A A A

Aktualności

LG tom IV: XXX Niedziela Zwykła C, str. 343-344
2016-10-22 17:40:40

K. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą.
W. I uszy wasze, że słyszą.


Początek Księgi Mądrości

1, 1-15

Pochwała Mądrości Bożej

Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych.
Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości.
Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.
Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach, dla potępienia jego złych czynów. Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu. Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę.
Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
Prz 3, 13. 15. 17; Jk 3, 17

W. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, nierówne jej żadne klejnoty. * Jej drogi drogami miłymi, / ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.
K. Mądrość zstępująca z góry jest czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. W. Jej drogi drogami miłymi, / ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.

LG tom IV: XXX Niedziela Zwykła C, str. 344-346

Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian
(rozdz. 19, 2 - 20, 12)

Łaskawy dla wszystkich Bóg kieruje światem
w harmonii i zgodzie

Patrzmy na Ojca i Stworzyciela całego świata, przylgnijmy mocno do Jego wspaniałych, niezrównanych darów pokoju i dobrodziejstw. Rozmyślajmy o Nim i oczyma duszy oglądajmy Jego wspaniałomyślność. Zobaczmy, jak niezmiernie łaskawy jest wobec wszystkich swoich stworzeń.
Niebiosa poruszane Jego rozkazem poddają się Jego władzy w pokoju. Dzień i noc nie przeszkadzając sobie nawzajem, przemierzają wyznaczoną przezeń drogę. Na Jego rozkaz słońce, księżyc i chóry gwiazd harmonijnie się poruszają w granicach, jakie im nakreślił. Z Jego woli płodna ziemia dostarcza w oznaczonym czasie obfitego pożywienia ludziom, dzikim zwierzętom i wszystkim stworzeniom, które na niej żyją, bez ociągania się ani zmieniania czegokolwiek w tym, co zostało jej polecone.
Tajemne otchłanie i nieprzebyte głębiny posłuszne są tym samym prawom. Niezmierzona przestrzeń wód, zamknięta na Jego rozkaz w zbiornikach, nie przekracza swych granic, ale pilnie przestrzega tego, co jej polecono. Powiedział bowiem: 'Aż dotąd dojdziesz, a twoje fale zaginą w tobie'. Nieprzebyty dla ludzi Ocean i znajdujące się poza nim światy kierowane są tymi samymi prawami Pana.
Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima następują regularnie jedna po drugiej. Wiatry bez przeszkód pełnią swą służbę w oznaczonym czasie. Również stale bijące źródła, stworzone dla przyjemności i zdrowia, nieprzerwanie dostarczają swych bogactw do podtrzymania życia ludzkiego. Najmniejsze nawet zwierzęta żyją razem w pokoju i zgodzie.
Wielki Stwórca i Pan wszystkiego rozporządził, aby wszystko się dokonywało w pokoju i zgodzie. Jest łaskawy dla wszystkich swych stworzeń, nade wszystko zaś dla nas, gdy uciekamy się do Jego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i majestat na wieki wieków. Amen.

por. Jdt 9, 12; 6, 19

W. Władco, Panie nieba i ziemi, Stworzycielu wód i Królu wszelkiego stworzenia, * Wysłuchaj prośby sług Twoich.
K. Panie Boże, Królu nieba i ziemi, wejrzyj na poniżenie nasze. W. Wysłuchaj prośby sług Twoich.

Dzień Pomocy Misjom
2016-10-22 10:28:10

Na misjach pracuje obecnie 2040 polskich misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą Ewangelię w 97 krajach na wszystkich kontynentach - poinformował KAI o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji. W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, obchodzony będzie Dzień Pomocy Misjom.

Najliczniejsza grupa polskich misjonarzy pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 819 osób. Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun – 115, Zambia – 73, Tanzania – 71, Madagaskar – 58, Republika Południowej Afryki – 44, Demokratyczna Republika Konga – 43 i Rwanda – 40. W Afryce i na Madagaskarze posługuje 81 księży diecezjalnych, 358 zakonników, 355 sióstr zakonnych i 25 osób świeckich.

W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 797 misjonarzy i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia – 252, Boliwia – 130, Argentyna – 122, Peru – 65 i Ekwador – 41. W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 173 księży diecezjalnych, 433 zakonników, 172 siostry zakonne i 19 osób świeckich.

W Azji jest 336 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie – 108, Japonii – 31, na Filipinach – 32, w Uzbekistanie 17 osób i w Tajwanie – 16. W Azji przebywa 45 księży diecezjalnych, 148 zakonników, 136 sióstr zakonnych i 7 osób świeckich.

W Oceanii pracuje 68 misjonarzy. Większość osób pracuje w Papui Nowej Gwinei – 64. W Oceanii przebywa 11 księży diecezjalnych, 48 zakonników, 8 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej pracuje 20 misjonarzy. Większość osób pracuje w Kanadzie – 14, na Alasce – 5 i Bermudy – 1. W Ameryce Północnej przebywa 7 księży diecezjalnych, 12 zakonników i 1 siostra zakonna.

W szeregach polskich misjonarzy jest 24 biskupów: w Ameryce Płd. i Środkowej - 11, Afryce - 6, w Azji – 3, w Oceanii – 2 i 2 w Ameryce Północnej.

Pod hasłem „Jesteśmy misjonarzami miłosierdzia” w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, obchodzony jest Dzień Pomocy Misjom. W specjalnym komunikacie z tej okazji bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przypomina, że misjonarki i misjonarze są świadkami miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie. Zachęca także do finansowego i materialnego wsparcia misyjnych dzieł miłosierdzia.

Dziś wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II
2016-10-22 10:18:00

W kalendarzu Kościoła Katolickiego na całym świecie sobota jest dniem wspomnienia liturgicznego świętego Jana Pawła II. Datę tej uroczystości ustanowiono po beatyfikacji polskiego papieża w 2011 roku. W przeddzień święta o papieżu Polaku mówił Franciszek.

W dzień wspomnienia liturgicznego, które przypada w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II w 1978 roku, kilka tysięcy uczestników trwającej od czwartku narodowej pielgrzymki Polaków do Watykanu spotka się z Franciszkiem na specjalnej audiencji generalnej z okazji Roku Świętego. Towarzyszyć im będzie około 50 polskich biskupów i 260 kapłanów.

EWANGELIA NA NIEDZIELE -kogo Bóg wysłuchuje ?
2016-10-22 10:15:37

'Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«.

MODLITWA jest zaproszeniem dla mnie i dla ciebie,nikt tu nie jest lekceważony,każdy z nas może stanąć przed Bogiem bez wzglęgu na swoją godnośc czy zasługi.Bóg nikogo nie odrzuca i nikim nie gardzi. Dlatego nie lękajmy się często stawać przed Bogiem .On doskonale nas zna i wie jaki jest nasz problem. administrator

Rzym: polscy biskupi przy grobie św. Jana Pawła
2016-10-22 10:06:08

W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, polscy biskupi odprawili poranną Mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz.

20161022 09:06
abd / KAI Rzym (KAI), sg
fot. Mazur/episkopat.pl

Wraz z sekretarzem Jana Pawła II, eucharystię koncelebrowali kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, abp Konrad Krajewski, abp Józef Kowalczyk, bp Andrzej Czaja, bp Jan Szkodoń, ks. prał. Paweł Ptasznik oraz kilkunastu kapłanów. We Mszy wzięła też udział minister Beata Kempa oraz minister Paweł Majewski. 

W homilii kard. Dziwisz nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i przypomniał, że ten fragment stanowił stały punkt odniesienia w osobistej modlitwie Jana Pawła II. 

– Z jednej strony powtarzał słowa św. Piotra w sanktuarium swojego serca: Panie, Ty wiesz, że cię kocham. Z drugiej strony, odpowiedzią była niezmordowana służba, jakiej się podejmował dzień po dniu przez niemal 27 lat pontyfikatu – powiedział hierarcha.

Metropolita krakowski przypomniał także, że papież Polak, nie głosił swojej nauki, a jedynie naukę Chrystusa, któremu służył nieprzerwanie – od młodości do końca ziemskiego życia. Przypomniał, że odpowiedzią na miłość Bożą, było także heroicznie znoszone cierpienie, ofiarowane z intencji Kościoła.

p.Franciszek
2016-10-22 10:04:05

'..Wiele razy nie spotykamy braci pomimo, że mieszkamy blisko nich, zwłaszcza gdy sprawiamy, iż nasza pozycja dominuje nad pozycją drugiej osoby. Nie rozmawiamy ze sobą, jeśli nie słuchamy dostatecznie, albo mamy skłonność przerywania drugiemu, chcąc okazać, że mamy rację. Ileż razy słuchając kogoś przerywamy jemu, i mówimy „To nie tak!”. Nie pozwalamy jemu, by skończył wyjaśniać, to co chce powiedzieć. To nie pozwala na dialog, to jest agresja. Natomiast prawdziwy dialog wymaga chwil milczenia, w których trzeba pojąć niezwykły dar obecności Boga w bracie.

Drodzy bracia i siostry, rozmowa pomaga ludziom w humanizacji relacji i przezwyciężeniu nieporozumień. Istnieje wielka potrzeba dialogu w naszych rodzinach. O ileż łatwiej można by rozwiązać problemy, gdybyśmy słuchali siebie nawzajem! Dotyczy to relacji między mężem a żoną oraz między rodzicami a dziećmi. Jak wiele pomocy może również wypływać z dialogu między nauczycielami a ich uczniami; lub między menedżerami a pracownikami, aby lepiej rozpoznać wymagania pracy.

Również Kościół żyje dialogiem z mężczyznami i kobietami wszystkich czasów, aby zrozumieć potrzeby, które tkwią w sercu każdej osoby i przyczynić się do osiągnięcia dobra wspólnego. Pomyślmy o wielkim darze świata stworzonego i naszej właściwej wszystkim odpowiedzialności, by troszczyć się o wspólny dom: nieuniknioną potrzebą jest dialog dotyczący tej centralnej kwestii. Pomyślmy o dialogu między religiami, aby odkryć głęboką prawdę o ich misji pośród ludzi oraz by przyczynić się do budowania sieci braterstwa i szacunku (por. Enc. Laudato si’,201).../

Nadzwyczajni szafarze komunii-KANDYDACI Spotkanie ...zmiana miejsca
2016-10-22 09:40:48

Uwaga! Zmiana godziny i miejsca pierwszego spotkania dla kandydatów

Uwaga, nastąpiła zmiana godziny i miejsca pierwszego spotkania dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Pierwsze spotkanie - w sobotę, 5 listopada 2016 r.

godz. 9.00 - Msza święta pod przewodnictwem JE ks. bp. Michała Janochy w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8

godz. 9.50 - przejście do sali konferencyjnej, sprawy organizacyjne, Kuria Metropolitalna Warszawska, ul. Miodowa 17/19

godz. 10.20 - wykład ks. dr. Tomasza Jakubiaka

godz. 11.20 - przerwa

godz. 11.30 - wykład ks. dr. Macieja Raczyńskiego-Rożka

godz. 12.30 - ogłoszenia

godz. 12.45 - zakończenie spotkania

Pozostałe aktualności

Budujmy naszą przyszłość wierni Chrystusowi\'
2016-10-21 20:17:12

Dziękczynieniem za przyjęcie w 966 roku wiary chrześcijańskiej przez Mieszka i poddane mu plemię Polan była Msza święta, której w piątek, w drugim dniu Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, przewodniczył abp Wojciech Polak.

2016-10-21 18:32, aktual. 19:15
mip (KAI Rzym) / Rzym, mz
fot. Marcin Mazur / Episkopat.pl

Prymas Polski wezwał w homilii wiernych do budowania przyszłości wiernej Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Zachęcał również, aby w miłości jednoczyć się dla wspólnego dobra.

Na początku liturgii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powitał pielgrzymów, którzy dziś dołączyli do uczestników pielgrzymki narodowej.

W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał, że Bazylika św. Jana na Lateranie jest katedrą wszystkich katedr, a więc najważniejszą spośród wszystkich świątyń. – To tutaj więc dotarły niewątpliwie pierwsze wieści z dalekiego kraju, że Mesco dux Poloniae baptizatur, a więc, że książę Polan Mieszko został ochrzczony. Tutaj też ów pierwszy historyczny władca Polski, przed swą śmiercią pod koniec X wieku, swoistym testamentem, znanym w historii pod nazwą 'Dagome iudex', ofiarował swe gnieźnieńskie państwo w duchową opiekę Stolicy Apostolskiej – powiedział prymas Polski

LG tom IV: Sobota XXIX zw, str. 339-340
2016-10-21 19:37:42

K. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Pana.
W. Zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.


Z Księgi proroka Barucha

3, 9-15. 24 - 4, 4

Zbawienie Izraela w mądrości

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców?
O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego! Wielki i nie mający końca, wysoki i niezmierzony. Tam się urodzili olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce. Ale nie tych wybrał Bóg ani im nie dał drogi do mądrości. Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli, zginęli z powodu swej nierozwagi.
Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć, któż ją z obłoków sprowadził? Któż się przeprawił przez morze, a znalazł ją i przywiózł w zamian za najlepsze złoto? Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę i kto by rozpoznał jej ścieżkę.
Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi; wysłał światło, i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: 'Jesteśmy'. Z radością świecą swemu Stwórcy.
On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi.
Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba.
Rz 11, 33; Ba 3, 32. 37

W. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! * Jakże niezbadane są Jego wyroki / i nie do wyśledzenia Jego drogi.
K. Wszechwiedzący zna mądrość i dał ją Izraelowi, umiłowanemu swojemu. W. Jakże niezbadane są Jego wyroki / i nie do wyśledzenia Jego drogi.

LG tom IV: Własne, str. D 2012, s. 262-264

Z homilii świętego Jana Pawła II, papieża,
wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 r.)
(AAS 70 [1978], 945-947)

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Piotr przybył do Rzymu! Co go skierowało i przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium Rzymskiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu otrzymanemu od Pana? Może ten rybak z Galilei nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam, nad brzegami jeziora Genezaret, ze swoją łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny Jego natchnieniu, przybył tutaj!
Według dawnej tradycji, w czasie prześladowania za Nerona, Piotr chciał opuścić Rzym. Ale wkroczył Pan: wyszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił się do Niego pytająco: 'Quo vadis Domine? - Dokąd idziesz, Panie?' A Pan odpowiedział mu natychmiast: 'Idę do Rzymu, by Mnie ukrzyżowano po raz drugi'. Piotr powrócił do Rzymu i pozostał tutaj aż do swego ukrzyżowania.
Nasz czas wzywa nas, skłania nas, zobowiązuje nas do wpatrywania się w Pana i pogrążenia się w pokornym i pobożnym rozważaniu tajemnicy najwyższej władzy samego Chrystusa.
Ten, który narodził się z Dziewicy Maryi, Syn cieśli - jak mniemano, Syn Boga żywego - jak wyznał Piotr, przyszedł, aby nas wszystkich uczynić 'królewskim kapłaństwem'.
Sobór Watykański II przypomniał nam tajemnicę tej władzy i fakt, że misja Chrystusa - Kapłana, Proroka-Nauczyciela, Króla - trwa dalej w Kościele. Wszyscy, cały lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji. I może w przeszłości wkładano na głowę papieża tiarę, tę potrójną koronę, aby wyrazić przez ten symbol, że cały hierarchiczny ustrój Kościoła Chrystusowego, cała jego 'święta władza' w nim sprawowana, nie jest niczym innym jak służbą, służbą, która ma na celu tylko jedno: aby cały lud Boży był uczestnikiem tej trojakiej misji Chrystusa i pozostawał zawsze pod władzą Pana, która bierze swój początek nie z mocy tego świata, lecz od Ojca Niebieskiego oraz z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.
Ta absolutna, a jednak miła i słodka władza Pana odpowiada całej głębi człowieka, jego najwznioślejszym aspiracjom umysłu, woli, serca. Ona nie przemawia językiem siły, lecz wyraża się w miłości i w prawdzie.
Nowy Następca Piotra na rzymskiej stolicy wypowiada dzisiaj gorącą, pokorną, ufną modlitwę: 'O Chryste! Spraw, bym mógł stać się i być sługą Twojej jedynej władzy! Sługą Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej władzy, która nie przemija! Spraw, bym potrafił być sługą! Co więcej, sługą Twoich sług!'
Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę!
Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzkości!
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, 'co jest w człowieku'. Tylko On to wie!
Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego.


W. Nie lękajcie się: Zbawiciel człowieka objawił moc krzyża i oddał za nas swe życie! * Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
K. Zostaliśmy wezwani w Kościele, aby stać się uczestnikami Jego władzy. W. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!


LG tom IV: Własne, str. D 2012, s. 264; LG skrócone: Własne, str. D 2012, s. 264

Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża
2016-10-21 19:35:35

Święty Jan Paweł II

Garść informacji:

Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna).

Teksty własne dzisiejszego wspomnienia zostały zatwierdzone dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 2 kwietnia 2011 r. Znajdują się one w Dodatku do LG (Pallottinum 2015).

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

 

Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,

Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,

Godny radości i pieśni wesela,

Dniu pierwszy, witaj!

Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,

Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,

Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze

Niebo i ziemię.

Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego

Wszystko zawarto pod grozą przykazań,

Ale Najwyższy uleczył upadłych

Swoją miłością.

Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,

Bóg się zlitował nad losem grzeszników:

Gniew swój złagodził i przez to ukazał

Moc swej mądrości.

Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła

Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;

Niesie do nieba na własnych ramionach

Swoją owieczkę.

Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,

Ład przywrócony całemu stworzeniu;

Panu, którego zwycięstwo sławimy,

Chwała niech będzie!

Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,

Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,

Niech "Alleluja" rozlega się wkoło

Z ust wiernych Panu.

Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,

Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;

Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,

Ziemi zaś pokój. Amen.

 

zdj

 

 

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 840018