Jezus prxychodzi do swojego żołnierza -dezertera

wstecz