A A A

Aktualności

Konkurs na film krótkometrażowy promujący dzieło ks. Franciszka Blachnickiego
2016-08-24 19:39:45

 

Zadaniem uczestników Konkursu jest ujęcie treści promujących osobę ks. Blachnickiego i/lub Ruch Światło-Życie w najwyższej jakości formie audiowizualnej dostosowanej do percepcji odbiorców.

11 sierpnia 2016

Podsumowanie OŻK 2016

Zbliża się podsumowanie OŻK 2016. W tym roku chcemy na nim zrobić nie tyle przegląd poszczególnych stopni oazy, co bliżej zapoznać się ze stanem ruchu (a nie tylko oaz wakacyjnych) w poszczególnych diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

 Centrum Ruchu zaprasza

 

Licznik odwiedzin: 800749 dn 24.08.2016 r godz 20.40
2016-08-24 19:38:05

Papież do Polaków o źródle błogosławieństwa
2016-08-24 19:36:58

– Pamiętajcie, że Chrystus jest jedynym źródłem błogosławieństwa, z którego wypływa zbawienie dla wszystkich ludzi – powiedział Franciszek do polskich pielgrzymów w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

2016-08-24 12:14
st (KAI) / Watykan, mz
fot. PAP/EPA/L'OSSERVATORE ROMANO

– Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przechodząc przez świętą Bramę Miłosierdzia pamiętajcie, że Chrystus jest jedynym źródłem błogosławieństwa, z którego wypływa zbawienie dla wszystkich ludzi, a wiara, nadzieja i miłość uzdalniają nas do przyjęcia tej łaski. Z serca wam błogosławię – powiedział papież.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi uczestnicy Oazy III stopnia ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła z diecezji radomskiej z moderatorem bp. Piotrem Turzyńskim; pielgrzymi z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich; parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Pilznie (diec. tarnowska); parafii św. Jana Chrzciciela w Białymstoku; parafii Chrystusa Króla z Bielska Białej; parafii Świętego Ducha z Koszalina; parafii Narodzenia NMP z Racławic (arch. krakowska); parafii św. Piotra Ap. z Wadowic; parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim; Grupy Wspólnoty Akademickiej Jezuitów WAJ z Krakowa; Pielgrzymka Energetyków z Elbląga.

Oaza Rodzin przeżyła trzęsienie ziemi
2016-08-24 19:34:38

GN 34/2016

ks. Zbigniew Niemirski

Pierwszy wstrząs poczuli o 3.35, drugi - godzinę później. - Nic nam się nie stało, ale łóżka wręcz chodziły po pokoju - mówi bp Piotr Turzyński.

25 SIERPNIA 2016 Czwartek Dzień powszedni
2016-08-24 19:31:39

Dzisiejsze czytania

(1 Kor 1,1-9)
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego /Pana/. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

(Ps 145,2-7)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twoje cuda.

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
i głoszą Twoją wielkość.
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i cieszą się Twą sprawiedliwością.

(Mt 24,42a.44)
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

(Mt 24,42-51)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Do góry

Rozważania do czytań

Oremus

Czuwamy wtedy, gdy chcemy, żeby nie ominęło nas coś ważnego. Walczymy ze znudzeniem, sennością, jesteśmy wyczuleni na każdy szmer. W Ewangelii Jezus mówi: „czuwaj”, bo nie ma nic ważniejszego niż moje przyjście do ciebie i szkoda by było, gdybyś to przegapił. Żeby nie zniechęcić się w czuwaniu, psalm podpowiada nam, byśmy „przekazywali pamięć o wielkiej dobroci Boga”, byśmy karmili się wspomnieniami o tym, że Bóg był i działał, oraz byśmy umacniali się w wierze, że nas nie zostawi.

o. Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” sierpień 2006, s. 140

LG tom IV: Czwartek XXI zw, str. 126-12
2016-08-24 19:28:42

K. Otwórz, Panie, moje oczy.
W. Abym podziwiał Twoje Prawo.


Z Księgi proroka Jeremiasza

3, 1-5. 19 - 4, 4

Zaproszenie do nawrócenia


Pan skierował do mnie następujące słowo: 'Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całkowicie zbezczeszczona?' A ty, coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła, masz wrócić do Mnie? - wyrocznia Pana.
Podnieś oczy na pagórki i patrz: gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś czekając na nich, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością.
Ustały zimowe ulewy i deszcze wiosenne nie spadły; mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej - nie chciałaś się zawstydzić. Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: 'Mój Ojcze! Tyś przyjacielem mojej młodości! Czy będziesz się gniewał na wieki albo na zawsze żywił urazę?' Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności i udawało się tobie.
Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów! Myślałem: będziesz Mnie nazywał: 'Mój Ojcze!' i nie odwrócisz się ode Mnie. Ale jak niewiasta nie dotrzymuje wiary swemu oblubieńcowi, tak nie dotrzymaliście Mi wiary wy, domu Izraela - wyrocznia Pana.
Posłuchaj, na wyżynach daje się słyszeć pełen błagania lament synów Izraela, iż skazili przewrotnością swe postępowanie, zapomnieli o Panu, Bogu swoim. 'Powróćcie, zbuntowani synowie, uleczę wasze odstępstwa'.
'Oto jesteśmy, przychodzimy do Ciebie, bo jesteś Panem, Bogiem naszym! Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela. Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków, ich drobną trzodę i bydło, ich synów i córki. Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego'.
'Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu - wyrocznia Pana - możesz do Mnie powrócić; a jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode Mnie. A jeżeli będziesz przysięgał: «Na życie Pana», zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody będą sobie błogosławić przez ciebie i będą się tobą chlubić.
Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i mieszkańców Jerozolimy: Wykarczujcie swoje karczowiska i nie rzucajcie nasienia w ciernie. Obrzeżcie się dla Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie będzie go mógł ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków'.
Jr 14, 7; Ps 130, 3

W. Jeśli nasze grzechy przeciw nam świadczą, Panie, działaj przez wzgląd na Twoje imię. * Bo pomnożyły się nasze występki, / zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
K. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? W. Bo pomnożyły się nasze występki, / zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

LG tom IV: Czwartek XXI zw, str. 128-129

Z konferencji św. Kolumbana, opata
(Nauka 13, O Chrystusie, źródle życia, 2-3)

Ty, o Boże, jesteś dla nas wszystkim

Bracia, słuchajmy wezwania, którym Życie zaprasza nas do źródła życia. Jest ono nie tylko źródłem wody żywej, ale także źródłem życia wiecznego, źródłem światła i blasku. Z niego wywodzi się wszystko: mądrość, życie i światło wiekuiste. Dawca życia jest źródłem życia, Stwórca światła jest źródłem światłości. Dlatego nie zważając na rzeczy doczesne, niby rozumne i roztropne ryby, szukajmy poza światem widzialnym źródła światła, źródła życia, źródła wody żywej, abyśmy mogli czerpać 'wodę żywą, tryskającą ku życiu wiecznemu'.
Boże miłosierny i łaskawy Panie, racz przyprowadzić mnie do tego źródła, abym ze wszystkimi spragnionymi Ciebie mógł czerpać z żywego źródła wody żywej. Obym owładnięty niezwykłą słodyczą coraz mocniej trwał przy tym źródle i mówił: Jakże słodkie jest źródło wody żywej, w którym nigdy nie brak 'wody tryskającej ku życiu wiecznemu'.
O Panie, Ty sam jesteś owym źródłem, którego nieustannie pragniemy, z którego zawsze możemy i powinniśmy czerpać. Panie Jezu Chryste, dawaj nam zawsze tej wody, aby stawała się również w nas źródłem wody żywej, 'tryskającej ku życiu wiecznemu'. Któż nie widzi, jak wielka jest łaska, o którą błagam? Ty jednak, o Królu chwały, umiesz dawać rzeczy wielkie i wielkie rzeczy obiecałeś. Nic nie jest większe od Ciebie, a przecież dałeś nam siebie i za nas się wydałeś.
Dlatego prosimy Cię, niech poznamy to, co miłujemy, bo niczego nie chcemy posiadać poza Tobą. Ty bowiem jesteś dla nas wszystkim: naszym życiem, światłem, zbawieniem, pokarmem, napojem i Bogiem naszym.
Błagam Cię, Jezu nasz, napełnij nasze serca tchnieniem Ducha Twojego, zrań dusze nasze swoją miłością, aby każda dusza mogła z całą szczerością powiedzieć: 'Wskaż mi, kogo umiłowała moja dusza', bo zraniona jestem miłością.
Pragnę, aby rany te były we mnie, o Panie. Szczęśliwa dusza, która w ten sposób została zraniona miłością. Szuka ona źródła i pije, pijąc jednak ustawicznie pragnie, ustawicznie czerpie, pragnąc tego, co zawsze pije pragnąc. Tak miłując szuka stale Tego, który uzdrawia raniąc. Oby zechciał zranić wnętrze naszej duszy swą zbawczą raną Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus, miłosierny i zbawienny lekarz, któremu z Ojcem i Duchem Świętym jedność na wieki wieków. Amen.

J 4, 13-15

W. Każdy, kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. * Woda, którą Ja mu dam, / stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
K. Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. W. Woda, którą Ja mu dam, / stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.


LG tom IV: Czwartek XXI zw, str. 129; LG skrócone: XXI tydzień Okresu Zwykłego, str. 628

Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jak pewna Albanka stała się \'darem dla świata\'
2016-08-23 21:06:56

Bł. Matka Teresa z Kalkuty przeszła do historii jako „Matka ubogich”.

2016-08-23 10:45
ts (KAI) / Warszawa, mz
fot. Wikimedia Commons / domena publiczna

Dzięki swojemu zaangażowaniu na rzecz biednych, bezdomnych, chorych i umierających założycielka zgromadzenia zakonnego i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla stała się postacią niezapomnianą. 4 września w Watykanie jej kanonizacji dokona papież Franciszek. W drodze ze swego miejsca urodzenia – Skopje w dzisiejszej Macedonii – do chwały ołtarzy Agnes Gonxha Bojaxhiu (takie nazwisko nosiła w świecie) przeżyła wiele etapów życia, które prowadziły ją przez niemal wszystkie kraje świata.


Fascynacja loretankami

Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 r. jako trzecie dziecko w rodzinie albańskiej w osmańskim wówczas Skopje. Została ochrzczona następnego dnia. Dzień swego chrztu uważała za swoją właściwą datę urodzin. Jako dziecko uczyła się języka serbochorwackiego i albańskiego, grała na mandolinie i inscenizowała małe przedstawienia teatralne. W żyjącej w dostatku rodzinie udzielanie pomocy potrzebującym było czymś ogólnie przyjętym. Ojciec Mikołaj, kupiec i polityk zasiadający we władzach miejskich, zmarł w 1919 roku, gdy Agnes miała osiem lat.

Obraz wyparł obraz
2016-08-23 20:57:49

Franciszek Kucharczak

GN 34/2016  

Mrok rozprasza się nie poprzez gadanie o świetle, tylko zapalenie go.

Idąc niedawno górskim szlakiem, zauważyłem, że mniej więcej połowa mijanych osób niesie plecak z pakietu pielgrzyma z logo Światowych Dni Młodzieży. Już choćby to pokazuje skalę tamtego wydarzenia. Ale najcenniejsze jest chyba to, co stało się w świadomości społeczeństwa. Jakby jakiś demon odpuścił. Ten, który już się nieźle u nas rozsiadł i rozpanoszył w umysłach, przez lata sącząc swoją propagandę. Szeptał, że Kościół jest stary i zmurszały, niewydolny i nieprzystający do rzeczywistości. Cedził szyderczo, że jeśli ktoś tam zajmuje się młodzieżą, to pedofile. No i wznosił coraz wyższy mur złości, gniewu, irytacji pod adresem instytucji, która jest „winna największego ludobójstwa w dziejach świata” (bo takie ignoranckie hasła pod adresem Kościoła, krążąc po sieci, zyskiwały coraz większe wzięcie). Kościół to zrzędliwe dziadki zrobione na fioletowo i purpurowo, obowiązkowo nadęte i zadufane w sobie, które każą przed sobą klękać i całować się po rękach. Kościół to ponure zakonnice z zaciętym wyrazem twarzy, maltretujące nieletnich z sierocińców i wyżywające się na postulantkach (które nie wiedzieć jakim cudem przyszły do takiego zgromadzenia i chcą w nim zostać). Kościół to smutek i fałsz, obłuda i wyzysk, pazerność i ciemnota.

– Światowe Dni Młodzieży to pierwszy cud ks. Franciszka Blachnickiego
2016-08-22 20:54:42

 

– Światowe Dni Młodzieży to pierwszy cud ks. Franciszka Blachnickiego – mówi ks. Henryk Bolczyk, były moderator Ruchu Światło–Życie. I choć wiadomo, że ojcem ŚDM jest Jan Paweł II, to sam święty papież potwierdził: „Źródłem i inspiracją jest oaza”.

W Ruchu Światło–Życie wszyscy znają ten szyfr: „80 i 81. Wstańcie, chodźmy!”. Z pamięci cytuje się tekst z tych stron papieskiej książki. Bo jest on kluczem do genezy Światowych Dni Młodzieży. Jan Paweł II pisze tak: „Ks. Franciszek Blachnicki, dziś już sługa Boży, zainicjował tzw. ruch oazowy. Bardzo się z tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby. (…) stale bywałem na tzw. oazach (…), to wielkie doświadczenie przyniosłem ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają z tamtego doświadczenia”.

– Czyli z Ruchu Światło–Życie! Dlatego nie waham się mówić, że ŚDM to cud Blachnickiego – mówi mi ks. Henryk Bolczyk. – Jeśli na tych spotkaniach setki tysięcy osób oddaje życie Chrystusowi, tysiące się nawraca i doznaje uzdrowienia duchowego, to jak inaczej nazwać to zjawisko?

Rozpoczął się chrześcijański \'Tydzień Jezusa\'
2016-08-21 20:43:10

W niedzielę w Warszawie rozpoczął się „Tydzień Jezusa' – inicjatywa Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Codziennie przy pl. Defilad wystąpią chóry i zespoły ewangelizacyjne, a na w niedzielę ulicami miasta przejdzie Marsz Dla Jezusa.

 

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Wieczernik.
Pismo Ruchu Światło-Życie
Chryste, pokornie prosimy,
Wysłuchaj naszą modlitwę,
Spraw, aby złuda tej ziemi
Nie mogła stłumić w nas wiary.

Chroń nas od myśli bezbożnych,
Niech zazdrość serca nie rani,
Obroń przed zemsty pragnieniem,
Nad złem niech dobro zwycięży.

Miłość, co nie zna obłudy,
Niech będzie więzią pokoju;
Wiara niech świeci płomieniem
Czystości nienaruszonej.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez końca. Amen.
  Zdjęcie użytkownika Wieczernik. Pismo Ruchu Światło-Życie.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35    

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA                                              

w czasie wakacji 
poniedziałek , środa 
i piątek po Mszy sw o
godz 18.00 do godz 19.15
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 800818