Bielanki to grupa dziewcząt, która od wielu lat działa w parafii.

  • Nazwa pochodzi od białego stroju, jaki noszą w czasie procesji i pełnienia innych czynności liturgicznych.
  • Są to dziewczęta ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich oraz studentki. Opiekę duchową w tym roku sprawują nad nimi s. JADWIGA ZAWADZKA -
  • 8 grudnia (Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej) jest świętem Bielanek. W tym dniu w czasie uroczystej Mszy świętej najmłodsze Bielanki otrzymują medalik, starsze natomiast odnawiają przyrzeczenia.
  • Historia Medalika wiąże się z objawieniami Matki Bożej Katarzynie Laboure. Jej to właśnie zleciła Niepokalana, by postarała się o wybicie medalika, którego wzór sama pokazała. Bielanki na uroczystej Mszy świętej składają swoje przyrzeczenie :
  • JA < IMIĘ I NAZWISKO > PRZYRZEKAM CAŁYM SERCEM PEŁNIĆ WIERNIE SŁUŻBĘ BOGU. DOŁOŻĘ STARAŃ, ABY BYĆ GORLIWĄ BIELANKĄ, POSŁUSZNĄ CÓRKĄ, KOCHAJĄCĄ SIOSTRĄ ORAZ DOBRĄ KOLEŻANKĄ W PRACY, W NAUCE I ZABAWIE. CHCĘ TAKŻE POSTĘPOWAĆ WEDŁUG PRAWA I OBOWIĄZKÓW BIELANKI.

ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

  1. Codziennie odmawiać dziesiątkę różańca.
  2. Uczestniczyć w pierwszą niedzielę miesiąca w adoracji eucharystycznej.
  3. Brać czynny udział w procesji eucharystycznej, nabożeństwach które odbywają się w ciągu roku liturgicznego.
  4. Uczestniczyć w comiesięcznych formacyjnych spotkaniach przy parafii , w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16:30.
  5. Starać się być dobrą córką i życzliwą koleżanką, swym postępowaniem dawać dobry przykład innym.

 

Głównym zadaniem Bielanek jest służba liturgiczna i para liturgiczna zwłaszcza w czasie uroczystych nabożeństw i procesji Eucharystycznych, pomoc w przygotowaniu oraz uczestniczenie w procesjach w dni świąteczne.

Dziewczęta te tworzą osobną grupę wyróżniającą się strojem od reszty uczestników zgromadzenia. Idą na czele procesji. Młodsze sypią kwiatki, starsze niosą poduszki i feretrony.

W październiku wszystkie Bielanki przychodzą na nabożeństwo różańcowe, a przede wszystkim adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W Wielkim Tygodniu mają program adoracji zaś w każdą niedzielę oraz święta mogą czytać modlitwę powszechną, śpiewać psalmy oraz nieść dary eucharystyczne do ołtarza.

Bielanki nie tylko się modlą - mają też czas na zabawę. Organizują spotkania andrzejkowe, opłatkowe, zabawy karnawałowe, wyjeżdżają w czasie ferii zimowych i wakacyjnych oraz na wycieczki rowerowe, które są nie tylko odpoczynkiem, ale i czasem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.

Bielanki spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16: 30 na swoich spotkaniach formacyjnych, w salce domu parafialnego, później zaś uczestniczą w adoracji eucharystycznej i procesji.