Porządek Mszy św.

NIEDZIELA

  • 7.30, 9.15 - młodzież, 11.45 - dzieci, 18.00
  • kaplica w Pęcherach godz 8.00

DNI POWSZEDNIE:

  • 18.00
  • Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
  • sobota u sióstr godz 7.00
  • Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)
  • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA pół godziny przed Mszą św.

Cytat dnia

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomieńTwojej miłości i Pańskiej bojaźni; Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczyW naszych sumieniach.

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy Mroki umysłów i serca ożywi,Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, Które już wschodzi.

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność.

4 Uświęć owoce naszego wysiłku, Obdarz pokojem i łaską wytrwania, Prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom.

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, Chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobremDuszy człowieczej. Amen. (..Brewiarz Sobota 21.07)Linki