Aktualności

Ks Kard Stefan Wyszyński
2014-08-27 06:36:03

Uwielbiać Maryję swoimi słowami – modlitwą spontaniczną

„Ale w dniu Nawiedzenia nie szukajcie książek, bo książką najlepiej napisaną jest łaska Boża, pisząca palcem Bożym na waszej duszy. W tej książce czytajcie uwielbienia Maryi! Będzie to najpiękniejsze i najwspanialsze rozważanie. Gdy dziecko chce uradować matkę, nie idzie zazwyczaj do sklepu z kwiatami, aby kupić piękny bukiet, tylko szuka kwiatów na łące, bo w jego pojęciu takie są najpiękniejsze. Przynosi je potem matce, i choćby kwiaty nie były najpiękniejsze, matka raduje się z nich, bo dziecko je samo znalazło i wybrało. I Wy czyńcie, na co Was stać. Te najbardziej oryginalne i autentyczne natchnienia dusz waszych są najlepszym uwielbieniem Maryi”.

Uwielbienie Maryi, Warszawa, 30.04.1962 r.

 

Uwielbić Boga za to, że obecność Maryi przemienia stosunki międzyludzkie

„Jest to Nawiedzenie uwielbienia i dziękczynienia. Macie uwielbiać i dziękować. Uwielbiajcie Matkę Boga, uwielbiajcie Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który zapragnął, aby Jezus Chrystus miał na ziemi Matkę. Uwielbiajcie Chrystusa, który zapragnął, aby Kościół Boży miał na ziemi Matkę. I dziękujcie!... Trzeba dziękować za to, że jest na świecie Matka Boga i ludzi; że Jej obecność głęboko, wewnętrznie odmienia życie Kościoła-Matki i wszystkich stosunków, które nas w Kościele-Matce łączą”.

Pierwsze kroki Pani nawiedzającej zakony, Jasna Góra, 10.05.1962 r.

 

Dziewicza Matka
2014-08-27 06:33:08

Najstarszy biblijny tekst maryjny znajduje się w pochodzącym z roku ok. 54 Liście do Galatów: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, aby nas wykupił, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”.

Cóż dziwnego w tym, że Jezus narodził się z kobiety? Przecież każdy człowiek rodzi się z kobiety! Ale Jezus jest przecież Synem Bożym. I to jest właśnie coś nadzwyczajnego i niepojętego: że przedwieczny Syn Boży ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi, i stał się człowiekiem, i tak jak wszyscy ludzie zechciał się narodzić z kobiety! To jest doprawdy coś absolutnie niezwykłego: wszechmocny Syn Boży owinięty w pieluszki!

Syn Ojca Przedwiecznego

Prawda o dziewiczym narodzeniu Zbawiciela jest dla chrześcijaństwa tak ważna, że umieszczono ją w wyznaniu wiary, a więc wśród prawd najbardziej istotnych. Co wyraża ta prawda, że Jezus przyszedł na świat z dziewiczej Matki, bez udziału mężczyzny? Anioł Gabriel wyjaśnił Maryi, że Jej Dziecko „będzie Synem Najwyższego… to, co się narodzi, Święte, będzie Synem Bożym”. Zatem sprawa jest jasna: Pan Jezus nie miał ludzkiego ojca, bo Jego ojcem jest sam Ojciec Przedwieczny. Narodził się z Dziewicy, bo nie był zwykłym człowiekiem. Jego istnienie nie zaczęło się – tak jak istnienie każdego z nas – w chwili poczęcia. On jest przedwiecznym Synem Bożym, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.

Opis zwiastowania pokazuje inny jeszcze sens dziewiczego poczęcia naszego Zbawiciela. Narodzenie Jana jest zaledwie tłem dla wyjaśnienia wspaniałości narodzin Pana Jezusa. Narodzenie z rodziców niepłodnych przekracza nadzieje natury, ale dokonuje się w sposób zgodny z naturą. Tymczasem Syn Boży narodził się z Dziewicy! Bóg raczył posłużyć się tym znakiem, aby pouczyć nas, że Jego Syn jest najszczególniejszym Jego Darem dla ludzi. „Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” – jak wyjaśnia inny fragment Ewangelii, w którym też szczególnie podkreślono dziewiczość poczęcia Pana Jezusa (Mt 1,20).

Prymas: Wołamy o pokój dla prześladowanych!
2014-08-27 06:31:39

KAI |

W sumie odpustowej na Jasnej Górze uczestniczy 70 tys. wiernych.

Prymas: Wołamy o pokój dla prześladowanych!   HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Jasna Góra

Z jasnogórskiego wzgórza wołamy dziś o pokój dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii – powiedział na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak. Z udziałem metropolity Bagdadu, polskich biskupów i tysięcy pątników przybyłych najliczniej w pielgrzymkach pieszych w Sanktuarium trwają główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto upływa w duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

W homilii podczas głównej Sumy odpustowej abp Wojciech Polak podkreślił, że „naszym wzrokiem, a raczej naszą pamięcią i sercem obejmujemy dziś z jasnogórskiego wzgórza wszystkich braci i siostry w wierze, chrześcijan żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Widząc, szczególnie w tym ostatnim czasie, ich tragiczny los, słuchając dramatycznych apeli i próśb, otwierając się na ich rozpaczliwe wołanie: nie zostawiajcie nas samych”. Przypomniał, że właśnie dziś, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w całej Polsce modlimy się za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. - Dzisiaj wszyscy jesteśmy chrześcijanami z Bliskiego Wschodu – zauważył Prymas Polski.

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja przypomniał, że “nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga”. - To jakaś straszna karykatura Boga. I to jednocześnie jakaś obrzydliwa karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw drugiemu, przeciw bratu czy siostrze. To również jakaś potworna przewrotność, która rani serca wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą” – powiedział abp Polak.

Kaznodzieja podkreślił, że jedynym “źródłem pokoju jest Bóg i tylko On ma moc ocalić człowieka od złości i nienawiści”. Ks. Prymas modlił się, by “Jasnogórska Pani i Królowa, Matka Kościoła uprosiła nam “zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć”.

Prymas: Wołamy o pokój dla prześladowanych!
2014-08-27 06:30:29

KAI |

W sumie odpustowej na Jasnej Górze uczestniczy 70 tys. wiernych.

Prymas: Wołamy o pokój dla prześladowanych!   HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Jasna Góra

Z jasnogórskiego wzgórza wołamy dziś o pokój dla naszych sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii – powiedział na Jasnej Górze Prymas Polski abp Wojciech Polak. Z udziałem metropolity Bagdadu, polskich biskupów i tysięcy pątników przybyłych najliczniej w pielgrzymkach pieszych w Sanktuarium trwają główne uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto upływa w duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

W homilii podczas głównej Sumy odpustowej abp Wojciech Polak podkreślił, że „naszym wzrokiem, a raczej naszą pamięcią i sercem obejmujemy dziś z jasnogórskiego wzgórza wszystkich braci i siostry w wierze, chrześcijan żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Widząc, szczególnie w tym ostatnim czasie, ich tragiczny los, słuchając dramatycznych apeli i próśb, otwierając się na ich rozpaczliwe wołanie: nie zostawiajcie nas samych”. Przypomniał, że właśnie dziś, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w całej Polsce modlimy się za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. - Dzisiaj wszyscy jesteśmy chrześcijanami z Bliskiego Wschodu – zauważył Prymas Polski.

Za papieżem Franciszkiem kaznodzieja przypomniał, że “nie można szerzyć nienawiści w imię Boga, nie można prowadzić wojny w imię Boga”. - To jakaś straszna karykatura Boga. I to jednocześnie jakaś obrzydliwa karykatura człowieka, który posługuje się Bogiem przeciw drugiemu, przeciw bratu czy siostrze. To również jakaś potworna przewrotność, która rani serca wierzących w Niego. To zgorszenie, które uderza w tych, którzy Mu prawdziwie ufają i służą” – powiedział abp Polak.

Kaznodzieja podkreślił, że jedynym “źródłem pokoju jest Bóg i tylko On ma moc ocalić człowieka od złości i nienawiści”. Ks. Prymas modlił się, by “Jasnogórska Pani i Królowa, Matka Kościoła uprosiła nam “zapał zmartwychwstałych, by nieść wszystkim Ewangelię życia zwyciężającą śmierć”.

I CZYTANIE LG tom IV: Środa XXI zw, str. 122-123
2014-08-27 06:28:15


Z Księgi proroka Jeremiasza

2, 1-13. 20-25

Niewierność ludu Bożego


Pan skierował do mnie następujące słowo: 'Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: «To mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście - wyrocznia Pana.
Słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba, wszystkie pokolenia domu Izraela!» To mówi Pan: Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie? Poszli za nicością i stali się sami nicością. Nie mówili zaś: «Gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z kraju egipskiego, wiódł nas przez pustynię, przez ziemię bezpłodną, pełną rozpadlin, przez ziemię suchą i ciemną, przez ziemię, której nikt nie może przebyć ani w niej zamieszkać?» A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Kapłani nie mówili: «Gdzie jest Pan?» Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy.
Dlatego będę nadal prowadził spór z wami - wyrocznia Pana - i dzieci waszych dzieci będę oskarżał. Przejdźcie na brzegi Kittim i zobaczcie, poślijcie do Kedaru i zbadajcie starannie, czy stało się tam coś podobnego. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami! Mój zaś naród zamienił swoją Chwałę na to, co nie może pomóc. Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie - wyrocznia Pana. Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody.
Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: «Nie będę służyć!» Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. A Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, każdy szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl? Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu drzewnego, pozostanie wina twoja wobec Mnie jak skaza - wyrocznia Pana. Jak możesz mówić: «Nie uległam skażeniu, nie chodziłam za Baalami»? Spójrz na swe postępowanie w Dolinie, przyznaj się, coś czyniła! Młoda szybkonoga wielbłądzica, brykająca na wszystkie strony, wyrywając się na pustynię w swej niepohamowanej namiętności, chwyta łapczywie powietrze. Któż powstrzyma jej żądzę? Ktokolwiek jej szuka, nie musi się trudzić: znajdzie ją w miesiącu jej rui. Uważaj na swoje nogi, aby nie stały się bose, i na twoje gardło, aby nie wyschło. Lecz ty mówisz: «Na próżno! Nie! Kocham bowiem obcych i pójdę za nimi»'.
Jr 2, 21; Mt 21, 43; Iz 5, 7

W. Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, każdy szczep prawdziwy. / Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl. * Dlatego królestwo Boże będzie wam zabrane, / a dane narodowi, który wyda jego owoce.
K. Oczekiwałem sprawiedliwości, a oto rozlew krwi; i prawowierności, a oto krzyk grozy. W. Dlatego królestwo Boże będzie wam zabrane, / a dane narodowi, który wyda jego owoce.


LG tom IV: Własne, str. 1117-1119

Z księgi Wyznań św. Augustyna, biskupa
(księga 9, 10-11)

Dotykamy Mądrości wiekuistej


Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego świata, dzień, który Ty znałeś, my zaś nie znaliśmy, zdarzyło się - jak sądzę - dzięki niezbadanym Twym wyrokom, że znajdowaliśmy się razem, wsparci o okno wychodzące na ogród domu, w którym zamieszkaliśmy. Było to blisko Ostii, gdzie z dala od zgiełku, po trudach długiej drogi, nabieraliśmy sił do podróży morskiej. Rozmawialiśmy ze sobą z ogromną serdecznością i 'zapominając o tym, co przeszłe, i kierując się ku przyszłości', zastanawialiśmy się w świetle Prawdy, którą Ty jesteś, na czym polega życie świętych, to życie, którego 'oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło'. Chłonęliśmy sercem niebiańskie strumienie wypływające z Twojego źródła, ze źródła życia, które jest w Tobie.
Mówiłem o tych sprawach, chociaż nie w ten sposób i nie tymi dokładnie słowami, ale, o Panie, Ty wiesz, że w owym dniu, gdy tak rozmawialiśmy, a w miarę wypowiadanych słów świat wraz ze wszystkimi przyjemnościami tracił dla nas znaczenie, powiedziała: 'Mój synu, co do mnie, to żadna rzecz nie cieszy mnie na tym świecie. Co tu jeszcze czynię i po co jestem, nie wiem. Niczego już nie spodziewam się na tym świecie. To jedno zatrzymywało mnie dotąd, że chciałam, zanim umrę, widzieć cię chrześcijaninem katolikiem. Bóg szczodrzej mnie obdarował, bo zobaczyłam, że wzgardziwszy powabami świata, stałeś się Jego sługą. Na cóż więc jestem jeszcze tutaj?'
Nie przypominam sobie dokładnie, co jej odpowiedziałem. Tymczasem po pięciu dniach, albo może trochę więcej, leżała w gorączce. Kiedy chorowała, zdarzyło się któregoś dnia, że straciła przytomność i nie rozpoznawała obecnych. Przybiegliśmy, ale szybko odzyskała świadomość, popatrzyła na stojącego obok brata i mnie i powiedziała do nas, jakby zapytując: 'Gdzie byłam?'
Potem spoglądając na nas zasmuconych, powiedziała: 'Tutaj pochowacie swoją matkę'. W milczeniu powstrzymywałem łzy. Mój brat powiedział parę słów wyrażając pragnienie, aby nie umarła na obczyźnie, ale wśród swoich. Usłyszawszy to, zaniepokoiła się, i karcąc wzrokiem za takie myśli powiedziała patrząc na mnie: 'Posłuchaj, co mówi'. A potem do nas obydwóch: 'Ciało złóżcie gdziekolwiek; z tym się nie kłopoczcie; o jedno tylko proszę, abyście wszędzie, gdzie będziecie, pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim'. Wymówiwszy z trudem te słowa, zamilkła. Choroba zaś postępowała wzmagając cierpienia.


1 Kor 7, 29. 30. 31; 2, 12

W. Czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co się radują, / tak, jakby się nie radowali; / a ci, którzy używają tego świata, / tak, jakby z niego nie korzystali. * Przemija bowiem postać tego świata.
K. A myśmy nie otrzymali ducha świata. W. Przemija bowiem postać tego świata.


LG tom IV: Własne, str. 1119; LG skrócone: Własne, str. 1440

Módlmy się. Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi, Augustynowi, * daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki środa
2014-08-27 06:22:38


Święta Monika

Pierwsze CZYTANIE
2 Tes 3,6-10
16-18

Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi! Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi!


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128

Ps 128 (127), 1-2. 4-5 (R.: por. 1a)

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana, *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Błogosławiony, kto się boi Pana.

Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyslność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Błogosławiony, kto się boi Pana.


EWANGELIA
Mt 23,27-32

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: 'Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków'. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

Śp. Ks. Ireneusz Korporowicz Pogrzeb 28 sierpnia 2014 r.
2014-08-25 23:39:14

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

 

dnia 25 sierpnia 2014 roku, o godz. 2.30
po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej
zmarł w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej
w wieku 46 lat, w 22 roku kapłaństwa

śp. Ks. Ireneusz Korporowicz

Ks. Ireneusz Korporowicz pochodził z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. Syn Teodory i Janusza-Antoniego, urodził się 25 stycznia 1968 roku w Warszawie. Po ukończeniu klasy o profilu matematyczno-fizycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Bp. Kazimierza Romaniuka 21 maja 1993 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka, Świętej Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, Świętej Trójcy w Kobyłce, Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie na Grochowie, Św. Wojciecha BM w Wiązownie oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie.

31 stycznia 2013 roku został proboszczem parafii Bł. Męczenników Podlaskich w Tłuszczu. Zwolniony z tej funkcji, ze względu na stan zdrowia 13 kwietnia 2014 roku przez ostatnie tygodnie przebywał w domu Księży Emerytów w Otwocku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się:

- we środę, 27 sierpnia 2014 roku, o godz. 16.30 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Zmarłego w Parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie (ul. Grzybowa 1); po Mszy Świętej nastąpi przewiezienie zwłok do Tłuszcza, gdzie zostanie odprawiona wieczorna Msza Święta w parafii bł. Męczenników Podlaskich (ul. Klonowa 2);

- we czwartek, 28 sierpnia, od godz. 13.00 możliwa będzie modlitwa indywidualna przy trumnie Ks. Ireneusza w kościele bł. Męczenników Podlaskich; Msza Święta pogrzebowa - godz. 15.00. Po Mszy Świętej odprowadzenie ciała do grobu na miejscowym Cmentarzu.

Polecamy śp. Ks. Ireneusza Korporowicza Opatrzności Bożej, prosimy o modlitwę w jego intencji.

Panie Jezu, okaż Księdzu Ireneuszowi swoje Miłosierdzie!

Dod. Ks. Wojciech Lipka 25.08.2014 o 11:43, akt. 25.08.2014 o 16:12

Bóg jest bliżej nas
2014-08-25 23:37:21

Monika Juroszek

 

UROCZYSTOŚĆ NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
2014-08-25 23:23:11

Matka Boża Częstochowska

Pierwsze CZYTANIE
Prz 8,22-35

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana;


PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48

Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10--11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d)

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga; *
Bóg je umacnia na wieki.

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Obejdźcie dokoła Syjon, *
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Drugie CZYTANIE
Ga 4,4-7

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.EWANGELIA
J 2,1-11

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 'Nie mają już wina'. Jezus Jej odpowiedział: 'Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?' Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 'Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie'. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń , z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: 'Napełnijcie stągwie wodą!' I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 'Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!' Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: 'Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory'. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

ks kard Wyszyński PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOZEJ 2014R
2014-08-25 06:54:18

Nawiedzenie powinno zostawić ślad obecności Boga

„Pamiętajcie, najmilsi, abyście wszędzie, gdzie wchodzicie, wnosili dobrego ducha. A miasto, do którego przyjechaliście, aby nie było z waszej winy gorsze po waszym wyjeździe. Starajcie się, aby nasi kochani bracia, którzy was przyjęli do swej chaty, odczuli również, że wasza obecność w ich domu, to jakieś Boże nawiedzenie, to lepszy duch, którego oni od was oczekują. Służą wam, czym mogą, oby się wami nie gorszyli, oby lepszymi zostali po waszym wyjeździe. To jest wspólna troska o naszych braci, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a sobie braćmi i członkami jedni drugich. Nie możemy nikomu być zgorszeniem, boć „biada światu dla zgorszenia” (Mt 18,7).

Dla gości zakopiańskich braterskie rady, Zakopane, 20.08.1957 r.

 

 

 

Maryja wejdzie w zwykłe trudne życie

„Zstąpi Ona ze swego złocistego tronu na Jasnej Górze, zbędzie koron i szat drogocennych, którymi Ją miłość ludu polskiego od wieków przyozdabia, aby w skromnej postaci Służebnicy Pańskiej zejść do ubożuchnych świątyń naszych, zaledwie odbudowanych ciężką pracą i dźwigających się po wojnie z gruzów i zgliszczy. Zstąpi do nas, aby wziąć w swoje władanie cały naród, każdą świątynię i każde serce. Wejdzie w nasze codzienne, niełatwe życie. Pójdzie razem z nami, naszymi polskimi drogami. Ciężkie one, ale proste... Pragniemy Ją ustawić na naszych drogach”.

„Witaj Jezu, Synu Maryi...”, Warszawa, 20.06.1957 r.

Film online:

Zobacz film online

Cytat dnia:

 

 
 
Święta Dziewico, Jasnej Góry Pani,
Która w tym miejscu otrzymujesz hołdy,
Tobie niech zabrzmi w dzień tak uroczysty
Hymn uwielbienia.

Matko Jezusa, Obraz Twój chwalebny
Błyszczy bogactwem złota i klejnotów,
Które tu złożył jako znak wdzięczności
Lud wierny Tobie.

Twoje dostojne lico jest zranione
Ciosem bezbożnym zbójeckiego miecza,
Ale pobożność królów i poddanych
Cześć Twą przywraca.

Ciebie nazywa Matką naród polski,
Mając w pamięci wielkie swe zwycięstwo,
Twoje to bowiem modły rozgromiły
Wroga zastępy.

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        
/ w maju, czerwcu i październiku
po nabożeństwie 
około 19.00/ Uwaga:                                                                                                                                                                                                           jeżeli w sobote są
śluby to spotkanie                                                                                                                                                                                                                     przed chrztem odbywa się                                                                                                                                                                                                   w piątek  w tych samych godzinach/
UWAGA ! DO KANCELARII 
ZGŁASZAMY SIĘ
Z AKTEM URODZENIA,                                                                                                                                                                                                               DANE RODZICÓW
CHRZESTNYCH
- DWA TYGODNIE 
WCZEŚNIEJ.

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

W WAKACJE LIPIEC i

SIERPIEŃ  2014 r
PONIEDZIAŁEK ,

ŚRODA i PIĄTEK
PO MSZY ŚW

O GODZ 18.00
W SPRAWACH PILNYCH

PROSZĘ DZWONIĆ
         TELEFON
        602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 348556