Pielgrzymka dzieci komuninych do Lichenia z klas III i ich rodziców ( dwa autokary) 26 maja w sobotę wyjazd o godz 6.00 - zbieramy się przy szkole w Jazgarzewie

DODATEK dla RODZICÓW Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska 15 kwiecień 2018 roku godz 11.45 -spotkanie z ks prob

DODATEK dla RODZICÓW   Eucharystia, Msza Święta, Wieczerza Pańska

Czy zastanawiamy się, w jaki sposób uczestniczymy w Eucharystii? Zwykle wydaje się to oczywiste. Podchodzimy do sprawy rutynowo i w konsekwencji słabo angażujemy się w liturgię Mszy św. Staramy się odpowiadać na wezwania kapłana, słuchać Słowa Bożego, jeśli możemy, to przystępujemy do Komunii Św., później jeszcze ogłoszenia duszpasterskie i... do domu. Zdarza się, że nasza postawa oraz gesty, które wykonujemy, są niedbałe. Być może dzieje się tak z powodu niewiedzy, czym jest Najświętsza Ofiara.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana" (KKK 1322). Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament pokazuje jego bogactwo. Nazywamy go: Eucharystią - bo jest dziękczynieniem Bogu; Wieczerzą Pańską - ponieważ chodzi o ostatnią wieczerzę, którą Jezus spożył z uczniami w przeddzień męki; Łamaniem chleba - bo ten obrzęd charakterystyczny dla posiłku żydowskiego został wykorzystany przez Jezusa po Zmartwychwstaniu; Zgromadzeniem eucharystycznym - bowiem Eucharystia jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych; Najświętszą Ofiarą - gdyż uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła; Komunią - bo poprzez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem; Mszą Świętą - ponieważ liturgia kończy się posłaniem wiernych z misją spełniania woli Boga w życiu codziennym. Mnogość określeń tego sakramentu sugeruje, że Eucharystia została ustanowiona z miłości. Chrystus, wiedząc o swoim bliskim spotkaniu z Ojcem, postanowił pozostawić uczniom siebie. Ustanowił Najświętszą Ofiarę, jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania. Przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w Krew. Polecił apostołom celebrować Eucharystię do czasu swojego ponownego przyjścia na Ziemię. W czasie Mszy św. mamy okazję spotykać Jezusa i dzielić się swoim życiem.Zadaniem rodziców jest wprowadzanie dzieci w relacje z Bogiem. To zadanie z pewnością uprości nam wyjaśnienie dzieciom poszczególnych części Eucharystii, a jednocześnie zwrócenie im uwagi na konieczność odpowiedniego zachowania w kościele. Jeśli dzieci będą wiedziały, kiedy należy stać, kiedy klękać, a kiedy siedzieć, wówczas poczują się pewniej. Nie będą rozglądać się, co robią dorośli, by móc ich naśladować lub - co gorsza - pytać, co mają zrobić. Do tego zamieszania nierzadko przyłączają się dorośli, chcąc uspokoić kręcące się dzieci. Jak łatwo się domyślić, efekt tych upomnień jest odwrotny do zamierzonego.

Omówmy zatem nasze zachowania. Wchodzimy do świątyni, a czasem wpadamy w ostatniej chwili i rozglądamy się, czy jest wolne miejsce. Przyklękamy bądź przykucamy zgięci w pałąk, żegnamy się, niekiedy odmówimy jakąś modlitwę. Znak krzyża wykonujemy szybko i chaotycznie (to chyba najczęstsze zaniedbanie). A dzieci przyglądają się i naśladują. Na nic zdadzą się pouczenia, jeśli rodzice sami nie okazują swoim zachowaniem szacunku w Domu Bożym. Każdy powinien wiedzieć, po co przychodzi na Mszę św. W czasie Mszy św. mamy okazję spotkać się z Chrystusem, nie warto marnować takiej sposobności. W Eucharystii wino zostaje przemienione w Krew Jezusa, a chleb w Jego Ciało. To nie jest symbol, to prawdziwy Jezus.

Zaczyna się Eucharystia. Omawialiśmy już poszczególne jej części. Raczej każdy wie, kiedy siedzieć, a kiedy stać bądź klęczeć. Przyda się rozmowa z dziećmi na ten temat, ale powiedzmy im też, by nie denerwowały się, że nie wstaną albo nie uklękną w odpowiedniej chwili. Nic się przecież nie stanie. Odpowiednie zachowanie - składanie rąk, klękanie, uderzanie się w piersi - jest ważne, ale o wiele ważniejsze jest wewnętrzne nastawienie. Najważniejsze jest, by wsłuchiwały się w modlitwy wypowiadane przez kapłana i przez wiernych. Jeśli znajdziemy czas, to namawiam na wyjaśnianie ich znaczenia.

Zwróćmy uwagę na uwielbienie. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Stwórcę dla niego samego, oddaje Mu chwałę, za to, że po prostu jest. Nam, ludziom XXI wieku wydaje się, iż jesteśmy w stanie wszystko sami dokonać, że nasza inteligencja i dzisiejsza technika umożliwiają to. Dlatego tak trudno szczerze oddać cześć Bogu i uwierzyć, że sami nie zdołamy sobie poradzić. Jak zatem z pełnym oddaniem wypowiadać słowa: Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. (...) Jezu Chryste z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen? Kiedy mówimy te słowa, za ustami powinno podążać serce. Dzieciom należałoby także wyjaśnić sens modlitwy. Polecałabym sprowokowanierozmowy na temat znaczenia modlitwy. Gdy dzieci zaczną się orientować,

0 co chodzi w wypowiadanych w kościele tekstach, wtedy z większym zaangażowaniem będą uczestniczyć w Mszy św.

W trakcie przeistoczenia klękamy i w skupieniu rozmawiamy z Jezusem. Nikt nie ma wątpliwości, co robić w tym momencie, bez kłopotów koncentrujemy się. Nawet dzieci wiedzą, jak w danej chwili się zachować. Może dzieje się tak dlatego, że wypowiadane są słowa Zbawiciela z Ostatniej Wieczerzy. Wszyscy je znamy i - co ważniejsze - rozumiemy ich znaczenie. Znamy ich konsekwencje. Kluczem do uzyskania dobrej postawy podczas Eucharystii jest orientacja, co będzie następowało w kolejnych jej częściach.

Później następuje czas Komunii Świętej. Komunia pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Jak głosi Ewangelia: „Kto spożywa moje Ciało

1 Krew moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Nie sposób tego przecenić. Kościół zadbał o odpowiedni szacunek dla Komunii, wymagając, by poprzedzał ją post eucharystyczny. Polega on na tym, że godzinę przed zjednoczeniem z Jezusem należy powstrzymać się od jedzenia i picia. Wówczas nasze ciało jest gotowe na to spotkanie.

Komunię przyjmujemy w różny sposób, zależy to od zwyczaju panującego w parafii. Niekiedy wierni klękają, niekiedy przyjmują ją na stojąco podchodząc w procesji do kapłana. Komunię można przyjmować pod dwiema postaciami, albo wyłącznie pod postacią chleba. W obu przypadkach obecny jest Jezus. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa w każdej z obu postaci Komunia przyjmowana tylko pod postacią chleba pozwala otrzymać cały owoc łaski Eucharystii. Ze względów duszpasterskich ten sposób przyjmowania Komunii św. ustalił się powszechnie w obrządku łacińskim" (KKK 1390).

W Kościele rzymsko-katolickim istnieje praktyka odprawiania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, którą Chrystus objawił francuskiej siostrze zakonnej, św. Małgorzacie Marii Alacoque pod koniec XVII wieku. Wśród katolików rozpowszechniona jest nadzieja, że kto przez ten czas przystąpi do Komunii św. i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili śmierci. Oznacza to, iż taki człowiek nie umrze bez uzyskania łaski uświęcającej. Aby tego dostąpić, trzeba przyjąć Komunię Św., a do tego potrzebny jest stan łaski uświęcającej. Żeby umożliwić wiernym otrzymanie łaski uświęcającej, w kościołach organizuje się spowiedź, księża dyżurują w konfesjonałach. Być może dlatego często mylnie „pierwsze piątki" kojarzone są ze spowiedzią, bowiem po spowiedzi część osób nie czeka na Komunię św. i wraca do domu. A tu chodzi o przystąpienie do Komunii. Żeby jednak stałosię to możliwe, należy być w stanie łaski uświęcającej, więc trzeba się wyspowiadać, niekoniecznie trzeba to robić w pierwszy piątek.

Radzę nie pozostawiać odprawienia dziewięciu piątków na jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość i dopilnować, by dzieci odprawiły je od razu po I Komunii Świętej. Przy okazji sami możemy to zrobić.

Dzieci otrzymują książeczki, w których spowiednik potwierdza podpisem odbytą spowiedź. Nie jest to obowiązkowe, ale takie zapisy pozwalają nie zapomnieć o terminie ostatniej spowiedzi. Jeśli dzieci nie otrzymają książeczek, mogą zapisywać te informacje samodzielnie w jakimś notesie.

Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za ukazywanie naszym dzieciom miłości Boga i za ich rozwój duchowy. Dopóki mamy wpływ na dorastające pociechy, wykorzystajmy to. Każda chwila jest ważna, bo dzieci obserwują nas i naśladują. Nadarza się okazja, by wzniecić w dzieciach zachwyt Eucharystią. A zatem wykorzystajmy ten czas.

Ewa Rozkrut

Adres redakcji: ul. Kazimierza Wlk. 18/7, 30-074 Kraków, tel.: 12 429 36 34 e-mail: dominik@wydawnictwoaz.pl www.dominik.krakow.pl

Lista dzieci Komunijnych 2017/2018 / 44 osób/

List dzieci Komunijnych /2018    par Rzym.Kat Sw Rocha w Jazgarzewie Ks Prob Wiesław Zaręba , Katechetka Siostra Jadwiga Zawadzka
Klasa III                                    
1 Karolak Norbet                                            
2. Goździk Jakub                                            
3. Jakóbowska  Oliwia                                            
4Konopka Maria                                            
5 Kowalski Kacper                                            
6. Krawczyk Marcel                                            
7 Lubański Adrian                                            
8. Maciejewski Marcin                                            
9  Naki Oskar                                            
10.  Nguyen Anna /czyt ngujen/                                            
11 Pałczyński  Kacper                                             
12  Plaskata Magdalena                                             
13  Radzik Karol                                            
14 Sarzalski Jakub                                             
15 Stachowicz Anna                                           
16 Sykucki Ksawery                                            
17  Uszyńska  Maja                                            
18 Zając Anna-Maria                                                                                        
19 Borowski Michał                                            
20 Darnikowski Filip                                             
21 Dymowski Mateusz                                            
22 Gorbaszewicz vel Gabrylewicz Anna                                            
23 Gosa Helena                                             
24 Jakubowski Kacper                                            
24  Kotlarska Aleksandra                                            
26 Kowalski Karol                                            
27 Kraśniewska Julia                                             
28  Krzysztoporski  Dominik                                             
29 Kucharski Ignacy                                            
30 Kurek Szymon                                             
31 Piotrowski Mateusz                                            
32 Podlewski Krystian                                            
33  Rybka Michał                                            
34Szczepaniak Patryk                                            
35 Szymański Hubert                                            
36 Tokaj Jędrzej                                            
37 Weżgowiec  Agata                                            
38 Wojciechowski Oskar                                            
39Zając Urszula                                            
40 Kosz Franciszek    
41.Paczewski  Kacper
42. Mierzejewski Piotr
43.  Perkowski Maciej
44.Perkowski Witold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                45 Lenart Maja-Janina

SPOWIEDŹ  PIERWSZA  DZIECI WE WTOREK  24 KWIETNIA O GODZ 16.30         , DRUGA SPOWIEDŹ PRZED  PIERWSZĄ KOMUNIA SW  W SRODE O GODZ 16.30      16 MAJA  UROCZYSTOSC PIERWSZEJ KOMUINII SW   20 MAJA  O GODZ 11.45           

16 Kwiecien 2018 r Rodzice i dzieci komunijne Najnowszy numer DOMINIL IDZIE DO I KOM.SW.

Kamil znowu pierwszy! To był polski dzień w norweskim Lillehammer

Na skoczni Lysgardsbakken we wtorek, 13 marca, Polacy byli genialni. Kamil Stoch wygrał w wielkim stylu. Drugi był Dawid Kubacki. Już w pierwszej serii trzech polskich zawodników stanęło na podium. Stoch skoczył na odległość 140.5 m i dostał 153 punkty! Dawid Kubacki poleciał na 139 m i dostał 138 punktów a Stefan Hula wprawdzie wylądował pół metra dalej niż Kubacki, ale dostał mniej punktów: 136.2.

Ostatecznie Hula wypadł z tej genialnej trójki i na podium stanęli Stoch (141 m) i Kubacki (140.5 m). To 28. zwycięstwo Stocha w Pucharze Świata. Stoch w klasyfikacji cyklu Raw Air wyprzedza Norwega Johanssona o 56,2 pkt.

Cykl Raw Air to kwalifikacje i konkursy na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i w Vikersund. W środę, 14 marca odbędą się kwalifikacje do konkursu w Trondheim. Zwycięzca Raw Air otrzyma czek na 60 tys. euro

Pierwsze trzy miejsca i Polacy w Lillehammer:
1. Kamil Stoch (Polska) 141 m i 306,4 pkt
2. Dawid Kubacki (Polska) 140,5 m i 278,7pkt
3. Robert Johansson (Norwegia) 136,5 m i 273,7 pkt
Stefan Hula był 9., Piotr Żyła 14., Jakub Wolny 20. a Maciej Kot 31.

MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY 2018

Wkuwanie na kilka godzin przed sprawdzianem nie ma żadnego sensu. To czas stracony – w głowie zostaje niewiele. Do końca roku szkolnego jeszcze trochę zostało. Akurat tyle, by przynajmniej o jeden stopień podwyższyć oceny. Jest kilka sposobów, całkiem prostych, które pomagają zapamiętać, nauczyć się, zdobyć wiedzę. Warto je zastosować. Tym bardziej że po 24 godzinach przeciętnie zapominamy 80 procent nauczonego materiału.

Po pierwsze siedzenie

Najpierw trzeba pozbyć się wszystkiego, co może rozpraszać, a więc: – wyłączyć telewizor – wyłączyć muzykę – grać może najwyżej coś spokojnego, bez słów. – telefon najlepiej wynieść do innego pokoju (nic tak nie kusi jak smartfon leżący na stole) Następnie siadamy – jedni wygodnie, w fotelu albo na łóżku, inni przy biurku, by się nie rozleniwić – i… zaczynamy powtarzanie, do skutku, czyli tak długo, aż wiedza z zeszytu czy podręcznika zostanie w głowie.

Po drugie nastawienie

Powtarzanie z myślą, że to bez sensu i strata czasu, z pewnością będzie straconym czasem. Lepiej zacząć z przekonaniem, że kiedyś to się na pewno przyda. Choćby takie procenty – występują nie tylko w matematyce. W banku na przykład konta oszczędnościowe są różnie oprocentowane. Albo pożyczka – zawsze trzeba oddać jakiś procent więcej, niż się pożyczyło. Warto wiedzieć, ile pieniędzy można zyskać, a ile stracić. A gramatyka? Pisać bez błędów trzeba nie tylko na sprawdzianach czy dyktandach. 45 lekcyjnych minut warto wykorzystać maksymalnie. Im więcej z lekcji zostanie w głowie, tym krócej trzeba się uczyć w domu i więcej czasu zostanie na przyjemności. I jeszcze jedno: nauka zostawiona na wieczór, gdy po całym dniu zmęczenie daje się we znaki i trudno zmusić mózg do wysiłku na pewno nie jest dobrym pomysłem.

Po trzecie...

Cały artykuł w kwietniowym „Małym Gościu”

I komunią w Leśnej Polanie

Rodzice I komunią 18 luty 2018 r Proszę przeczytaj to razem z dzieckiem

Rodzice dzieci KOMUNIJNYCH luty 2018 r