Porządek Mszy św.

NIEDZIELA

  • 7.30, 9.15 - młodzież, 11.45 - dzieci, 18.00
  • kaplica w Pęcherach godz 8.00

DNI POWSZEDNIE:

  • 18.00
  • Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
  • sobota u sióstr godz 7.00
  • Godzinki: godz. 7.00 (niedziela)
  • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA pół godziny przed Mszą św.

Cytat dnia

Troszczył się o kleryków W tomu VIII znalazły się zapiski kard. Wyszyńskiego z 1961 r. Przedstawiają one sytuację Kościoła w PRL w okresie narastającego napięcia w obrębie stosunków wyznaniowych. Sam Prymas stwierdził, że dla Kościoła był to czas pełen udręk. Kard. Wyszyński dużo uwagi poświęcał sprawie seminariów duchownych, które stały się celem ataków państwa, dążącego do przejęcia nad nimi kontroli. Na ogólną liczbę 103 seminariów wizytacjami państwowymi objęto 77. Episkopat składał skargi i protesty do władz wobec powoływania kleryków do wojska. - Służba kleryków w wojsku miała stać się środkiem odwetowym na hierarchów niespolegliwych, miała wywrzeć presję na innych hierarchów, doprowadzić do dezintegracji nauki w seminarium i zniechęcić kleryków do kapłaństwa - wylicza dr Monika Wiśniewska, redaktor naukowy tomu VIII. Wielką troską Prymasa było także staranie o nadanie Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oblicza katolickiego. Stosunkowo często w zapiskach kard. Wyszyński odnosi się do środowiska katolików świeckich, co do których miał zdecydowane i wyraziste zdanie. KS PRYMAS WYSZYNSKI



Linki