Ogłoszenia parafialne 2020 r licznik strony parafialnej z dn. 30.03.br. godz 21.251972469

https://www.youtube.com/channel/UCGGZkeosesMRlHqEcrXzaFg

OGŁOSZENIA 29.03.2020 R PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

 Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

KOMUNIKAT Ks kar Kazimierza Nycza 

Kard. Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy świętej

Przekazujemy dokument podpisany przez metropolitę warszawskiego. Informujemy, że niektórzy z księży otrzymali błędną treść dokumentu, która nie obowiązuje. Obowiązuje poniższy:

Nr 457/Abp/2020

RESKRYPT

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii

Warszawa, 13 marca 2020

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach w DOMU Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. /5 osob  w kościele

ABP RYŚ: DOM MOŻE BYĆ „SAKRAMENTEM”DZIAŁANIA BOGA

10:07 | 27.03.2020 |

– Niech to słowo otwiera nas na naszą codzienność, którą możemy przeżywać tak, że zostaliśmy uwięzieni w domach, a możemy przeżywać ją tak, żeby zobaczyć jak te dom są przestrzenią działania Boga, jak są Jego szczególnym „sakramentem”. On jest w domu trudno rozpoznawalny, bo nie jest egzotyczny, bo nie jest dziwny, bo nie jest inny. Byłoby wielkim paradoksem, gdybyśmy Boga odrzucali w tym miejscu, w które on chciał wejść, żaby być jak najbliżej, żeby być z nami w taki codzienny, zwyczajny, niewyszukany sposób. – mówił arcybiskup Ryś.

Dzisiejszą poranną Mszę świętą w kaplicy domu biskupów łódzkich ksiądz arcybiskup Grzegorz celebrował w intencji wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy w tym szczególnym czasie posługują zarówno chorym jak i zdrowym przebywającym w swych domach.

W homilii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że dom każdego z nas, zwyczajność dnia może być miejscem spotkania Boga, który wkracza w szarość naszej codzienności. – Mamy trudności w docieraniu do Boga w takiej szarości, codzienności. Już bardziej do nas przemawia taki „egzotyczny” obraz Boga, żeby był jakiś inny, żeby był z innego świata, jakoś wyraźnie odróżniający się od tego, jak żyjemy, żeby był nadzwyczajny. Ale w tej bliskości, w tej zwyczajności, w tej szarości, w naszej rodzinie… Bóg?  Ta codzienność, ta zwyczajność, ta szarość Boga jest przez Jezusa wybrana i przedłużona. Dlatego największy znak Jego obecności celebrujemy w chlebie, powszednim chlebie. – zauważył arcybiskup.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki zachęcił wszystkich do towarzyszenia dziś na modlitwie Ojcu Świętemu Franciszkowi, który o godz. 18:00 na pustym placu św. Piotr będzie się modlił za miasto Rzym i cały świat prosząc Boga o ustanie epidemii koronawirusa.

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza Święta o godz.18.00

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji w naszym kościele od godz. 18.00 W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz.8.00 W piątek Droga Krzyżowa po Mszy św o godz 18.00 i dzisiaj Gorzkie Żale po Mszy sw o godz  9.15, za tydzień w Niedziele Palmowo godziny Mszy św tak samo o godz 7.30, 9.15,11.45 i godz 18.00 Zachowujemy przepisy według zaleceń / tylko 5 osób może uczestniczyc we Mszy sw/ Zapraszamy do jednoczenia się z naszą parafią przez (transmisja online ) przez internet w niedziele o godz 11.45i o godz 18.00 a w tygodniu codziennie o godz 18.00

4. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Jest ku tego dobra okazja, gdyż z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można skorzystać w następujących godzinach:17.00. Zakładając, że wielu parafian przed świętami wielkanocnymi już oczyściło swoje serca, pozostałych – tych, którzy nie zdążyli, czy nie mieli okazji jeszcze tego uczynić – zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do udziału we Mszy Świętej i w pierwszopiątkowym nabożeństwie o godz.18.00 ADORACJA NOCNA indywidualna cicha TYLKO DO GODZ 22.00

5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Pobłogosławimy w tym roku symbolicznie przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. W Wielki Czwartek  i Wielki Piątek spotykamy sie o godz 18.00 w Wigilie Paschalną o godz 20.00 Procesji rezurekcyjnej nie będzie i czuwania OSP też nie będzie. Wszystko będzie ograniczone do minimum. Poświęcenie ognia w kościele przy ołtarzu. Święcenie pokarmów w poranek wielkanocny tylko w domu przez ojca lub matkęTriduum Paschalne. Wielka Sobota. Z powodu przepisów administracyjnych, nie jest możliwa tradycyjna forma błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Rekomendujemy wiernym błogosławienie pokarmów w ramach liturgii domowej, podczas śniadania wielkanocnego, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, według załączonego do niniejszych wytycznych formularza / gotowy wzór błogoslawieństwa pokarmów w domu rodzinnym w pliku zobacz poniżej/

7. Do chorych udamy sie tylko do tych ktorzy nas zaproszą przez telefon

8. Dziękujemy za zebrane ofiary na kwiaty i dekoracje grobu Pana Jezusa rodzinom z ul Szkolnej w Jazgarzewie i rodzinom z Łosia. Bóg zapłać.Dziękujemy również za nowe ofiary przekazane na konto parafii.Bóg zapłać tak jak w kościele na Mszy sw. Ks prob W. Zaręba

Jak Cię zrozumieć

1. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico,

co spełniasz się każdego dnia?

Po stokroć i po razy tysiąc

Bóg nam w ofierze Siebie dał.

Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni.

Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię,

trzeba się modlić, trzeba się modlić,

trzeba się modlić.

2. Tyś wybrał drogę pełną cierni,

choć miałeś tron u nieba bram

I stałeś się jak my śmiertelny,

by życie Swoje oddać nam.

3. Za nasze grzechy i niestałość

Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl,

wciąż nam oddajesz Krew i Ciało,

byśmy na wieki mogli żyć.

4. Więc, czy to w pracy, czy w spoczynku,

będziemy z Ciebie czerpać wzór,

dziękując Tobie, Boży Synu

za mękę Twoją i za ból.

 

PLAN KOLĘDY W NASZEJ PARAFII 2019/2020

PLAN KOLĘDY 2019 / 2020 PARAFII SW. ROCHA W JAZGARZEWIE w dni powszednie od godz. 15.00 do 21.30 w soboty od 10.00 Prosimy o przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyżyka, świecy i Pisma Św. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów od religii, prosimy aby na kolędzie była obecna cała rodzina. (proszę dzwonić do ks prob na tel 602 108 026

"Rodzina zawsze była mocą narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla narodu. Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina." - Kardynał Stefan Wyszyński, "Na szlaku Tysiąclecia".

PROGRAM KOLĘDY 2019/2020

27.12 piątek . od 15.00 Łoś- ul .Spółdzielcza, Puszczyka, Skowronków, Słowików, Sikorki, Sosnowa. Spacerowa. Zielona, ul. Biała, ul. Sowia, Cicha, Biała, Bajeczna, Gandolfa
28.12 sobota od 10.00 Łoś-ul.6 Września, ul.Kwiatowa, ul.Leśna, ul.Kuropatwy ul. Zajęcza, Sadowa,Ogrodowa
30.12 poniedziałek od 15.00Łoś- ul.Prażmowska, Al. Gwiazd , Al. Cykady, Al. Lipowa, Parkowa, Kalinowa
31.12 wtorek .od 10.00 do 17.00 Łoś-ul. Podleśna.,ul. Kukułki.,ul. Sołecka., ul.Tarczyńska
02.01 .czwartek od 15.00 di 21.00 Łoś, ul. Sarenki, ul. Polna, ul. Chabrowa, ul.Wiatrowa, , ul. Bażańcia,-Przepiórki i wszystkie nowe ulice
03.01 Pierwszy piątek kolęda od godz 15.00 .(*NOCNA ADORACJA WIECZÓR UWIELBIENIAO GODZ 21.00 ) kolęda Bogatki- ul.Królewska,nr parzyste, ul. Pierwiosnków
04.01 Pierwsza sobota. Msza sw o godz 8.00 , kolęda od 10.30 Bogatki- ul. Królewska, nr nieparzyste, od nr 1 do nr 149 włącznie
05.01 niedziela i 06.01 poniedziałek .nie ma kolędy Objawienie Pańskie

07.01.wtorek od 15.00 Bogatki- ul.Anemonów, ul.Malwy, ul.Azalii, ul. Werbeny, ul.Szafirków, ul.Zawilców, ul.Słoneczników, pozostałe rodziny z ul Królewskiej, ul. Modraszki, z ul Książecej ,ul.Polnych Maków, ul Królewska od nr 153 do 187 i nowe ulice / prosimy o telefon/
08.01 sroda od 15.00 Mieszkowo- ul.Malinowa, ul.Malinowy Gaj, ul.Darniowa, ul.Szklarniowa, Cicha, ul.Traktowa, ul Polnych Bratków. ul.Zdrojowa, Polna, Urocza, ul.Graniczna, ul.Pod Gruszą, ul.Ustronie, ul Karolińska i wszystkie nowe ulice
09.01 czwartek od 15.00Antoninów- ul.Złotych Piasków, ul.Dobrych Sąsiadów ul.Radomska i wszystkie nowe ulice
10.01 piątek . od 14.00 Wola Gołkowska.ul Gościniec-/lewa i prawa strona /od Sióstr do p.Kowalskich do ronda od godz 14.00
11.01 sobota . od 15.00 Wola Gołkowska , ul.Fantazyjna, ul.Piesza, ul Turystyczna , Jemioły, Sielankowa, ul.Czarowna, ul Gościniec od ronda ( od rodziny p. Kowalskich ) do końca w kierunku Jazgarzewa , Polnej Brzozy i ul Przy Akacjach/
13.01 poniedziałek od 15.00 ul.Kolonia -, ul.Jeżynowa,ul.Krótka, ul.Dzikiej Mięty, ul.Żurawinowa, ul Liryczna
14.01 wtorek . od 15.00 Robercin- ul.Podskarbińska, ul.Hetmańska, ul.Orzechowa, ul.Wierzbowa ,Motocyklistów,
15.01 środa.od 15.00 Wola Gołkowska- ul.Rybna, ul.Błękitnego Motyla, ul.Jemioły, ul.Płaczącej Wierzby ,ul.Karolińska,
16.01 ,czwartek .od 15.00Gołków- ul.Zielonawszystkie nowe ulice
17.01 piątek od 15.00 cała i ul.Ceramiczna, ul.Ceglana, ul.Małego Stawu i Dużego Stawu,

18.01sobota od 10.00 Grochowa- ul.Zb. Pawlaka, ul Słoneczników
20.01 poniedzialek .od 15.00 Piskórka- ul.Jagodowa, ul.Świerkowa, ul.Główna, ul.Słoneczna, ul. Polna, ul.Akacjowa,ul.Podleśna,ul.Brzozowa, ul.Krótka, ul.Cedrowa, ul.Klonowa,ul. Sosnowa,i wszystkie nowe ulice
21.01 wtorek od 15.00 Pęchery-ul.Boczna, ul.Cietrzewia ,ul.Pawlaka 22.01środa .od 15.00 ul.Gołkowska za mleczarnią/za torami
23.01 czwartek .od 15.00 ul.Gołkowska od mleczarni do świetlicy /stara wieś-/lewa i prawa strona.
24 .01 piątek ..od 15.00 Gołków- ul.Gołkowska od świetlicy do krzyżówek do ul Głównej -lewa strona idąc od kościoła-prawa strona

25.01 sobota .od 10.00 od krzyżówek Gołków-ul.Gołkowska,ul.Pod Bateriami, ul.Lipowa
27.01 poniedziałekod 15.00 od krzyżówek w kierunku Zalesia Dolnego.ulice boczne Hajduczka- ul.Szaniec,ul.Soroki-3 rodziny, ul.Oleńki Bilewiczównej-10 rodzin, ul.Bohuna, ul.Kietlinga, ul.Trylogii i wszystkie ulice nowe.

28.01 wtorek. od 15.00 Gołków- ul. 11 Listopada- ul.Kmicica, ul.Główna-- od krzyżówek do torów, ul.Wołodyjowskiego
29.01 środa .od 15.00 Gołków- ul.Wenedów, ul Kirkora,ul.Kordiana, ul.Aliny, ul.Gwalberta
30.01 czwartek .od 15.00 Gołków-ul.Ląkowa-, ul.IV Pułku Ułanów, ul.Jazdy Polskiej i wszystkie nowe ulice
31.01 piatek od 16.00 Wólka Kozodawska - ul.Pogodna – i ul Gruszek i Jabluszek
01.02 sobota . od 1O.30 Wólka Kozodawska ,ul.Zaciszna, ul.Dworkowa, ul.Krokusowa.
03 02 poniedziałek kolęda od 15.30.Wólka Kozodawska - ul.Familijna,ul.Serdeczna ,
04.00 wtorek od 15.00 Jesówka i ul Źródlana,ul.Blasku Księżyca, ul.Czapli ,Cyraneczki ,ul.Dzikich Gęsi, ul.Niedzwiedzia, ul.Leśnych Malin ul.Orlika,ul.Ptasia,ul.Zimorodka, ul.Konika Polnego, ul.Leśnej Polany, ul.Lisia,Łosia, Niedźwiedzia, Żbika, Myśliwska, Łowiecka ,Rysia, Borsuka,
05.02 sroda .od 15.00 Wólka Kozodawska-ul.Zielonej Łąk, ul.Dzikie Pola ul.Bociana Białego, ul.Białej Róży, i wszystkie nowe ulice
06.02 czwartek .od 16.00 Wólka Kozodawska-ul.Czarodziejska, ul.Bukietowa,ul.Polnych Kwiatów ,ul.Bajkowych Domków, ul.Wichrowa.,

07.02 piątek od 15.00 ( NOCNA ADORACJA OD 18.00 WIECZÓR Uwielbienia 21.00 ) ul.Herbacianej Róży, ul.Zaciszna, ul.Bukietowa, ul.Rajskich Ogrodów, ul.Szparagowa
08.02 sobota.od 10.00 Wólka Kozodawska- ul.Porannej Rosy, ul Szczęśliwa
10.02 poniedziałek .od 15.00 Łbiska- ul Bolesława Chrobrego--tylko lewa strona idąc od kościoła,ul.Wł. Jagiełły, ul.Królowej Marysieńki, ul.H.Walezego, ul.Zyg.Starego, ul.Wł. Łokietka po lewej stronie
11.02.wtorek .od 15.00 Łbiska-ul.B.Chrobrego-tylko prawa str.idąc od Jazgarzewa,ul. 15 sierpnia, ul.Piastowska-, ul.Królowej Bony, ul.Żeligowskiego- , _ul.Zyg. Starego i Wł. Łokietka po prawej str. oraz ul.Zygmunta III Wazy
12.02 sroda .od godz 15.00 Jazgarzew-ul.Szkolna nr nieparzys.,ul.Ruciana,ul.Przebiśniegów, ul.Runa Leśnego
13 02 czwartek Jazgarzew- ul.Szkolna wszystkie nr parzyste od g 15.00
14.02 piatek od 15.00 Jazgarzew-ul.Górna i Wólka Pecherska
15.02 sobota .od 10.00 Jazgarzew-ul.Główna-w kierunku Bogatek,ul.Błękitna,ul.Rajska, ul.Pasikoników
17.02 poniedzialek .od 15.00 Jazgarzew-ul. Leśna- wszystkie nr tylko po prawej str. idąc od kościoła ul.Gajowa, ul.Amarantowa 18.02 .wtorek od 15.00-ul. Leśna po lewej str. idąc od kościoła
19.02 środa . od 16.00 ul.Główna w Jazgarzewie do kościoła zakończenie kolędy/
NA ZAPROSZENIE W CZWARTEK 20 luty odgodz.9.00 do 16.00 na tcl. 602 108 026 Parafia św. Rocha
ul. Główna 2 05-502 Jazgarzew Mail: roch@warszawa.opoka.org.pl Telefon (22) 756 76 41

KALENDARZ 2020

Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha Jazgarzew

ul. Główna 2 05-502 Piaseczno

e-mail roch@warszawa.opoka.org.pl

ADRES STRONY : parafiajazgarzew.pl

tal.: (22) 756 76 41 kancelaria

tel. kom.: 602 108 026 (w sprawach pilnych)

Kapłani :Ks Prob Wiesław Zaręba

Wikariusze: Ks Szymon Nowicki tel 511-564-952Konto parafii: Bank Pekao SA Ol Piaseczno ul Jana Pawła II 05 124 063 511 111 000 048 149 688 Konto  Caritasu w Jazgarzewie : 29 1240 6351 1111 0010 7498 2429

ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynał Stefan Wyszyński 1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).

2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

SŁUGA BOŻY KS KARD WYSZYNSKI W JAZGARZE WIE 1979 R

 

List Ks Prob Wiesława Zaręby do swoich parafian Sw Rocha w Jazgarzewie przed misjami.

" PARAFIA WSPÓLNOTĄ WSPÓLNOT"

Drodzy parafianie czas który mamy przed sobą to czas powtórnego szukania swojej drogi w kościele i w swojej parafii ." Parafia to wspólnota wspólnot" Czuje się jakoś odpowiedzialny za dobre przygotowanie misji i naszych spotkań z misjonarzami w dniach od 6 do 13 października 2019 r Misje organizujemy raz na 10 lat z myślą o wszystkich parafianach tych którzy mają blisko do swojego kościoła i tych którzy mieszkają daleko. Drugi powód dla którego organizujemy misje w tym czasie to 90 rocznica konsekracji naszej świątyni w Jazgarzewie- dokładnie nasza świątynia była konsekrowana 13 października 1929 r . W ciągu tego czasu nasza parafia zmieniła się nie do poznania. Powstały nowe ośrodki duszpasterskie na dawnym terenie naszej parafii w Zalesiu Dolnym, Głoskowie , Zalesiu Górnym , Żabieńcu i Kamionce. Obecnie na terenie parafii Jazgarzew są cztery kaplice w Łbiskach u Sióstr Miłosierdzia św Wincetego a Paulo , Pęcherach , Robercinie u Sióstr Rodziny Marii i na cmentarzu w Antoninowie. Jesteśmy naprawdę rozproszeni i nie spotykamy się w jednym miejscu w jednej świątyni ale ciągle z dala od swojej parafii. Tak myślę sobie aby przynajmniej na misjach spotkać się ze sobą i poznać siebie nawzajem i poznać swój kościół parafialny i wysłuchać nauk misyjnych. Nasza świątynia w tej chwili jest przygotowywana na uroczystość 90 rocznicy konsekracji ., kończymy wymianę dachu i malowanie oraz zakładamy całkowicie nowa instalacje . Przymierzamy się też do malowania wnętrza naszej świątyni i renowacji wszystkich ołtarzy i figur. Jest to praca na kilka lat.

Zapraszamy  serdecznie na Misje w dniach od 06 do 13.10. 2019 r które poprowadzą o. Oblaci z Kodnia Ojciec Włodzimierz Jamrocha i Ojciec Dariusz Galant . Chciałbym zachęcić każdą rodzinę do modlitwy w intencji misji aby Duch św towarzyszył nam w naszych spotkaniach i pomógł nam zrozumieć sens naszego życia i powołania . ZAPRASZAMY SERDEDCZNIE JUŻ DZISIAJ słowami Pana Jezusa „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię…” Spotkania misyjne w naszej świątyni będą w tygodniu dla starszych i młodzieży o godz 9.15 , 18.00 i 19.30 , każdy dzień będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim o godz 20.30 Dobrzy by było abyśmy wszyscy przychodzili do swojej świątyni parafialnej w Jazgarzewie i tutaj słuchali Słowa Bożego i razem się modlili .  Dzieci zapraszamy codziennie przez trzy dni w Jazgarzewie o godz 17.00 /od poniedziałku do środy/ w kaplicy w Robercinie o godz 17.00  , w Łbiskach o godz 12.00 / tylko trzy dni poniedziałek , wtorek i środa /-  w kaplicy w Pęcherach trzy dni o godz 11.00 /poniedz. wtorek i środę/ Misje w parafii będą trwać od 6 do 13 października 2019 r przez cały tydzień od niedzieli do niedzieli. W niedziele 13 października Uroczystą Mszę Św  o godz 9.15 odprawi nasz Pasterz Ks Kard Kazimierz  Nycz i udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

13 pażdziernika  będą też spotkania misyjne  o  godz  11.45 , 17.00 i o godz 18.00 Z błogosławieństwem Bożym Ks Prob Wiesław Zaręba i Ks Wikariusz Szymon Nowicki wraz z naszymi misjonarzami O. Włodzimierzem i O. Dariuszem     

                 Jazgarzew dn 1 września 2019 r

"..Według jednego z możliwych - jak sądzę - wyjaśnień, zarówno świątynia, jak i ciało Chrystusa jest figurą Kościoła. Kościół bowiem jest zbudowany z kamieni żywych, uczyniony "żywą świątynią", aby stanowić święte kapłaństwo, wybudowany "na fundamencie Apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest samrś Jezus Chrystus". Jest więc prawdziwą świątynią." (ORYGENES kaplan z Brewiarza str151).........Podobnie bowiem, jak ciało widzialne Chrystusa zostało ukrzyżowane, pogrzebane, a potem zmartwychwstało, tak też całe ciało świętych Chrystusa zostało "ukrzyżowane z Chrystusem" i już dłużej nie żyje. Dlatego każdy z jego członków, na wzór świętego Pawła, "w niczym się już nie chlubi, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat został dla niego ukrzyżowany, a on dla świata". Brewiarz z dn  04.09.2019 r

/////////////////////////////////////////////////////////////

 

NAPIS NA OBRAZKU KOLĘDOWYM

Modlitwa za misje  w naszej parafii ( w dn. 06-13.10.2019 r)

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii w Jazgarzewie darem łaski i miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, pełnio czasów i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty odnów cały świat i oblicze naszej parafii. Spraw abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Amen. Sw Rochu  i Św Wawrzyńcze  modlcie się za nami

Z blogoslaieństwem Bożym Ks Szymon Nowicki wikariusz i Ks Prob Wiesław Zaręba

Pliki do pobrania

Galeria