MUSIMY O TYM PAMIĘTAĆ I UZNAĆ TO ZA PRAWDĘ OBJAWIONĄ ROZPATRUJĄC GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU. W NAUCZANIU KOŚCIOŁA WYRÓŻNIAMY ICH SZEŚĆ:

1 Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże,

2 Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże,

3 Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,

4 Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,

5 Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień,

6.Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

MODLITWA JANA PAWŁA II KTÒREJ NAUCZYŁ GO JEGO OJCIEC

DUCHU ŚWIĘTY, PROSZĘ CIĘ O DARMĄDROŚCI DO LEPSZEGO POZNAWANIA CIEBIE I TWOICH DOSKONAŁOŚCI BOŻYCH,

O DAR ROZUMU DO LEPSZEGO ZROZUMIENIA DUCHA TAJEMNIC WIARY ŚWIĘTEJ,

O DAR UMIEJĘTNOŚCI, ABYM W ŻYCIU KIEROWAŁ SIĘ ZASADAMI TEJŻE WIARY,

O DAR RADY, ABYM WE WSZYSTKIM U CIEBIE SZUKAŁ RADY I U CIEBIE JĄ ZAWSZE ZNAJDOWAŁ,

O DAR MĘSTWA, ABY ŻADNA BOJAŹŃ ANI WZGLĘDY ZIEMSKIE NIE MOGŁY MNIE OD CIEBIE ODERWAĆ,

O DAR POBOŻNOŚCI, ABYM ZAWSZE SŁUŻYŁ TWOJEMU MAJESTATOWI Z SYNOWSKĄ MIŁOŚCIĄ,

O DAR BOJAŹNI BOŻEJ, ABYM LĘKAŁ SIĘ GRZECHU, KTÓRY CIEBIE, O BOŻE, OBRAŻA.
AMEN