Ks Wojciech Danielski Modltwa calkowita

Modlitwa całkowita.

Weź, o Panie, mnie całego,  
wszystko, co mam, wszystko, czym jestem. Niechaj Twój Duch oczyści i przemieni w ofiarę dla Ciebie mnie całego  ze wszystkimi władzami ciała i duszy,  ze wszystkimi mocami i słabościami, z którymi jestem poświęcony Tobie.

Weź moje oczy,  które najpierw ujrzały tylko dobro rodziców  i piękno świata i ludzi, zanim ujrzały zło ...  Oczyść je, Duchu Pański, i przemień, by we wszystkim widziały Ciebie, Stwórcę i Odnowiciela twarzy każdego człowieka ujrzały Twoje odbicie,  Twoje Oblicze, świata, a w które nasyci nas  radością na wieki.

Weź moje uszy,  które słyszały najpierw słowa rodzicielskiej miłości ... zanim usłyszały słowa niedobre ... 
Oczyść je, Duchu Pański, i przemień 
w Ofiarę, na służbę dla Ciebie, 
aby były wyczulone na głos dobra, na wołanie o pomoc, na piękno ciszy i harmonii pokoju.

Weź moje usta, które najpierw otworzyły się, by przyjmować dobry pokarm  wzięty z matki i by wymawiać słowa miłości dziecięcej, zanim zaczęły przyjmować to, co szkodzi ciału i duchowi, 
i wypowiadać słowa złe przeciw miłości, prawdzie i czystości.  Oczyść moje usta, Duchu Święty, aby otworzyły się na Boże życie w Eucharystycznym Pokarmie i Napoju i na słowa modlitwy i błogosławieństwa.

Weź moje ręce,  które najpierw dotykały często i z miłością swoich najbliższych,  zanim zaczęły sięgać po zło i czynić zło.  Oczyść moje ręce, Duchu Święty, Duchu Mocny, niech nie używam rąk do krzywdy i zniewagi człowieka, ale niech często i z miłością dotykam Najświętszych 
Postaci Eucharystycznej Obecności Pana Naszego,  Ołtarza, Ewangelii, Krzyża  każdego człowieka, który potrzebuje mojej pomocy i znaku miłości.

Weź moje nogi,  które najpierw wędrowały do Twojej Świątyni i Ołtarza,  zanim zaczęły zbaczać na złe drogi i ścieżki.  Oczyść je i przemień, Duchu Boży, żebym chodził tam, 
gdzie Ty mnie poślesz i gdzie będę ludziom potrzebny;

Weź wszystkie siły ducha i ciała, 
zdrowie, prace, zamiary, decyzje i czyny; weź mnie całego na Twoją służbę w miłości, Jezu, mój Panie i Królu