wieczornej modlitwie. Dlaczego poświęcamy w tym roku  świece , ponieważ  pamiątki chrztu  i świece chrzcielne  trudno jest odnależść w domu rodzinnym  po różnych przeprowadzkach  dlatego między innymi błogoslawimy świece aby przypominały nam o dziecięctwie  bożym.

"Świeca Komunijna - znaczenie, czy może być świeca od chrztu ? Świeca to jeden z przedmiotów, z jakimi dziecko przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej. Obok różańca, łańcuszka z medalikiem oraz poświęconego obrazka, jest podstawową pamiątką z tego wydarzenia. Powinna być biała i posiadać okapnik. Dobrze jednak, jeśli jest to świeca z Chrztu Św. Jakie znaczenie ma świeca komunijna? Świece komunijne często są tymi samymi, które otrzymuje się podczas chrztu, stąd symboliczne ich użycie właśnie w tej części ceremonii. Oprócz świec używanych podczas ceremonii przez dzieci, tzw. ministranci światła zapalają świece na ołtarzu, a potem przenoszą je w świecznikach w procesji, by następnie znów postawić je na ołtarzu. Światło świecy symbolizuje w liturgii działanie Chrystusa, który wedle słów Biblii jest tożsamy ze światłością. Światło świecy oznacza też światło wiary, gdyż o płomień zapalony od paschału – symbolu zmartwychwstałego Chrystusa – trzeba dbać w podobny sposób.Poświęcenie świec dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej./21.02.2021/                                                                                                                    Niech one przypominają dzieciom i nam wszystkim, że mamy troszczyć się o żywą wiarę, trwać w łasce Bożej i pełni poświęcenia ofiarnie kochać Pana Boga i ludzi pełniąc dobre uczynki."

3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz.17.00 dla dzieci, i po Mszy sw o godz 18.00 dla dorosłych i dla młodzieży i dorosłych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.9.15 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i procesją. Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. Już dziś informujemy, że rekolekcje parafialne rozpoczną się w czwarta Niedziele Wielkiego Postu 14marca. Poprowadzi je Ks Wikariusz Tomasz Bieńkowski Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, prace i obowiązki w taki sposób, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji w gablocie parafialnej.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

7. Dzisiaj po Mszy sw o godz 18.00 rozpoczną rekolekcje Ewangelizacyjne -serdeczne zapraszamy.

8.W tym tygodniu dzieci komunijne mają rozmowę z ks prob we wtorek i środę o godz 19.15 Przychodzimy po cztery osoby jednego dnia. Oczywiście dziecko przychodzi z mamą i tatą. Pierwsze spotkanie dotyczy przygotowania dziecka do pierwszej spowiedzi a drugie spotkanie dotyczy Eucharystii. Naprawdę uwierzmy , że bez angażowania rodziców nie przygotujemy dziecka  ani do spowiedzi ani do Komunii św. W minionym roku była taka sytuacja b. trudna ponieważ mama które chciała koniecznie aby dziecko przyjęło Komunie św , zaraz po komunii sw ani razu nie pokazał się w kościele. Prosiłem o biały tydzień , o przyjęcie pamiątki I komunii sw nic z tego nie wyszło, mama ośmieszyła pierwsza Komunię św i zlekceważyła swoje obowiązki religijne. Naprawdę prosimy rodziców aby nie zmuszali swojego dziecka do spowiedzi czy I komunii sw . Ta piękna uroczystość wymaga od nas zaangażowania i powagi . Sam ostatnio przeczytałem rachunek sumienia dziecka i przekonałem się , ze dziecko może mieć poważne grzechy na swój wiek dziecięcy tak samo i rodzice.

8.b Dzisiaj po Mszy sw wspieramy ludzi ubogich .Osoby z Caritasu po Mszy sw proszą nas o pomoc.  Ofiary z tacy będą przeznaczone na utrzymanie naszego seminarium w Warszawie.

9.Młodzież z klas I średnich zapraszamy na spotkanie za tydzień w niedziele 28 lutego o godz 9.15 Po Mszy sw będzie spotkanie w małych grupach i potwierdzenie naszego udziału w grupie która w tym roku chce przyjąć Sakrament Bierzmowania. Ks Szymon powiedział , że przez internet spotyka się tylko z 10 osobami . Jak pamiętam było nas w tej grupie około 30 osób. Ta młodzież która chce przyjąć sakrament bierzmowania proszona jest o zgłoszenie się za tydzień w niedzielę. Spotykać się będziemy  po Mszy sw o godz 9.15. Dajemy szanse wszystkim ze względu na b. trudną sytuacje w Polsce i w świecie.

10. We wtorek  23 lutego  zapraszamy rodziny  na Msze św o godz 18.00  w związku  z koledą z Gołkowa wieś , z Gołkowa , Cegeielni i  ul Zielonej, w piatek 26 lutego zapraszamy  na Msze sw rodziny  z Woli Gołkowskiej , Robercina, Mieszkowa i Antoninowa

11. Czytajmy prasę katolicka która informuje nas jakie są dzisiaj zagrożenia dla naszej wiary i kościoła. Czytajmy też dobre książki aby przekonać sie jak piękna może być nasza wiara. Fulton napisał -współczesny   kaznodzieja :  "Kosciół dzisiaj  jest wystawiony na próbę. Musimy byc lepsi niż kiedykolwiek przedtem i wiedzieć , że jestesmy częścią wielkiego Ciał Mistycznego , które jest w calym świecie, które ogarnia cały świat.

/ogłoszenie  PRZYSZŁYM TYGODNIU 28.02/

10. W środę, 3 marca br., przypada 14. rocznica nominacji Pasterza naszej archidiecezji – Księdza Kardynała Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie. W kościołach i kaplicach we Mszy głównej po modlitwie po Komunii należy odśpiewać hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy, a w modlitwie powszechnej uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Kardynała. Natomiast w czwartek, 4 marca br., w dzień imienin Pasterza Archidiecezji, należy w modlitwie powszechnej uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Kardynała.

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 lutego 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłemTRZEŹWOŚCIĄ POKONYWAĆ KRYZYS” Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, W TYM CZASIE szczególnie koronowirusa w naszych rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Osoby które sprzedają alkohol małoletnim i rozprowadzają go w swoim domu rodzinnym w każdym czasie nawet w nocy popełniają grzech rozpijania społeczeństwa. Tak samo duże firmy które organizują wyjazdy służbowe pracownikom i przy tej okazji stawiają darmowo duże ilości alkoholu popełniają wielki grzech zgorszenia. Ks Marek Dziewiecki napisał że dzisiaj do uzależnieniu od alkoholu , nikotyny , narkotyków , leków czy dopalaczy należy dodać uzależnienie od suplemetów diety i innych substancji , jednym z największych chorób i uzależnień jest HAZARD , pornografia i seksoholizm czyli eretomania. Wiele też nieszczęść finansowych w naszych rodzinach bierze się z uzależnienia od alkoholu i innych używek.

3. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

4. W tym tygodniu w środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz.9.15 , w Pęcherach o godz 10.30 ,16.30 dla dzieci , 18.00 i o godz 19.00 Już na początku Wielkiego Postu zarezerwujmy sobie czas na rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi Ks Wikariusz Tomasz Bieńkowski z Ursynowa a odbędą się w dniach od 14 do 17 marca br. Postarajmy się tak zorganizować czas, by mogli w nich uczestniczyć wszyscy nasi bliscy. Bądźmy też dobrymi apostołami i podzielmy się tą informacją z sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. Niech to będzie dla każdego z nas nie tylko okazja do refleksji nad swoim życiem, osobistego nawrócenia, ale przede wszystkim spotkanie z miłosiernym Bogiem, który po raz kolejny wychodzi nam naprzeciw. Zgodnie z NOTĄ Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentow zostały wprowadzone niewielkie zmiany dotyczące obrzędu posypania głów popiołem. „ po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu woda święconą ,kapłan , zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĄ lub PAMIETAJ , ŻE JESTEŚ PROCHEM I W PROCH SIĘ OBRUCISZ ‘ Następnie kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego  nic nie

 mówiąc.

5. W piątek 19 lutego przypada DZIEŃ modlitwy i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. To bardzo trudny temat, trzeba więc żarliwej modlitwy o nawrócenie sprawców i uzdrowienie dotkniętych tym doświadczeniem. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową z dziećmi i starszymi ofiarujemy w intencji osób pokrzywdzonych. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17.00 dla dzieci, i po Mszy sw o godz 18.00 dla dorosłych i dla młodzieży. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św o godz 9.15 Gorzkie Żale

6. W przyszłą niedzielę 21 lutego o godz 11.45 błogosławieństwo świec i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci pierwszokomunijnych.7. Dzisiaj nasi bracia i siostry z Odnowy w Duchu sw będą dawać swiadectwo i zapraszać nas na Rekolekcje Ewangelizacyjne tzw REO rozpoczęcie tych rekolekcji 21 lutego  po Mszy św o godz 18.00

8. Przypominamy rodzicom dzieci komunijnych o spotkaniu z ks prob : pierwsze spotkanie 16 lutego dla czwórki dzieci o godz 19.15. W spotkaniu biorą udział rodzice mama ,tata i dziecko . Spotkania będą  tylko we wtorki i środy  o godz 19.15 , w najbliższą środe nie ma spotkania ale jest Msza sw

9.W tym tygodniu  z racji kolędy we wtorek  16 lutego we wtorek  zapraszamy rodziny z Pęcher i Grochowej, i  19 lutego w piatek  rodziny z Piskórki i Wólki Pęcherskiej o godz 18.00.- za tydzień  23 lutego  zapraszamy rodziny z Gołkowa wsi i Gołkowa oraz Cegelni i ul Zielonej a  26 lutego w piątek zapraszamy na Msze sw o godz 18.00  rodziny  z Woli Gołkowskiej , Robercina  , Mieszkowa i Antoninowa.

 

9.w prasie katolickiej mozemy znaleść artykół :Odrzucamy grzechy by zacząć pokutę, pokute  zaczynamy by odrzucić grzechy

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

/ogłoszenie  PRZYSZŁYM TYGODNIU 28.02/

10. W środę, 3 marca br., przypada 14. rocznica nominacji Pasterza naszej archidiecezji – Księdza Kardynała Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie. W kościołach i kaplicach we Mszy głównej po modlitwie po Komunii należy odśpiewać hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy, a w modlitwie powszechnej uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Kardynała. Natomiast w czwartek, 4 marca br., w dzień imienin Pasterza Archidiecezji, należy w modlitwie powszechnej uwzględnić okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Kardynała.

                  NOTA
NA TEMAT ŚRODY POPIELCOWEJ
Nałożenie popiołu w okresie pandemii

Prot. N. 17/21

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub “Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 12 stycznia 2021.

Robert Kard. Sarah Prefekt + Artur Roche Arcybiskup Sekretarz

5PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 7 lutego 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

2. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy sw o godz 9.15 nabożeństwo eucharystyczne . Przypominamy sobie przynajmniej raz w miesiącu słowa Sw JP II o Eucharystii „Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego Odkupienia.

3. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. O godz. 9.15 w szczególny sposób będziemy się modlić za chorych z naszej parafii. Sakramentu chorych udzielimy na Mszy Świętej o godz 9.15 Zadbajmy o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej pomocy, mogli tego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej. W OSTATNIM OREDZIE do CHORYCH p Franciszek napisał „W związku z tym chciałbym przypomnieć o znaczeniu solidarności braterskiej, która wyraża się konkretnie w służbie i może przybierać różne formy, które wszystkie są ukierunkowane na wspieranie naszego bliźniego. „Służenie oznacza troszczenie się o osoby słabe w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

7 W pierwszą niedziele miesiąca dziękujemy za ofiary na tace które przeznaczymy na ogrzewania naszej świątyni i dalsze prace przy renowacji całego głównego ołtarza . W tym miesiącu mamy jeszcze pomalować drugą boczną nawę naszej świątyni. Jeżeli gmina czy fundusz kościelny przyznają parafii nowe dofinansowanie na ten rok to od razu będziemy malować główną nawę. Mamy też zapewnienie od konserwatorów głównego ołtarza , że prace mają byś ukończone w tym roku przed świętami wielkanocnymi. Prosimy w czasie pandemii o modlitwę w intencji naszych dobrodziejów i ofiarodawców.

8.Dzisiaj po każdej Mszy sw będą rozdawane zaproszenia na Rekolekcje Ewangelizacyjne, warto wziąć takie zaproszenie dla siebie a także dla swoich sąsiadów , krewnych czy znajomych

9.W tym tygodniu we wtorek   9 lutego modlimy sie za mieszkańców Jesówki i 12 lutego za mieszkańców Łbisk o godz 18.00,            16 lutego we wtorek  zapraszamy rodziny z Pęcher i Grochowej, i  19 lutego rodziny z Piskórki i Wólki Pęcherskiej o godz 18.00

10. W najbliższą środę  o godz 17.15 zapraszamy na Różaniec za zmarłych  i o 18.00  na Msze  św  za zmarlych poleconych w wypominkach rocznych

11. Dziękujemy za zaproszenie nas na kolędę. Jeżeli ktoś z parafian chciałby nas zaprosić jeszcze na kolędę to w tym tygodniu można się umówić. Prosimy o telefon.

12. Czytajmy prasę katolicką która nieustannie czeka na nas przy stoiku przy drzwiach wyjściowych . w tygodniku Idziemp.Franciszek: powiedzial ,że  braterstwo oznacza słuchanie Albo jesteśmy braćmi, albo niszczymy się nawzajem – chodzi o  „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”z  4 lutego 2019 r. w Abu Zabi.

13. W tym tygodniu patronuje nam: – w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480-547), dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

 

 

 

Ks Ryszard Borkowski lata 1923-1936 -budowniczy kościoła w Jazgarzewie

Ks Władysław Malej lata 1936-1960

Ks Edward Gregorkiewicz lata 1960-1974

Ks Mieczysław Stefaniuk lata 1974-1986

Ks Józef Liczkowksi lata 1986-1989

Ks Andrzej Jackowicz lata 1990-1999

Ks Wiesław Zaręba lata 1999-

Kapłani pochowani NA CMENTARZU W JAZGARZEWIE

Ks Antoni Leśniewicz , Ks Edward Gregorkiewicz , Ks Loeon Kotłowski Salezjanin , Ks Tytus Robakowksi Salezajnin, Ks Robert Skrzypek, siostry Szarytki  s. Elzbietanki , s.Orionistki , siostry Rodziny Marii

Historia naszej światyni w Jazgarzewie ściśle jest związana z historią parafii. To miejsce gdzie została wybudowana nowa swiątynia /1923-1928/ zaraz nad rzeką Jeziórką tuż przy moście było wybrane przez naszych praojców ponad sześć wieków temu dokładnie około XIV w. dokładnie w roku 1398 powstała parafia Jazgarzew. Pierwszym proboszczem nowej parafii został Ks Woisław. Na podstawie dostępnych nam źródeł rękopiśmiennych możemy ustalić, że erekcja kościoła w Ja zgarzewie miała miejsce w drugiej połowie XIV w., co jednak nie wyklucza możliwości wcześniejszej erekcji.Pierwszą pewną datę posiadamy z aktu erekcji kościoła w Powsinie, którego świadkami w roku 1398 byli specjalnie do tego powołani' proboszczowie: Woisław z Jazgarzewa i Bolesta z Cieszewa. Skoro więc jazgarzewski proboszcz był świadkiem tego aktu, to niewątpliwie w Jazgarzewie musiał już wtedy istnieć nie tylko kościół, ale i parafia.
Dnia 10 czerwca 1422 r., tj, w wigilię Bożego Ciała, Jan z Jazgarzewa zapisał na rzecz kościoła w Jazgarzewie włókę ziemi, a równocześnie, za zgodą miejscowego proboszcza Stanisława, dokonał zamiany biorąc w swe użytkowanie część ziemi kościelnej.

Historia powstania tej pięknej i monumentalnej na tamte czasy świątyni zaczęłą się w chwilą przyjścia do par Jazgarzew nowego proboszcza Ks Ryszarda Borkowskiego/ Cytat/ trochę historii „ pierwszy kościół parafialny w Jazgarzewie powstał w drugiej połowie XIV w. Był to kościół drewniany, stał na tym samym miejscu co i dzisiejszy kościół, w pobliżu rzeki zwanej wówczas Jezioro.W 1603 r. Wawrzyniec Goślicki, biskup poznański, wizytował kościół w Jazgarzewie. Kościół był postawiony z drzewa, ze złym dachem, za patronów miał św. Wawrzyńca i św. Zofię, a kolatorami jego byli Jan Jazgarski i Hieronim Skolimowski. W kosciele jazgarzewskim znajdowała się kaplica św. Anny, a pod nią w podziemiach były groby możniejszych parafian.
Kościół w Jazgarzewie po upływie 400 lat nie nadawał się już do gruntownego wyremontowania. W 1763 r ks Proboszcz Stanisław Brylski od fundamentów rozpoczął budowę nowego kościoła. Przed konsekracją kościoła Księża Misjonarze przeprowadzili misje, by duchowo przygotować parafian do tej uroczystości. Bardzo dokładny opis tego kościoła podaje wizytacja generalna z 1778 r. Długość jego wynosiła 33,5 a szerokość 17 łokci miary krawieckiej. 11 listopada 1765 r. ks. Jerzy Hilzen, biskup smoleński, dokonał konsekracji tego kościoła. Już po 30 latach od wybudowania kościół wymagał remontu. Główne koszty pokryli kolatorowie, tzn. SS. Miłosierdzia i starosta Ryx.75 Łukaszewicz Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych... w dawney Dyecezyi Poznańskiej, Poznań 1863, III, 338.
6 (i Metrices Bapt. et Sponsat. 1635, k. 74.
7 Wizyt. gen. z 1778 r./strona 5/
Na ścianach kościoła były: marmurowa tablica ku czci Ludwiki z Melinów Ryxowey. starościny piaseczyńskiej (zm. 1794) oraz kamienie nagrobkowe ks. Ignacego Burakowskiego, kanonika kat. kijowskiego (f 1804) i ks. Józefa Borakowskiego, kanonika kieleckiego (t 1817). Duży dzwon kościelny posiadał napis: In honorem sss. Trinita is Crucifixi D. N. Jesu Christi B. V. Mariae ss. Laurentii et. Joannis Nepomuceni venerationem. Campanam hanc c-iro Icollecto R. D. Joannes Zarchs P. .7. et Confraternitas mis er i-I cordiae refundendam. curanerunt anna 1818 die 9 May je fecit Petersilge. Dzwon mniejszy: Jezus Nazarenus Rex Judeorum 1614' W 1908 roku odnowieniem kościoła zajmował się ks. prob. Ludwik Pietrzykowski, a w 1915 r., tj. w okresie Wojny Światowej, kościół ten spłonął od pocisków armatnich. Przez kilka miesięcy nabożeństwa było odprawiane na plebanii, a potem w murach spalonej wikariatki urządzono kaplicę.
Wreszcie w okresie od 1 X 1923 do 19 VIII 1928 r. staraniem miejscowego proboszcza ks. kanonika Ryszarda Borkowskiego (t 1942) z dobrowolnych ofiar stanął piękny nowy, murowany - kościół.-13 . X -1929 r. ks. arcybiskup Stanisław Gall dokonał jego konsekracji.

 

Świątynie Boga  ROCZNICA  KONSEKRACJI NASZEJ ŚWIATYNI 2020 25.10.2020

Na kartach Biblii wspomnianych jest kilka świątyń Boga, sam Pan Bóg nazwany jest "świątynią", oprócz tego słowo "świątynia" używane jest również w znaczeniu nie odnoszącym się do budynku. Poniżej zostały przedstawione fragmenty Pisma Świętego mówiące o świątyni.

1.1. Namiot Zgromadzenia

Po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojęcie świątyni pojawia się w czasie wędrówki Izraela po pustyni, po tym, jak Pan Bóg cudownie wyprowadził swój lud z Egiptu za pośrednictwem Mojżesza. Po przejściu przez Morze Czerwone, Izraelici dotarli do Góry Synaj. Na tej górze Pan rozmawiał z Mojżeszem wiele razy, przekazując mu prawa i wskazówki. Podczas jednej z tych rozmów, Pan Bóg powiedział do Mojżesza: "I uczynią mi świątnicę, abym mieszkał w pośrodku ich. Według wszystkiego, jako ukażę tobie podobieństwo przybytku, i podobieństwo wszystkiego naczynia jego, tak uczynicie." (Wyjścia 25,8-9)

Pan Bóg zapowiedział Mojżeszowi, że pokaże mu wzór przybytku. Świątynia, wraz z wszystkimi sprzętami miała zostać wzniesiona dokładnie według tego wzoru. W kolejnych wierszach dwudziestego piątego rozdziału podany jest opis sprzętów świątynnych: arki przymierza, stołu na chleby pokładne, złotego świecznika. Rozdział dwudziesty piąty kończy się upomnieniem danym przez Boga: "Patrzajże, abyś uczynił wszystko według podobieństwa tego, któreć ukazano na górze." Rozdział dwudziesty szósty zawiera opis przybytku, czyli Namiotu Zgromadzenia - przenośnej świątyni Boga Jahwe. Po zakończeniu wyliczenia ilości i rodzajów materiałów potrzebnych do budowy Namiotu, Pan Bóg mówi: "Wystawisz tedy przybytek na ten kształt, któryć ukazano na górze." (Wyjścia 26,30) Także ołtarz całopalenia miał być zrobiony według wzoru pokazanego na górze (Wyjścia 27,8). Zgodnie ze sprawozdaniem biblijnym, Izraelici wykonali przybytek ściśle według wskazówek przekazanych im przez Mojżesza (Wyjścia 39,42.43).

Podobne sprawozdanie o tym, że starotestamentowa świątynia została zbudowana według wzoru pokazanego Mojżeszowi przez Pana zapisane jest w Dz. Ap. 7,44. Szczepan, jeden z diakonów, oskarżony został przez Żydów o bluźnierstwo. Postawiony przed Radą, wygłosił mowę o Bożym działaniu w historii Izraela w której wspomniał także, że: "Namiot świadectwa mieli ojcowie nasi na puszczy, jako był rozrządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według kształtu, który widział."

Widzimy więc, że Pan Bóg pokazał Mojżeszowi jakiś wzór w czasie gdy rozmawiał z nim na Górze Synaj. Księga Wyjścia nie precyzuje jakiego rodzaju wzór zobaczył Mojżesz, czy był to plan, model, czy istniejący budynek. Więcej na ten temat możemy dowiedzieć się z wypowiedzi zapisanych w Liście do Hebrajczyków.

W tekście 8,2 Listu do Hebrajczyków, Jezus Chrystus nazwany jest Sługą świątyni. Wspomniana świątynia to "prawdziwy przybytek, który Pan zbudował, a nie człowiek". Z kolei w tekście 8,4.5 jest napisane: "Bo gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, póki by zostawali oni kapłani, którzy według zakonu dary ofiarują, którzy służą kształtowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jako Mojżeszowi od Boga powiedziane było, gdy miał dokończyć przybytku: Patrzajże, (mówi), abyś uczynił wszystko według kształtu, który ci jest okazany na tej górze." W Hebr. 9,23.24 znowu: "A tak potrzeba było, aby kształty onych rzeczy, które są na niebie, temi rzeczami były oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszemi ofiarami, niżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami,...". Teksty powyższe, dla właściwego zrozumienia warto przeczytać w różnych tłumaczeniach.

Z przytoczonych cytatów wynika, że świątynia zbudowana na ziemi była wzorowana na innej świątyni (była jej cieniem, odbiciem), wzniesionej przez Boga, a znajdującej się w niebie. Mojżeszowi została pokazana ta właśnie świątynia i z niej czerpał on wzory do przygotowania Namiotu Zgromadzenia i jego sprzętów. Co więcej, służba ofiarnicza sprawowana przez kapłanów świątyni izraelskiej również była cieniem i symbolem doskonałej ofiary Baranka Bożego, który zgładził grzech świata.

Świątynia w niebie szerzej zostanie omówiona w punkcie 1.7., natomiast służba ofiarnicza w punkcie 2.

1.2. Świątynia Salomona (tzw. Pierwsza Świątynia)

Namiot Zgromadzenia stanowił Świątynię Pańską do czasów Salomona. Król Dawid, gdy Pan dał mu w pewnym czasie wytchnienie od wojen, powiedział: "...do Natana proroka: Obacz proszę, ja mieszkam w domu cedrowym, a skrzynia Boża mieszka między kortynami." (2 Sam. 7,2) Jednak Pan nie chciał, aby Dawid wznosił mu dom, zapowiedział też, że potomek Dawida zbuduje dom imieniu Boga. Po śmierci Dawida proroctwo to wypełniło się w osobie Salomona, który to wzniósł w I poł. X wieku p.n.e. piękną, murowaną świątynię ku czci Boga (I Król. od rozdz. 5). Świątynia ta została zrównana z ziemią w roku 586 p.n.e. przez Nabuzardana (Nebuzaradana), dowódcę gwardii przybocznej Nabuchodonozora, króla Babilonu (2 Król. 25,8.9).

Należy tu zauważyć, że wspomniane wyżej proroctwo z 2 Sam. 7,12-16 zapowiadające Dawidowi wzniesienie przez jego potomka świątyni, nie odnosi się tylko do Salomona, ale przede wszystkim należy je zinterpretować jako mówiące o Chrystusie.

1.3. Przepowiednia Ezechiela

Prorok Ezechiel żył na przełomie VII i VI w. p.n.e. W roku 597 p.n.e. został on deportowany przez Nabuchodonozora do Babilonu, wraz z tysiącami innych Judejczyków. Tam został przez Pana powołany do służby prorockiej. Przestrzegał Izraelitów m.in. przed mającą nadejść zagładą Jerozolimy.

W tekstach rozdziału 37,21-28 zapisana jest jedna z przepowiedni dotyczących Izraela: "Tedy rzecz do nich: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja wezmę synów Izraelskich z pośrodku tych narodów, do których byli zaszli, i zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich do ziemi ich; I uczynię ich narodem jednym w ziemi, na górach Izraelskich, i będzie król jeden nad onymi wszystkimi za króla; a nie będą więcej dwa narody, nie rozdzielą się nigdy więcej na dwoje królestw; Nie splugwią się więcej plugawemi bałwanami swemi, i obrzydliwościami swemi, ani jakiemi przestępstwy swemi; i wybawię ich z każdego mieszkania ich, gdzie zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich. A sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, i pasterza jednego wszyscy mieć będą, aby w sądach moich chodzili, i ustaw moich przestrzegali, i czynili je. I będą mieszkać w onej ziemi, którąm był dał słudze memu Jakóbowi, w której mieszkali ojcowie wasi; będą, mówię, w niej mieszkali oni i synowie ich, i synowie synów ich aż na wieki, a Dawid, sługa mój, będzie książęciem ich na wieki. I uczynię też z nimi przymierze pokoju, a przymierze wieczne będzie z nimi; i osadzę ich i rozmnożę ich, i założę świątnicę moję w pośrodku ich na wieki. I będzie przybytek mój między nimi, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I dowiedzą się narody, żem Ja Pan, który poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica moja w pośrodku ich na wieki."

Jest to proroctwo mówiące o mającym nadejść Mesjaszu, który miał zgromadzić całego Izraela "tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła" (Mat. 23,37). Wówczas Bóg zamieszkałby na zawsze ze swoim ludem. Świątynia z kolei, która byłaby pośród tego ludu, byłaby świątynią założoną na wieki. Jednakże to proroctwo nie było bezwarunkowe. Między innymi w Ezech. 43,9 postawiony jest warunek: "Ale teraz niech odrzucą wszeteczeństwo swoje, i trupy królów swoich odemnie, a będę mieszkał w pośrodku ich na wieki." W księdze Izajasza znajdują się przepowiednie o podobnym charakterze. Niestety wskutek odstępstwa Izraela, którego punktem kulminacyjnym stało się odrzucenie Mesjasza, proroctwa te nie mogły i nie mogą znaleźć już w pełni wypełnienia w stosunku do tego narodu. Pan Jezus powiedział do Żydów: "Oto wam dom wasz pusty zostanie." (Mat. 23,38). Chociaż więc Pan pozwolił na wzniesienie świątyni i mieszkał w niej, jednak opuścił ją gdy jego Syn został odrzucony przez naród izraelski. Apostoł Paweł w jedenastym rozdziale Listu do Rzymian, w. 13-24 opisuje fakt odrzucenia tych z Izraela, którzy trwali w niewierze i wszczepienie na ich miejsce tych spośród pogan, którzy uwierzyli. Jednocześnie trzeba zauważyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Izraelici którzy się nawrócili, lub zrobią to w przyszłości, zostali wszczepieni w pień ludu wybranego (w. 23).

Wobec powyższego, poglądy mówiące, że wyżej wspomniane proroctwo znajdzie wypełnienie w przyszłości, poprzez budowę przez państwo Izrael trzeciej świątyni, wydają się niewłaściwe. Stanowisko takie można uzasadnić dodatkowymi argumentami. Po pierwsze, Ezechiel otrzymał to proroctwo najprawdopodobniej tuż po zdobyciu przez Babilończyków Jerozolimy i zburzeniu pierwszej świątyni wystawionej przez Salomona, dlatego słuszniejszym jest odnoszenie tego proroctwa do zbudowania przez Izraela drugiej świątyni, co miało miejsce kilkadziesiąt lat później. Po drugie, skoro proroctwo mówi o nadejściu Mesjasza, oznacza to że wspomniana świątynia istniała w czasach działalności Chrystusa. Po trzecie, w obszernym opisie świątyni Ezechiel pisze także o składaniu ofiar, a w tym o ofiarach według przepisów, jakie Mojżesz otrzymał od Boga na Górze Synaj. Świątynia ta musiała więc powstać przed śmiercią Chrystusa, skoro Chrystus przez swą śmierć uczynił ofiarę, którą odkupił grzechy ludzkości (np. Efez. 1,7: "W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,..."), a w Liście do Hebrajczyków 10,17.18 jest napisane: "A grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej: A gdzieć jest odpuszczenie ich, jużci więcej ofiary nie potrzeba za grzech." Skoro nie ma potrzeby składania więcej ofiar za grzech, ponieważ została złożona już doskonała ofiara, powrót do wypełnionej wcześniej służby ofiarniczej byłby zaprzeczeniem dzieła dokonanego przez Chrystusa na Golgocie.

1.4. Druga Świątynia (zwana też Świątynią Heroda)

Po powrocie z niewoli babilońskiej w 536 r. p.n.e., Żydzi przystąpili do odbudowy świątyni na wiosnę 535 r. p.n.e. (Ezdr. 3,8). Odbudowa, czy może raczej budowa drugiej świątyni, trwała z przerwami dwadzieścia lat i została ukończona w 515 r. p.n.e. (Ezdr. 6,15).

Jako ciekawostkę warto wspomnieć przy tej okazji o proroctwie wypowiedzianym przez Jeremiasza: "Tak zaiste mówi Pan: Jako się jedno wypełnią siedmdziesiąt lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce." (Jer. 29.10). Świątynia leżała w gruzach właśnie siedemdziesiąt lat.

Druga Świątynia została w znacznym stopniu przebudowana przez Heroda Wielkiego w latach 22 - 18 p.n.e. O tej właśnie świątyni prorokował Jezus: "A gdy niektórzy mówili o kościele, iż był pięknym kamieniem i upominkami ozdobiony, rzekł: Z tego, co widzicie, przyjdą dni, w które nie będzie zostawiony kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony." (Łuk 21,5-6) Przepowiednia ta wypełniła się, gdy świątynia została zniszczona w 70 r. n.e. przez wojska późniejszego cesarza Tytusa.

1.5. Pan naszą świątynią

Także Pan Bóg jest na kartach Pisma Świętego utożsamiany z świątynią.

Prorok Ezechiel w jedenastym rozdziale 14-21 pisze o wygnaniu i tułaczce Judejczyków, Pan jednak zapewnia: "...wszakże będę im świątnicą i przez ten mały czas w ziemiach, do których przyjdą."

W Ewangelii Mateusza 12,6 zapisane są słowa porównujące Chrystusa do świątyni, jakie On wypowiedział w trakcie rozmowy z faryzeuszami oskarżającymi uczniów o rwanie kłosów w sabat. Pan Jezus dając przykład służby kapłanów w świątyni w sabat, stwierdził: "Ale mówię wam, iż tu większy jest niż kościół."

Najbardziej znanym fragmentem, w którym Jezus przyrównał siebie do świątyni jest tekst w Ewangelii Jana 2,19: "Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go." Błędnie przypisuje się tej wypowiedzi znaczenie zburzenia świątyni w Jerozolimie. Tak to zinterpretowali Żydzi, którzy z Nim rozmawiali, w. 20: "Rzekli tedy Żydowie: Czterdzieści i sześć lat budowano ten kościół, a ty go we trzech dniach wystawisz?" Podobnie rozumieli tą wypowiedź, gdy oskarżali Jezusa przed Radą (Mat 26,61; Mar 14,58). Prawdziwy sens jednak podaje nam Jan w tekście 2,21 - 22 "Ale on mówił o kościele ciała swego. Przetoż, gdy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był powiedział; i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus." Pan Jezus nie miał na myśli żadnej budowli wypowiadając te słowa, zapowiedział tylko, że Żydzi zabiją Go, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.

1.6. Nasze ciała świątynią

Ciało człowieka zostało przez Apostoła Pawła nazwane świątynią Ducha Świętego. W pierwszym Liście do Koryntian 3,16.17 pisze takie słowa: "Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was? A jeźli kto gwałci kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem kościół Boży święty jest, którym wy jesteście."; (6,19) "Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga? a nie jesteście sami swoi...".

Paweł podkreśla fakt, że w każdym z nas mieszka Duch Święty, który według słów Pana Jezusa poucza nas i wprowadza w prawdę (Jan 14,26; 16,13). Fakt zamieszkiwania w nas Boga stawia przed nami pewne wymagania, nie wolno nam Bożej świątyni niszczyć, czy zanieczyszczać, nie należy ona do nas, ale do naszego Stwórcy. Mamy więc obowiązek dbać o siebie zarówno pod względem duchowym, jak i fizycznym. Musimy dbać o nasze ciało, aby nie doprowadzić je do choroby, ale także o umysł, chroniąc go przed osłabieniem, aby nie poddać się kontroli szatana.

W podobnym duchu w drugim liście do Koryntian 6,16 Paweł znowu pyta: "A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jako mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim." Nie powinniśmy więc brać udziału w przedsięwzięciach, które oddalają nas od naszego Stwórcy.

1.7. Świątynia w niebie

W punkcie 1.1. mówiącym o Namiocie Zgromadzenia zostało wspomniane, że Mojżesz budując przybytek oparł się na wzorze innej świątyni wzniesionej przez Boga, która znajduje się w niebie. Przyjrzyjmy się tekstom mówiącym o tym przybytku.

Psalmista w Ps. 102,20 pisze: "Że wejrzał (Pan) z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał".

Hebr. 8,1.2 : "Ale suma tego, co się mówi, ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolicy wielmożności na niebiesiech; Sługą będąc świątnicy, a prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek."

W niebie znajduje się prawdziwy przybytek, rzeczywisty, który został zbudowany przez samego Boga. Dowiadujemy się tutaj jeszcze jednej rzeczy o wielkim znaczeniu - Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem, który odprawia służbę w świątyni w niebie. Charakter tej służby zostanie przybliżony w punkcie 2 w artykule "Świątynia - Służba w świątyni ziemskiej i niebieskiej".

Dalej - Hebr. 8,4.5 "Bo gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, póki by zostawali oni kapłani, którzy według zakonu dary ofiarują, którzy służą kształtowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jako Mojżeszowi od Boga powiedziane było, gdy miał dokończyć przybytku: Patrzajże, (mówi), abyś uczynił wszystko według kształtu, który ci jest okazany na tej górze."

Służba w świątyni ziemskiej z założenia była symbolem wskazującym na służbę w świątyni niebieskiej. Ofiary składane w świątyni ziemskiej nie mogły odkupić win człowieka, ale wskazywały na Baranka, "...który gładzi grzech świata" i jego doskonałą ofiarę, jaką złożył by wykupić nas od naszych grzechów. "A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej,..." (Hebr. 10,11-12).

Izajasz pisze: "Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. ...Takci się Panu upodobało zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich; a to, co się podoba Panu, przez rękę jego aby się szczęśliwie wykonało." (Izaj. 53,6.10) Chrystus stał się za nas grzechem: "Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim." (2 Kor. 5,21) "...Który (Chrystus) grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego sinością uzdrowieni jesteście." (1 Piotr 2,24)

Podobnie jak świątynia ziemska wymagała, aby raz do roku "oczyścić" ją z grzechów ludu w niej "nagromadzonych", tak i świątynia niebieska wymagała takiego oczyszczenia - jednego, ale za to doskonałego. Ofiara Pana Jezusa złożona na krzyżu była wypełnieniem symbolu, jakim była ofiara składana przez kapłanów. Mówi o tym List do Hebrajczyków 9,23.24: "A tak potrzeba było, aby kształty onych rzeczy, które są na niebie, temi rzeczami były oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszemi ofiarami, niżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która by była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami,...". Chrystus wszedł do świątyni w niebieskiej.

W Apokalipsie spotykamy się również z tekstami mówiącymi o  świątyni w niebie. W jednej z wizji apostoł Jan ujrzał taki obraz: "Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki." (Obj. 11,19)

W opisie żniwa z Obj. 14,15-17 przedstawieni są aniołowie wychodzący z świątyni niebieskiej, aby wykonać swe zadania. Podobnie w Obj. 15,5.6. przedstawiono świątynię przybytku świadectwa, z której wychodzi siedmiu aniołów mających siedem plag, aby wylać je na ziemię. Można przypuszczać, że świątynia niebieska jest centrum wydarzeń rozgrywających się poza naszą ziemią, ale mających istotne znaczenie dla naszej grzesznej planety.

Ostatnim miejscem Biblii, w którym wspomina się o świątyni jest tekst Obj. 21,22. Apostoł Jan opisując Nowe Jeruzalem zstępujące z nieba na nową ziemię, napisał: "Alem kościoła nie widział w niem; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i Baranek". Służba Chrystusa w niebiańskiej świątyni dobiegnie końca i przybytek, który spełni swoją rolę, nie będzie już potrzebny.

Dalszy ciąg rozważań nad świątynią w artykule "Świątynia - Służba w świątyni ziemskiej i niebieskiej".

Teksty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Gdańskiej.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8) Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. P Franciszek napisał w swoim orędziu „Misja, «Kościół wychodzący» nie jest programem, zamiarem, który należy zrealizować wysiłkiem woli. To Chrystus sprawia, że Kościół wychodzi ze swoich ograniczeń. W misji głoszenia Ewangelii wyruszasz, ponieważ Duch cię pobudza i niesie” Bóg zawsze miłuje jako pierwszy i z tą miłością nas spotyka i nas powołuje. Nasze osobiste powołanie wynika z faktu, że jesteśmy synami i córkami Boga w Kościele, będącym Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, której świadectwo dał nam Jezus.”

3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie - szczególnie w tym czasie pandemii -o naszych lekarzach i pielęgniarkach i o wszystkich którzy pomagają chorym aby Bóg dal im dużo siły i cierpliwości.

4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz 18.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę. Dzieci komunijne z klas III zapraszamy na godz 17.30/ od poniedziałku do piątku/

5. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948.

6.Dzisiaj zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci z klas III i rodziców młodzieży przed bierzmowaniem. Poznając życiorysy świętych dowiadujemy się od nich , że najwięcej zawdzięczają swoim rodzicom którzy ich dobrze wychowali. Nie chcemy przesadzać ale b. prosimy rodziców aby angażowali się w religijne wychowanie swoich dzieci. Dzisiaj planujmy spotkanie rodziców w małych grupach.

7. Dziękujemy rodzinom z Jazgarzewa  ul Głównej i Górnej za dekoracje  ołtarzy  i kościoła , za  tydzień naszą światynie  ubiorą  rodziny z Jazgarzewa z ul Głównej idąc od ronda do kościoła a za dwa tygodnie  rodziny z Łbisk .

8.Dziękujemy za ofiary złożone na  malowanie naszej światyni i renowacje figur . Dziękujemy Odnowie w Duchu św za zebrane ofiary na renowacje figur w prezbiterium i osobom z Kółka Różańcowego Różańcowego z Gołkowa Letnisko.Bóg zapłać. Teraz po malowaniu prezbiterium zaczniemy odnawianie całego  główego ołtarza wraz z figurami  oraz taberankulum.Częściowo bedzie pomalowany w tym roku jeszcze chór i wejscie na chór oraz ołtarzi obraz  św Teresy od dzieciątka Jezus.  W prezbiterium wszystkie  figury i taberabakulum mają byc odnowione.

9.Prosimy aby w tym czasie uporządkować groby swoich bliskich zmarłych i nikomu nie znanych , groby żołnierzy i walczących o naszą wolność i niepodległość , groby kapłanów i sióstr zakonnych.

10. Na wypominki przyjmujemy zaraz po Mszy sw i w kancelarii. Msza św 1 listopada będzie normalnie na cmentarzu o godz 12.00 . Alumni naszego seminarium będą zbierać na wypominki 1 listopada od godz 8.00 -tak  naprawdę to sami nie wiemy  czy cmentarze  z powodu pandemii nie będą zamkniete. Procesji na cmenatrzu nie będzie ze względu na bezpieczeństwo                                                    11. JUTRO 19  PAŹDZIETRNIKA BĘDZIE ODPRAWIONA  Msza św. O GODZ 18.00  w 36. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki  w PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI NA ŻOLIBORZU Msza święta rocznicowa z modlitwą o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki . Ze względu na pandemię organizatorzy uroczystości zalecają w tym roku pozostanie w domach i śledzenie transmisji na kanale You Tube.  INFORMACJE PRZEKAZUJE  Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki oraz TV Trwam i Radio Maryja. 19 października, rocznica śmierci ks. Popiełuszki to zarazem II Narodowy Dzień Duchownych Niezłomnych.

                                                  Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam księżom proboszczom i wiernym o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa głównego), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania Komunii św. do ust i na rękę. Oprócz tego przypominam, że w parafiach na terenie strefy czerwonej zachowujemy zasadę 7 metrów kwadratowych na jedną osobę w kościele, zaś w parafiach w strefie żółtej – 4 metry na jedną osobę. Zasada ta dotyczy Mszy św. i wszelkich nabożeństw włącznie z Mszami obrzędowymi (pierwsza Komunia św. i bierzmowanie). Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych.

Kard. Kazimier Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

                                                                              Warszawa, 16 października

 

Zachęcamy do nauczenia się na pamięć ABC Społecznej Krucjaty Miłości Ks Kard Wyszyńskiego Te słowa pisał kiedy był aresztowany i dręczony przez władze PRL-u A/ Szanuj każdego człowieka…

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Kardynał Stefan Wyszyński

1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).

2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.  / boimy się tych slów i nie wobrażamy siebie aby tak kochać każdego człowieka bez wyjątku i swoich nieprzyjaciół/

//////////////////////////////////////////////////////////

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Pliki do pobrania

Galeria