Porządek Mszy św.

NIEDZIELA

  • 7.30, 9.15 - młodzież, 11.45 - dzieci, 18.00
  • kaplica w Pęcherach godz 8.00

DNI POWSZEDNIE:

  • 18.00
  • Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
  • sobota u sióstr godz 7.00
  • Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)
  • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA pół godziny przed Mszą św.

Cytat dnia

Kazanie bł. Izaaka, opata klasztoru Stella  (Kazanie 31)
Wyższość miłości                          Dlaczego, bracia moi, opieszali jesteśmy we wspólnym poszukiwaniu tego, co służy zbawieniu, tak abyśmy jedni drugich brzemiona nosząc, umieli świadczyć pomoc szczególnie tam, gdzie jest to bardziej potrzebne? Do tego przecież zachęca nas Apostoł w słowach: "Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa". Na innym zaś miejscu powiada: "Znoście siebie nawzajem w miłości".

Kiedy zauważam u mego brata niestosowność, której nie sposób naprawić czy to na skutek okoliczności, czy też słabości fizycznej lub moralnej, dlaczego nie znoszę cierpliwie? Dlaczego nie wspomagam ochotnie, zgodnie ze słowami Pisma: "Dzieci ich będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone"? Czy nie dlatego właśnie, że brak mi tej miłości, która wszystko wytrzyma, która cierpliwa jest w znoszeniu, a łaskawa w miłowaniu?....brewiarz Sobota 16.02.br

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linki