Bardzo ciekawe jest rozważanie Pisma św które mówi o miłości Boga do człowieka.Pnp odkrywa tę prawdę   ....czytaj codziennie Pismo św i uwierz,  że Ty jako  człowiek  słaby i nędzny  jesteś miłowany przez Boga i to bez granic....xwz 01.02.2024 r ta prawda  jest niepodważalna.UWIERZ BIBLII  I CZYTAJ JĄ DO KOŃCA.!