1. Dla świadomego katolika nie ma innej godnej formy zawarcia związku małżeńskiego, jak małżeństwo sakramentalne. Obecnie jest ono konkordatowe, bo wywiera także skutki cywilne.
 2. Narzeczeni trzy miesiące przed terminem ślubu udają się do USC po tzw. blankiety do ślubu konkordatowego. Z tymi blankietami przychodzą do kancelarii parafialnej na tzw. Zapowiedzi, celem spisania protokołu przedślubnego. Blankiety te tracą swoją ważność po upływie 3 miesięcy.
  Wtedy winni przedstawić:
  1. dowód osobisty,
  2. metrykę chrztu św. z adnotacją: „do ślubu kościelnego” o ile chrzest miał miejsce w innej parafii. Taka metryka jest ważna tylko 6 miesięcy od daty jej wydania. Nie wolno więc jej zagubić! Wydaje się ją osobiście lub rodzicom. Nie posyła się jej listownie. W razie zaginięcia duplikatu się nie wydaje.
  3. świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,
  4. świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, o ile fakt jego przyjęcia nie został odnotowany w metryce chrztu św.
 3. W późniejszym czasie należy też doręczyć:
  1. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Kurs ten odbywa się w naszej  Parafii dwa razy  w roku -zaraz po wakacjach i od 15 lutego zaraza po koledzie w niedziele o godz 16.30/
  2. potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi z Parafii narzeczonego lub narzeczonej,
  3. tuż przed ślubem należy doręczyć świadectwo odprawienia dwóch spowiedzi przedślubnych.
 4. Do ważnego zawarcia małżeństwa potrzebni są dwaj świadkowie.
 5. Narzeczeni wraz ze świadkami około 10 minut przed obrzędem przychodzą do zakrystii, gdzie składają pod dokumentami  podpisy.
 6. Goście weselni pamiętają, że najpiękniejszym prezentem ślubnym jest komunia św. przyjęta w intencji nowożeńców.
 7. Zachęca się do urządzania przyjęcia weselnego bez podawania napojów alkoholowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowanie,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki (cywilno-prawne- tzw. Ślub konkordatowy) lub akt kontraktu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.