Spotkanie Akcji Katolickiej imieniny naszej pani Moniki

Koncert patriotyczny na zamku Królewskim z udziałem naszej scholi dzieciecej z Jazgarzewa

AKCJA KATOLICKA ZAPRASZA DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA OGÓLNOPOLSKI KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE”

7 listopada 2019 09:49/w Informacje, Polecamy, Polska 
Radio Maryja

W sobotę 9 listopada 2019 r. Akcja Katolicka w Polsce zaprasza do Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. W koncercie wystąpi ponad 120 wykonawców z piętnastu polskich diecezji. Pieśni patriotyczne usłyszymy w wykonaniu chórów, zespołów i solistów w różnych grupach wiekowych.

Organizowany już po raz czwarty Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej to zwieńczenie tegorocznych edycji wielu przeglądów, konkursów, festiwali i koncertów pieśni patriotycznej realizowanych od lat przez Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej. Wydarzenia te wpisują się w kontynuację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie jak w latach ubiegłych na scenach wielu polskich miast zaprezentowały się setki wykonawców, a słuchały ich tysiące widzów. Po raz pierwszy w tym roku wystąpi laureat przeglądu zorganizowanego przez Instytut Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii.

Tegoroczny Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, podobnie jak w latach poprzednich, otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Koncert współorganizowany jest z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Patronat medialny sprawuje TV Trwam, Polskie Radio oraz KAI. Głównym Partnerem Koncertu jest PGNiG S.A., a całe wielkie przedsięwzięcie wspiera również Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wstęp na Koncert jest wolny. Z uwagi na ograniczone miejsca na Sali Koncertowej, obowiązuje pierwszeństwo otrzymanych zaproszeń. Po raz pierwszy będzie możliwość oglądania Koncertu on-line. Już niebawem na stronie www.ak.org.pl umieszczony zostanie link, który będzie odmierzał nam czas do Koncertu. Jego pierwsza część rozpocznie się o godz. 12.00.

Wykonawcy Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej

Wiktoria Majda, Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska

Sonia Barbara Bilińska, Archidiecezja Poznańska

Remedium, Diecezja Tarnowska

Marta Sokołowska, IPAK Wielka Brytania

Aleksandra Krauze z Kwartetem z Kwidzyna, Archidiecezja Gdańska

Julia Piotrowska, Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska

Trio  „ANTYRAMA”, Diecezja Bielsko-Żywiecka

Izabela Dobrowolska, Archidiecezja Przemyska

ANGEL PIANO Człuchowski Chór Rodziców, Diecezja Pelplińska

Aleksandra Parszywka, Archidiecezja Krakowska

Chór Exactus, Archidiecezja Białostocka

Aleksandra Tworek, Diecezja Sandomierska

BRAVANTE – KARABANIO, Diecezja Radomska

Emilia Szcześniak, Diecezja Siedlecka

SCHOLA dziecięca z parafii św. Rocha w Jazgarzewie, Archidiecezja Warszawska

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16,3; Flp 4,3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej

Parafia św. Michała Archanioła, ul. Puławska 95 (Budynek starej plebanii) 02-595 Warszawa
608 425 949
22 646 37 76
sekretariat@warszawa.ak.org.pl
diak-aw.com.pl

O FORMACJI

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej jest obecna w 76 parafiach i liczy 700 członków zwyczajnych i około 300 wspierających. Diecezjalnym Asystentem Kościelnym jest ks. dr Piotr Odziemczyk, prezesem Zarządu DIAK AW jest Elżbieta Olejnik. Reaktywowanie Akcji Katolickiej dokonało się w czasie, kiedy przed Kościołem w Polsce stanęło zadanie nowej ewangelizacji. Zadanie, które Akcja Katolicka od początku swego istnienia przyjęła jako program działania i realizuje w miarę istniejących możliwości i rozeznania.
W ramach przyjętego programu działania organizuje comiesięczne spotkania formacyjne, sympozja, pielgrzymki, pomoc charytatywną dla osób potrzebujących, uczestnicy w organizowaniu Dnia Papieskiego, jest współorganizatorem Święta Dziękczynienia, współpracuje z Centrum Opatrzności Bożej i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ponadto od kilku lat uczestniczy w Sztafecie do Grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki organizowanej przez górników z Kopalni „Wujek” z Knurowa i Akcję Katolicką. Z inicjatywy Akcji Katolickiej AW , przy współpracy z Akcją Katolicką z Suchowoli, powstał Szlak Rowerowy im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki” od czarnej Białostockiej do Suchowoli. Od trzynastu lat wydaje miesięcznik „Wierzyć Życiem”. Ponadto organizuje okolicznościowe sesje związane z Programem duszpasterskim Episkopatu Polski, uczestniczy w wykładach przybliżających naukę społeczną Kościoła.

Akacja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej jako pierwsza spośród 38 Diecezjalnych Instytutów, i jak do tej pory chyba jedyna, otrzymała od Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwie Świętego Jana Pawła II na naszą prośbę. Uroczyste wprowadzenie Relikwii do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Patronki odbyło się 12 września 2014 roku