Porządek Mszy św.

NIEDZIELA

  • 7.30, 9.15 - młodzież, 11.45 - dzieci, 18.00
  • kaplica w Pęcherach godz 8.00

DNI POWSZEDNIE:

  • 18.00
  • Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
  • sobota u sióstr godz 7.00
  • Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)
  • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA pół godziny przed Mszą św.

Cytat dnia

Błogosławmy Chrystusa, który upodobnił się we wszystkim do braci, aby się stać miłosiernym i wiernym Pośrednikiem u Boga. Błagajmy Go, wołając:
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Jezu, słońce sprawiedliwości, Tobie nasz dzień poświęcamy,
- bo Ty we chrzcie nas oświeciłeś.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
W każdej godzinie tego dnia pragniemy Cię wielbić
- i we wszystkim chwalić Twoje imię.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Za przyczyną swej Matki, Maryi, która zachowywała Twoje słowa w sercu,
- kieruj dziś naszymi krokami zgodnie z Twoją Ewangelią.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Daj, abyśmy pielgrzymując pośród świata, który przemija, dążyli do nieskazitelnego życia,
- a przez wiarę, nadzieję i miłość odczuwali już teraz smak wiecznej radości.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA 

Panie, nasz Boże, niech nasze serca oświeca blask zmartwychwstania, † abyśmy wolni od ciemności grzechu śmiertelnego * doszli do wiekuistej radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.Linki