A A A

Aktualności

INTENCJE MSZALNE
2015-09-04 22:10:12

06.09.2015  XXIII Niedziela Zwykła   

7.30   o Boże błogosławieństwo dla członkiń KŻR z Gołkowa
8.00   Pęchery: int. wolna
9.15   † Andrzeja Goreń  ADORACJA I PROCESJA
11.45 w intencji Parafian; o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Leszka Szymańskich w 40 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków    
18.00 † Bronisława Klimkowskiego, Stanisława, Mariannę Klimkowskich
Pon. 07.09    17.00
18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Renaty i Mirosława w 19 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci
Wt. 08.09    17.00
18.00 † Edwarda Liwińskiego
Śr. 09.09    17.00 Różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach
18.00 1) † za zmarłych poleconych w wypominkach
          2)
Czw. 10.09
 17.00
18.00 † Kazimierza Parol, Genowefę, Władysława Kondrowskich
Pt. 11.09     17.00
18.00 † Franciszka, Balbinę, Kazimierza, Wiktorię Sowińskich, Władysława, Jadwigę Żochowskich, Janinę Sowińską
Sob. 12.09    13.00  w int. OSP z Jazgarzewa W 100 ROCZNICE SŁUZBY I POŚWIĘCENIA
17.00 Msza św. ślubna Małgorzaty Janowskiej i Krzysztofa Kostrzyńskiego
18.00 o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Krzysztofa Chmielewskich w 50 rocz. ślubu
13.09.2015
XXIV Niedziela Zwykła
7.30   † Martę, Teofila, Bogusławę, Eugeniusza, Andrzeja Gutowskich
8.00   Pęchery: int. wolna
9.15   † za zmarłą darczyńcę, która ofiarowała mi swoje serce i dzięki niej żyję
11.45 w intencji Parafian; o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Tomasza Rosłon w 25 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci: Kingi i Krystiana;     chrzest: Maksymiliana –Jakuba
18.00 † Zdzisława Bluszcz, Genowefę, Ludwika Rosłon

LG tom IV: Sobota XXII zw, str. 159-160 SOBOTA
2015-09-04 22:01:22

K. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie.
W. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.


Z Księgi proroka Jeremiasza

31, 15-22. 27-34

Obietnica zbawienia i nowego przymierza


To mówi Pan: 'Słuchaj! W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma'.
To mówi Pan: 'Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda za twe trudy - wyrocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla twego potomstwa - wyrocznia Pana - wrócą synowie do swych granic.
Usłyszałem wyraźnie skargę Efraima: «Ukarałeś mnie i podlegam karze jak nieoswojone cielę. Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. Gdy bowiem odwróciłem się, pożałowałem tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Wstydzę się i jestem zmieszany, bo noszę hańbę mojej młodości».
Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosierdzie! - wyrocznia Pana.
Postaw sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec, na drogę, którą wychodziłaś. Powróć, Dziewico-Izraelu, powróć do tych twoich miast! Dokądże będziesz chwiejna, Córko buntownicza? Pan bowiem stworzył nową rzecz na ziemi: niewiasta zatroszczy się o męża'.
'Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zasieję dom Izraela i dom Judy nasieniem ludzi, nasieniem zwierząt. Tak samo jak czuwałem nad nimi, by wyrywać i obalać, burzyć, niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak samo będę nad nimi czuwał, by budować i sadzić - wyrocznia Pana. W tych dniach nie będą już więcej mówić: «Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby», lecz: «Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby».
Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego: «Poznajcie Pana!» Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał'.
Ps 51, 12. 11

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * I odnów we mnie moc ducha.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia. W. I odnów we mnie moc ducha.

LG tom IV: Sobota XXII zw, str. 161-162

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża, O błogosławieństwach
(Kazanie 95, 4-6)

Szczęśliwość królestwa Chrystusowego


Wskazawszy na wielkie szczęście, które przynosi ubóstwo, Pan dodał następnie słowa: 'Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni'. Ten płacz, najmilsi, któremu przyobiecano wieczne pocieszenie, nie ma nic wspólnego z udrękami obecnego świata. Nikogo nie uczynią szczęśliwym łzy wylewane we wspólnym bólu przez cały rodzaj ludzki. Święty płacz ma inną przyczynę; inny powód mają błogosławione łzy. Smutek religijny polega na opłakiwaniu grzechów cudzych lub własnych; nie rodzi się w obliczu wypełniania się sprawiedliwości Bożej, ale na widok ludzkiej nieprawości. Dlatego bardziej należy opłakiwać tego, kto dopuszcza się zła, niż tego, kto je znosi, albowiem złość ściąga na bezbożnego karę, podczas gdy cierpliwość prowadzi sprawiedliwego do chwały.
Następnie Pan mówi: 'Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię'. Ludziom cichym i łagodnym, pokornym i skromnym, tym, którzy gotowi są przyjąć wszelkie niesprawiedliwości, obiecano na własność ziemię. Nie należy uważać, że to dziedzictwo jest czymś małym i bez wartości, jakby wykluczało od zamieszkania w niebie, ci sami bowiem wejdą do królestwa niebieskiego. Tą ziemią obiecaną cichym, ziemią, którą mają otrzymać łagodni, jest ciało świętych. Dzięki zasługom pokory przemieni się ono w błogosławionym zmartwychwstaniu i przyodzieje chwałą nieśmiertelności. Odtąd w niczym już nie sprzeciwi się duchowi, ale pozostanie w doskonałej harmonii z wolą duszy. Wtedy to człowiek zewnętrzny stanie się nieodwołalną i bezpieczną własnością człowieka wewnętrznego.
Tak więc cisi w wiecznym pokoju posiądą ziemię, a ich prawo w niczym nie dozna uszczerbku, 'kiedy to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność'. W ten sposób to, co było zagrożeniem, stanie się nagrodą, to zaś, co było ciężarem, okaże się zaszczytem.

Mt 5, 4. 6. 5

W. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. * Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, / albowiem oni będą nasyceni.
K. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. W. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, / albowiem oni będą nasyceni.


LG tom IV: Sobota XXII zw, str. 162; LG skrócone: XXII tydzień Okresu Zwykłego, str. 629

Módlmy się. Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 września 2015OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2015-09-04 21:59:02

1. Jednym z najczęściej używanych tematów dzisiaj to imigranci i ich los,  kiedy opuscili swój kraj gdzie toczy sie wojna i nie można normalnie życ i pracować. Zachowanie  niektorych polityków w Europie i w Polsce jest często  niechrześcjańskie i można powiedzieć nieludzkie. Czyżby  to słowo z drugiego czytania  dzisiaj nas nie przestrzegało.... ' Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie
stajecie się sędziami przewrotnymi? ' Słyszeliśmy, że  na autostradzie  w Austrii została porzucona ciężarówka chlodnia  w ktorej znaleziono  ciała 71 imigrantów. Los ludzi  biednych i bogatych  powinien być ścisle połączony. Jak jest naparwdę to dobrze o tym wiemy.....
2. We wtorek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane inaczej świętem Matki Bożej Siewnej. Msze Święte w naszym kościele o godz.17.00 i 18.00  Błogosławieństwo ziarna przeznaczonego do siewu – po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 18.00
3, W dniach 13-19 września 2015 r. w Kościele w Polsce po raz piąty będziemy przeżywać Tydzień Wychowania, w tym roku pod hasłem „Wychowywać do pełni człowieczeństwa: ' częścią  tego tygodnia będą  kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców
4. 13 września za tydzień zapraszamy na spotkanie  młodzież z klas III Gimnazjalnych  przed bierzmowaniem po Mszy sw o godz 9.15 Spotkanie rodziców bierzmowanych  i rodziców dzieci komuinijnych z kl III  odbedzie sia w niedziele za dwa tygodnie.                                                                                                                                                                                                      
5. W sobotę  12 wrześna– wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny, ustanowione na podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za zwycięstwo odniesione przez króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683. Naszą obecność na Mszy Świętej sobotniej potraktujmy  jako nasz prezent imieninowy dla Matki Bożej i dowód wdzięczności względem Niej za ocalenie Polski i Europy przed inwazją islamu.
6. w SOBOTE 12 WRZEŚNIA  OSP W JAZGARZEWIE ZAPARSZA  NA UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z SETNĄ ROZCNICĄ SWOJEJ  SŁUZBY W TEJ SPOŁECZNOŚCI I NA MSZE ŚW O GODZ 13,00 W NASZEJ ŚWIATYNI.
6. Dziekujmy za nocną ADORACJE  i modlitwę z piątku na  sobotę , dziekujemy i składamy Bóg zapłać państwu młodym za kwiaty i dekoracje naszej świątyni . Za tydzień kościół ubiorą   państwo młodzi a za dwa  tygodnie rodziny z Wólki Kozodawskiej z ul Herbacianej Róży i bocznych ulic                                                                                                                                                                                                                
7. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na tace , ktore przeznaczymy  na renowacje dwóch kapliczek Matki Bożej na cmentarzu parafialnym i przy plebanii. Za tydzień ofiary z tacy przeznaczymy na utzrzmanie naszego seminarium w Warszawie.
8. Przypominamy na początku nowego roku szkolnego o spowiedzi dzieci i mlodzieży .W piatek bylo bardzo mało dzieci u spowiedzi.Schola 
młodzieżowa ma swoje spotkanie  w piatki o godz 19.00 -dziecieca w niedziele   o godz 10.30- a chórzystów zapraszamy w czwartki o godz
9.00. Ministrantów m
lodszych i starszych zapraszamy w sobotę o godz 10.00
10./ Prasa katolicka na stoliku przy drzwiach wyjściowych. 

XXIII Niedziela zwykła
2015-09-04 21:02:25

Czytania z dnia 06.09.2015


Pierwsze czytanie

(Iz 35,4-7a)

Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.Psalm
(Ps 146,6c-10)

REFREN: Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego

 

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża,
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.Drugie czytanie
(Jk 2,1-5)

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?Aklamacja przed Ewangelią
(Mt 4,23)

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu
.Ewangelia
(Mk 7,31-37)

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

Co z uchodźcami? - prymas Polski ostrzega
2015-09-04 20:29:59

KAI |

Jeśli odpowiedź o pomoc uchodźcom sprowadzimy tylko do alternatywy przyjąć czy nie przyjąć, popełnimy wielki błąd. Ważne jest, aby postawić sobie najpierw pytanie, co to znaczy przyjąć i do jakich konkretnych działań nas to zobowiązuje – mówi w rozmowie z KAI Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Co z uchodźcami? - prymas Polski ostrzega   HENRYK PRZONDZIONO /foto gość Prymas Polski abp Wojciech Polak

BGK: Jak w sytuacji napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu powinna się zachować Polska - jako państwo i społeczeństwo?

Abp Polak: Jeśli odpowiedź sprowadzimy tylko do alternatywy przyjąć czy nie przyjąć uchodźców, popełnimy wielki błąd. Ważne jest bowiem, aby postawić sobie najpierw pytanie, co to znaczy przyjąć i do jakich konkretnych działań nas to zobowiązuje, a więc w jaki sposób włączyć tych ludzi w nasze społeczeństwo. Z drugiej strony trzeba położyć większy nacisk na budowanie kultury przyjęcia na każdym poziomie. Dopiero wtedy będziemy mogli na ten bolesny problem odpowiedzieć. Wydaje się, że nie ma już co dyskutować, czy postąpić tak czy inaczej, ale trzeba zastanowić się nad systemem pomocy, jak to najlepiej i najodpowiedzialniej zrobić również wobec państwa i społeczeństwa polskiego.

W jaki sposób Kościół w Polsce może się włączyć w program pomocy uchodźcom?

Działania Kościoła w Polsce obejmują prowadzoną w ostatnich latach i bardzo intensywną pomoc dla uchodźców w Syrii, Iraku czy Libanie. Pomoc tam, w obozach przejściowych i wsparcie na miejscu prowadzą Caritas Polska i „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Był tam również przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki, aby z tymi potrzebami jeszcze lepiej się zapoznać i przekazać bieżące informacje wszystkim biskupom. Pomoc w Syrii, Libanie i innych miejscach nie jest ograniczona jedynie do chrześcijan.

Koła ratunkowe
2015-09-04 20:27:52

Marcin Jakimowicz

GN 46/2009 |

Pierwsze piątki? Wiem, słyszałem. Ale pierwsze soboty? Pierwsze słyszę. Czym są te „koła ratunkowe”? Czy możemy je traktować jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej na wieczność?

Koła ratunkowe   fot. Corbis/Godong/Pascal Deloche Łucja usłyszała od Maryi: „Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć”. To ona przekazała światu orędzie o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Na zdjęciu: obraz Niepokalanego Serca Maryi z Wiednia

W tym miesiącu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca – słyszymy regularnie w kościołach. O popularnych nad Wisłą praktykach pierwszych piątków wiemy sporo. Tradycja ma już bowiem… 336 lat. To forma kultu Serca Jezusa objawiona św. Małgorzacie Marii Alacoque w 1673 r. Jezus obiecał tym, którzy odprawią nabożeństwo 9 pierwszych piątków, że nie umrą bez sakramentów świętych. Inną nieprawdopodobną odgórną „ofertę” usłyszała s. Faustyna. Dotyczyła ona Koronki do Bożego Miłosierdzia: „Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego”– zapewniał siostrę drugiego chóru sam Jezus.

Tajemnica druga: serce w cierniach
A pierwsze soboty? To nabożeństwa związane z objawieniami w Fatimie. Szukający zawsze drugiego dna i węszący we wszystkim sensację skupiliśmy się przede wszystkim na trzeciej tajemnicy. Napisano o niej grube opracowania, zanim jeszcze Watykan ujawnił 9 lat temu treść orędzia. O nabożeństwach pierwszych sobót, wspomnianych w drugiej tajemnicy, wiemy niewiele. Ostatnio zrobiło się o nich znów głośno. W tym roku ruszyła Wielka Nowenna Fatimska – międzynarodowa inicjatywa związana z przygotowaniami do 100. rocznicy objawień.

13 maja 1917 roku w nikomu nieznanej dolinie Cova da Iria objawiła się Maryja. Pastuszkom, którzy nigdy nie wytknęli nosa poza zabitą dechami wioskę, oznajmiła słowa, które miały wstrząsnąć Kościołem. Rosja wrzała, przygotowując leninowską rewolucję, wokół wybuchały bomby I wojny światowej, a na krańcu Europy dzieci otrzymały przesłanie mające przesądzić o losach świata. Łucja miała 10 lat, Franciszek 9, Hiacynta jedynie 7. Maryja prosiła: „Uciekajcie się do mojego Niepokalanego Serca, pokutujcie w intencji nawrócenia grzeszników”.

Kończy się proces ws. cudu za przyczyną bł. ks. Popiełuszki
2015-09-04 20:26:04

KAI |

Uroczyste zakończenie procesu ws. domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się 14 września w katedrze w Créteil pod Paryżem - dowiedziała się KAI w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Kończy się proces ws. cudu za przyczyną bł. ks. Popiełuszki   Reprod.:HENRYK PRZONDZIONO /foto gość Ks. Jerzy Popiełuszko

Dokona tego miejscowy ordynariusz bp Michel Santier w dniu 68. rocznicy urodzin polskiego męczennika i w trzecią rocznicę niewytłumaczalnego medycznie uzdrowienia Françoisa Audelana z nietypowej przewlekłej białaczki szpikowej, które było przedmiotem procesu.

Akta procesu zostaną przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Jeśli konsulta medyczna kongregacji potwierdzi niewytłumaczalny charakter uzdrowienia, konsulta teologiczna stwierdzi związek między uzdrowieniem a modlitwą za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki, a kardynałowie i biskupi - członkowie kongregacji przyjmą ich orzeczenia, wówczas prefekt kongregacji będzie mógł zwrócić się do papieża z prośbą o zgodę na wydanie dekretu o cudzie zaistniałym za wstawiennictwem patrona „Solidarności”. Otworzy to drogę do jego kanonizacji. zobacz GOŚC.PL

Adoracja nocna -fragm.Dzienniczka św.siostry Faustyny
2015-09-03 22:10:58

Sw. S. Faustyna, cytat z Dzienniczka nr 445

 

Czwartek. Adoracja nocna.

 

Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego, i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści. – Wtem rzekł mi Pan te słowa: Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. – Wtem rzekł mi Jezus: Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice, i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu – wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania. I kiedy Go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrwał się jęk z Jego Serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo, poznać Jezusa, ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz. – Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć Moją. Wtenczas zamilkły i usta moje i zaczęłam odczuwać na sobie konanie, i czułam, że nikt mnie nie pocieszy ani wyrwie z tego stanu, tylko Ten, który mnie w niego wprowadził. – Wtem rzekł do mnie Pan: Widzę szczery ból serca twego, który przyniósł niezmierną ulgę sercu Mojemu. Patrz i pociesz się.

Papież o Jezusie i demonach
2015-09-03 22:04:46

KAI |

Zdolność, by uznać swoją grzeszność, otwiera nas na cud spotkania z Jezusem – powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

Papież o Jezusie i demonach   PAP/EPA/OSSERVATORE ROMANO

Komentując dzisiejszą Ewangelię o cudownym połowie ryb (Łk 5,1-11), przedstawiającą Piotra rzucającego sieci na słowa Jezusa po nocy, podczas której nic nie ułowili, Ojciec Święty podjął temat wiary będącej spotkaniem z Panem. Przyznał, że bardzo mu odpowiada ewangeliczny opis, który przedstawia Jezusa spędzającego większość czasu pośród ludzi, a wieczorem samotnie udającego się na modlitwę. Wskazał, że my ze swej strony mamy dwa sposoby, by spotkać Pana.

Pierwszym z nich jest zdumienie, które napełniło serce Piotra i lud, który stwierdził, że Jezus przemawia inaczej niż uczeni w Piśmie, jak ktoś, kto ma władzę, że nikt nie mówi tak, jak On. Natomiast inna grupa, która spotkała Jezusa - uczeni w Prawie, którzy się od Niego dystansowali - nie pozwalała, aby ich serce ogarniało zdumienie, słuchali Jezusa, ale czynili swoje rachunki.

Franciszek przypomniał, że również demony wiedziały, iż Jezus jest Synem Bożym, ale podobnie jak uczeni w Prawie i faryzeusze nie potrafili się zadziwić, byli zamknięci w swojej samowystarczalności, w swojej pysze. Tymczasem Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, ale przyznaje również, iż jest człowiekiem grzesznym.

„Demony są w stanie powiedzieć o Nim prawdę, ale nie mówią nic o sobie. Nie mogą: pycha jest tak wielka, że im to uniemożliwia. Uczeni w Prawie są w stanie powiedzieć: «Ależ jest On inteligentny, jest zdolnym rabinem, działa cuda!». Ale nie mówią: «Jesteśmy pyszni, samowystarczalni, jesteśmy grzesznikami». Niezdolność do uznania siebie za grzeszników oddala nas od prawdziwego wyznania, Jezusa Chrystusa. Na tym polega różnica” – stwierdził Ojciec Święty.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia


zdjecie

 

Boże, co nie masz początku,

Boże, przez Boga zrodzony,

Boże, co od Nich pochodzisz,

Przyjdź i już z nami pozostań.

Ty, któryś naszym pragnieniem,

Bądź dla nas pełnią miłości

Szczęściem, bogactwem, weselem,

Źródłem pokoju i mocy.

Ojcze, co władasz wszechświatem

Z Synem zrodzonym z Dziewicy,

Rządź nami zawsze i wszędzie

Ducha Świętego potęgą.

W Trójcy jedyny i dobry,

Oto jest dzieło Twe, Boże:

Najpierw stworzyłeś człowieka,

Potem przez Krew go zbawiłeś.

Ludzi przez Jedność stworzonych

Chrystus odkupił miłością;

Wtedy, gdy cierpiał, ukochał

Tych, których teraz wybiera.

Ojcze i Synu, i Duchu,

Boże, niech Tobie na wieki

Będzie pokorna podzięka,

Cześć, królowanie i chwała. Amen.

 

 

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026
Tel do poradni rodzinnnej

 603-852-745
  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 565013