Aktualności

Kenia: jutro beatyfikacja s. Ireny Stefani
2015-05-23 06:09:09

Ponad 100 tys. osób ma przybyć na beatyfikację włoskiej zakonnicy i pielęgniarki z czasów I wojny światowej – Ireny Stefani.


Obrzęd ten, któremu będzie przewodniczył w imieniu papieża arcybiskup Dar es-Salam w Tanzanii kard. Polycarp Pengo, odbędzie się 23 maja na terenie kampusu Uniwersytetu Dedan Kimathi w środkowokenijskim mieście Nyeri, w którym najdłużej działała ta siostra ze Zgromadzenia Misjonarek Matki Bożej Pocieszenia, żyjąca w latach 1891-1930. Będzie to pierwsza beatyfikacja w Kenii.

Mszy św. będzie przewodniczył arcybiskup Nairobi kard. John Njue. Swój udział w ceremoniach zapowiedzieli biskupi i kapłani nie tylko z Kenii, ale także z wielu innych krajów afrykańskich, misjonarze i siostry zakonne oraz liczni wierni. Oczekuje się przybycia przedstawicieli najwyższych władz państwowych, z których wielu kształciło się w placówkach oświatowych prowadzonych przez misjonarzy i misjonarki Maryi Pocieszenia.

Nawrócony
2015-05-23 06:05:58

Joanną Bątkiewicz-Brożek

GN 17/2015 |

Przyśniła mi się Matka Boża. Trzymała na rękach dziecko. Dała mi we śnie wybór: albo przyjmuję to dziecko – czyli Jezusa, albo brnę dalej w śmierć, w islam – mówi Moh-Christophe Bilek w rozmowie z Joanną Bątkiewicz-Brożek

Nawrócony   Peter Potrowl

Joanna Bątkiewicz-Brożek: O Chrystusie usłyszał Pan z radia.

Moh-Christophe Bilek: Kończyła się właśnie wojna w Algierii. Był koniec lat 60. Francja zamykała tam szkoły i mój ojciec stawał na głowie, żebyśmy przyjechali do Francji kontynuować edukację. Przyjechaliśmy do Paryża, szybko znalazł tu pracę. Ojciec wstawał wcześnie. Dom był już na nogach o piątej rano. O tej porze w radiu RTL zaczynała się prowadzona przez szwajcarskich protestantów audycja. Wtedy w ogóle nie wiedziałem o istnieniu Jezusa Chrystusa i Ewangelii. W islamie jej lektura jest zabroniona. Dzisiaj coraz więcej muzułmanów odkrywa Ewangelię – jest internet, są media.

Ale nie nawracają się masowo.

Wielu z nich jednak odkrywa, że przez wieki islam kłamał na temat Jezusa. W Koranie ma na imię Isa i to zupełnie nie ten sam Jezus co w Piśmie Świętym. Zapowiada przyjście Mahometa. Nie umarł na krzyżu, nie zmartwychwstał. Dla mnie najbardziej zadziwiające było, że w audycjach radiowych o Bogu mówiono jako o dobrym i kochającym Ojcu. I że są ludzie, którzy nazywają się dziećmi Boga – rzecz także nieznana w islamie.

Pana nawrócenie było nagłe?

Dwa lata się wahałem. Odkryłem w tym czasie, że są ludzie, którzy oddają swoje życie za Jezusa. Ta myśl nie dawała mi spokoju. Czytałem o św. Katarzynie, św. Franciszku z Asyżu, poznałem życie Karola de Foucauld i św. Maksymiliana Kolbego. To było dla mnie niesamowite, że ktoś jest gotów oddać życie za innych w imię Chrystusa. W islamie to jest niemożliwe.

LG tom II: Sobota VII OW, str. 788-789
2015-05-23 06:04:07

Ant. Pobożni z radością widzą / i rozważają łaski Pana. / Alleluja.

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.
W. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Alleluja.

 I CZYTANIE


Trzeci List św. Jana Apostoła


Postępujmy w prawdzie

Ja prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza. Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego życia, bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą. Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
Napisałem kilka słów do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu jeszcze było tego za mało, odmawia on udzielania gościny braciom, a tym, którzy chcą to czynić, zabrania, a nawet wyklucza ich z Kościoła.
Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama Prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.
Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramentu i pióra. Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój niech będzie z tobą. Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie każdego z przyjaciół.
3 J 11; 1 P 2, 19

W. Nie naśladuj zła, lecz dobro. * Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. / Alleluja.
K. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na uległe Mu sumienie znosi smutki. W. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga. / Alleluja.

LG tom II: Sobota VII OW, str. 789-790

Kazanie afrykańskiego autora z VI wieku
(Kazanie 8, 1-3)

Jeden Kościół, przemawiający wszystkimi językami

Zaczęli mówić wszystkimi językami. Podobało się Bogu w ten sposób ukazać obecność Ducha Świętego, że kto Go otrzymał, mówił wszystkimi językami. Mamy wiedzieć, ukochani bracia, że jest to ten sam Duch Święty, który w naszych sercach rozlewa miłość Bożą.
Ta miłość miała zgromadzić Kościół Boży na całym okręgu ziemi. Niegdyś jeden człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, mógł przemawiać wszystkimi językami. Obecnie cały Kościół, zgromadzony w jedno przez tego samego Ducha, przemawia wszystkimi językami.
A zatem, jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: 'Otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami?' - ten niech odpowie: 'Owszem, przemawiam nimi, bo należę do Ciała Chrystusa, czyli do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Bo cóż innego Bóg wtedy oznajmił przez obecność Ducha Świętego, jeżeli nie to właśnie, że Jego Kościół będzie przemawiał wszystkimi językami?'
Wypełniło się to, co Pan obiecał: 'Nikt młodego wina nie wlewa do starych bukłaków, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje'.
Nie darmo więc niektórzy, gdy słyszeli uczniów przemawiających wszystkimi językami, mówili: 'Upili się młodym winem'. Bo przecież ci uczniowie odrodzeni w łasce świętości, stali się jak gdyby nowymi bukłakami. Napełnieni młodym winem, czyli Duchem Świętym, pełni zapału przemawiali wszystkimi językami i tym oczywistym cudem zapowiadali, że Kościół stanie się powszechny przez języki wszystkich narodów.
Świętujcie więc ten dzień jako członki jednego Ciała Chrystusowego. Nie na próżno świętujecie, jeżeli jesteście tym, co świętujecie, przynależąc do tego Kościoła, który Pan napełnił Duchem Świętym i który wzrasta na całej ziemi. Pan uznaje go jako swój Kościół, a Kościół uznaje Pana. Pan, jak oblubieniec, nie opuszcza swojej oblubienicy i nikt Mu nie przypisuje innej.
Do was mówi Apostoł, do was, którzy jesteście zebrani spośród wszystkich narodów, to jest do Kościoła Chrystusa, do Jego członków, do Jego Ciała, do Jego Oblubienicy: 'Znoście siebie wzajemnie w miłości, usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój'.
Zobaczcie, że tam, gdzie nakazał, abyśmy się wzajemnie znosili, wprowadził miłość, a tam, gdzie nakazał dążenie do jedności, wskazał więź pokoju. Takim jest dom Boży, wzniesiony z żywych kamieni; ojciec rodziny z radością w nim mieszka, a ruina spowodowana przez podziały nie powinna zasmucać jego oczu.

Dz 15, 8-9; 11, 18

W. Bóg, który zna serca, dał poganom Ducha Świętego tak samo, jak nam. * Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, / oczyszczając przez wiarę ich serca. / Alleluja.
K. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. W. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, / oczyszczając przez wiarę ich serca. / Alleluja.


LG tom II: Sobota VII OW, str. 791; LG skrócone: Własne, str. 1307

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, * przy Twojej pomocy zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sobota
2015-05-23 06:02:58

Czytania z dnia 23.05.2015


Pierwsze czytanie
(Dz 28,16-20.30-31)

Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.Psalm
(Ps 11,4.5.7)

REFREN: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi
lub: Alleluja


Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
a powieki śledzą synów ludzkich.

 

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.Aklamacja przed Ewangelią
(J 16,7.13)

Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.Ewangelia
(J 21,20-25)

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 24 maja 2015
2015-05-22 11:31:43

'Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym'.

Czytanie z Dziejów Apostolskich
2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Psalm responsoryjny
104 (103), 1ab i 24 ac. 29bc-30. 31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
O Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
Ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
I w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem,
I odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
Niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
Będę radował się w Panu.

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
(12, 3b-7. 12-13)

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Aklamacja przed Ewangelią
Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
20, 19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Szkola pod żaglami -\'WYPŁYŃ NA GŁĘBIE\'-22 maja w piatek Msza św o godz 13.00 w koscile św Anny w Piasecznie i wyjazd autokarem
2015-05-22 10:46:16

Dr Helena Pyz otrzyma statuetkę \'Serce bez granic\'
2015-05-21 22:17:02

Fundacja im. Kardynała Adama Kozłowieckiego przyznała statuetkę „Serce bez granic” dr Helenie Pyz, misjonarce z Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej mb_jasnogorskiej
2015-05-21 22:13:55

Musimy wygrać
2015-05-21 19:30:07

Bez zwycięstwa Andrzeja Dudy wszystko pozostanie po staremu

Bez zwycięstwa Andrzeja Dudy wszystko pozostanie po staremu. Nie można pozostawiać u władzy prezydenta, który samą tylko próbę rozszerzenia prawa do narodzin na niepełnosprawnych uznał (w wywiadzie dla TVN z 10 października 2012 r.) za „niepokojący sygnał”, na który zareagował energiczną kontrakcją. Druga tura wyborów to moment, kiedy wszyscy musimy zająć stanowisko wobec alternatywy, które wspólnie określiliśmy w pierwszej turze wyborów. Neutralność w takim momencie to relatywizm.

Ale Andrzeja Dudę warto poprzeć nie tylko przeciw urzędującemu prezydentowi, lecz także w jego celach i podejściu do polityki, w jego zamiarach. Andrzej wyraźnie opowiedział się za zagwarantowaniem w Konstytucji „ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci”. Piszę „wyraźnie”, bo w radiowej Trójce (30 kwietnia) zrobił to w kontekście (dziennikarze lubują się w dialektyce konfrontacji) niedostatecznego poparcia dla tego postulatu przed ośmiu laty w jego własnym środowisku. „Ja bym wpisał dziś taki zapis” – takiej jednoznaczności, której tyle razy brakowało, należy oczekiwać od polityków.

Czytaj dalej w e-wydaniu
lub wydaniu papierowym (nr 21/2015)

Franciszek o wychowaniu dzieci
2015-05-20 21:07:07

Roli wychowawczej rodziców poświęcił dziś papież swoją katechezę podczas audiencji ogólnej. Zaznaczył, że dobre wychowanie rodzinne jest podstawą humanizmu. Stanowczo przeciwstawił się próbom wykluczania rodziców z wychowania swoich dzieci.

2015-05-20 11:05
st (KAI) / Watykan
fot. PAP/PA/FABIO FRUSTACI


– Nadszedł czas, aby ojcowie i matki powrócili ze swego wygnania i w pełni podjęli swoją rolę edukacyjną – stwierdził Franciszek. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 25 tys. wiernych.

Ojciec Święty zauważył, że rodzicom zmuszonym do intensywnej pracy trudno dziś wychowywać swoje dzieci. Jeszcze trudniej wypełniać to zadanie rodzicom żyjącym w separacji. Ponadto najrozmaitsi eksperci oskarżyli rodzinę o wyrządzanie młodym wielu szkód i doszło do konfliktu między rodziną a społeczeństwem, co szczególnie widoczne jest w szkole. Wskazał, że takie podejście nie jest dobre: nie jest harmonijne, nie jest dialogiczne i zamiast sprzyjać współpracy między rodziną a innymi instytucjami edukacyjnymi, przeciwstawiają je sobie. W tej sytuacji zadaniem wspólnot chrześcijańskich jest wspieranie misji wychowawczej rodziny. Dodał, że sam Pan Jezus przeszedł przez edukację domową. Papież przypomniał, że istnieje wiele wspaniałych rodziców chrześcijańskich. – Ukazują oni, że dobre wychowanie rodzinne jest podstawą humanizmu. Jego promieniowanie społeczne jest bogactwem pozwalającym na zrekompensowanie niedostatków, ran, braków ojcostwa czy macierzyństwa, które dotykają dzieci mniej szczęśliwe. To promieniowanie może dokonywać prawdziwych cudów. A w Kościele takie cuda zdarzają się każdego dnia! – stwierdził Franciszek.

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

Psalm 107
Dziękczynny hymn ocalonych
Bóg posłał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa (Dz 10, 36)
I
"Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki.

Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *

których wybawił z rąk przeciwnika

I których zgromadził z obcych krain, †

ze wschodu i zachodu, *

z północy i południa.

Błądzili na pustynnym odludziu, *

do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.

Cierpieli głód i pragnienie *

i wygasało w nich życie.

W swoim utrapieniu wołali do Pana, *

a On ich uwolnił od trwogi.

I powiódł ich prostą drogą, *

aż doszli do miasta zamieszkałego.

Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *

za Jego cuda wobec synów ludzkich,

Bo głodnego nasycił, *

a łaknącego napełnił dobrami...."

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 493295