Porządek Mszy św.

NIEDZIELA

  • 7.30, 9.15 - młodzież, 11.45 - dzieci, 18.00
  • kaplica w Pęcherach godz 8.00

DNI POWSZEDNIE:

  • 18.00
  • Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
  • sobota u sióstr godz 7.00
  • Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)
  • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA pół godziny przed Mszą św.

Cytat dnia

1 Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy, W pokoju Pana znajdzie odpoczynek, Bo wiek dojrzały mierzy się mądrością, Życiem bez skazy i szukaniem Boga.

2 Pan umiłował wybranego sługę, Od zła i grzechu zechciał go zachować, I żeby marność nie uwiodła duszy, Przeniósł go z ziemi do swojego światła.

3 Wierny i czysty, przeżył czasów wiele, A jeszcze młody, stał się doskonały I pamięć o nim świeci jasnym blaskiem, Aby wskazywać drogę wśród ciemności.

4 Trójcy Najświętszej: Ojcu i Synowi Z płomiennym Duchem cześć i uwielbienie; Niech wszyscy ludzie sławiąc dobroć Boga Idą ścieżkami wiary i miłości. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linki