WIEK XIII/XIV

Ks Woisław lata 1398

Ks Woisław lata 1398

Ks Deresław Kącki lata 1455

Ks Stanisław Domarat lata 1461

Ks Stefan z Błonia lata 1461

Ks Jan lata 1471-1479

Ks Mikołaj Janiszewski lata 1513

Ks Albert Jeziorkowski lata 1538-1544

WIEK XVII

Ks Wincenty z Mirca lata 1603

Ks Wincenty Mierzęcki lata 1613

Ks Wojciech z Iłłowa lata 1626- 1829

Ks Jan Nadorowski lata 1634-1635

Ks M. Malinowsky lata 1641

Ks Andrzej Franconius lata 1643-1646

Ks Marcin Brześniawski lata 1651

Ks Jakób Gruchalski lata 1654-1660

Ks Albert Osiński lata 1661-1664

Ks Marcin Ławecki lata 1666-1676

Ks Marcin Kaniecki lata 1676-1678

Ks Kazimierz Całkowski lata 1678-1681

Ks Stanisław Poniecki lata 1681-1690

Ks Kazimierz Janowski lata 1690-1699

Ks Aleksander Gałkowski lata 1699-1700

WIEK XVIII

Ks Jan Stoczyński lata 1700-1704

Ks Jan Bolszewic lata 1704-1709

Ks Jan Guyski lata 1709-1714

Ks Józef Przykorski lata 1714-1736

Ks Piotr Żurawski lata 1736-1755

Ks Jan Brylski lata 1756-1779

Ks Ignacy Borakowski lata 1784-1803

WIEK XIX

Ks Antoni Leśniewski lata 1805-1808

Ks Józef Borakowski lata 1812-1815

Ks Jan Zarach lata 1817-1822

Ks Jan Fromm lata 1823-1838

Ks Antoni Leśniewicz lata 1838-1858

Ks Jan Brauliński lata 1858-1869

Ks Bonawentura Miecielski lata 1869-1881

Ks Ludwik Pietrzykowski lata 1881-1916

WIEK XX

Ks Józef Szczucki lata 1917-1919

Ks Ludwik Wolski lata 1919-1923

Ks Ryszard Borkowski lata 1923-1936 -budowniczy kościoła w Jazgarzewie

Ks Władysław Malej lata 1936-1960

Ks Edward Gregorkiewicz lata 1960-1974

Ks Mieczysław Stefaniuk lata 1974-1986

Ks Józef Liczkowksi lata 1986-1989

Ks Andrzej Jackowicz lata 1990-1999

Ks Wiesław Zaręba lata 1999-

Kapłani pochowani NA CMENTARZU W JAZGARZEWIE

Ks Antoni Leśniewicz ,

Ks Edward Gregorkiewicz , Ks Loeon Kotłowski Salezjanin , Ks Tytus Robakowksi Salezajnin,           Ks Robert Skrzypek, siostry Szarytki  s. Elzbietanki , s.Orionistki , siostry Rodziny Marii