Droga Neokatechumenalna

W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa. Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”.

Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu. Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000 parafii istnieje 20 000 wspólnot.

W 1987r. w Rzymie otwarto Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść na cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przejęło rzymskie doświadczenie i dziś w świecie istnieje ponad siedemdziesiąt diecezjalnych misyjnych seminariów 'Redemptoris Mater', w których formuje się ponad tysiąc seminarzystów. W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

Członkowie

 1. Bień Mariola
 2. Bień Paweł
 3. Glapińska Małogarzta
 4. Glapiński Tadeusz
 5. Jagiełło Robert
 6. Jagiełło Anna
 7. Karolak Ewa
 8. Kłosiewicz Janka
 9. Kłosiewicz Rafał
 10. Kur Renata
 11. Małolepsza Paula
 12. Małolepszy Tomasz
 13. Mańkowska Beata
 14. Mańkowski Artur
 15. Mańkowski Jarek
 16. Nowak Anna
 17. Nowak Janusz
 18. Pińska Joanna
 19. Piotrowska Marzena
 20. Piotrowski Marek
 21. Regulska Ewa
 22. Regulska Anna
 23. Regulski Paweł
 24. Smus Agnieszka
 25. Smus Danuta
 26. Smus Piotr
 27. Strzeżek Katarzyna
 28. Strzeżek Teresa
 29. Tuszyńska Zofia
 30. Tuszyńska Hanna
 31. Tuszyński Andrzej
 32. Wilk Sylwia
 33. Wilk Sylwester