Ogłoszenia parafialne 2020 r

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. „Jezus dał wiele dowodów, że żyje : ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym…” Dz Ap 1

2.Dzisiaj 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.

3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. Dane o prześladowaniu chrześcijan są przerażające –obecnie na całym świecie jest prześladowanych około 300 mln chrześcijan . Wielu z nich straciło życie za wiarę. Metody prześladowania dzisiaj są / jak pisze jeden z ojców franciszkanów/ ,w Afryce prasa mówi, że chrześcijanie są zamykani w klatkach i topieni, paleni żywcem . W Europie chrześcijanie sa poddawani różnego rodzaju prześladowaniom np. dyskryminacji, , nietolerancji, szykanom , przemocy psychicznej , seksualnej, ekonomicznej , agresji słownej i fizycznej – bezpośrednio albo przez media.

4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień naszych mam. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 18.00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

4/A W tych dniach wielu kapłanów obchodzi swoje rocznice święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nich w swoich i bądźmy wdzięczni Bogu za ich posługę i prace duszpasterską.

5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego beatyfikację.

6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. do Ducha św po nabożeństwie majowym Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu. W sobotę w naszej świątyni o godz 21.00 będzie Msza św i czuwanie modlitewne w maskach i z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zaprasza Odnowa w Duchu św i Kościół Domowy.

7. Jeżeli chodzi o I komunię św w tym roku to dzisiaj zapraszamy rodziców na spotkanie na zewnątrz kościoła przy estradzie za starą plebanią po jednej osobie z rodziny. Chodzi o stworzenie szansy dla wszystkich chętnych. Komunia może być w b. malej grupie np. 14 czerwca o godz 9.15, 11.45, 14.30 i 16.30 a nawet o godz 18.00 Wiem już na pewno o jednej grupie dzieci 14 czerwca o godz 11.45 – próba dla tych dzieci i ich rodziców przed I Komunią dzisiaj o godz 15.00 i za tydzień w niedziele o godz 15.00 Rocznica pierwszej komunii sw będzie też w dwóch małych grupach w sobotę 20 czerwca o godz 16.30 i o godz 18.00 Chrzty prosimy zgłaszać przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

8. DZISIAJ W CZWARTĄ NIEDZIELE  MIESIĄCA CARITAS  PROSI NAS  O POMOC  W DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.PROSIMY O ZGŁASZANIE  ADRESÓW OSÓB KTORE W TYM CZASIE SĄ  W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Zapowiedzi przedmałżeńskie :

A/ Marcin-Krzysztof Klimczak kawaler z Warszawy par św Stefana i Wioletta Mrowińska panna z Grochowej par Jazgarzew zapowiedź pierwsza

B/ Konrad Jabłoński kawaler z Warszawy par M.B. Saletyńskiej i Magdalena Mazurek panna z Piaseczna par M.B. Różańcowej zapowiedź pierwsza W tym tygodniu patronujĄ nam:

26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty.

29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży. PAMIĘTAJMY O PRASIE KATOLICKIEJ

związki z I komunia w tym roku 2020 dzieci z klas III  SPOTKANIE RODZICÓW  BĘDZIE  W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELE 24.05 BR PO MSZY SW O GODZ 11.45 NA SCENIE ZA STARĄ PLEBANIĄ .UWAGA:Na spotkanie przychodzi jedna osoba z  rodziny. Chodzi o nowe ustalenia.Pozdrawia Ks prob 

 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 17 maja 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

5. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej po Mszy sw o godz.18.00 . Weźmy udział w tym nabożeństwie. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,

7. Rodzice którzy chcą aby ich dziecko przystąpiło koniecznie do I spowiedzi i I komunii sw w tym roku przed wakacjami mogą się zgłosić do Ks Prob . Chodzi o I komunie dzieci z klas III w małej grupie do 5 osób Nie ma jeszcze zgody na komunie w dużej grupie ponieważ nadal chodzi o bezpieczeństwo nasze i dzieci. Dzieci muszą miec  zaswiadczenie od swojej  katechetki. MŁODZIEŻ   przed bierzmowaniem Z KLAS I ŚREDNICH prosimy o uzupełnienie formalności  w każdy poniedziałek i środę o godz 19.30

8. W naszej świątyni może od dzisiaj /17 maja/ uczestniczyć na każdej Mszy sw 80 osób .Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy sw w tygodniu o godz 7.00 i 18.00 a w niedzielę o godz 7.30, 9.15 , 11.45, 16.30 i o godz 18.00 w Pęcherach Msza św o godz 8.00 Teraz okazuje się , że na Mszy św w kościele są wolne miejsca i nie ma komu ich zająć w tygodniu i w niedziele. To jest bardzo przykre. Nie boimy się sklepów , aptek , naszych przyjaciół, autobusów, cichych spotkań w naszej grupie ale boimy się wejść do kościoła. Można dzisiaj szczególnie cytować św Jana Pawła II „Nie lękajcie się Chrystusa. Otwórzcie drzwi swoich serc Chrystusowi.”

9. W tym tygodniu  zaczynają sie juz zbiórki ministrantów o godz 10.00 w sobote , scholi  .Mamy zachować oczywiscie środki bezpieczeństwa /chodzimo odległośc i maski obowiązkowo//                                                                                                                 KOMUNIKATY KURIALNE

a/…Papież Franciszek w swoich homiliach wielokrotnie przestrzegał przed ograniczeniem praktykowania wiary jedynie do wymiaru wirtualnego, bez możliwości osobistego udziału w sakramentach. Podkreślił, że nie jest to sytuacja normalna, kiedy wierni, uczestnicząc w Eucharystii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu, nie mogą być na niej obecni fizycznie i mogą przyjmować jedynie Komunię Świętą duchową. W duchu tych słów papieża Franciszka prosimy zachęcić wiernych, by rzetelnie zweryfikowali, czy w ich konkretnej indywidualnej sytuacji nadal istnieje przyczyna, by korzystali z dyspensy udzielonej przez arcybiskupa warszawskiego. Przy tej okazji przypominamy, że aktualnie istnieje realna, daleko większa niż na początku pandemii, możliwość osobistego uczestniczenia we Mszy świętej i przyjęcia Komunii Świętej sakramentalnej. Zachęcamy także Księży Proboszczów, według roztropności, do zwiększenia liczby Mszy świętych umożliwiając większej grupie wiernych, w tym rodzinom z dziećmi i młodzieży, uczestnictwo w życiu liturgicznym parafii.                                                                                                                     

b. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz zachęcił Księży Proboszczów do otwarcia kościołów w czasie pandemii z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Aby umożliwić wiernym przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej i Komunii Świętej wielkanocnej, należy rozważyć potrzebę dodatkowych stałych dyżurów spowiedzi poza Mszą świętą. Prosimy o przypomnienie wiernym, że okres, w którym obowiązuje Komunia wielkanocna, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. w bieżącym roku do 7 czerwca. 3. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz sanitarnych, od dnia 20 kwietnia br., w kościołach i kaplicach może przebywać jednocześnie jedna osoba na 10 m2. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy wierni przebywający w kościele / kaplicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są duchowni sprawujący liturgię.                                                                                                                                                                                                            

c/. Z zachowaniem ww. rygorów sanitarnych w przestrzeni kościoła można prowadzić w małych grupach przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu, pierwszej Komunii Świętej, sakramentu bierzmowania i małżeństwa. Można również, zgodnie z tymi samymi rygorami sanitarnymi, prowadzić w kościele konferencje, a także spotkania formacyjne grup i wspólnot parafialnych.                                                                                                                                                                                                        

d. Informujemy, że poza odkładaniem na dalszy termin uroczystości komunijnych istnieje także możliwość, w ścisłej współpracy z rodzicami, indywidualnego lub kilkuosobowego przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Wówczas przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej nastąpi indywidualnie w uzgodnionym terminie.                                                                                                                                                                                                             

e. Według podanych wyżej zasad można przeprowadzić indywidualnie, w małych grupach przygotowanie dorosłych bądź młodzieży do sakramentu bierzmowania. Termin bierzmowania należy wówczas ustalić z księdzem biskupem.

10. Czytajmy prasę katolicka ,uczmy się naszej wiary

11. W  tym tygodniu w najbliższą soboté zaczynają sie juz zbiórki ministrantów o godz 10.00

/////////////////////////////////////////////////////////////

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Pliki do pobrania

Galeria