Do RZECZY".  ..także ze strony służb specjalnych PRL.

Może w tym kluczu trzeba ponownie odczytać nazwiska i daty śmierci Kapłanów: Popiełuszko (†19.10.1984), Blachnicki (†27.02.1987), Niedzielak (†20.01.1989), Suchowolec (†30.01.1989), Zych (†11.07.1989). Pomimo przeprowadzonych śledztw, w każdym przypadku pozostało wiele pytań i świadomość, że nie wyjaśniono w pełni okoliczności oraz nie wskazano sprawców.

Prawda-Krzyż-Wyzwolenie

Czy chodzi o śmierć kilku duszpasterzy, którzy jak to się mówiło „postawili się komunie”? Księży, którzy połączyli swoją posługę z Solidarnością. Te nazwiska coraz mniej mówią współczesnym, a przecież są to postacie, które ktoś sklasyfikował, jako zagrożenie. Dlaczego? Po części odpowiedzią jest zdanie zaczerpnięte z archiwalnych akt SB o krypt. BAXIS, czyli efektów rozpracowania Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, założonej przez ks. Franciszka Blachnickiego na przymusowej emigracji w RFN w czerwcu 1982 r. Oficerowie SB napisali, że celem ChSWN było: „udzielenie pomocy narodom i osobom walczącym o prawa człowieka i niezbywalne prawa do suwerenności w obliczu zagrożenia ze strony sowieckiego totalitaryzmu”. Co więcej, w książce „Prawda Krzyż Wyzwolenie” (Carlsberg 1985, s. 143) ks. Blachnicki napisał: „Dokonany w Jałcie podział Europy, który Polskę włączył do wschodniej, sowieckiej strefy wpływów, stworzył sytuację stałego napięcia pomiędzy wolą samostanowienia narodu zgodnie ze swoją tradycją, kulturą i duchowością a próbą narzucenia mu rzeczywistości całkowicie obcej, heterogennej, która pod obłudną nazwą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oznaczała całkowitą hegemonię Związku Radzieckiego posługującego się swoim wyrafinowanym systemem totalnego ujarzmiania narodów”.