Stoch: Swoje skoki dedykuję Panu Bogu

Kamil Stoch PAP/Grzegorz Momot

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch powiedział w wywiadzie dla pisma „WPiS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”, że swoje skoki dedykuje Panu Bogu.

Pytany o wykonywanie znaku krzyża przed skokiem, znakomity skoczek odpowiedział:

- Robię tak zawsze od małego. Nie ze strachu, tylko z powodu wiary. Swoje skoki dedykuję Panu Bogu. Jemu zawdzięczam wszystko.

Zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości

W siedzibie Konferencji Episkopatu 16 lutego zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości. Dokument stanowi pokłosie ubiegłorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości i podobnie jak kongres opiera się na odpowiedzialności rodziny, Kościoła oraz samorządu i państwa

Narodowy Program Trzeźwości – pdf do pobrania

Autorzy prezentowanego w piątek dokumentu – eksperci Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości podkreślają, że do skutecznej realizacji Narodowego Programu Trzeźwości potrzebne są: zaawansowana edukacja dzieci, młodzieży i całych rodzin, kampanie społeczne, zdecydowane zmiany w prawie oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych.  Ich zdaniem, aby Narodowy Program Trzeźwości przyniósł owoce, konieczny jest też długoletni konsensus społeczny i polityczny.

Narodowy Program Trzeźwości (NPT) jest owocem pracy członków Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Głównym inicjatorem powstania NPT jest prof. Krzysztof Wojcieszek, wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie i konsultor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski.

Powstanie Programu było zapowiadane podczas ubiegłorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwości. W zamyśle ma on być zarówno darem na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, jak i propozycją działania.

Narodowy Program Trzeźwości opiera się na przesłankach wynikających z potwierdzonego przez współczesną naukę oddziaływania napojów alkoholowych na poszczególne osoby i społeczności oraz na przesłankach wynikających z personalizmu chrześcijańskiego.

Ignorowanie czy lekceważenie którejkolwiek z poniższych przesłanek powoduje znaczną przewagę szkód, które wynikają z używania napojów alkoholowych przez nieletnich oraz z nadużywania takich napojów przez dorosłych.

Narusza to tożsamość, suwerenność, wolność, zdrowie, rozwój i dobrobyt. Istnieją precedensy historyczne i zjawiska współczesne, które wskazują, że ignorowanie troski o trzeźwość wprost zagraża istnieniu narodu1 lub bardzo negatywnie wpływa na jego życie duchowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne i pozycję międzynarodową.

Diagnoza problemu

Etanol znajdujący się we wszystkich napojach alkoholowych (piwo, wino, wódka i inne), jest taki sam i działa tak samo. Natomiast napoje alkoholowe o największym stężeniu etanolu (np. wódka) są stosunkowo nowe w historii ludzkości, zatem społeczeństwa są dopiero w trakcie zbierania bolesnych doświadczeń i wniosków wynikających z ich używania.

Jednocześnie alkohol stwarza liczne obiektywne zagrożenia związane z jego używaniem, które bardzo łatwo przekształca się w nadużywanie. Nierzadko prowadzi to do rozległych szkód i wielu dramatycznych cierpień. Eksperci uważają alkohol etylowy za najgroźniejszą w skutkach, szeroko stosowaną substancję psychoaktywną (narkotyk), ze względu na kumulowanie się szkód indywidualnych i społecznych

sw o. Pio

Weź udział w Mojej męce

GN 07/2018

Ojciec Pio niepokoi. Jego wiara i pobożność są tak żarliwe, pełne pasji, że muszą być wyrzutem sumienia dla letnich serc i letniego Kościoła. W tym roku mija 50 lat od jego śmierci i 100 lat od stygmatyzacji. Tegoroczne rekolekcje na łamach GN proponujemy przeżyć razem z mistykiem z Pietrelciny.

To nie jest człowiek na nasze czasy. Stygmaty, bilokacje, walka z diabłem, mistyczne wizje... Wszystko to pachnie średniowieczem – epoką, w której ludzie grzeszyli pewnie jak dziś, ale liczyli się z Bogiem. Jeden z jego biografów pisze: „Całym swoim życiem krzyczał, że krzyża – a każdy ma własny krzyż – nie niesie się z podniesioną głową, idąc szybkim krokiem, ze stereotypowym uśmiechem na ustach. Ojciec Pio wspomina, że Jezus niósł swój krzyż pochylony, chwiejąc się, upadając i cierpiąc. Ojciec Pio jest symbolem, który może przywoływać świat religijności trudnej i paradoksalnej.

Dostępne

W wojnie ze złem Bóg sprzymierzył się z nami. Walczy w pierwszej linii

Pobyć we wnętrzu relikwii”. W sobotę można odwiedzić drugą celę św. Maksymiliana w Niepokalanowie

W sobotę 17 lutego mija 77. rocznica aresztowania św. o. Maksymiliana. Z tej okazji po Mszy św. o godz. 11 w celi, z której święty został zabrany na Pawiak odbędą się modlitwy z uszanowaniem jego relikwii • Pomieszczenie będzie dostępne

Śladami Świętej Teresy z Avili

JÓZEF WOLNY

Avila to miasto rodzinne Świętej Teresy od Jezusa. Ta mistyczka, to jedna z najważniejszych postaci w historii Hiszpanii, autorka dzieł, które weszły do kanonu literatury hiszpańskiej. Jest kobietą, która przerosła swoją epokę, przekraczała ograniczenia swojego czasu. Łączyła w sobie kobiecy urok, mądrość i żarliwą religijność. Uparcie dążyła do celu. Wiele rzeczy bolało ją w ówczesnym Kościele, a zarazem tak bardzo ceniła poddanie się autorytetowi Kościoła. Jej orężem były pisma, „Księga życia”, „Twierdza wewnętrzna”, „Droga doskonałości” oraz „Księga fundacji” Święta Teresa z Avili nie przypadkiem nazywana jest Wielką. Teresa została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV 40 lat po śmierci, zaś w roku 1970 papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła

Wielki Post z ks. Blachnickim

Ks. Franciszek Blachnicki zmarł 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu

Reprodukcja Henryk Przondziono /Foto Gość 

Wielki Post z ks. Blachnickim

MK

Wystarczy zapisać się na stronie www.blachnickinawielkipost.pl, by codziennie otrzymywać SMS z cytatem ze słów założyciela Ruchu Światło-Życie.

Krakowscy oazowicze już po raz drugi proponują, by do Wielkanocy przygotować się właśnie ze sługa Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim. To propozycja także dla tych, którzy chcą choć trochę poznać jego nauczanie, a nie mają czasu wczytywać się w długie teksty.

- Ksiądz Franciszek był prorokiem swoich czasów - zawdzięczamy mu wiele, nie tylko w wymiarze ogólnopolskim ale przede wszystkim w indywidualnym oddziaływaniu na historię naszego życia. Miliony osób, uczestniczące w rekolekcjach oazowych, tysiące małżeństw, powołań, nawróceń i mądrych życiowych wyborów - to również historia moja i mojej rodziny - mówi Dominik Radziszowski.

- Ta akcja jest zarówno podziękowaniem, jak i próbą przywrócenia słów już trochę zapomnianych, a przecież bardzo dziś aktualnych i potrzebnych. SMS-y otrzymywane codziennie przez cały okres Wielkiego Postu są szansą, by te słowa na nowo przyjąć, przemyśleć i się nimi zachwycić - podkreśla.

Do akcji można dołączyć, zapisując się na stronie www.blachnickinawielkipost.pl. Całkowity koszt usługi to 15 zł. Jak wyjaśniają organizatorzy, przychody posłużą pokryciu kosztów wysyłania SMS-ów a ewentualne niewielkie zyski zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia "Diakonia", w tym szczególnie na proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego.

 

14 LUTY 2018 Środa Popielcowa

Dzisiejsze czytania: Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 ; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18

Rozważania: Oremus, Megan McKenna, ks. E. Staniek, O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Książka na dziś: Drogi krzyżowe

DZISIEJSZE CZYTANIA

(Jl 2, 12-18)
Tak mówi Pan: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament". Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: "Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?" A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

(Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17)
REFREN:Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

(2 Kor 5, 20 – 6, 3)
Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: "W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą". Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

(Ps 95 (94), 8a. 7d)
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

(Mt 6, 1-6. 16-18)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

ROZWAŻANIA DO CZYTAŃ

OREMUS

Popiół na naszych głowach przypomina nie tylko o tym, że Bóg nas stworzył z niczego, ale również o tym, że kiedyś w proch obrócimy się zarówno my sami, jak i nasze plany i ambicje, jeśli nie będą oparte na Ewangelii Chrystusowej. A Ewangelia wymaga od nas wiary i wzywa do nawrócenia. Ten akt wewnętrznej przemiany powinien dokonać się na trzech poziomach: najpierw w relacji do bliźnich przez jałmużnę, ofiarowanie siebie, potem w stosunku do Boga przez modlitwę i oddanie Mu należnej chwały, by w końcu dokonać uporządkowania własnego wnętrza przez post, czyli zaparcie się siebie.

O. Piotr Stasiński OFMCap, "Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2006, s. 4

 

MEGAN MCKENNA

Rytuał posypania popiołem

Starożytna tradycja związana z popiołem łączy chwałę ubiegłorocznej Niedzieli Palmowej, niewierność z dzisiejszym mocnym postanowieniem, by raz jeszcze zwrócić do krzyża i naszego chrztu. Popioły były niegdyś gałązkami palmowymi powiewającymi na chwałę przed nadchodzącym Panem, ogłaszały głośno radość i wiarę, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku. Teraz są symbolami, nie tylko na dzisiaj, ale na cały okres postu. Są wyróżnikiem, znakiem naszego chrztu, znakiem oliwy i wody. Są również połączone ze śmiercią, krzyżem i cierpieniem – tym cierpieniem i naszą częścią brzemienia krzyża, które są potrzebną odpowiedzią na niepotrzebne cierpienie, śmierć i niesprawiedliwość pleniące się na naszym świecie. To czas, aby rozpoznać grzech, zło i niesprawiedliwość w nas samych, a także zmowę tych zjawisk w naszym świecie. Jest to czas, aby odwrócić tę sytuację, by naprawić świat i przywrócić panowanie Boga na ziemi, tu i teraz, począwszy od naszych ciał i relacji. Oto otrzeźwiające, a jednak dające nadzieję słowa: „Pamiętaj..., że prochem jesteś, i w proch się obrócisz.”

Jest taka historia o nauczycielu zen imieniem Fenguxe (Jaskinia Wiatru), który powiedział do swoich mnichów: „Jeśli wzniecisz pyłek kurzu, narody kwitną, lecz ich starsi marszczą brwi. Jeśli nie wzniecisz pyłku kurzu, naród rozpada się, ale brwi starszyzny spoczywają w spokoju.” Pyłek kurzu – cóż to jest? Jaka moc stoi za pyłkiem kurzu? Zapytaj tych, którzy mieli kurz w swoim komputerze, sprzęcie grającym, lub nawet szkle kontaktowym lub oku! Wznieść pyłek kurzu, znaczy wzbudzać dobroć, walczyć o sprawiedliwość, mówić za tych którzy się jąkają lub nie przemawiają z mocą, związać się z sobą by stać rezolutnie i bez przemocy przed złem i nie zgadzać się na to, by nas straszyło czy absorbowało. Rób to, a moce będą w zdziwieniu marszczyć brwi. Zaniedbaj ten pyłek kurzu, a starsi w przywództwie będą oddychać swobodnie, rozluźnią brwi – ale lud zginie.

 

więcej