CZYTAJ BIBLIĘ I UCZ SIĘ MADROSCI , myśl o Bogu właściwie... Ks Mądrości 1, 1 -16 i 2 ,

wstecz