przednika, aby przygotował Mu drogę.
Nawiedź nas, Jezu, Wschodzące Słońce.

Ty sprawiłeś, że Jan uradował się w łonie Elżbiety,
- daj, abyśmy zawsze się cieszyli z Twego przyjścia na ziemię.
Nawiedź nas, Jezu, Wschodzące Słońce.

Ty przez naukę i życie Jana Chrzciciela ukazałeś nam drogę pokuty,
- zwróć nasze serca ku przykazaniom Twojego królestwa.
Nawiedź nas, Jezu, Wschodzące Słońce.

Ty zechciałeś, aby ludzie głosili prawdę o Tobie,
- poślij na cały świat zwiastunów swej Ewangelii.
Nawiedź nas, Jezu, Wschodzące Słońce.

Ty przyjąłeś chrzest z rąk Jana w Jordanie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość,
- pociągnij nas do współpracy w szerzeniu sprawiedliwości Twego królestwa.
Nawiedź nas, Jezu, Wschodzące Słońce.
 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


 LG tom IV: Własne, str. 1126-1127; LG skrócone: Własne, str. 1442 
 
Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci  i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, * spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen