Aktualności

Papież do Polaków: Uczmy się być dziś świętymi
2014-10-30 10:12:37

Do naśladowania świętych i uczenia się od nich świętości zachęcił Polaków papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
20141029 13:04
st (KAI) / Watykan, mz
fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI
 

Ojciec Święty podkreślił też konieczność wdzięczności za świadectwo osób, które w różnych czasach potrafiły dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych. Dziękujemy Panu za wszystkich mężczyzn i kobiety, którzy w różnych okolicznościach historycznych umieli współpracować z Bożą łaską i mieli odwagę dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu. Uczmy się od nich, jak stawać się świętymi w naszych czasach! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bal Wszystkich Świętych
2014-10-30 06:00:15

Nie musimy uczestniczyć w bezcelowym Halloween, aby cieszyć się z uroczystości Wszystkich Świętych.

Mamy propozycje nie tylko dla najmłodszych: bale, pochody, filmy.

– Jestem ojcem czwórki dzieci. W kręgu każdego z nich pojawiają się wróżby, przebieranki, a nawet zabawy z okazji Halloween. Dlatego należy przygotować kontrpropozycje, aby dzieci od małego uczyły się, że mamy inne święto – mówi Marcin Królak, organizator balu Wszystkich Świętych. Charytatywny bal kostiumowy dla dzieci, który poprowadzą zawodowi aktorzy Teatru Jumaja, odbędzie się w Dobrym Miejscu 26 października. Zaproszone są wszystkie dzieci do 9 lat. Uczestnicy są proszeni o przebranie w strój wybranego świętego, z przypisanym mu atrybutem. Będą zabawy edukacyjne na temat świętych i konkursy. I oczywiście będą konkursy. – Zapewne spotkamy wielu świętych Franciszków, Antonich, Krzysztofów i święte Urszule – mówi Marcin Królak.

Będzie pierwszy na Śląsku hackerspace?
2014-10-30 05:58:53

Szymon Zmarlicki

Determinacja w połączeniu z dobrym planem i jeszcze lepszymi intencjami mogą przynieść wymierne rezultaty. Jak dawać, by nie tracić? W spółdzielni socjalnej 'Familia' w Tarnowskich Górach za bramą przy ulicy Zamkowej 8 już to wiedzą!

Spółdzielnia socjalna "Familia" z Tarnowskich Gór Szymon Zmarlicki /Foto Gość Kameralny wystrój, świeże owoce na stołach, meble znane z babcinych mieszkań i emaliowany czajnik postawiony na piecu - dzięki takim dodatkom kawiarenka nabiera prawdziwie domowego klimatu

Zaczęło się skromnie – od punktu ksero i kawiarenki prowadzonej w domowej atmosferze. Ale plany są o wiele bardziej ambitne. Wprawdzie – nawet mimo darmowego dostępu do internetu – skromna tabliczka i okazyjny plakat jeszcze nie ściągają do tego miejsca tłumów, to najważniejsza jest szansa na inne, lepsze życie dana tym, którzy najbardziej jej potrzebowali.

– We współpracy z Caritas podejmujemy różne akcje związane z szeroko rozumianym wsparciem nie tylko osób bezrobotnych, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, ale również niepełnosprawnych oraz osób zaliczanych do kategorii wykluczonych bądź takich, które mogą stać się społecznie wykluczonymi – wyjaśnia Aniela Jany, która prowadzi spółdzielnię.

W nowym \'Gościu\'
2014-10-29 21:39:23

jdud

W tym tygodniu mamy dla Was całe mnóstwo znakomitych tekstów. Naprawdę mnóstwo!

Oto ich przegląd:

Pierwszy chrzest [Joanna Juroszek]
Darek i Brygida Kmiecikowie byli parafianami u dominikanów. – Znaliście ich? – pytamy ojca proboszcza. – Oczywiście. W kościele spotykaliśmy się praktycznie co niedziela. Jak mijaliśmy się gdzieś na terenie parafii, to rozmawialiśmy, naprawdę pobożni, bardzo otwarci ludzie. Pan Darek zawsze uśmiechnięty, zresztą pani Brygida też – przyznaje. – Dwa lata temu Remigiusza chrzciłem. I to był pierwszy parafianin, jakiego ochrzciłem po przyjściu na proboszcza do tej parafii. To jakoś tak szczególnie mnie dotknęło. Wczoraj znalazłem zdjęcie, na którym zaraz po chrzcie trzymam go na rękach.

Synod 
rzeczywiście 
nadzwyczajny [George Weigel]
Oto jeden z sześciu przejawów tej 'nadzwyczajności', wymienionych przez George'a Weigla:
W czasie synodu biskupi lokalnych Kościołów, które wymierają, zachowywali się z dużą pewnością siebie. Biskupi ci udzielali rad pastoralnych Kościołom, które są w dobrej formie, a nawet rozwijają się. Wielu biskupów i teologów zachowywało się tak, jakby przenieśli się do czasów Soboru Watykańskiego II, gdy formułowali wytyczne dla świata. Nie miało dla nich żadnego znaczenia, że to właśnie oni stali i nadal stoją na czele Kościoła od pięciu dekad pogrążonego w kryzysie. Zachowywali się, jakby uważali, że wróciły stare dobre czasy.

LG tom IV: Czwartek XXX zw, str. 356-357
2014-10-29 21:36:54

Ant. Powstań, Panie, i wyzwól nas przez swoją łaskę.

K. Panie, do kogóż pójdziemy?
W. Ty masz słowa życia wiecznego.

LG tom IV: Czwartek XXX zw, str. 356-357


Z Księgi Mądrości

7, 15-30

Mądrość obrazem Boga


Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano; On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i Tym, który mędrcom nadaje kierunek. W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania. On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni. Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego!
Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może; pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością - uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże.
Kol 1, 15-16; Mdr 7, 26

W. Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, * Bo w Nim zostało wszystko stworzone.
K. Jest odblaskiem wieczystej światłości i obrazem dobroci Boga. W. Bo w Nim zostało wszystko stworzone.

LG tom IV: Czwartek XXX zw, str. 357-358

Z mowy św. Atanazego, biskupa, Przeciw arianom
(Mowa 2, 78. 79)

W stworzeniach jest obraz i odbicie Mądrości


Ponieważ w nas samych, we wszystkich stworzeniach znajduje się stworzony obraz Mądrości, dlatego nie bez racji prawdziwa i stwórcza Mądrość, przypisując sobie to, co jest właściwe jej obrazowi, mówi: 'Pan stworzył mnie w dziełach swoich'. Słowa te, wypowiedziane przez znajdującą się w nas mądrość, Chrystus odnosi do siebie.
Mówi tak o sobie nie dlatego, jakoby On, Stworzyciel, był stworzeniem, ale że w stworzeniach znajduje się Jego stworzony obraz. Podobnie jak Pan powiedział: 'Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje', bo Jego odbicie jest w nas, tak też, choć sam nie należy do stworzeń, ponieważ jednak w nich jest Jego obraz i odbicie, oznajmia: 'Pan stworzył mnie na początku dróg swoich w swych dziełach'.
A zatem obraz Mądrości wyciśnięty został w stworzeniach, aby świat przezeń mógł poznać Słowo, swego Stwórcę, a przez Słowo, Ojca. Poucza o tym święty Paweł: 'To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich; Bóg im to objawił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła'. Dlatego Słowo nie jest bynajmniej stworzeniem, a wypowiedź Pisma odnieść należy do tej mądrości, która jest w nas.
A skoro arianie nie chcą tego przyjąć, niech odpowiedzą nam, czy jest w stworzeniach jakaś mądrość, czy też jej nie ma? Jeśli nie ma, to dlaczego ubolewa Apostoł: 'Ponieważ świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej'? Albo też, jeśli nie ma mądrości, dlaczego Pismo wspomina o tylu mądrych? Mówi oto: 'Mądry lęka się i stroni od złego' oraz 'Dom budowany jest mądrością'.
Również Eklezjastes powiada: 'Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze'. On też karci zuchwałych słowami: 'Nie mów: Jak to się dzieje, że dawne czasy były lepsze niż obecnie? W takim zapytaniu nie ma mądrości'.
O tym, że istnieje mądrość w stworzeniach, poświadcza syn Syracha w słowach: 'Pan wylał mądrość na wszystkie swe dzieła, na wszelkie ciało według swej hojności i udzielił jej tym, którzy Go miłują'. To wylanie nie odnosi się do samoistnej Boskiej natury, którą jest Jednorodzony Syn, ale do jej odbicia znajdującego się w stworzeniu. Dlaczego zatem owa twórcza i prawdziwa Mądrość, której obrazem i odbiciem jest mądrość i wiedza rozlana po całym świecie, nie mogłaby powiedzieć jakby o sobie samej: 'Pan stworzył mnie w swoich dziełach'? Mądrość, która jest w świecie, nie jest stwórcza, ale stworzona, zawarta w dziełach Boga. Przez nią 'niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon'.

Mdr 7, 22. 23; 1 Kor 2, 10

W. W Mądrości jest duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, / rączy, miłujący dobro, niepowstrzymany, * Wszechmogący i wszystkowidzący, / przenikający wszelkie duchy.
K. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. W. Wszechmogący i wszystkowidzący, / przenikający wszelkie duchy.


LG tom IV: Czwartek XXX zw, str. 359; LG skrócone: XXX tydzień Okresu Zwykłego, str. 639

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

dzień powszedni-CZWARTEK
2014-10-29 21:31:31

Patroni

św. Marcellus setnik, św. Alfons Rodriguez, św. Germanus z Capui, św. Serapion z Antiochii, św. Asteriusz z Amasea, św. Ethelnoth.


Pierwsze CZYTANIE
Ef 6,10-20

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.
Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem
.


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 144

Ps 144 (143), la i 2abc. 9-10

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Błogosławiony Pan, Opoka moja. *
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą, *
moją tarczą i schronieniem.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił sługę Twego, Dawida.

Błogosławiony Pan, Opoka moja.


EWANGELIA
Łk 13, 31-35

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: 'Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić'. Lecz On im odpowiedział: 'Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie'

Świetna akcja na Wszystkich Świętych
2014-10-29 12:55:01

KAI |

Katolicy na Filipinach rozpoczęli w Internecie kampanię na rzecz większej liczby lokalnych świętych.

Świetna akcja na Wszystkich Świętych Taki mały... Filipińczyk może świętym być!

- Wobec “rozpadu społecznego” i „braku moralności” konieczne są katolickie wzorce - oświadczył na internetowej stronie Konferencji Biskupów Indonezji Jovi Atanacio, założyciel grupy na Facebooku „Poszukiwany: święty Filipińczyk”. W dniach 15-19 stycznia 2015 roku Filipiny odwiedzi papież Franciszek.

Jovi Atanacio zaapelował do swoich rodaków, aby umieszczali na Facebooku biografie i inne materiały informacyjne o Filipińczykach lub cudzoziemcach związanych z Filipinami, których życie i działalność mogłyby być określone jako święte. Sam Atanacio już w latach 90. XX w. zaczął zbierać informacje o potencjalnych świętych Filipińczykach. Facebookowa grupa 'Wanted: Filipino Saints' liczy już 2.092 członków.

Wielki pożar katedry w Sosnowcu
2014-10-29 12:53:33

Spłonął dach zabytkowej katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Ogień zauważono po północy 29 października. Mimo natychmiastowej akcji, w której uczestniczyło 62 strażaków z 22 zastępów, dachu nie udało się uratować. Dogaszanie pożaru trwać będzie do godzin południowych w środę.

Spalona katedra z drona - cz. 1 RCC Studio Daniel Pietryga Spalony dach sosnowieckiej katedry z lotu ptaka (a raczej drona)

Pożar jako pierwszy zauważył mieszkający tuż przy katedrze ks. dr Mariusz Trąba. Ks. Trąba wezwał straż i poinformował natychmiast o zdarzeniu bp. Kaszaka, proboszcza katedry ks. kan. Jana Gaika i pozostałych księży posługujących w parafii katedralnej. Duchowni natychmiast weszli do palącego się kościoła, wynosząc w bezpieczne miejsce Najświętszy Sakrament. Na miejsce przyjechał też kanclerz diecezji ks. dr Mariusz Karaś.

U dołu strony znajdziesz dwie galerie zdjęć z ranka po tragedii. W jednej z nich - zdjęcia wykonane przy pomocy drona.

Wysuszona więźba dachowa, mimo wysiłków strażaków, spłonęła bardzo szybko. Choć starano się używać jak najmniej wody, jednak z konieczności zalano część słynnych malowideł ściennych Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło, z których słynęła sosnowiecka katedra. Straty, idące w miliony złotych, będzie można dokładniej oszacować po całkowitym ugaszeniu pożaru i dokładnych oględzinach.

Caritas zbiera dary na Ukrainę
2014-10-29 06:51:41

 

dsc_2702Caritas Polska nadal pomaga Ukrainie. Wraz z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Akcją Katolicką organizujemy na terenie Warszawy zbiórkę darów.

W wyniku trudnej sytuacji społeczno-politycznej i przedłużającego się konfliktu we wschodniej części kraju wielu Ukraińców zostało pozostawionych bez pomocy oraz możliwości przygotowania się do zimy.

Zbiórka darów prowadzona będzie do 31 października we wszystkich parafiach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej z pomocą Parafialnych Zespołów Caritas i lokalnych oddziałów Akcji Katolickiej. Gromadzone będą najpotrzebniejsze rzeczy, tzn. nowe ubrania zimowe, produkty spożywcze, tj.: mąka, ryż, kasze, cukier, makarony, olej, puszki mięsne, kawa, herbata, słodycze itp. oraz środki higieniczne i chemiczne.

Dary zostaną przekazane dla osób przesiedlonych na Ukrainie z terenów objętych wojną, zostaną zawiezione transportem humanitarnym do Caritas Spes na Ukrainie – mówi Marta Titaniec, koordynator projektów zagranicznych Caritas Polska.

Dary zostaną rozdzielone potrzebującym w postaci paczek świątecznych za pośrednictwem Caritas Spes, czyli Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Prowadzona akcja jest kolejną organizowaną przez Caritas Polska dla Ukrainy. W marcu br. Caritas Polska przekazała fundusze na poszkodowanych na Majdanie i zorganizowała akcję „Rodzina rodzinie. Rodziny polskie rodzinom ukraińskim”, w ramach której do rodzin ukraińskich wysłano blisko 10 tysięcy paczek. W okresie wakacyjnym Caritas Polska sfinansowała kolonie letnie dla prawie 3 tysięcy ukraińskich dzieci. Turnusy odbyły się w licznych ośrodkach w Polsce i na Ukrainie.

Informację o możliwości przekazania darów można uzyskać w swojej parafii.

Kontakt dla mediów:

Paweł Kęska

Biuro Prasowe Caritas Polska

rzecznik@caritas.pl

w naszej parafii JAZGARZEW ZBIERAMY DARY  W KOŚCIELE DO PIĄTKU WŁĄCZNIE PO MSZY ŚW O GODZ 19.15

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

Gdy jasne słońce już wzeszło,

Błagajmy Boga z pokorą,

By dzisiaj nasze uczynki

Od zła uchronił swą łaską.

Niech On powściągnie nasz język

Od zgiełku sporów i waśni,

Niech nasze oczy osłoni,

By nie chłonęły marności.

Niech czystość w sercach zamieszka

I nas zachowa od złości,

Roztropny umiar w pokarmie,

Niech pychę ciała poskromi.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 380988