Miłosierdzie jest jedno

Ponad 25 lat temu ks. Franciszek Balion z Rusinowic uczestniczył w spotkaniu dyrektorów Caritas, podczas którego podjęto decyzję o powołaniu do życia "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom". Maciej Kalbarczyk /Foto Gość

W Centrum Luterańskim zainaugurowano XXV edycję ekumenicznej akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom". W tym roku odbywa się ona pod hasłem "Świeca, która tworzy polską wigilię".

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-reformowanego w RP bp Marek Izdebski, prawosławny biskup hajnowski bp Paweł Tokajuk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-augsburskiego Wanda Falk oraz prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-reformowanego w Polsce Biruta Przewłocka Pachnik.

Po odśpiewaniu kolęd przez uczniów szkoły podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie rozpoczęto rozmowę na temat owoców akcji. Ks. Marcin Iżycki przekonywał, że do tej pory dzięki pomocy darczyńców udało się zdziałać bardzo dużo. Przez ostatnie 25 lat Polacy zakupili już bowiem ponad 50 mln świec.

– Za te pieniądze mogliśmy zorganizować wiele wyjazdów wakacyjnych nie tylko dla mieszkających w Polsce dzieci, ale także dla naszych rodaków, przebywających poza granicami kraju m. in. na Ukrainie i na Białorusi. Pieniądze trafiały też do chorych, głodnych oraz do zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym. Pomoc przybiera różne formy, akcja ciągle się rozwija – mówił dyrektor Caritas Polska.

Pomysł na organizację "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" zrodził się w 1993 r. podczas zjazdu dyrektorów Caritas diecezjalnych w Rusinowicach. Akcja zainaugurowana przez katolickich duchownych, w 2000 r. nabrała wymiaru ekumenicznego: dołączyły do niej Diakonia Kościoła Ewangelickiego oraz Eleos Polskiego Kościoła Prawosławnego.

– Przed dziewiętnastoma laty z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie do udziału w tej akcji. To co nas łączy to przede wszystkim miłość. Jako kościoły chrześcijańskie wyznajemy zasadę miłowania bliźniego, a to w sposób szczególny dotyczy dzieci, których dotyka bieda i choroby. Miłosierdzie Boże to nie miłosierdzie katolickie, ewangelickie czy prawosławne. Miłosierdzie jest jedno – podkreślał bp Ryszard Bogusz, proboszcz ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Świece "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom" będą dostępne we wszystkich parafiach w Polsce od pierwszej niedzieli Adwentu. Aby wesprzeć akcję można także dokonać wpłaty na konto Caritasu lub wysłać SMS o treści WIGILIA na numer 72052.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA 2018/2019 -sprawa b. aktualna NIE LĘKAJCIE SIE ! NIE PIJ .......

Jak zostać członkiem KWC?

Z czym wiąże się zobowiązanie abstynencji w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka?

Postanowienie abstynencji równoznaczne z decyzją włączenia się do KWC powinno być zadeklarowane na piśmie i wpisane do „Księgi Czynów Wyzwolenia”, istniejącej przy każdej stanicy.

Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

na jeden rok, przez co staje się ktoś kandydatem do KWC;

na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty ruchu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z szeregu członków KWC.

Co się składa na pisemną Deklarację KWC?

tekst deklaracji

DEKLARACJA
Pragnąc odpowiedzieć na apel papieża Jana Pawła II, aby Polacy 
„przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, 
poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż 
zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” 
deklaruję przystąpienie do
KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
Czynię to w poczuciu odpowiedzialności za dobro narodu 
i w przekonaniu, że w ten sposób mogę podać rękę tym, którzy 
pragną się wyzwolić od wewnętrznego i zewnętrznego 
przymusu.
Zobowiązuję się na czas przynależności do niej solidarnie 
zachować dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich 
napojów alkoholowych.
Postanawiam również:
 nie częstować nikogo alkoholem,
 nie wydawać pieniędzy na zakup napojów alkoholowych,
 uczestniczyć w miarę możliwości w spotkaniach i akcjach, do 
których będę zapraszany przez najbliższą placówkę lub 
stanicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Zgłaszam się jako: kandydat (na okres 1 roku)
członek
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data) (podpis)
MODLITWA
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, 
jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego 
i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu 
Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraka 
niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc 
w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom 
oczekującym objawienia się w nich wolności synów 
Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby 
wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez 
przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją 
wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego - Ojcu.
W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od 
alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się 
od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać 
naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o 
własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać 
rękę i służyć naszym bliźnim tak jak Chrystus, który z 
miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać 
sługi.
ZGŁOSZENIE
przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
Zgłaszam, że w dniu. . . . . . . . . . . . . . . podpisałem(-łam)
deklarację przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Przystąpiłem jako: kandydat (na okres 1 roku)
członek
Wypełnij czytelnie

DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok urodzenia . . . . . Wykształcenie: . . . . . . . . . . . . . 
Zawód: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica, numer domu: . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kod, miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przynależność do parafii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
w diecezji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kraj: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wypełnia Stanica: Nr: ........................................



□ ----------ODETNIJ -----------------------------------
-----------------ODETNIJ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

modlitwa KWC

formularz zgłoszenia

Co zawiera tekst deklaracji?

Opatrzoną datą i podpisem formułę:

Pragnąc odpowiedzieć na apel papieża Jana Pawła II, aby Polacy „przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” deklaruję przystąpienie do KRUCJATY WYZWOLENIA CZŁOWIEKA. Czynię to w poczuciu odpowiedzialności za dobro narodu i w przekonaniu, że w ten sposób mogę podać rękę tym, którzy pragną się wyzwolić od wewnętrznego i zewnętrznego przymusu. Zobowiązuję się na czas przynależności do niej solidarnie zachować dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich napojów alkoholowych. Postanawiam również:
• nie częstować nikogo alkoholem,
• nie wydawać pieniędzy na zakup napojów alkoholowych,
• uczestniczyć w miarę możliwości w spotkaniach i akcjach, do których będę zapraszany przez najbliższą placówkę lub stanicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Zgłaszam się jako: kandydat (na okres 1 roku) / członek

Co zawiera formularz zgłoszenia?

Dane kontaktowe oraz formułę:

Zgłaszam, że w dniu. . . . . . . . .  . . . .  . . podpisałem(-łam) deklarację przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Przystąpiłem jako: kandydat (na okres 1 roku) / członek.

Skąd wziąć Deklarację KWC?

Jeśli w Twoim sercu zrodziło się pragnienie zostania kandydatem lub członkiem KWC pobierz, wydrukuj i wypełnij Deklarację KWC:

wersja pdf do druku

bądź wersja doc

​lub zgłoś się do najbliższej Stanicy KWC Twojego miejsca zamieszkania w celu otrzymania druku zobowiązania.

Co, gdzie i kiedy przekazać?

Tekst Deklaracji przystąpienia do KWC zachowujesz dla siebie. Natomiast Zgłoszenie odetnij od pobranego formularza, wypełnij czytelnie drukowanymi literami, a następnie przekaż na adres:

STANICA NR 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem

lub do najbliższej Stanicy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka celem dokonania wpisu do „Księgi Czynów Wyzwolenia”.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka istnieje we wszystkich diecezjach. Kontakt można nawiązać poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Deklarację KWC możesz złożyć:

na nabożeństwie zwanym Godzina Odpowiedzialności i Misji w czasie 15-dniowych rekolekcji oazowych,

w dowolnym momencie drogą korespondecyjną, bądź wręczając osobiście przedstawicielom odpowiedniej stanicy.

 

Zaproszenia

 

p.Franciszek Aby Jezus stał się naszym Królem .....

Franciszek: Pozwólmy żeby Jezus stał się naszym królem

"Jezus chce dać jasno do zrozumienia, że ponad władzą polityczną jest inna, o wiele większa".

"Jezus żąda od nas dzisiaj, byśmy pozwolili, żeby stał się naszym królem" - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Nawiązując do obchodzonej dzisiaj Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata papież zwrócił uwagę, że historia uczy, że królestwa oparte na potędze broni i na wiarołomstwie są kruche i prędzej czy później upadają, a Jezus chce ustanowić na świecie królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju, które rozciąga się aż do końca czasów.

Franciszek zwrócił uwagę, że obchodzona dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, że "życie świata stworzonego nie postępuje naprzód przypadkowo, ale zmierza do celu ostatecznego: do ostatecznego ukazania się Chrystusa, Pana dziejów i całego stworzenia". "Zwieńczeniem historii będzie Jego wieczne królestwo" - zaznaczył.

Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii mówiącej o procesie Jezusa przed Piłatem, w trakcie którego został przedstawiony namiestnikowi rzymskiemu, jako ktoś, kto zagraża władzy politycznej, zostawszy Królem żydowskim. Piłat dokonuje zatem swego dochodzenia i podczas dramatycznego przesłuchania pyta go dwukrotnie, czy jest królem. Jezus przyznaje, że nim jest, ale Jego królestwo „nie jest z tego świata”.

Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus nie ma ambicji politycznych a królestwo jest dla Niego czymś innym, i na pewno nie osiąga się go buntem, przemocą i siłą zbrojną.

Papież przypomniał, że Jezus chce dać jasno do zrozumienia, że ponad władzą polityczną jest inna, o wiele większa, której nie osiąga się ludzkimi środkami i jest nią "miłość dając świadectwo prawdzie". Zaznaczył, że Jezus chce ustanowić na świecie swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju, które rozciąga się aż do końca czasów.

"Historia uczy, że królestwa oparte na potędze broni i na wiarołomstwie są kruche i prędzej czy później upadają. Ale Królestwo Boże opiera się na Jego miłości i zakorzenione jest sercach, udzielając tym, którzy Go przyjmują pokój, wolność i pełnię życia" - powiedział papież.

Franciszek zaznaczył, że Jezus żąda od nas dzisiaj, byśmy pozwolili, żeby stał się naszym królem. "Królem, który swoim słowem, swoim przykładem i swoim życiem złożonym w ofierze na krzyżu wybawił nas od śmierci, wskazuje drogę zagubionemu człowiekowi, daje nowe światło naszemu życiu naznaczonemu zwątpieniem, lękiem i doświadczeniami każdego dnia" - wyjaśniał papież podkreślając, że tylko Jezus może nadać nowy sens naszemu życiu, niekiedy wystawionemu na ciężką próbę przez nasze błędy i grzechy, tylko pod warunkiem, że nie pójdziemy za logiką świata i jego „królów”.

Na zakończenie Franciszek wezwał: "Niech Maryja Panna pomaga nam przyjąć Jezusa jako króla ......

Sygnały z NIEBA......

Z Duchem Twoim

muz i sł Adam Szewczyk

1. Józef z Egiptu mądrość miał

Abraham gadał z Bogiem

Mojżesz robił co Bóg chciał

Gedeon walczył z wrogiem 

Jeremiasz wiedział co i jak

a Dawid bał się Pana

na Apostołów zstąpił Duch

historia niesłychana

Jak to jest możliwe, powiedz jak…

Ref: I z Duchem Twoim! x 2

to wszystko jest możliwe !

I z Duchem Twoim! x 2

to wszystko możliwe jest!

2. Chcę dobrym być, choć tyle zła

i pokój nieść dla świata

chcę wiernym być, łagodnym być

cierpliwość mieć dla brata

chcę wielką radość w sercu mieć

i nerwy jak ze stali

i jak Maryja kochać też

to Miłość nas ocali

 

Jak to jest możliwe, powiedz jak…

 

O Panie, ześlij swego Ducha by odnowił oblicze ziemi!

Znak prześladowania chrześcjan

Wenecja na czerwono, by przypomnieć o prześladowaniach chrześcijan

Wenecka bazylika Santa Maria della Salute, most Rialto oraz inne zabytki i symboliczne punkty w mieście zostały we wtorek wieczorem oświetlone na czerwono w hołdzie chrześcijanom prześladowanych na świecie. Inicjatywę tę poparł papież Franciszek. 

fot. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Inicjatorami przedsięwzięcia pod nazwą "Wenecja na czerwono" były Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Kościół katolicki w mieście. W ten sposób w dniu tradycyjnej dorocznej pielgrzymki młodzieży do bazyliki postanowiono przypomnieć o chrześcijanach - mordowanych, wypędzanych z domów, dyskryminowanych, cierpiących z powodu przemocy w różnych częściach świata i położyć nacisk na znaczenie wolności religijnej. 

"Pragnę, aby ta «pożyteczna incjatywa» uwrażliwiająca na dramat prześladowwanych chrześcijan wzbudziła należną uwagę ze strony wszystkich. Chrześcijanie w wielu miejscach świata doświadczają dyskryminacji ze względu na swoją wiarę - napisał papież Franciszek. Orędzie zostało przekazane patriarsze Wenecji abp. Francesco Moraglii, a podpisane zostało przez kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu. W tekście czytamy ponadto, że są kraje w których narzuca się jedną religię, w innych z kolei trwają gwałtowne prześladowania oraz systematyczne wyszydzanie uczniów Jezusa. Dlatego tak ważne jest organizowanie tego typu wydarzeń. Zwracają bowiem one uwagę świata na różne przejawy pogwałcenia wolności religijnej. A ono stawowi najwyższy wyraz ludzkiej godności – czytamy w papieskim przesłaniu. 

W sposób szczególny przywołano los Pakistanki Asii Bibi, która spędziła ponad osiem lat w więzieniu skazana na śmierć pod zarzutem obrazy Mahometa. Ostatnio została uniewinniona przez Sąd Najwyższy Pakistanu i opuściła kraj. 
W przesłaniu do organizatorów oświetlenia zabytków papież Franciszek wyraził nadzieję, że uwrażliwi to ludzi na dramat prześladowanych chrześcijan.

Ks Biskupi przepraszają i ogłaszają post

Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła

 KAI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych.

Publikujemy pełny tekst dokumentu:

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych

1. Ochrona dzieci i młodzieży niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi

W ostatnich latach Kościół wstrząsany jest bolesnymi informacjami z kolejnych krajów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia ofiar, które naznacza ich życie, życie ich rodzin oraz wspólnot kościelnych. Cierpienie to jest „skargą, która wznosi się do nieba (…), a która przez długi czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana” (Papież Franciszek, List do Ludu Bożego, 18.08.2018). Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010). Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych, którzy szczerze szukają Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia.

W tej bolesnej sytuacji papież Franciszek, kontynuując linię wyznaczoną przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, skierował list do Ludu Bożego. Wzywa w nim do rozliczenia się ze złem wykorzystywania seksualnego małoletnich i ukarania winnych, do współczucia wobec ofiar, podjęcia wzmożonych wysiłków, by zapewnić ochronę dzieciom i młodzieży oraz wzywa do nawrócenia, modlitwy i pokuty w intencji ofiar wszelkiego rodzaju nadużyć: „Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, który rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć” (Papież Franciszek, List do Ludu Bożego, 18.08.2018). Celem tego zdecydowanego wysiłku podjętego z „jasnością i determinacją” jest odnowienie misji Kościoła we współczesnym świecie (por. św. Jan Paweł II, Przemówienie do kardynałów amerykańskich, 23.04.2001). W tym duchu pragnie działać coraz skuteczniej również Kościół w Polsce, aby bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zgodnie z wolą Pana, stało się priorytetem dla wszystkich środowisk i rodzin.

2. Mamy zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechu i przestępstwa nadużyć

Stwierdzamy ze smutkiem, że również w Polsce miały miejsce sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele. Powtarzamy za Papieżem Franciszkiem: „ból [dzieci i młodzieży], oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem”. Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych.

Mamy świadomość, że problem nadużyć seksualnych istnieje w wielu środowiskach, w tym także w rodzinach. Kiedy jednak pojawia się on wśród duchownych, staje się źródłem szczególnego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczają przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka.

Wierny słowom Chrystusa, Kościół od początku uznawał takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech, bo „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! (…) Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 6-7).

Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych. Prosimy Pana, aby dał nam światło, siłę i odwagę, by stanowczo zwalczać zepsucie moralne i duchowe, które jest zasadniczym źródłem wykorzystania seksualnego małoletnich. Prosimy Pana, by dał skuteczność naszym wysiłkom tworzenia w Kościele środowiska otwartego i przyjaznego dzieciom i młodzieży.

Biskupi przepraszają i ogłaszają post

poniedziałek, 19 listopada 2018, 21:35:16KAI Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim – piszą polscy biskupi. W ogłoszonym "Stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych" wzywają też sprawców przestępstw do uznania swojej odpowiedzialności oraz do pokuty.

fot. Episkopat, episkopat.pl

Biskupi zadecydowali, że pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich polskich diecezjach. Zapewniają także o swoim pragnieniu, "aby bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zgodnie z wolą Pana, stało się priorytetem dla wszystkich środowisk i rodzin".

Biskupi zwrócili się również do sprawców przestępstw, których wezwali do nawrócenia i szczerej pokuty. „Zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy pokładali w was zaufanie. Utraciliście szacunek społeczności i okryliście wstydem i hańbą waszych współbraci” – napisali.

Zaznaczając, że problem nadużyć seksualnych istnieje w wielu środowiskach, w tym także w rodzinach biskupi przyznają, że problem ten staje się źródłem szczególnego zgorszenia, kiedy sprawcami nadużyć są duchowni. "Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczają przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka" - czytamy w Stanowisku.

Biskupi przypominają, że Kościół od początku swego istnienia uznawał nadużycia wobec dzieci za wyjątkowo ciężki grzech. "Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych" - piszą biskupi. Proszą też Boga o "światło, siłę i odwagę" do walki z moralnym i duchowym zepsuciem, które jest zasadniczym źródłem wykorzystania seksualnego małoletnich. Prosimy Pana, by dał skuteczność naszym wysiłkom tworzenia w Kościele środowiska otwartego i przyjaznego dzieciom i młodzieży.

Biskupi zwrócili się bezpośrednio do ludzi, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych ze strony duszpasterzy. „Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych” – napisali.

Przypomnieli również o systemie ochrony dzieci i młodzieży, który już działa w polskich diecezjach oraz o możliwościach pomocy, którą mogą otrzymać pokrzywdzeni, a także o sposobach reagowania na przestępstwa seksualne.

W dokumencie przypomniano, że Episkopat Polski od szeregu lat podejmuje działania, których celem jest wyeliminowanie przestępstw związanych z nadużyciami seksualnymi wśród duchownych. Przypominają, że w każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat, który jest odpowiednio przeszkolony przez działające od 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka i upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc ofierze wykorzystania w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego.

W "Stanowisku" przypomniano też, że od 5 lat powołany przez KEP koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży organizuje liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, które powoli, ale skutecznie wpływają na zmianę postaw i świadomości. Ponadto od kilku lat prowadzone jest kształcenie dla wychowawców w seminariach duchownych, aby kompetentnie pracowali nad formacją przyszłych kapłanów, nie dopuszczając, by w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe, niezdolne do wierności złożonym ślubom i przyrzeczeniom.

Kto kocha, nie musi się bać.!

Kto kocha, nie musi się bać !!! Z miłości do Jezusa Salomea wyrzekła się świata  O miłości, która daje odwagę do radykalnych decyzji, mówił w kościele św. Andrzeja bp Damian Muskus OFM. Przewodniczył on jubileuszowym uroczystościom 750. rocznicy śmierci pierwszej polskiej klaryski - bł. Salomei. W niewielkim kościele św. Andrzeja Apostoła przy Trakcie Królewskim zgromadzili się czciciele bł. Salomei, przyjaciele sióstr klarysek i osoby życia konsekrowanego. W homilii bp Muskus mówił, że ludzie, którzy wiedzą, że sam Bóg jest ich Ojcem i ich strzeże, mają w sobie pokój i harmonię. Historia zna takich, którzy dla miłości Boga gotowi są odrzucić proponowane bogactwa i oddać Mu całe swoje życie. Wśród nich byli św. Franciszek z Asyżu i św. Klara, a na ziemiach polskich - bł. Salomea. - Nie lękali się decyzji, które w oczach ich otoczenia były nieracjonalne, a nawet szalone, bo wiedzieli, że dzięki nim zbliżą się do Jezusa - mówił biskup.

Według niego świat nie rozumiał wspólnot, które gromadziły się wokół tych świętych, ale "sam Bóg znalazł w nich upodobanie i sprawił, że na całe wieki stali się znakami Jego obecności w świecie".

Krakowski biskup franciszkanin zwrócił uwagę, że bł. Salomea, po 750 latach od swojej śmierci, wciąż ma wiele do powiedzenia chrześcijanom. Przede wszystkim uczy odważnej miłości. - Ten, kto kocha, niczego się nie lęka. Niestraszne są mu ludzkie opinie, wyrzeczenia i ofiary, które czasem musi ponieść. Z miłości człowiek gotów jest na wszystko - przekonywał kaznodzieja, dodając, że piastowska księżniczka, która wyrzekła się splendorów dla życia w ubóstwie i pokorze, przypomina o tym, że miłość warta jest radykalnych i jednoznacznych decyzji.

Duchowny zauważył ponadto, że pierwsza polska klaryska uczy dziś tego, że miłość rozkwita w ukryciu. - W czasach, gdy wszystko wydaje się na sprzedaż, nawet więzi z najbliższymi, ludzkie relacje i uczucia, Salomea przypomina, że miłość nie jest na pokaz. Ona ukryła się za kratą klauzury nie dlatego, że chciała uciec przed światem, lecz po to, by jej miłość miała warunki do wzrostu; po to, by jeszcze ściślej zjednoczyć się z ukochanym Panem - wskazywał.

Życie bł. Salomei przed wiekami i sióstr klarysek dzisiaj zwraca uwagę na sprawy najważniejsze i przypomina o tym, co jest istotą chrześcijaństwa. - Siostry głoszą Jezusa nie słowami, ale milczeniem, nie świadectwem, które można oglądać, ale życiem ukrytym, nie czynami na pokaz, ale cichą pracą i modlitwą - mówił bp Muskus. Stwierdził, że ten styl życia pokazuje uczniom Jezusa, że choć żyją w świecie, to nie dla świata są przeznaczeni.

Wytrwałą i ukrytą posługę sióstr klarysek hierarcha nazwał "źródłem życiodajnej siły dla Kościoła" i ludzi, którzy zwracają się do sióstr z prośbą o wsparcie. Wezwał do modlitwy o nowe powołania do życia kontemplacyjnego we wspólnocie duchowych córek św. Klary, która jest "żywym sercem Kościoła".

Siostry klaryski prowadzą życie w ścisłej klauzurze, a więc całkowitym odosobnieniu od świata. Nigdy nie opuszczają murów klasztornych. Ich dni wypełnione są modlitwą, pokutą i pracą. W krakowskim klasztorze mieszkają 32 mniszki. Najstarsza z nich ma 82 lata, a najmłodsza 20.

Relikwie bł. Salomei spoczywają w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.

1