Kancelaria parafialna czynna
poniedziałek, środa i piątek
od godz   16.00 do 17.30

Konto bankowe (Bank Pekao o. Piaseczno):
05 124 063 511 111 000 048 149 688                                                                                                                                   
Sprawy cmentarne poniedziałek od 9.00  do 10.00 i od godz 15.00-17.30                                                                                                             Sprawy pilne: ks prob 

602-108- 026