Porządek Mszy św.

NIEDZIELA ;7.30, 9.15, 11.45  18.00  kaplica w Pęcherach g.8.00.   DNI POWSZEDNIE:  lipiec i sierpień nie będzie Mszy św o godz 7.00 tylko o18.00.Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30. *Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)  * SPOWIEDŹ  pół  godz przed Mszą św.

Cytat dnia

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2022   Idźcie w pokoju  Chrystusa". Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.  Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci. udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niżg wałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.              ////////                                                                                                     Mt 22, 1-14) EWANGELIA DNIA 18.08.BR.
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych"         "
"...Stwórz, Boże, we mnie serce czystei odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym...."

                                                                                                                      Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas gdy dotyka nas cierpienie. //POWTARZAMY// *  gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi.  *gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą* gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani* gdy przeżywamy chwile osamotnienia  i samotności* gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania* gdy brakuje nam wiary i nadziei* gdy słabnie nasza wiara* gdy doświadczamy bólu rozstania z  tymi, których kochamy*gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata*  WEZWANIE: Tyś naszym Niebieskim Patronem.Odpowiedź: Pomocą na każdy czas.                                           Módlmy się: Panie Jezu, Chryste, dawco  życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, którego w tym obrazie  czcimy, jako przykład  umiłowania Ciebie  w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali  w wierze i miłości, i  zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Linki