A A A

Aktualności

Rusza system rejestracji na ŚDM Kraków 2016
2015-07-03 21:48:40

BP SDM

Na rok przed światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie rusza rejestracja uczestników tego wielkiego wydarzenia. W niedzielę 26 lipca Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 uruchamia odpowiedni system przygotowany we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich.

Rusza system rejestracji na ŚDM Kraków 2016   HENRYK PRZONDZIONO /foto gość Logo ŚDM w Krakowie i jego autorka Monika Rybczyńska

Rejestracja uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywać się będzie on-line, poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie www.krakow2016.com. W zakładce 'DOŁĄCZ” wszyscy zainteresowani znajdą przekierowanie do formularza rejestracyjnego, dostępnego w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.

Przebieg procesu rejestracji będzie składał się z dwóch faz. W pierwszej fazie rejestrowane będą makrogrupy, czyli grupy do 5000 uczestników, skupiające się przy Diecezjalnym Centrum ŚDM.

W drugiej fazie makrogrupa będzie dzielona na podgrupy (maksymalnie 150 osób każda). W obrębie podgrupy wszyscy pielgrzymi muszą wybrać ten sam typ Pakietu Pielgrzyma i ten sam język katechezy.

Makrogrupy będą rejestrowane przez Diecezjalne Centra ŚDM, których spis wraz z kontaktem można znaleźć na stronie www.krakow2016.com/dni-w-diecezjach. Zachęcamy, by do tych centrów zgłaszały się grupy parafialne, duszpasterstwa, wspólnoty itp., a także osoby indywidualne, które chcą pielgrzymować do Krakowa. Diecezjalne Centrum ŚDM może zarejestrować więcej niż jedną makrogrupę. Rejestrujący makrogrupę będzie miał dostęp do informacji o wszystkich podgrupach. Grupy zagraniczne organizują się przy Konferencjach Episkopatów danego kraju. Wspólnoty międzynarodowe mogą być rejestrowane przez swoje centrale.

System rejestracyjny nie będzie wymagał danych osobowych wszystkich pielgrzymów.  W drugiej fazie rejestracji pojawią się szczegółowe pytania dotyczące odpowiedzialnego za podgrupę i jego zastępcy. Do formularza drugiej fazy będzie trzeba wpisać dane poszczególnych księży z grupy wraz z zeskanowanym listem z podpisem biskupa (list w pdf  będzie do pobrania w systemie), gdyż nie będzie oddzielnej rejestracji dla kapłanów. Do pełnej charakterystyki grupy trzeba będzie podać liczby osób niepełnoletnich i powyżej trzydziestego roku życia, osób niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących wizy. W przypadku dwóch ostatnich grup do wypełnienia będą specjalnie przygotowane formularze.

Zarejestrowani pielgrzymi będą mieli do wyboru kilka rodzajów pakietów pielgrzyma, m.in. pakiety na cały tydzień lub weekendowy. W ramach składki partycypacyjnej, na wzór poprzednich ŚDM, uczestnicy wybiorą wariant: wyżywienie i nocleg, wyżywienie bez noclegu, nocleg bez wyżywienia lub  bez noclegu i bez wyżywienia. Wysokość składek będzie podana wraz z uruchomieniem systemu.

LG tom III: Sobota I, str. 664; LG skrócone: Sobota I, str. 819
2015-07-03 21:45:12

Ant. Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, / utwierdził jego panowanie na wieki.

K. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Pana.
W. Zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.

LG tom III: Sobota XIII zw, str. 365-366


Z Drugiej Księgi Samuela

11, 1-17. 26-27

O grzechu Dawida


Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie.
Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: 'To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty'. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: 'Jestem brzemienna'.
Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: 'Przyślij do mnie Uriasza Chetytę'. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: 'Wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi!' Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu.
Przekazano wiadomość Dawidowi: 'Uriasz nie wstąpił do swego domu'. Pytał więc Dawid Uriasza: 'Czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu?' Uriasz odpowiedział Dawidowi: 'Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie też i pan mój, Joab, wraz ze sługami mego pana obozują na otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie Pana i na twoje, czegoś podobnego nie uczynię'. Dawid więc rzekł do Uriasza: 'Pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę'. Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił.
Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: 'Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął'. Joab, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida; zginął też Uriasz Chetyta.
Żona Uriasza dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż, umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu.
2 Sm 12, 9; Wj 20, 2. 13. 14

W. Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. * Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, / popełniając to, co złe w Jego oczach?
K. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. W. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, / popełniając to, co złe w Jego oczach?

LG tom III: Sobota XIII zw, str. 367-368

Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 1, 2-3. 5-6)

Nadszedł dla ciebie czas wyznania grzechów


Jeśli ktoś z was tutaj obecnych pozostaje w niewoli grzechu, niechaj przez wiarę przygotuje się na odrodzenie ku wolności; niechaj po odrzuceniu nieszczęsnej niewoli grzechu i przyjęciu błogosławionej służby Pana okaże się godnym otrzymania w dziedzictwie królestwa Bożego. 'Odrzućcie człowieka starego, ulegającego zepsuciu na skutek zwodniczych pragnień' przez wyznanie win, a odziejcie się w 'człowieka nowego', który się odnawia przez poznawanie swego Stworzyciela. Przyjmijcie przez wiarę pierwsze dary Ducha Świętego, abyście sami zostali przyjęci do wiecznych przybytków. Przyjmijcie tajemny znak, aby Pan łaskawie rozpoznał w was swoich domowników. Przyłączcie się do owczarni Pana, świętej i rozumnej, abyście postawieni po prawicy Boga, mogli odziedziczyć przygotowane dla was życie.
Ci zaś, którzy w dalszym ciągu okryci są hańbą grzechu, staną po lewej stronie, bo nie przyjęli Bożej łaski, którą Chrystus ofiaruje w obmyciu odrodzenia. Nie mówię tu o odrodzeniu ciała, ale odrodzeniu duszy. Ciała bowiem rodzą się dzięki widzialnym rodzicom, dusza natomiast dostępuje odrodzenia przez wiarę. 'Duch tchnie, kędy chce'. Jeśli okażesz się godnym, usłyszysz słowa: 'Dobrze, sługo prawy i wierny'; usłyszysz, jeśli twe sumienie nie będzie skażone żadnym fałszem.
Jeśli ktoś z was tu obecnych zamierza dociekać łaski Boga, siebie wprowadza w błąd i nie rozumie ogromu tych spraw. Miej zatem duszę szczerą i nieobłudną w obliczu Tego, który przenika serce i nerki.
Oto właśnie nadszedł czas wyznania grzechów. Wyznaj, co uczyniłeś słowem i uczynkiem, we dnie i w nocy. Złóż wyznanie 'w czasie pomyślnym', a 'w dniu zbawienia' przyjmij skarb niebieski.
Oczyść swe serce, by mogło otrzymać jak najobfitszą łaskę. Wszyscy wprawdzie dostępują odpuszczenia grzechów, ale uczestnictwo w Duchu Świętym dawane jest każdemu według stopnia wiary. Jeśli się mało trudziłeś, mało otrzymasz. Jeśli wiele pracowałeś, otrzymasz wiele. Dla siebie biegniesz, pilnuj więc tego, co jest pożyteczne dla ciebie.
Przebacz, jeśli masz coś przeciw drugiemu. Przychodzisz, aby otrzymać odpuszczenie grzechów. Trzeba więc, abyś i ty darował temu, kto zawinił wobec ciebie.

Prz 28, 13; 1 J 1, 9

W. Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. * Kto je wyznaje i porzuca, / ten miłosierdzia dostąpi.
K. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści. W. Kto je wyznaje i porzuca, / ten miłosierdzia dostąpi.


LG tom III: Sobota XIII zw, str. 368; LG skrócone: XIII tydzień Okresu Zwykłego, str. 618

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sobota
2015-07-03 21:39:47

Czytania z dnia 04.07.2015


Pierwsze czytanie

(Rdz 27,1-5.15-29)

Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał na Ezawa, swego starszego syna: Synu mój! A kiedy ten odezwał się: Jestem, Izaak rzekł: Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb. Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: Ojcze mój! A Izaak: Słyszę; któryś ty jest, synu mój? Odpowiedział Jakub ojcu: Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przez mnie zwierzyny, i pobłogosław mi! Izaak rzekł do syna: Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój? A Jakub na to: Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło. Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce - rękami Ezawa! Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa! A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: Ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział: Ja jestem. Rzekł więc: Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego: Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu! Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił: Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan! Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!Psalm
(Ps 135,1-6)

REFREN: Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Chwalcie imię Pana,
chwalcie Pańscy słudzy,
wy, którzy stoicie w domu Pana,
na dziedzińcach domu Boga naszego.

Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry,
śpiewajcie jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
wybrał Izraela na wyłączną własność.

Wiem, że Pan jest wielki,
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu,
uczyni na niebie i na ziemi,
na morzu i we wszystkich głębinach.Aklamacja przed Ewangelią
(Jk 1,18)

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.Ewangelia
(Mt 9,14-17)

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.

Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu -JUTRO W I PIATEK PO MSZY ŚW O GODZ 18.00 DO SOBOTY DO GODZ 8.00 ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIATYNI W JAZGARZEWIE -intencja o nowe powolania w kościele
2015-07-02 22:49:07

Nocna Adoracja

Idźcie i nauczajcie...
2015-07-02 22:46:59

więcej »

Coś na oko

Idźcie i nauczajcie...


2015-07-02 22:34:06

ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA

Garść informacji:

Św. Tomasz nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, póki się osobiście nie przekonał, że Jezus żyje. Gdy się o tym przekonał, wyznał paschalną wiarę Kościoła: 'Pan mój i Bóg mój'. O jego życiu nic pewnego nie wiemy poza tym, co zawiera Ewangelia. Według tradycji dotarł do Indii i tam głosił naukę Chrystusa. Od VI wieku w Edessie 3 lipca wspomina się przeniesienie jego relikwii.
Święty Tomasz Apostoł

Śmierć proroka
2015-06-30 22:11:24

Andrzej Grajewski

GN 22/2015 |

Nie ma dowodów, że ks. Franciszek Blachnicki został otruty, ale z pewnością zmarł wkrótce po tym, jak dowiedział się, że jego współpracownikami w Carlsbergu była dwójka agentów bezpieki.

Śmierć proroka   reprodukcja henryk przondziono /foto gość Ks. Franciszek Blachnicki. Zdjęcie z 1983 r.

Niedawne sympozjum w Sejmie przypomniało postać sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, słusznie nazwanego prorokiem nowej ewangelizacji w Polsce. Dramatyczne nieraz koleje jego życia nadal są mało znane, podobnie jak okoliczności jego śmierci. Zmarł nagle 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu. Miał wówczas 67 lat. Od dawna był traktowany jako jeden z głównych wrogów Polski Ludowej. Kolejne podejmowane przez niego inicjatywy, a więc Krucjata Wstrzemięźliwości czy ruch rekolekcyjny, który później przekształcił się w Ruch Światło–Życie, władza traktowała jako przełamywanie swego monopolu na wychowanie młodzieży. Im więcej ludzi wspierało działania ks. Blachnickiego, tym większe siły reżim kierował przeciwko niemu, prowadząc z nim już od końca lat 50. XX w. walkę na trzech płaszczyznach: administracyjnej, propagandowej oraz operacyjnej z użyciem sił tajnej policji.

Nowi współpracownicy

Stan wojenny zastał ks. Blachnickiego w Rzymie. Ponieważ do kraju nie mógł powrócić, w 1982 r. zamieszkał w ośrodku polskim „Marianum” w Carlsbergu w RFN. Założył tam Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło–Życie, którego częścią była także drukarnia i wydawnictwo „Maksimilaneum”. Ksiądz Blachnicki chciał, aby Carlsberg stał się punktem promieniującym nowymi ideami nie tylko na Polskę, ale także na całą Europę Wschodnią. W tym celu powołał Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów (ChSWN), która organizowała sympozja, seminaria, spotkania przedstawicieli różnych narodów oraz szczególnie znane Marsze Wyzwolenia Narodów. Miał kontakt z dysydentami z wielu krajów komunistycznych. W 1984 r. w Carlsbergu pojawili się jego nowi współpracownicy, małżeństwo Andrzej i Joanna Gontarczykowie. Ona, doktor socjologii, była adiunktem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Łodzi; on był kierownikiem Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów. Działali w „Solidarności”, a do Niemiec wyjechali w 1982 r. w ramach akcji łączenia rodzin. Jak opowiadali, w połowie 1983 r. poszli na wykład ks. Franciszka Blachnickiego i zafascynowani jego osobowością postanowili poświęcić się dziełu, które tworzył w Carlsbergu.

RodzinaW małżeństwie liczą się słowa cz.1. Trzy kręgi
2015-06-30 09:44:26

Źródło: Photogenica.pl

Emerson Eggerichs

W małżeństwie słowa są kluczowe. Ale nawet ważniejsze jest to, co dzieje się w sercu, gdyż to, co jest w mym sercu, zostaje…

Kiedy byliśmy dziećmi, wielu z nas zapewne myślało sobie naiwnie, że ból sprawiają nam rany i siniaki, ale słowa nie są tak naprawdę groźne. Jednak niemal każdy, kto wyrósł z epoki przedszkolnych psot, wie doskonale, że słowa potrafią być bardzo bolesne. Jako człowiek, który każdego roku ma do czynienia z tysiącami małżeństw, widzę i słyszę niemal codziennie, że słowa nie tylko ranią, ale potrafią również całkowicie zniszczyć relację między dwoma osobami.

Również Sara i ja możemy zaświadczyć o morderczej sile słów. Nieopatrzne, pozbawione miłości, pozbawione szacunku, wykrzyczane w gniewie lub w obronie przed słowami drugiej osoby - doświadczyliśmy wszystkich tych słów we wczesnych latach naszego małżeństwa, mimo iż przecież byliśmy w sobie bardzo zakochani, oraz mimo że zdecydowaliśmy się przeżyć nasze wspólne życie w duchu chrześcijańskiej posługi.zobacz OPOKA.ORG.PL

 

Mocny głos rodzin
2015-06-29 21:49:42

Rodziny winny zabiegać o to, by prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały ich praw i obowiązków, ale by je popierały i ich broniły – czytamy w adhortacji Familiaris consortio. – Winny uświadamiać sobie własną rolę współtwórców „polityki rodzinnej” i podejmow...

35. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna
2015-06-29 21:26:29

 

Bracie, Siostro! Czy chcesz stać się stróżem poranka? Przekonać się, czym jest doświadczenie spotkania z Bogiem na pielgrzymim szlaku? Czym jest modlitwa setek młodych ludzi, radość wspólnego spędzania czasu?

Tegoroczna pielgrzymka nawiązuje do czuwania jak stróże, którzy nie śpią, nawet o poranku.
Bądźcie stróżami poranka to hasło, które będzie nam towarzyszyć na naszej drodze!

Stań na straży swojego życia, na straży wartości! Bądź stróżem, nawet o poranku!
Nie bój się wczesnego wstawania podczas pielgrzymki!

Miej odwagę, może po raz pierwszy, przejść trochę kilometrów, odczuć zmęczenie czy trud, spotkać się z sobą samym, doświadczyć wspólnoty młodych ludzi i wreszcie doświadczyć Jezusa, który przychodzi w poranek Zmartwychwstania i mówi do nas: „Pokój Wam!”.

Jeśli chcesz być stróżem, przyjdź 5 sierpnia o poranku do kościoła św. Anny i wyrusz z nami w drogę!

Zapisy w dniach 1 – 4 sierpnia w godz. 9:00 – 19:30 w krużgankach kościoła św. Anny, ul. Krakowskie Przedmieście 68.
tel. 730 742 531
www.wapm.waw.pl

Elektroniczna rejestracja
e-wapm.waw.pl

Koszt tegorocznej pielgrzymki wynosi 80 zł.
Opłata bagażowa to 60 zł.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Psalm 1
Dwie drogi życia
Błogosławieni, którzy mając nadzieję w krzyżu, zanurzyli się w wodzie (Anonim z II w.)

Szczęśliwy człowiek, *

który nie idzie za radą występnych,

Nie wchodzi na drogę grzeszników *

i nie zasiada w gronie szyderców,

Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *

i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *

które wydaje owoc w swoim czasie.

Liście jego nie więdną, *

a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: *

są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Przeto nie ostoją się na sądzie występni *

ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *

a droga występnych zaginie.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35                                        

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA

Poniedziałek , Środa i Piątek                                                                                                                                                           od godz 16.00 do 17.00

TELEFON w sprawach pilnych
    602-108-026

  

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 519263