Kard. Nycz podczas I Światowego Dnia Ubogich: Ludzie potrzebujący to nasi bracia

Metropolita warszawski 19 listopada przewodniczył Mszy św. w kościele ojców kapucynów na Miodowej ♦ Kardynał wskazał, że klasztor jest niezwykłym miejscem na mapie Warszawy ♦ Z Jadłodajni korzysta dziennie ponad 300 osób

Kard. Nycz zaapelował o niesienie pomocy ludziom potrzebującym. 19 listopada, w I Światowy Dzień Ubogich, przewodniczył Mszy św. w kościele ojców kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej.

Metropolita warszawski przypomniał treść Ewangelii o talentach. Podkreślił, że zadaniem człowieka jest pomnażanie tego, co otrzymał od Boga. – Wśród tych rzeczy najważniejszych jest troska o ludzi ubogich. Papież Franciszek nieustannie o tym mówi i mobilizuje nas. Kardynał wyjaśnił, że decyzja papieża o ustanowieniu dnia ubogich ma nauczyć dostrzegania wymiaru Ewangelii, który potwierdza wyznawaną wiarę. – Ten dzień jest ważny i symboliczny, bo ma nas mobilizować do dobroczynności i miłości bliźniego przez cały rok – podkreślił metropolita warszawski.

Kardynał wskazał, że klasztor ojców kapucynów jest niezwykłym miejscem na mapie Warszawy, które potwierdza prawdziwość Światowego Dnia Ubogich. Zaznaczył, że wolontariusze i  kapucyni stale pomagają potrzebującym i są przy ludziach ubogich. Od  30 lat codziennie setki ludzi otrzymują pomoc.

– Związek wiary i życia w taki dzień, jak dzisiaj, trzeba szczególnie ożywić – powiedział kard. Nycz i  dodał – Trzeba wspomnieć wszystkie dzieła dobroczynne, które organizuje Kościół, ale też państwo, samorząd, wszyscy, nie tylko wierzący (…) i zachęcić, byśmy uznali, że prawdziwym wyzwaniem wiary są czyny miłości wobec potrzebujących.

Wspomniał również, ze ostatnio odwiedził rzymską Bazylikę Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, gdzie działa wspólnota Sant’Egidio, pomagająca ubogim, bezdomnym i uchodźcom. Kardynał opisał swoją wizytę w domu, w którym mieszkają osoby z Afryki, m.in. Syrii. – Patrzymy na nich z perspektywy narracji medialnej, że to są wrogowie, są niebezpieczni, a to są biedni ludzie, młodzi, uczą się, niektórzy chcą wrócić i czekają na koniec wojny – powiedział i wyjaśnił, że włoski Kościół pomaga tym osobom i także ich miał na myśli papież Franciszek, ustanawiając Światowy Dzień Ubogich

Co robią dzieci w świetlicach Caritas Archidiecezji Warszawskiej? JedenDzień z życia placówki

NEWS  Co robią dzieci w świetlicach Caritas Archidiecezji Warszawskiej? #JedenDzień z życia placówki

Wspólne zabawy, posiłki, modlitwa i budowanie wieży do nieba nie tylko z plastikowych rurek ♦ Tak wygląda jeden dzień z życia w prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego ♦ Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie Warszawy 6 świetlic dla ponad setki dzieci ♦ #JedenDzień to cykl filmów przedstawiający działalność placówek Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Ok. 300 mln osób na świecie cierpi na depresję. Na Marymoncie modlą się w intencji chorych i ich rodzin

300 Mln Osób Na Świecie Cierpi Na Depresję. Na Marymoncie Modlą Się... W drugi czwartek miesiąca Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu ♦ "Weź się w garść" - najgorsza rada dla osoby chorej na depresję ♦ Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, w 2020 roku depresja zajmie drugie miejsce, tuż za chorobami układu krążenia

Modlitwa w intencji osób cierpiących na depresję i ich rodzin odbywa się co miesiąc w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie, w parafii, prowadzonej przez księży marianów. W drugi czwartek miesiąca wierni odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia i adorują Najświętszy Sakrament.

– To była inicjatywa świeckich, którą bez wahania zaakceptowałem, bo widzę dużą potrzebę modlitwy i wsparcia osób, cierpiących na depresję – mówi w rozmowie z KAI ks. Marcin Jurak MIC, proboszcz parafii. Dzięki spowiedziom w konfesjonale i rozmowom z parafianami zorientował się, że jest to narastający problem i że wspólnota parafialna może próbować temu zaradzić. Tym bardziej, że chorzy często wstydzą się mówić o chorobie, spotykają się też z niezrozumieniem ze strony najbliższych i dalszego otoczenia.

– To choroba wielowymiarowa i choć rozróżnia się dwa podstawowe typy depresji – endogenną, czyli uwarunkowaną zaburzeniami fizjologicznymi i egzogenną, która jest efektem trudnych wydarzeń życiowych, jest jej tyle rodzajów, ile przejawów choroby – mówi KAI dr Dorota Kamela, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Płockiej i członkini Rady Parafialnej

Msza św. dla zrzeszeń katolickich Archidiecezji Warszawskiej

Jesteś tutaj:ArchWwa/Wydarzenia/Msza Św. Dla Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

Msza św. dla zrzeszeń katolickich Archidiecezji Warszawskiej

JUTRO

godz. 18:00

PARAFIA: WARSZAWA. NMP KRÓLOWEJ WYZNAWCÓW NA SIEKIERKACH

Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył o godz. 18.00 Mszy świętej dla zrzeszeń katolickich Archidiecezji Warszawskiejb

Nowy program duszpasterski na rok 2017/2018

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem„Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie.  Przedmiotem zainteresowania programu winny być wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Program duszpasterski wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pastoralnych. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jegoadresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, polegającą na towarzyszeniu wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz bardziej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na Jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania Ducha Świętego w ich życiu.

Wspomnianym już etapom realizacji Programu duszpasterskiego będą towarzyszyły konkretne zadania.

Rok 1 – Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji Programu duszpasterskiego będzieodkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga zostanie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

Rok 2 – Misja w mocy Bożego Ducha

Treści drugiego roku realizacji Programu duszpasterskiego mają doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym – być może nieznanym jeszcze – świetle. Program zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział na cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

CEL EWANGELIZACYJNY

Odznacza się pewną równowagą w sferze działań. Z jednej strony zaakcentowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej zaś zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym
w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, potrzebę formacji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

CEL INICJACYJNY

Na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania przynależności do Kościoła. Można więc z pewnym przybliżeniem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany, oraz na podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła.

CEL FORMACYJNY

W ofercie formacyjnej Kościoła w Polsce zaproponowano ukierunkowanie na odkrywanie wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, na odkrywanie Jego obecności w Kościele czy wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania Kościoła.

CEL SPOŁECZNY

Odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, aby tym darem innym służyli. Zaprezentowane powyżej elementy programu pozwalają również na przybliżenie go od strony tematu, hasła i symbolu.

ROK 2017/18

Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego

Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4)

Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

ROK 2018/19

Tematyka: Misja w mocy Boże7go Ducha

Hasło: „W mocy Bożego Ducha”

Symbol: języki ognia

(Opracowano na podstawie: Zeszyt teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Franciszek do Polaków: przyjmujcie, adorujcie i służcie Chrystusowi

Do przyjmowania, adorowania i służenia Chrystusowi zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji 

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiejsza katecheza uświadamia nam, że Chrystus pozostaje z nami w tajemnicy Eucharystii. Jest naszym pokarmem i napojem zbawienia. Przyjmujmy Go często w Komunii świętej, adorujmy Go w tabernakulach i w naszych sercach. Służmy Mu w braciach, by wraz z nimi budować nową wspólnotę ludzką, bardziej sprawiedliwą i braterską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Reagując na głośne brawa Polaków i ich transparent, Ojciec Święty zauważył: "Ta polska młodzież prosiła, aby papież pobłogosławił ich raban! Popatrzcie na nich, są dzielni!".

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, spróbujmy odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie: czym właściwie jest Msza św.? Otóż jest ona pamiątką misterium paschalnego Chrystusa. Uświadamiając sobie biblijne znaczenie „pamiątki”, wspominamy Paschę narodu wybranego – jego wyjście z niewoli egipskiej i przejście do ziemi obiecanej. To wydarzenie było przez pokolenia uobecniane każdego roku w pamięci wierzących. Msza św. jest też „pamiątką”, ale innej Paschy, niezwykłego „exodus” Chrystusa, Jego przejścia ze śmierci do życia, jakiego dokonał dla nas, by wyprowadzić nas z niewoli grzechu i wprowadzić do życia wiecznego. Jest pamiątką Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Msza św., to jednak nie tylko wspomnienie. Eucharystia w rzeczywisty sposób uobecnia Chrystusa. Sprawia, że staje się On obecny wśród nas, żyje w nas, a my żyjemy w Nim. Jego Krew uwalnia nas od lęku przed śmiercią, wyzwala nas z grzechu i zła. Niech naszą wyobraźnię przenika to przeświadczenie, że Pascha Chrystusa powtarza się za każdym razem, gdy odprawiamy Mszę św., gdy w niej uczestniczymy. Dostrzegajmy sens i znaczenie tej szczególnej „pamiątki”, która wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa, pozwalając nam przejść wraz z Nim ze śmierci do życia.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Radomskiej oraz Stowarzyszenie „Kładka” z parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Papież Franciszek odwiedzi Litwę

Papież Franciszek zamierza odwiedzić Litwę jesienią przyszłego roku – poinformował w środę agencję BNS urząd prezydenta Litwy. Wizyta papieża odbędzie w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskanie przez Litwę niepodległości.

– Wizyta papieża jest planowana na jesień 2018 r. W najbliższym czasie Watykan ma ogłosić dokładną datę wizyty i jej status – poinformowała Daiva Ulbinaite, rzeczniczka prasowa prezydent Dalii Grybauskaite.

Media estońskie w tym tygodniu również poinformowały o możliwości wizyty Ojca Świętego w ich kraju w przyszłym roku.

Dotychczas papież odwiedził Litwę tylko jeden raz, w 1993 r. Był to Jan Paweł II.

Wkrótce odsłonięcie Całunu Turyńskiego. Zaproszeni są także Polacy

Jak informuje w rozmowie z KAI ks. Luca Ramello, duszpasterz młodzieży archidiecezji Turynu, 10 sierpnia, specjalnie dla młodzieży z diecezji piemonckich zostanie odsłonięty Całun Turyński.

Czuwanie przy tej otoczonej szczególną relikwii poprzedzi narodową pielgrzymkę młodych Włochów do Rzymu przed Synodem Biskupów. Do wspólnej modlitwie w Turynie gospodarze chcą zaprosić także Polaków - w ramach podziękowania za serdeczne przyjęcie podczas ŚDM.

- Nie będzie to wystawienie, takie jak w Roku Jubileuszowym, ale możliwość adoracji odsłoniętego Całunu z bardzo bliska - wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. Luca Ramello, duszpasterz młodzieży archidiecezji Turynu. Modlitwa przed tą relikwią będzie jednym z punktów pielgrzymki młodzieży z piemonckich diecezji do Rzymu, gdzie młodzi Włosi spotkają się z papieżem 11 i 12 sierpnia. Pomimo, że sama pielgrzymka ma charakter narodowy, młodzież z Turynu chce zaprosić do wspólnej modlitwy przed Całunem rówieśników z Polski.

"Chcemy przygotować oficjalne zaproszenie dla polskiej młodzieży, by podziękować za to, jak serdeczni byliście dla nas w ubiegłym roku. Chcielibyśmy, żebyście przyjechali wszyscy, alb przynajmniej delegaci młodych Polaków" - mówi ks. Ramello. Wyjaśnia, że narodowa pielgrzymka włoskiej młodzieży na spotkanie z papieżem przed Synodem Biskupów, to odpowiedź na wezwanie, które Franciszek skierował do młodych w ubiegłym roku w Polsce. W najbliższym czasie do Polaków ma zostać wystosowane oficjalne zaproszenie z archidiecezji Turynu.

"Hasłem tej pielgrzymki są słowa: Miłość pozostawia ślad. Podczas czuwania na Campus Misericordiae papież Franciszek mówił do młodych by zeszli z kanapy. Zachęcał ich, by przeżyli swe życie tak, aby pozostawili po sobie ślad" - mówi duszpasterz.

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania" odbędzie się w Rzymie w dniach 3-28 października z udziałem biskupów z całego świata. Poprzedzi je m.in. narodowa pielgrzymka włoskiej młodzieży, która spotka się z papieżem Franciszkiem 11 i 12 sierpnia w Rzymie.

Częstochowa: spotkanie ewangelizacyjne "Strumienie wody żywej" dla młodzieży

środa, 22 listopada 2017,Koncert zespołu "Sąsiedzi", świadectwo Jaśka Meli, katecheza poprowadzona przez abp Grzegorz Rysia metropolitę łódzkiego i adoracja Króla Królów, Jezusa Chrystusa – złożą się na spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży "Strumienie wody żywej", które odbędzie się 25 listopada w Częstochowie w ramach IV Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.

Kongres planowany jest na 23-26 listopada 2017 r. na Jasnej Górze, a jednym z wydarzeń jest spotkanie ewangelizacyjne "Strumienie wody żywej" dla uczniów klas trzecich gimnazjum i starszej młodzieży. W częstochowskiej Hali Polonia z inicjatywy Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej spotkają się ewangelizatorzy z młodymi odbiorcami w godzinach 15.00-21.30 – poinformowała Agnieszka Armacińska, rzeczniczka Zespołu.

Głównym punktem spotkania będzie Msza św. oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz modlitwy wstawienniczej. W programie są również: koncert zespołu "Sąsiedzi", świadectwo Jaśka Meli, katecheza abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. Odbędzie się także adoracja Króla Królów – Jezusa Chrystusa i jak podkreśliła Agnieszka Armacińska „będzie to czas by zawierzyć Panu pragnienia swojego serca”.

IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się pod hasłem: "Matura czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie – między mistagogią a misją". Organizowany jest on przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP wraz z Archidiecezją Częstochowską oraz Ojcami Paulinami.

Kongres składać się będzie z części rekolekcyjno–formacyjnej, wykładowej, a także z paneli dyskusyjnych dotyczących sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Uczestnicy wezmą także udział w ośmiu warsztatach dla ewangelizatorów poświęconych współczesnym nowym metodom i narzędziom pracy z młodymi przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania. Na Kongres złożą się również wspólne rekolekcje, oraz ewangelizacyjne wyjście, tzw. ewangelizacja miasta. Tym razem skierowana jest do młodych Częstochowskiego Kościoła.