Pielrzymka rowerowa pierwsza z Jazgarzew do Częstochowa w roku 1954 i 1955 p. Zdzisław Tokaj i Jan Nawrocki -nasi choózysci

wstecz