Ekscelencjo Ks Arcybiskupie witam Cię bardzo serdecznie . Przybycie Biskupa do parafii zawsze przypomina nam prawdę, że tam gdzie jest Biskup tam szczególnie gromadzi się Kościół , uświadamiamy sobie , że nie ma Kościoła bez jedności ze swoim Ks Biskupem . Gromadzimy się dzisiaj w naszej świątyni w Jazgarzewie , aby uczestniczyć w liturgii konsekracji ołtarza, poświecenia ambonki i krzyża ołtarzowego . Nasza młodzież prosi Ks Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania . Proszę Ks Biskupa o konsekracje ołtarza i udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży , wygłoszenia słowa Bożego i odprawienie Mszy św w intencji parafian i naszych miłych gości

Ks Bp pozwoli , ze powitam też czcigodnych, miłych gości Wszystkich kapłanów na czele z naszym ks Dziekanem Zbigniewem Pruchnickim , wszystkich ks Prałatów i dziekanów na czele z ks prof. naszego seminarium ks Józefem Górzynskim który dzisiejszą liturgie pomógł nam przygotować wraz z ks prałatem Zbigniewem Sajnógiem z Ursusa i Szczególnie witam zacnego kapłana ks Prałata Jana Lubaczewskiego którego już znam prawie 40 lat , jest to kapłana który szczególnie dobrze zapisał się w mojej historii powołania. Witam jeszcze moich czcigodnych poprzedników księży proboszczów ks prałata Mieczysława Stefaniuka z Zielonki , kanonika Ks Andrzeja Jackowicza i ks wikariuszy którzy tutaj pracowali w Jazgarzewie Ks Kanonia Andrzej Piekarczyk z Jasieńca mojego kolegę kursowego , i ks Antoniego Piotrowskiego witam wszystkich parafian i nasze Siostry Miłosierdzia z Łbisk wraz z przełożoną S Bożeną , witam dzieci , młodzież i rodziców wraz z p. Burmistrzem Józefem Zalewskim Witam jeszcze raz wszystkich tutaj zgromadzonych . Wszystko chcemy ogarnąć nasza miłością i modlitwa dziękczynienia ,pamiętamy o naszych dobrodziejach i ofiarodawcach którzy składali dary na OŁTARZ, KRZYŻ i AMBONKĘ , chcemy modlić się słowami ze Mszy sw „ „PRZYJMIJ NAS PANIE stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym , niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą Panie Boże aby się Tobie podobała.”, SZCZĘŚC BOŻE !

PODZIEKOWANIE Ks Arcybiskupie kończy się nasza liturgia pragnę podziękować Ks Biskupowi za obecnośc miedzy nami , konsekracje ołtarz a, udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży , wygłoszenie słowa Bożego Dziękuje naszym miłym gościom , dobrodziejom i ofiarodawcom , kapłanom na czele z naszym ks Prałatem i dziekanem Zbigniewem Pruchnickim , ks profesorowi m naszego seminarium w Warszawie ks prałatowi Józefowi Górzyńskiemu i księżom dziekanom prałatom ks Mieczysławoi Stefaniukowi , ks Pralataowi Zbigniewowi Sajnókowi ,ks Prałatowi Zdzisławowi Rogozińskiemu z Pieczysk, ks prałatowi ks Tadeuszowi Hukowi, z Zalesia Dolnego księżom kanonikom i proboszczom z naszego dekanatu , ks Robertowi naszemu ks Wikariuszowi, ks Bolesławowi , wszystki tutaj obecnym kapłanom dziekuję za obecnośc i modlitwę , naszym siostrom Szarytkom wraz z przełożona s Bożena, s. Dorocie katechetce , p Organiście p. Adamowi , p. kościelnemu Tadeuszowi z żona , wszystkim ministrantom i scholankom , bielaneczkom i asyście kościelnej chórzystom , dzieciom i młodzieży , rodzicom i nauczycielom za trud i wychowanie , wszystkim parafianom i miłym gościom

Kończąc chciałbym jeszcze raz podziękować Naszemu ks Arcybiskupowi że był z nami po raz pierwszy w tej parafii i zostawił nam piękny JAKŻE WYMOWNY ZNAK OŁTARZA który będziemy pieczołowicie pielęgnować i pobożnie uczestniczyć we Mszy sw sprawowanej tutaj w tym miejscu szczególnie niedzielę i święta . to zadanie podejmujemy razem z naszą młodzieżą która dzisiaj przyjęła na siebie obowiązek odpowiedzialności za KOSCIÓL LOKALNY TUTAJ ŻYJACY . AMEN Szczęść Boże