Aktualności

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – PRZYGOTOWANIE PARAFII
2014-11-24 06:48:24

Przygotowania w parafiach

 

 1. Powołanie parafialnego centrum ŚDM
 2. Powołanie sekcji
 3. Wysłanie młodzieży na PWTW do Szkoły Liderów Wolontariatu
 4. Formacja młodzieży w oparciu o materiały KDM „Cz@t ze słowem” i o wiadomości zdobyte przez wolontariuszy SZKOŁY LIDERÓW WOLONTARIATU
 5. Tworzenie bazy zakwaterowania – rodziny
 6. Przygotowywanie programu pobytu gości i logistyka parafii
 7. Nawiązanie współpracy z lokalnymi samorządami

 Tworzenie bazy zakwaterowania rodziny

 

 1. List episkopatu na temat ŚDM – 9 listopada
 2. Wizyta duszpasterska 2014/2015 – zachęta i wręczenie folderu promującego ŚDM
 3. Niedziele ŚDM w parafiach
 4. Docieranie do rodzin przez ruchy i wspólnoty
 5. Ogłoszenia duszpasterskie

 Co należy czynić i kiedy?

 

 1. Zgłoszenie parafialnego centrum ŚDM przez stronę internetową i formularz papierowy do 1 grudnia 2014 r.
 2. Zgłoszenie młodzieży na PWTW przez parafie, które tego nie uczyniły.
 3. Formacja młodzieży przez cały okres przygotowań do ŚDM na spotkaniach w parafii raz w miesiącu.
 4. Tworzenie bazy zakwaterowania – przez cały czas.
 5. Przygotowanie z parafialną CARITAS, tzw.: „Miejsc Miłosierdzia”, gdzie młodzież będzie mogła podjąć dzieła miłosierdzia.

Za co odpowiedzialna jest parafia?


 Przygotowanie bazy zakwaterowania i wyżywienia

Zasada obowiązująca: gości przyjmujemy w rodzinach

Wyżywienie: śniadanie rodziny, obiad – parafia (catering, lub gotowanie posiłków przez osoby  uprawnione), kolacja w parafii razem z rodzinami.


 Przygotowanie logistyczne:

 

 1. Punkt informacyjny (recepcja) z dostępem do komputera, telefonu kontaktowego i internetu
 2. Pomieszczenie na poczęstunek i sam poczęstunek
 3. Toalety
 4. Dostęp do internetu (WIFI)
 5. Pomieszczenie dla dyżurów lekarza i pielęgniarki
 6. Sala do odpoczynku i rekreacji
 7. Informatory o Warszawie i okolicach, przy współpracy z lokalnymi samorządami

 Program pobytu gości:

 

 1. Program duchowy i materiały liturgiczne oraz informacje o parafii i programie wydarzeń w językach gości
 2. Środowy wieczór przywitania: forma dowolna
 3. Transport na czwartkowe i sobotnie wydarzenia ogólnodiecezjalne, jeśli parafia jest poza „biletem komunikacyjnym”
 4. Pielgrzymka (jeśli to możliwe przynajmniej w części) piesza do miejsc świętych naszej Archidiecezji
 5. Wieczorna modlitwa piątkowa według wytycznych Diecezjalnego Centrum ŚDM
 6. Przebieg sobotniego dnia rekreacji, sportu i współzawodnictwa
 7. Niedzielny pobyt gości w parafii
 8. Wieczorne podziękowanie i pożegnanie gości: ewentualne prezenty
 9. Symboliczny prowiant na drogę

Parafialny zespół ŚDM
2014-11-24 06:43:05

W każdej parafii przygotowującej się do Światowego Dnia Młodzieży powinien zostać powołany Parafialny Zespół ŚDM, w skład którego będą wchodziły sekcje:

Duszpasterska

zadaniem tej sekcji jest przygotowanie duchowe młodzieży, rodzin przyjmujących gości i całej parafii do Tygodnia Misyjnego, który odbędzie się w lipcu 2016 r. W dalszej perspektywie przygotowanie Liturgii Mszy św. i nabożeństw sprawowanych w parafii z udziałem gości.
Zadaniem osób w tej sekcji jest pomoc w przygotowaniu spotkań formacyjnych i ich poprowadzenie na podstawie dostarczonych do parafii przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży materiałów Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży pt. „Cz@t ze słowem”. Spotkania z młodzieżą powinny odbywać się w każdej parafii raz w miesiącu.
Kolejnym zadaniem jest przygotowanie i poprowadzenie trzy lub cztery razy w roku spotkań z rodzinami, które gościć będą młodzież w swoich domach.
W dalszej perspektywie przygotowanie materiałów pomocnych podczas Liturgii Mszy św. i na nabożeństwach: śpiewów, rozważań, komentarzy liturgicznych, modlitw powszechnych w różnych językach.

Skład parafialnego zespołu ŚDM

 1. Odpowiedzialny – Ks. Proboszcz
 2. Koordynator – Ksiądz lub osoba świecka wyznaczona przez Ks. Proboszcza
 3. Lider Wolontariatu – skierowany na szkolenie na PWTW
 4. Katecheci
 5. Odpowiedzialni grup i wspólnot parafialnych
 6. Przedstawiciele młodzieży
 7. Przedstawiciele rodzin przyjmujących młodzież
 8. Osoby podejmujące szczególne dzieła na ten czas

LG tom IV: Poniedziałek XXXIV zw, str. 464-465 BREWIARZ poniedziałek
2014-11-24 06:33:43

Ant. Błogosławiony Pan, / który mi okazał swoje cuda i łaskę.

K. Prowadź mnie, Panie, w prawdzie według Twych pouczeń.
W. Boże mój i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

 

LG tom IV: Poniedziałek XXXIV zw, str. 464-465


Początek Drugiego Listu
św. Piotra Apostoła

1, 1-11

Zachęta do drogi zbawienia

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj wprowadzenie do niniejszego czytania.

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie.
Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem, i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.
Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
por. 2 P 1, 3. 4; Ga 3, 27

W. Pan was powołał swoją chwałą i doskonałością / i dał wam drogocenne i największe obietnice, * Abyście się stali uczestnikami Boskiej natury.
K. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. W. Abyście się stali uczestnikami Boskiej natury.

LG tom IV: Własne, str. D 2010 tom IV, s. 82-85

Z listu św. Pawła Le-Bao-Tinh do alumnów Seminarium Ke-Vinh,
wysłanego w roku 1843
(Launay A.: Le clergé tonkinois et ses prêtres martyrs,
MEP. Paris 1925, pp. 80-83)

Udział męczenników w zwycięstwie Chrystusa-Głowy

Ja, Paweł, uwięziony dla imienia Chrystusa, chcę wam opisać moje cierpienia, w których codziennie jestem pogrążony, abyście zapaleni miłością do Boga, oddawali Mu ze mną chwałę, 'bo na wieki Jego miłosierdzie'. To więzienie jest prawdziwym obrazem wiecznego piekła: do okrutnych udręczeń wszelkiego rodzaju, jak pęta, żelazne łańcuchy i kajdany, dołącza się nienawiść, mściwość, obelgi, słowa nieprzyzwoite, przesłuchania, złe czyny, fałszywe przysięgi, przekleństwa, wreszcie trwoga i smutek. Bóg, który niegdyś wybawił trzech młodzieńców z pieca ognistego, zawsze jest przy mnie, uwolnił mnie od tych utrapień i zmienił je w słodycz, 'bo na wieki Jego miłosierdzie'.
Pośród tych cierpień, które innych zwykle przerażają, z łaski Bożej napełniony jestem radością i weselem, ponieważ nie jestem sam, lecz z Chrystusem.
Sam nasz Mistrz dźwiga cały ciężar krzyża, a na mnie nakłada najmniejszą i ostatnią część. Jest On nie tylko widzem mojej walki, lecz sam walczy i zwycięża, i całą walkę doprowadza do końca. Dlatego na Jego głowie spoczywa wieniec zwycięstwa, a w Jego chwale uczestniczą także Jego członki.
Jak zniosę to widowisko, oglądając codziennie władców, mandarynów oraz ich siepaczy znieważających święte imię Twoje, Panie, 'który siedzisz nad Cherubinami' i Serafinami? Oto krzyż Twój jest deptany stopami pogan! Gdzie jest Twoja chwała? Widząc to wszystko, zapalony miłością ku Tobie, wolę, po obcięciu członków, umrzeć na świadectwo Twojej miłości.
Okaż, Panie, swoją potęgę, zachowaj mnie i podtrzymaj, aby moc ukazała się w mojej słabości i wsławiła się wobec pogan, aby Twoi nieprzyjaciele nie mogli w pysze podnosić swojej głowy, gdybym się zachwiał w drodze.
Najdrożsi bracia, słysząc to wszystko, z radością składajcie dzięki Bogu, od którego pochodzą wszelkie dobra, błogosławcie ze mną Pana, 'bo na wieki Jego miłosierdzie'. Niech uwielbia dusza moja Pana i niech się raduje duch mój w moim Bogu, bo wejrzał na pokorę swojego sługi i odtąd wszystkie przyszłe pokolenia będą mnie nazywać błogosławionym, 'bo na wieki Jego miłosierdzie'.
'Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy', bo 'to, co jest niemocne w oczach świata, Bóg wybrał, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone, i wzgardzone wybrał Bóg', by szlachetnych zawstydzić. Przez moje usta i mój rozum zawstydził filozofów, którzy są uczniami mędrców tego świata, 'bo na wieki Jego miłosierdzie'.
Piszę wam to wszystko, aby zjednoczyła się wiara wasza i moja. Wśród tej burzy aż przy tronie Bożym zarzucam kotwicę, żywą nadzieję, która jest w moim sercu.
Wy zaś, najdrożsi bracia, tak biegnijcie, abyście osiągnęli wieniec, włóżcie 'pancerz wiary' i chwyćcie oręż Chrystusa 'zaczepny i obronny', jak uczył święty Paweł, mój patron. Lepiej wam z jednym okiem lub bez członków wejść do życia, niż z wszystkimi członkami być odrzuconymi.
Pomóżcie mi waszymi modlitwami, abym mógł walczyć według prawa, i to 'toczyć dobry bój' aż do końca, abym szczęśliwie ukończył mój bieg; jeżeli już się nie zobaczymy w tym życiu, w przyszłym świecie będziemy szczęśliwi, gdy stojąc przy tronie niepokalanego Baranka, jednogłośnie będziemy śpiewali Jego chwałę, radując się zwycięstwem na wieki. Amen.

por. Hbr 12, 1-3

W. Wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach, * Patrząc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
K. Zastanawiajcie się nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. W. Patrząc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.


LG tom IV: Własne, str. D 2010 tom IV, s. 85; LG skrócone: Własne, str. 1554

Módlmy się. Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci męczennicy Andrzej i jego Towarzysze aż do przelania krwi byli wierni Krzyżowi Twojego Syna, daj za ich wstawiennictwem, abyśmy szerząc wśród braci miłość ku Tobie, * mogli się nazywać Twoimi dziećmi i nimi rzeczywiście byli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

24.11.2014r wspomnienie świętych
2014-11-24 06:32:02

Garść informacji:

Praca misjonarzy katolickich na ziemiach dzisiejszego Wietnamu rozpoczęła się w XVI wieku. W następnych wiekach wielokrotnie wybuchały okrutne prześladowania, w czasie których ponieśli śmierć za wiarę misjonarze przybyli z Europy i liczni Wietnamczycy. Dnia 19 czerwca 1988 roku papież Jan Paweł II kanonizował 119 męczenników wietnamskich, wśród nich 8 biskupów, 37 kapłanów wietnamskich i 59 świeckich Wietnamczyków.

Teksty własne tego wspomnienia zostały zatwierdzone dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 14 listopada 1989 r. Znajdują się one w Dodatku do LG - tom IV (Pallottinum, 2010) i w wydaniu skróconym LG (Pallottinum, 1991).
Święty Andrzej Dung-Lac

Wspomnienie dowolne święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
2014-11-24 06:29:58

Patroni

święci Flora i Maria, św. Chrysogonus, św. Colman z Cloyne, św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze męcz.*


Pierwsze CZYTANIE
Ap 14, 1-3
4-5

Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24

Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga.


EWANGELIA
Łk 21, 1-4

Gdy podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: 'Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie'.

Jutro ogłoszenie 6 nowych świętych
2014-11-22 15:30:00

KAI |

Podczas pontyfikalnej Mszy św. na Placu św. Piotra w niedzielę 23 listopada papież Franciszek ogłosi świętymi sześcioro błogosławionych.

Jutro ogłoszenie 6 nowych świętych   Henryk Przondziono /foto gość Plac Świętego Piotra

W gronie tym jest czterech Włochów i dwie osoby z Indii, w tym jedna kobieta. Będzie to druga tego rodzaju uroczystość w tym roku po kanonizacji 27 kwietnia papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Ponadto 3 kwietnia Ojciec Święty dokonał tzw. Kanonizacji równoważnej, włączając do grona świętych 3 osoby.

Oto krótkie życiorysy nowych świętych:

1. Jan Antoni (Giovanni Antonio) Farina – jeden z najwybitniejszych biskupów włoskich XIX wieku, wielki społecznik, założyciel Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek od św. Doroty – Córek Najświętszych Serc.

Urodził się 11 stycznia 1803 w miejscowości Gambellara w prowincji Vicenza w płn. Włoszech. Pierwszą formację duchową otrzymał od stryja, gorliwego kapłana, który był jego pierwszym nauczycielem w dziedzinie nie tylko religijnej, lecz także ogólnej, gdyż w owym czasie w małych miasteczkach nie było szkół publicznych i dzieci uczyły się albo w większych ośrodkach, albo od starszych (rodziców lub rodzeństwa). Jako 15-latek wstąpił do seminarium duchownego w Vicenzy, gdzie wykazywał tak duże zdolności i postępy w nauce, że w wieku 21 lat był tam już jednym z wykładowców. Po przyjęciu 14 stycznia 1827 święceń kapłańskich rozpoczął w tym mieście wieloraką działalność: duszpasterska, nauczycielską i społeczną. Przez 18 lat uczył w swym dawnym seminarium, działał w różnych instytucjach kulturalnych, duchownych i charytatywnych.

JEZUS JEST PANEM
2014-11-22 10:18:00

  pobrane.jpg
Zadaj sobie pytanie: Kim jest Jezus ? Kim dla CIEBIE jest JEZUS?

walka o POLSKĄ DUSZĘ TRWA 2014R JASNA GÓRA
2014-11-21 09:37:40

Wyświetlam 2014.11.28 m.jpg

Zamknięte drzwi
2014-11-21 06:44:46

– Jezus płacze także dzisiaj, kiedy drzwi naszych serc, pasterzy, Kościoła zamykają się na Jego niespodzianki, nie rozpoznając Tego, który przynosi pokój – powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
st (KAI/RV) / Watykan, mz

Zauważył, że zbyt często boimy się nawrócenia, bo oznacza to zgodę, by prowadził nas Pan.

Ojciec Święty komentując czytany dziś fragment Ewangelii (Łk 19,41-44) opisujący Jezusa płaczącego nad Jerozolimą, ponieważ nie rozpoznała Tego, który przynosi pokój, podkreślił, że przyczyną tego płaczu jest zamknięcie serca narodu wybranego. Nie miał on czasu, aby otworzyć drzwi! Był zbyt zajęty, zbyt zadowolony z siebie. A Jezus nadal puka do drzwi, tak jak pukał do drzwi serca Jerozolimy: do bram serca swych braci, sióstr; do drzwi naszych serc, drzwi swego Kościoła. Jerozolima odczuwała zadowolenie ze swojego życia i nie potrzebowała Pana, nie zdawała sobie sprawy, że potrzebowała zbawienia. Dlatego zamknęła swe serce przed Panem. – Płacz Jezusa nad Jerozolimą jest płaczem nad jego Kościołem dzisiaj, nad nami – stwierdził Franciszek. Dodał, że Jerozolima nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia. – Obawiała się, że zostanie nawiedzona przez Pana, lękała się darmowości Bożego nawiedzenia. Była pewna w tym, czym potrafiła zarządzać. Podobnie i my jesteśmy pewni w rzeczach, którymi możemy zarządzać... Ale wizytami Pana, jego niespodziankami nie możemy pokierować – zauważył papież.

Następnie Franciszek dodał: – Tego właśnie obawiała się Jerozolima: że zostanie zbawiona na drodze niespodzianek Pana. Bała się Pana i Oblubieńca, swego Umiłowanego. Dlatego Jezus płacze. Kiedy Pan nawiedza swój lud, przynosi nam radość, przynosi nam nawrócenie. A każdy z nas się boi. Nie cieszymy się. Obawiamy się radości, jaką przynosi nam Pan, bo nie możemy jej kontrolować. Boimy się nawrócenia, ponieważ nawrócenie oznacza zgodę, by prowadził nas Pan.

Papież zauważył, że Jerozolima była spokojna, szczęśliwa, bo świątynia funkcjonowała, kapłani składali ofiary, ludzie przychodzili w pielgrzymkach, nauczyciele prawa wszystko uporządkowali, tak, że wszystkie przykazania były czytelne. I w tym stanie Jerozolima miała drzwi zamknięte. – Krzyż, cena tego odrzucenia ukazuje nam miłość Jezusa, to co sprawia, że płacze On także dzisiaj – wiele razy z powodu swego Kościoła – powiedział Franciszek i pytał: czy my, chrześcijanie dnia dzisiejszego, jesteśmy z siebie zadowoleni? Czy i my, uporządkowawszy wszystko, obawiamy się nowych nawiedzin Pana? On tymczasem nadał puka do naszych drzwi i do drzwi swojego Kościoła, jego pasterzy. – Och tak, drzwi naszego serca, Kościoła, pasterzy nie otwierają się: Pan płacze także i dziś – zaznaczył Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zachęcił do rachunku sumienia. – Pomyślmy o nas: jak wypadamy w tej chwili przed Bogiem – zapytał papież.

Film online:

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia:

Śpiewajmy hymny triumfu

I sławmy dzisiaj z radością

Zwycięstwo Bożych wyznawców

Nad lękiem, bólem i śmiercią.

Jak Chrystus hańbą okryci,

Samotni wobec cierpienia,

Odważnie znieśli męczeństwo,

Bo uwierzyli miłości.

Odchodząc z ziemi w udręce,

Wyznali mężnie przed światem,

Że Bóg jest dobrem najwyższym

I On im życie przywróci.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 391640