Zmarła mama Ks Piotra Odziemczyka

Zmarła Mama ks. Piotra Odziemczyka

16 STYCZNIA 2020 MEMENTO

Pogrzeb śp. Marii Odziemczyk odbędzie się we wtorek 21 stycznia o godz. 11.00 w kościele parafialnym św. Augustyna w Warszawie

W czwartek 16 stycznia 2020 r. w wieku 70 lat zmarła

ś.†p. Maria Odziemczyk

mama ks. Piotra Odziemczyka,

wicekanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21 stycznia o godz. 11.00 w kościele parafialnym św. Augustyna w Warszawie, przy ul. Nowolipki 18, po czym nastąpi złożenie w grobie rodzinnym na Cmentarzu Północnym w Warszawie, wjazd od bramy północnej.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

Czytania na Niedziele 19.01.2020 r" ..do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Iz 49, 3. 5-6) 
Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

(Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10) 
REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich,
o czym Ty wiesz, Panie.

(1 Kor 1, 1-3) 
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

Aklamacja (J 1, 14a. 12a) 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

(J 1, 29-34) 
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym"

PISMO ŚW KOMPASEM WSKAZUJĄCYM DROGĘ

Biskupi na Tydzień Wychowania: Pismo Święte kompasem wskazującym drogę

  Warszawa (KAI)  PRZYPOMNIENIE

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią – piszą biskupi w liście pasterskimï z okazji VIII Tygodnia Wychowania. Rozpocznie się on jutro, 9 września pod hasłem: „Wybór drogiˮ. Biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako przygotowanie do 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat młodzieży i rozeznawania powołania.

„Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życieˮ – podkreślają biskupi w liście na Tydzień Wychowania. Wymieniają tu wybór decyzji o życiu małżeńskim, kapłańskim, konsekrowanym lub w stanie wolnym, następnie wybory dotyczące pracy czy też dalszego kształcenia i miejsca zamieszkania. Zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców do refleksji nad tym, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji.

Cytując Ojca Świętego Franciszka, biskupi zwracają uwagę na to, że rozeznanie jest darem, o który należy prosić. Wskazują, że w odkrywaniu powołania konieczna jest Biblia, ponieważ w Słowie Bożym obecny jest Bóg, a to On zna nas lepiej niż my sami siebie i jest najwłaściwszym adresatem pytania o plan na życie. Biskupi przytaczają też zachętę papieża Benedykta XVI zawartą w adhortacji Verbum Domini, by pomagać młodym w poznawaniu Pisma Świętego, „aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść”. Jak piszą, konieczne jest to szczególnie w dobie mediów elektronicznych i tzw. zappingu czyli „skakania po kanałach telewizyjnych”. „Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych tendencji” – powtarzają za Franciszkiem.

W ostatniej części listu biskupi wymieniają czynniki, które warto uwzględnić w procesie rozeznawania. Piszą m.in. o tym, że odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie – choć same w sobie bardzo ważne – nie powinny stanowić głównego kryterium w podejmowaniu decyzji o przyszłości. Zachęcają, by postawić sobie pytania o to, jakie są nasze najgłębsze pragnienia, jakie mamy zdolności i gdzie je najlepiej wykorzystamy oraz w jaki sposób najpełniej będziemy służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Biskupi wskazują też na osoby towarzyszące w odkrywaniu powołania, jakimi są: rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy. „Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią podziękować Bogu” – piszą.

Podkreślają też wagę szczerego i pełnego ufności dialogu człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośby o światło Ducha Świętego oraz o dar męstwa. „Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa” – piszą biskupi i zachęcają do modlitwy w intencji młodych i rozeznawania przez nich powołania.

Na zakończenie listu biskupi błogosławią na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny.

 

 

Modlitwa Okudżawy....

Dopóki Ziemia kręci się
Dopóki jest tak czy siak
Panie, ofiaruj każdemu z nas
Czego mu w życiu brak
Mędrca obdaruj głową
Tchórzowi dać konia chciej
Sypnij grosza szczęściarzom
I mnie w opiece swej miej

Dopóki Ziemia kręci się
O Panie nasz, na Twój znak
Tym, którzy pragną władzy
Niech władza ta pójdzie w smak
Daj szczodrobliwym odetchnąć
Raz niech zapłacą mniej
Daj Kainowi skruchę
I mnie w opiece swej miej

Ja wiem, że Ty wszystko możesz
Ja wierzę w Twą moc i gest
Jak wierzy żołnierz zabity
Że w siódmym niebie jest
Jak zmysł każdy chłonie z wiarą
Twój ledwie słyszalny głos
Jak wszyscy wierzymy w Ciebie
Nie wiedząc, co niesie los

Panie zielonooki
Mój Boże jedyny, spraw
Póki Ziemia kręci się
Zdziwiona obrotem spraw
Póki czasu i prochu
Wciąż jeszcze starcza jej
Daj nam każdemu po trochu
I mnie w opiece swej miej

Daj nam każdemu po trochu
I nas w opiece swej miej

RODZICE DZIECI kom 19.01..2020 Spotkanie w małej grupie Sympatycy czy chrześcijanie godz 9.15 i 11.45

Sympatycy czy chrześcijanie

ks. F. Blachnicki; katechumenat na dzisiejszą godzinę

Opis

Katechumenat na dzisiejszą godzinę

Autor: ks. Franciszek Blachnicki

Wydawnictwo Światło-Życie, IV wydanie, 2016

Autor książki powiada w pewnym miejscu: „Byłaby rewolucja. Gdyby się to udało, wynikiem byłaby odnowa Kościoła”. 
Byłby zatem Sługa Boży rewolucjonistą? Wielu może to szokować. Trzeba jednak pamiętać, że rewolucja, jaką on postuluje, polegałaby – jak to w Kościele – na powrocie do zagubionej pierwotnej tradycji. Tą tradycją jest katechumenat, a „rewolucyjne” rozważania księdza Blachnickiego to wielkie wołanie o nowe formy duszpasterstwa wykorzystujące doświadczenia starożytnego katechumenatu.Jest to książka ważna nie tylko dla ruchu oazowego. Myśl wybitnego teologa, jakim był Blachnicki, sięga bowiem nie tylko poziomu jednego z ruchów odnowy Kościoła, nie tylko poziomu Kościoła w Polsce. Ma on coś ważnego do powiedzenia całemu Kościołowi powszechnemu (ma, a nie tylko miał...). Zbigniew Nosowski, Przedmowa (fragment)

Książka Sympatycy czy chrześcijanie? jest na rynku wydawniczym od 2002 roku, a katechezy, na podstawie których została zredagowana, ksiądz Blachnicki wygłosił w latach 1982 i 1983. To, co mówił i pisał wówczas, nadal jest aktualne, dziś może jeszcze bardziej. Jestem przekonany, że obecne nauczanie Kościoła tylko potwierdza rozeznanie księdza Franciszka i jego postulaty dotyczące życia chrześcijańskiego i praktyki Kościoła. Członkom Ruchu Światło-Życie życzę coraz głębszego odkrywania dziedzictwa Założyciela. Ks. bp. Zbigniew Kiernikowski, Słowo wstępne do IV wyd. (fragment)

format: 13 x 20 cm
stron: 145
oprawa miękka

więcej

Gdy odmawiamy różaniec, Maryja staje obok nas i nam towarzyszy.

W najnowszym "Gościu": Modlitwa z procy Gdy odmawiamy różaniec, Maryja staje obok nas i nam towarzyszy. Różaniec pojawia się w wielu objawieniach Maryjnych. Czym jest ta modlitwa, skoro Matka Zbawiciela tak często do niej nawołuje?

Gość Niedzielny 40/2019

Bez taryfy ulgowej [Marcin Jakimowicz]
Ks. Michała Sopoćkę znamy doskonale z „Dzienniczka”, ponieważ Faustyna opisywała szczegółowo rozterki, próby wiary i zalecenia swego spowiednika. Lektura prywatnych notatek ks. Sopoćki odsłania początki kultu Bożego Miłosierdzia widziane od kuchni – z perspektywy zwątpień, rozczarowań i sceptycyzmu. Poruszające są jego życiowe dewizy, np. „Pozwolić triumfować innym. Nie przestawać być dobrym, gdy inni dobroci nadużywają”. Gdy umierał w 1975 r. absolutnie nic nie zapowiadało, że dzieło Miłosierdzia w tak ekspresowym tempie rozleje się na cały świat.

Lekarze z szarej strefy [Jakub Jałowiczor]
Lekarze pracujący dla Caritas Mariupol odwiedzają z mobilną przychodnią ludzi mieszkających w okolicach linii frontu ukraińskiej wojny. Większość mieszkańców tej strefy stanowią osoby starsze. Są też dzieci, które straciły rodziców i mieszkają z dziadkami. Zamrożony konflikt zszedł z pierwszych stron światowych gazet, wiele organizacji międzynarodowych wycofuje się z tego regionu.