Porządek Mszy św.

NIEDZIELA ;7.30, 9.15, 11.45  18.00  kaplica w Pęcherach g.8.00.   DNI POWSZEDNIE:  lipiec i sierpień nie będzie Mszy św o godz 7.00 tylko o18.00.Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30. *Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)  * SPOWIEDŹ  pół  godz przed Mszą św.

Cytat dnia

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2022 Idźcie w pokoju Chrystusa". Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:"Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża."

Z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”. (ks. Paweł Rytel-Andrianik) Modlitwa Panie, spraw byśmy nieśli nadzieję, aby tam, gdzie panuje ciemność, zapanowało Twoje światło, a tam, gdzie jest rezygnacja, niech odrodzi się zaufanie w przyszłość. Panie, uczyń nas narzędziami Twojej sprawiedliwości, aby tam, gdzie panuje wykluczenie, rozkwitało braterstwo, a tam, gdzie jest chciwość, rozkwitało dzielenie się z innymi. Panie, uczyń nas budowniczymi Twojego królestwa
Razem z migrantami i uchodźcami i ze wszystkimi mieszkańcami peryferii. Panie, spraw, abyśmy wszyscy nauczyli się jak pięknie jest żyć, jako bracia i siostry. Amen. W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, 9 maja 2022 r. Papież FRANCISZEK     "Celebracja, która nie ewangelizuje, nie jest autentyczna, tak jak nie jest autentyczne głoszenie, które nie prowadzi do spotkania w celebracji ze Zmartwychwstałym: oba więc, bezświadectwa miłości, są jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący (por. 1 Kor // Instrukcja Nawrócenia duszpasterskie..// Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas : gdy dotyka nas cierpienie* gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi* gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą* gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani*gdy przeżywamy chwile osamotnienia i samotności,×gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania* gdy brakuje nam wiary i nadziei*gdy słabnie nasza wiara* gdy doświadczamy bólu rozstania z tymi, których kochamy* gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata* Wez: Tyś naszym Niebieskim Patronem.* Odp: Pomocą na każdy czas.                                                                                      Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, którego w tym obrazie czcimy, jako przykład umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali w wierze i miłości, i zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wspólnota parafialna jest wezwana do rozwijania prawdziwej „sztuki bliskości”. Jeśli zapuści ona głębokie korzenie, parafia naprawdę stanie się miejscem, w którym zostaje przezwyciężona samotność, obecna w życiu wielu ludzi, a także „sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, oraz centrum stałego misyjnego posyłania” (29). INSTRUKCJA NAWRÓCENIE DUSZPATERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ (124 punkty) Św. Wincenty a Paulo – cytaty „Im więcej dajecie, tym więcej otrzymacie.” „Najsilniejsza bronią w walce z diabłem jest pokora. Skoro nie wie, jak jej używać, nie będzie też wiedział, jak się przed nią bronić.” „Pan Bóg zajmuje się naszymi sprawami zawsze wtedy, gdy my zajmujemy się Jego sprawami.” „Kochajmy Boga, ale niech to będzie widać przez trud naszych rąk i w pocie czoła.” „Sierpem umartwienia musimy wycinać chwasty naszej upadłej natury, abyśmy przy pomocy Jezusa Chrystusa mogli przynosić owoce cnót. Ciągłe umartwienie jest znakiem, że ktoś wytrwale postępuje za Chrystusem.”

 Linki