A A A

Aktualności

p Franciszek
2017-04-26 22:17:28

Bardzo ważne jest wznowienie dialogu z muzułmanami i uczelnią Al-Azhar, ale nie może się to odbywać kosztem chrześcijan na Bliskim Wschodzie, przemilczania ich cierpień w imię poprawności politycznej – uważa ks. prof. Christopher Clohessy, islamolog z Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamskich.

Podkreśla on, że podstawowym faktem, jakiemu Kościół musi stawić czoło przy okazji papieskiej podróży do Egiptu jest fakt, że w tamtejsze wspólnoty chrześcijańskie zostały w ostatnich latach 

Pokrzepienie cierpiącego Kościoła w Egipcie jest ważniejsze niż dobre relacje z islamem
2017-04-26 22:12:20

Pokrzepienie cierpiącego Kościoła w Egipcie jest ważniejsze niż dobre relacje z islamemPapież Franciszek, ŚDM, Kraków, przejazd papieża Franciszka z Wawelu na ulicę franciszkanską

Bardzo ważne jest wznowienie dialogu z muzułmanami i uczelnią Al-Azhar, ale nie może się to odbywać kosztem chrześcijan na Bliskim Wschodzie, przemilczania ich cierpień w imię poprawności politycznej – uważa ks. prof. Christopher Clohessy, islamolog z Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamskich.:Bardzo ważne jest wznowienie dialogu z muzułmanami i uczelnią Al-Azhar, ale nie może się to odbywać kosztem chrześcijan na Bliskim Wschodzie, przemilczania ich cierpień w imię poprawności politycznej – uważa ks. prof. Christopher Clohessy, islamolog z Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamskich.

 

Brewiarz czwartek z dn 27.04
2017-04-26 22:08:07

Z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła

3, 1-22

Do Kościołów w Sardes, Filadelfii i Laodycei

Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: 'Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: 
Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni. 
Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. 
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. 
Znam twoje czyny. Oto postawiłem w darze przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! 
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. 
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 
Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 
Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ty bowiem mówisz: «Jestem bogaty» i «wzbogaciłem się» i «niczego mi nie potrzeba», a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u Mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. 
Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. 
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów'.
Ap 3, 20; 2, 7

W. Jeśli kto posłyszy  mój głos i drzwi otworzy, * Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. / Alleluja.
K. Zwycięzcy dam spożywać owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. W. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. / Alleluja.

 LG tom II: Czwartek II OW, str. 528-529

Z traktatu św. Gaudencjusza, biskupa Bresci
(Traktat 2) 

Dziedziczny dar Nowego Przymierza

Niebiańska ofiara ustanowiona przez Chrystusa jest prawdziwym darem, który dziedziczą uczestnicy Jego Nowego Przymierza. Chrystus ją pozostawił jako rękojmię swojej obecności tej nocy, kiedy miał być wydany na ukrzyżowanie. 
Jest ona pokarmem danym nam na drogę. Ma nas żywić i podtrzymywać na tej drodze życia, dopóki, po odejściu z tego świata, nie dojdziemy do Pana, gdyż On sam powiedział: 'Jeżeli nie będziecie spożywać mego Ciała i nie będziecie pili Krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie'. 
Chrystus chciał, aby Jego dobrodziejstwa zawsze pozostawały wśród nas; chciał też, by dusze odkupione Jego drogocenną Krwią, mogły być nieustannie uświęcane pamiątką Jego męki. Dlatego poleca wiernym uczniom, których ustanowił pierwszymi kapłanami swojego Kościoła, by nie przestawali sprawować tych tajemnic życia wiecznego. A więc jest rzeczą konieczną, by były one odprawiane przez wszystkich kapłanów we wszystkich kościołach na całym świecie, aż znowu Chrystus nadejdzie na niebiosach. W ten sposób zarówno kapłani, jak i rzesze wiernych mają codziennie przed oczyma obraz męki Pana. A dotykając jej i przyjmując ustami i sercem zachowajmy niezatartą pamięć naszego odkupienia. 
Chleb powstaje z wielu ziaren pszenicy. Miele się je na mąkę; rozrabia z wodą i wypieka na ogniu. Słusznie można się w tym dopatrywać wyobrażenia Ciała Chrystusowego: powstaje ono z wielości całego rodzaju ludzkiego jako jedno ciało, a doprowadza je do doskonałości ogień Ducha Świętego. 
Chrystus bowiem narodził się z Ducha Świętego, a ponieważ miał wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, wszedł do wody chrzcielnej, aby ją uświęcić. Następnie, pełen Ducha Świętego, który na Niego zstąpił w postaci gołębicy, wyszedł z Jordanu. Świadczy o tym Ewangelista: 'Pełen Ducha Świętego, wyszedł Jezus z Jordanu'. 
Podobnie ma się rzecz z winem Krwi Chrystusa; zebrane z wielu latorośli winnicy przez Niego zasadzonej i wyciśnięte w tłoczni krzyża, wzbiera i pieni się swoją mocą w obszernych naczyniach serc wiernych, którzy ją przyjmują. 
Rozważcie z nami tę zbawienną Ofiarę Paschy wy, którzy wyszliście z mocy Egiptu i faraona, to jest szatana, z sercem przepełnionym gorącym pragnieniem, aby Pan nasz Jezus Chrystus, który - jak wierzymy - jest obecny w swoich sakramentach, uświęcił głębiny dusz naszych; Jego moc niewysłowiona trwa po wszystkie wieki.

Łk 22, 19; J 6, 58

W. Jezus wziął chleb,  odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał uczniom, mówiąc: * To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. / To czyńcie na moją pamiątkę./ Alleluja.
K. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W. To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. / To czyńcie na moją pamiątkę. / Alleluja.


 LG tom II: Czwartek II OW, str. 530; LG skrócone: Czwartek II OW, str. 500 

Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, * przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

CZYTANIA LITURGICZNE czwartek 27.04
2017-04-26 22:04:22

DZISIEJSZE CZYTANIA

(Dz 5,27-33)
Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

(Ps 34,2.9.17-20)
REFREN: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

(J 20,29)
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

(J 3,31-36)
Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży

Korona Krolowej
2017-04-26 11:15:13

Matka Boska Częstochowska ubrana perłami / Cała w złocie i brylantach modli się za nami (…) Która perły masz od królów złoto od rycerzy / W którą wierzy nawet taki który w nic nie wierzy (…)

fot. ks. Henryk Zieliński/Idziemy

Te słowa modlitwy Jana Lechonia brzmią dziś szczególnie mocno, a to w związku z jubileuszem 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Rok 2017 to czas dziękczynienia, a nade wszystko przypominania, że mamy największą królewską godność synów i córek Bożych pod berłem Jasnogórskiej Pani

Papież zawierzył Kościół w Polsce opiece św. Wojciecha
2017-04-26 11:11:04

Papież zawierzył Kościół w Polsce opiece św. WojciechaObraz św. Wojciechaks. Roman Tomaszczuk 

Brak komentarzy:0
 KAI

Opiece św. Wojciecha zawierzył Pasterzy i wiernych kościoła w Polsce Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. „Zachowajcie żywą, dla przyszłych pokoleń, waszą tradycję duchową i kulturalną, jaka wyrosła na jego krwi” - zachęcił papież pielgrzymów polskich

Walka świeckiej ideologii z wiarą
2017-04-26 10:48:47

Komentarzy:21

Bogumił  Łoziński Bogumił Łoziński

Zakaz umieszczania symboli związanych z wiarą w przestrzeni publicznej to nie upominanie się o świeckość państwa, lecz walka z religią.

Mieszkanka Lublina uznała, że dużego formatu zdjęcie Karola Wojtyły na froncie lubelskiego ratusza narusza świeckość urzędów publicznych i napisała w tej sprawie list do prezydenta miasta. W odpowiedzi sekretarz Rady Miejskiej odpisał jej, że wizerunek Papieża został tam umieszczony w związku z rocznicą jego śmieci, bo był honorowym obywatelem Lublina. Zwrócił też uwagę, że w ten sposób przypominają też innych honorowych obywateli tego miasta. Jednak wyjaśnienia nie przekonały mieszkanki, która twierdzi, że zawieszenie wizerunku przedstawiciela Kościoła na budynku urzędu, to niezgodne z prawem wchodzenie religii w sferę miasta.

Według mnie nie o prawo tu chodzi, lecz


2017-04-25 22:00:06

TWIERDZA WEWNĘTRZNA

Ten traktat, nazwany twierdzą wewnętrzną, napisała Teresa od Jezusa, zakonnica Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, dla swych sióstr i córek zakonnic Karmelitanek Bosych (1).


IHS

1. Rzadko które zadanie, zlecone mi przez posłuszeństwo, wydało mi się tak trudne, jak rozkaz obecnie mi dany — napisania rzeczy o modlitwie. Naprzód dlatego, że nie czuję, by Pan mi udzielił zapału i ochoty do tej pracy, a po wtóre, że od trzech miesięcy cierpię takie osłabienie i taki szum w głowie, iż nawet w interesie naglącym ledwo coś zdołam napisać. Wiedząc jednak, że siła posłuszeństwa zwykła ułatwiać rzeczy na pozór niepodobne, ochotnie przystępuję do tej pracy, chociaż wola mocno się przed nią wzdryga. Nie dał mi bowiem Pan tyle cnoty i męstwa, bym umiała ciągle walczyć z ustawicznymi chorobami, jakie mię trapią i z nawałem wszelkiego rodzaju zatrudnień, bez zapierania siebie (2). Niech mnie więc wesprze Ten, który w tylu innych trudniejszych potrzebach działał we mnie i okazał nade mną moc łaski swojej; w Jego miłosierdziu pokładam całą ufność moją

Kanonizacja Franciszka i Hiacynty 13 maja w Fatimie
2017-04-25 18:53:19

Kanonizacja Franciszka i Hiacynty 13 maja w Fatimie. Zakończył się konsystorz w sprawie najbliższych kanonizacji

Zgodnie z prognozami, kanonizacji Hiacynty i Franciszka Marto dokona papież Franciszek podczas swojej wizyty w Fatimie 13 maja ♦ Franciszek i Hiacynta Marto uczestniczyli przed stu laty w objawieniach maryjnych w Fatimie

Papież: Głoszenie Ewangelii to nie festiwal
2017-04-25 17:05:36

Ewangelię trzeba głosić pokornie, przezwyciężając pokusę pychy – podkreślił papież podczas porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Uczestniczyli w niej członkowie Rady Kardynałów (K-9).
W dzisiejsze liturgiczne święto św. Marka Ewangelisty Franciszek wskazał też na konieczność wychodzenia z orędziem ewangelicznym ku światu.

Cytując czytany dziś fragment Ewangelii wg św. Marka (16,15-20) Franciszek zaznaczył, że misja, jaką Jezus przekazuje uczniom to: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”, a nie pozostawanie w Jerozolimie, bowiem Ewangelię zawsze głosi się w drodze, a nigdy siedząc na miejscu. – Trzeba zatem wyjść tam, gdzie Jezus nie jest znany lub gdzie jest prześladowany czy oszpecony, aby głosić prawdziwą Ewangelię – stwierdził papież.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

1  Już wschodzi zorza poranna,

Zabrzmiało niebo weselem

I ziemia śpiewa radośnie,

A piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny

Zniweczył moce śmiertelne,

Podeptał władzę Otchłani

I więzy jeńców rozerwał.

Gdy kamień w grobie Go zamknął,

A żołnierz czuwał u wejścia,

Jaśniejąc blaskiem i chwałą

Opuścił mroki żałobne.

Świetlisty anioł ogłasza,

Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,

Zwyciężył płacz i cierpienie,

Pokruszył piekła kajdany.

O stań się, Jezu, dla duszy

Radością Paschy wieczystej

I nas, wskrzeszonych Twą mocą,

Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,

Powstały z martwych po męce,

I Twego Ojca, i Ducha

Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

 www.polskie-cmentarze.com   

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

LINK DO CMETARZA:

http://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/start.php

CARITAS  1 %

w pkt 137 nalezy wpisać numer

KRS:0000225750

w  pkt 139 wpisać "PZC w parafii

Rzymsko katolickiej

pw Sw Rocha w Jazgarzewie

         

ZOBACZ:

 

 

                                                                                                                                                                                    

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 938882